Arbetslivsinstitutet.se

PTP-psykolog, Psykiatrisk öppenvårdsmottagning, Vilhelmina


OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Heltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse., upphör: Praktikanställning 1 år på heltid.

Psykiatriska klinikerna i Skellefteå och Södra Lappland har bildat en gemensam klinik. Psykiatrin i Södra Lappland består av tre vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningar i Lycksele, Vilhelmina och Storuman. Upptagningsområdet är Södra Lappland, som sträcker sig över sju kommuner. Slutenvården är belägen i Skellefteå.

Till mottagningen i Vilhelmina söker vi nu en PTP-psykolog där vi kan erbjuda tillgång till handledning.

Som PTP-psykolog hos oss erbjuds du att delta i ett PTP-progam som består av halvdagsträffar en gång i månaden. Träffarna arrangeras av en PTP-samordnare och innefattar temadagar som leds av erfaren psykolog, studiebesök eller genomgångar av professionsjuridiska och etiska frågeställningar. Förutom kompetensutveckling och kvalitetssäkring får du tillfälle till erfarenhetsutbyte med andra PTP-psykologer.ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifterna innefattar huvudsakligen bedömning, utredning och behandling av tillstånd med psykisk ohälsa inom specialistpsykiatrin.
Arbetsuppgifterna följer Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer.

Du kommer att arbeta i tvärprofessionella team bestående av sjuksköterskor, socionom, läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog samt läkarsekreterare.

Du erbjuds handledning samt kontinuerligt återkommande psykologträffar. Deltagande i PTP-program för VLL.


KVALIFIKATIONER
Psykologexamen. Intresse för utredningar och diagnostisering av neuropsykiatriskt tillstånd är önskvårt.

Vi söker dig som har god samarbetsförmåga med såväl medarbetare som patienter. Stor vikt lägges vid personlig lämplighet.
Körkort B erfordras.

Kontaktpersoner på detta företaget

Veronica Olmenius

Eva Mårtensson
072-5255117
Helen Engström
0942-25100
Eva Larsson
0950-39137
Stig Eriksson
0950-390 51
Anna Ackemo
0950-39104
Helen Abrahamsson

Maria Nilsson
0950-39345
Ann-Sofi Kyrk
0950-39759
Gabriella Önnerlöf
0950-39185
Gunnar Engberg

Annika Larsson

Susanne Lindqvist

Ulrika Fjellner
0942-25100
Gunilla Lidström
090-785 1832
Katarina Spinnell-Lindroth
090-785 2153
Britt-Louice Mikaelsson
090-785 0263
Elizabeth Wiklund Johansson
0910-770967
Ingrid Tjärnlund
0910-725808
Per-Erik Sandström
090-785 2435
Staffan Berglund
090-7852370
Ann-Charlotte Nilsson
090-785 89 46
Helen Berggren
0910-771444
Mats Gustavsson
0910-725800
Eva Fhärm
0910-770960
Aina Ejresund
0910-771034
Dan Edebro
0910-771018
Sverre Lagerqvist
0910-771186
Sven-Åke Boström

Roger Jonsson
0935-135 36
Marie-Louise Brändström
090-785 90 00
Martin Fahlström
090-785 70 57
Svenska Psykologförbundet
090-785 66 87
Lise-Marie Ericsson

Mona Wahlberg
0910-774679
Jennie Liling Ståhl
090-785 70 72
Margareta B Jonsson

Agneta Möller

Nino Bracin
090-785 8175
Anna Ovesson
090-785 12 59
Inger Nyberg
090-785 66 10
Carola Olofsson
0950- 39 452
Per-Ivan Marklund

Erna Adamsson
0934-145 60
Ingela Näslund
090-785 78 10
Pernilla Skog Morian

Mattias Ögren
070-5855193
Katrine Riklund Åhlström
070-3979684
Verksamhetschef Christina Boström
0910-771258
Verksamhetschef Marit Holmgren
0912-40720
Verksamhetschef Per-Erik Sandström
090-785 2435
Medicinsk chef Katarina Vedin
0910-771265
Läkarföreningen Henrik Johansson
090-785 910
Verksamhetschef Aina Ejresund
0910-771034
Avdelningschef Annica Peterson
0910-771170
Avd.chef Anna Forsberg Stenberg

Avdelningschef Kristina Boman

Charlotta Hellström
090-706418
Ulla Carlsson

Medicinskt ledningsansvarig Jenni Fryxell

Ghoncheh.yasdani@vll.se
0910-771040
Avdelningschef Claes Holmlund
090-785 0305
Bitr.verksamhetschef Marita Lindh
090-785 0303
Bitr.verksamhetschef Katarina Spinnell-Lindroth
090-785 2153
Vårdförbudnet Kerstin Edman
090-785 0300
Avd chef Susanne Hellgren
090-7852240
Vårdförbundet Helena Sundström
090 - 785 1481
Avdelningschef Ronny Friberg
090 - 785 80 77
Kommunal Karin Svedlert

Medicinsk chef Per-Åke Ridderheim
090 785 19 24
ST-läkare Jonatan Salzer
090 785 34 95
Avdelningschef Mona Jakobsson
090 785 29 01
Undersköterska Ann-Christine Vestman
090 785 29 19
Tf avdelningschef Margot Nilsson
vxl 0950-39 000
Vårdförbundet Marie Brännström
0910-77 18 99
Verksamhetschef Mats Andersson
090-7851912
Bitr verksamhetschef Mona Jakobsson
090-7852901
Smärtsjuksköterska Maria Sauer
090-7852479
Undersköterska Ann-Christin Westman
090-785 29 19
Arbetsterapeut Maria Larsson
090-7851716
Sjukgymnast Gunilla olsson
090-785 2494
Psykolog Ljuba Sromova
090-785 9866
Kurator Ulla Sjögren
090-7851048
ST-läkare Jonatan Saltzer
090-785 34 95
Kanslist Gull-Britt Viklund Widefjäll
090-785 1939
Verksamhetschef Helen Abrahamsson

Vårdförbundet Cathrine Stenlund
0950-393 40
Avdelningschef Karl-Gustav Forsberg
090-7853509
Bitr Avdelningschef Niklas Wallenius
090-7852729
Facklig företrädare, Vårdförbundet Sara Chennoufi
090-7852729
Avdelningschef Lars-Olof Melander
0910-77 17 96
Kommunal Leif Hedblad

Avdelningschef Anna Cahier
090-785 2907
Kommunal Sina Lindgren
090-785 0200
Avdelningschef, Skellefteå Sven Schampi
0910-77 18 65
Sektionschef Anita Forsberg
090 785 63 45
Företrädare för Akademikerförbundet SSR Mona Stenlund
090 785 64 88
Företrädare för FSA Sofia Eklund
090 785 65 14
Företrädare för Kommunal Stina Wegebro
090 785 64 21
Företrädare för LSR Åza Sandström
090 785 63 28
Företrädare för Psykologförbundet Linda Gjertsson
090 785 63 58
Företrädare för Vision Björn Godhe
090 785 16 74
Företrädare för Vårdförbundet Fredrik Boberg
090 785 65 31
Bitr verksamhetschef Per-Ewerth Lindgren
0910-719 90
PTP-samordnare VLL Nils Berginström
090-785 2193
HR-specialist, PTP-handläggare Laila Karlsson
090-785 32 80
För psykologförbundet Viktor Åström

Avdelningschef Stig Eriksson
0950-390 51
Vårdförbundet Anna Ackemo
0950-39252
Avdelningschef Mai-Greth Abramsson
0940-155 31
Vårdförbundet Carola Olofsson
0950- 39 452
Avdelningschef Ulrika Jonsson
0941-143 13
Kurator Linnea Mårtensson
0940-155 01
Vision Maritha Östergren
0940-155 19 el. 0940-15501 (vxl)
Verksamhetschef Per Oscarson
090-785 95 82
Klinikadministratör Teg Elsy Fahlgren
090-785 78 00
Klinikadministratör Nordmaling Karin Abrahamsson
0930-399 50
Klinikadministratör Dragonen Lena M Eriksson
090-785 95 82
Klinikadministratör Hörnefors Lena Verner-Dahlberg
0930-292 90
Vision Yvonne Rönnberg
090-785 89 39
Verksanhetschef Lena Pettersson
0910-716288
tf bitr verksamhetschef Håkan Viklund
0910-77 19 97
Vårdförbundet Ann-Christin Karlberg de Roos
0910-771755
Kommunal Cecilia Norén
0910-771960
Avdelningschef Erica Bergmark
0910-771248
Vårdadministratör Jan Sundström
0910-771998
Viktor Åström
0910-771929
Verksamhetschef Marit Holmgren
0910-40720
Sjuksköterska Ida Stenman
0912-40793
Avdelningschef Håkan Södergren
0910-771169
Gudrun Lindgren
0910-771894
Avdelningschef Gunilla Lidström
090-785 1832
Vision Britt-Louice Mikaelsson
090-785 0263
Bitr. verksamhetschef Annica Lind
090 - 7858420
Vårdförbundet Nicklas Fransson
090 - 7852551
Sektionschef Maria Näslund
090-785 3231
Vårdförbundet Ewa Martin
090-785 1908
Naturvetarna Jonas Sörlin
090-785 3709
Avdelningschef Eva Hedström
070-347 9225
Sektionschef Eva Samuelsson
090-785 2544
Sektionschef Christina Sondell
090-785 2544
Vårdförbundet Lena Hedman
090-785 1265
Vårdförbundet Majken Schobius
090-785 1265
Naturvetarna Camilla Selenius
090-785 1265
Tf Verksamhetschef Helén Rönnquist
090-785 66 01
Vision Inger Nyberg
090-785 66 10
SACO Elin Söderberg
090-785 66 45
Kommunal Jonas Ledin
090-785 66 11
Ledarna Ann-Cecilia Svedjekrans
090-785 09 96
Stabschef Lars Burström
090-7857315
SACO Solveig Brändström

För Vision Björn Godhe
090-785 16 74
Ledarna Agneta Möller

Avdelningschef Gudrun Edholm
0950-39712
Bitr verksamhetschef Per-Ewerth Lindgren

Samordnande psykolog Lena Hyllienmark
0950-39000
Vårdförbundet Carola Olofsson
0950-394 52
Verksamhetschef Veronica Olmenius

Förvaltningschef Vilhelmina kommun Roland Bång
0940-14023
Vårdförbundet Ramona Rönnholm

Läkarförbundet Lena Jirlén
vxl. 0940-155 01
FSA Margareta Abrahamsson
vxl. 0940-155 01
Kommunal Eva Olofsson
vxl 0950-390 00
Avdelningschef Mikael Thysell
090-785 24 29
Kommunal Mikael Israelsson

Sektionschef Pia Björk
090 785 63 30
Avdelningschef Lena Trautman
0910-771154
Patrik Lundmark
0910-771151
Avdelningschef Karina Persson
0910-771238
Emma Eriksson
0910-771234
Avdelningschef Anders Pihl
090-785 85 15
Ledarna Agneta Möller
090-785 85 89
Vision Björn Godhe

Facklig representant för SACO Jan Sundling

Avdelningschef Solveig Persson
090 - 785 11 40
Kommunal Elisabeth Roos
090-785 00 00 (vxl)
Medicinsk chef Kurt Karlsson
090-785 12 72
Verksamhetschef Jens Boman
090-785 84 70
Naturvetaren Hans-Åke Lakso
090-785 39 06
Avd.chef Karin Furberg
0910-771624
Versamhetschef Marie Strand

Läkarförbundet Kjrll Niemi
0910-771621
Avdelningschef Viveka Dahlberg
090-785 7126
Avdelningschef Eva Enarsson
090-7857466
Vision Lena Lindgren
090-785 7111
Akademikerförbundet SSR Gunilla Jonsson
0950-39694
Bitr.verksamhetschef Katarina Spinell-Lindroth
090-785 2153
Medicinsk chef Deborah Frithiof
090-785 2112
Vårförbundet Ingela Lavin
090-785 3778
Kommunal Stina Lindegrehn
090-785 0200
Läkarförbundet Staffan Berglund
090785 2370
Vision Britt-Louise Mikaeelsson
090-785 0263
Landstingsdirektör Anders Sylvan

Facklig repr. SACO Solveig Brändström

Facklig repr. Vision Björn Godhe

Facklig repr. Kommunal Karin Svedlert

Facklig repr. Läkarföreningen Nino Bracin

Facklig repr. Vårdförbundet Charlotta Hellström

Facklig repr. Ledarna Agneta Möller

Forskningssjuksköterska Gunborg Rönnberg
090-785 25 18
Vårdförbundet Nicklas Fransson
090-785 25 51
Barnhälsoöverläkare Sven- Arne Silferdahl
090-785 2790
Avdelningschef Medicin Barbro Boman
0950-39449
Avdelningschef Strokerehab Stig Eriksson
0950-39051
Vårdförbundet Anna Ackemo
0950-39252
Vårdförbundet Anna Dahlgren
0950-39219
Avdelningschef Erika From
0951-267 16
Verksamhetschef Sara Lirell-Stenman
0951-267 16
Vårdförbundet Linda Persson
vxl 0951-267 22
Avdelningschef Anita Hedlund
090 - 7853795
Vårdförbundet Katarina Aren
090 - 7856848
Vårdförbundet Carola Olofsson
vxl 0950-390 00
Avdelningschef Lotta Hjelte – Löfgren
0910-771334
Mona Åhman
0910-771330
Jessica Dahlberg
0910-771330
Enhetschef Magnus Lövgren
090-785 26 32
Personalutvecklare Eva Bergström

SSR Linda Thelberg
090-785 10 88
Avdelningschef Ylwa Berglund

Avdelningschef Göran Caspersson
090-7854360
Bitr Avdelningschef Jenni Isberg
090-7854359
Kommunal Jan Marklund
090-7852775
Verksamhetschef Elizabeth Wiklund-Johansson

Kristina Åström
0910-770360
Ann-Katrin Frisk
0910-725800
Kommunikationschef Malin Åberg
090-785 72 23
Facklig företrädare Björn Godhe

Avdelningschef Noomie Hällsten Nilsson
090-785 60 91
Vision Eva Karlsson
090-785 60 40
Michelle Hallo Aho

Verksamhetschef Helen Abrahamsson
070-3469365
Vårdförbundet Katrin Stenlund
0950-39340
Rektor Per-Joar Björnstad
0951-26791
LR Andreas Ericson
0951-26780
SFHL Curt Mönch
0951-26780
Avdelningschef, Paramedicin Anna-Lena Danielsson
0950-39149
SACO Linnea Sandqvist
0950-39266
Vísion Cecilia Ölmebäck
0950-39241
Rektor Anna Sjödin

Kommunal Ida Hansson
072-570 10 85
Avdelningschef Ann-Sofie Kyrk
0950-397 59
Vårdförbundet Gabriella Önnerlöf
0950-39195
Avd.chef IVA/Anestesi Ann-Sofie Kyrk
0950-39759
Avd.chef Strokerehab Stig Eriksson
0950-39051, 072-2039051
Avd.chef BB/Gyn Margot Andersson
0950 - 39446
Avd.chef Röntgen Åke Stenberg
0950-39233, 070-5229456
Avd.chef Kirurgen Ylva Nyberg
0950-39190
Avd.chef Operation Barbro Sjöberg
0950-39184
Avd.chef Medicin Barbro Boman
0950-39449, 072-7239449
Vårdförbundet Carola Olofsson
0950 - 39 452
HR-assistent Anna Wikström
0950-39148
Avd.chef Kristina Boman

Facklig repr. Vårdförbundet Charlotta Hellström
090-706418
Avdelningschef Ann-Charlotte Nilsson
090-785 89 46
Vision Helen Berggren
0910-771444
Verksamhetschef Per Wahlström

Vårdförbundet Annelie Jeppsson

Verksamhetschef Sven-Åke Boström

Avdelningschef Eva Basun

Läkarföreningen Roger Jonsson
0935-135 36
Verksamhetschef Skellefteåklinikerna Anna-Maria Stenlund Berggren

Verksamhetschef Skelleftehamn/Bureå Lena Parpis
0910-342 46
Verksamhetschef Byske/Kåge Kent Brännström
0910-77 48 60
Vision Elisabeth Björk
090-785 44 78
LSR Eleonora Berg
0940-155 45
Avdelningschef Katarina Yttergren
090-785 30 68
Sektionschef Elisabeth Appelqvist
090-7853059
Facklig repr. för Vårdförbundet Elizabeth Sandström
090-785 30 50
Elisabet Zakrisson Nyström
0910-771118
Vårdförbundet Irene Lindgren
0910-774612
Yvonne Lindfors
0910-774696
Avdelningschef Marianne Spångberg
090-7851901
Sjuksköterska Hanna Ackelin
090-7851955
Kompetenschef Urban Helmersson
090-785 41 27
Kompetenschef Toni Suhonen
090-785 328
Facklig repr. SACO Agneta Emilsson
090-785 41 10
Facklig repr. Sveriges Ing. Daniel Strömberg
090-785 47 42
Facklig. repr. Vårdförbundet Marianne Lernstedt
090-785 41 09
Facklig repr. Vision Owen Ögren
0910-77 18 08
Verksamhetschef Karina Salomonsson
090-7850751
Victoria Nilsson
090-7850760
Linnea Hedström
090-7850760
Sjuksköterska med ledn.ansvar Sarah Danielsson
090-7850750
Verksamhetschef Carola Degerman
0910-771034
Avdelningschef Anna Forsberg-Stenberg
0910-771038
Ann-Louise Olsson

Vårdförbundet Elin Papmehl
090-7851291
Rektor Anna Sjödin
070-272 00 59
Vision Björn Godhe
070-592 72 09
Konferensansvarig Sara Johansson
072-530 59 17
Avdelninsgschef Lennart Granberg
090-785 40 42
Sektionsledare Åsa Egelskog
090-785 40 60
Repr. Sveriges Ingenjörer Per Jonsson
090-785 40 36
Repr. Vision Jonas Andersson
090-785 60 64
Bitr.avdelningschef Marita Lindh
090-785 0303
Vårdförbundet Karin Hoffman
090-785 0300
Avdelningschef Anna-Lena Linder
090-7853888
Vision Ann-Christine Eklund
090-7854677
Avdelningschef Helén Rönnqvist
070-3494279
Psykologförbundet Karin Edholm
090-7826687
Avdelningschef Linda Fromheden
090-7852901
SSR Ulla Sjögren
090-7851048
Avdelningschef Kicki Mosesson
0954-147 49
Vårdförbundet Lena B Forsberg
090-785 44 75
Enhetschef Lena Jonsson
090-785 62 84
Verksamhetschef Roger Stenberg

Vision Åsa Eriksson
090-785 60 54
Verksamhetschef Ragnberth Helleday
090 - 785 33 35
Medicinsk chef Stefan Barath
090 - 7851823
Läkarföreningen Pontus Karling
090 - 785 14 26
Patientnämdens ordförande Charlotte Lundqvist

Patientnämdens vice ordförande Lena Sandberg

SACO Solveig Brändström
073-8201202
Verksamhetschef Per-Ivan Marklund

Enhetschef Robertsfors Erna Adamsson
0934-145 60
Enhetschef Sävar Ingela Näslund
090-785 78 10
Enhetschef Holmsund Siv Vestberg
090-785 91 94
Vision Ulrika Danielsson
090-785 60 01
Avdelningschef, Vännäs Ulrika Westman-Yttergren

Läkarföreningen Roger Jonsson

Verksamhetschef Lena Pettersson
0910-16288
T.f. bitr verksamhetschef Håkan Viklund
0910-771997
Vårdförbundet Catrine Johansson
0910-771911
Kommunal Cecilia Norén
0910-771960
Avdelningschef Elisabeth Hedlund
0910-771961
Psykolog Martin Lindgren
0910-771809
Avdelningschef Eva Lindgren
0910-771307
Vårdförbundet Inger Hedblad
0910-770679
SSR Elin Söderberg
090-785 66 45
SP Karin Edholm
090-785 66 52
Vårdförbundet Charlotta Öster
0910-771920
Verksamhetschef Anna Wallgren
090-785 66 01
Medicinsk chef Aijaz Farooqi
090-785 2370
Staffan Berglund
090 785 2370
Avdelningschef Eva Sjödin-Eriksson
090-785 0258
Vårdförbundet Jessica Sundqvist
090-785 0250
SACO Anette Larsson
0951-267 22
Familjeläkare Marina Holmström
0912-40718
Avdelningschef Agneta Carlsson
090-7851492
LSR Ellenor Edin
090-7852880
Avdelningschef Louise Flodin
0910-771042
Daniel Grenholm
0910-77 10 40
Verksamhetschef Carolina Lundberg
070-5593583
Avdelningschef Per-Anders Enquist
070-5856902
Vårdförbundet Maria Casserdahl
090-7853306
Avdelningschef Veronica Lindberg

Västerbottens Läkarförening Andreas Arwidsson
090-7851464
Verksamhetschef Peter Berggren

Vision Anna Hedman

SACO Anette Larsson
0951-267 00
Avdelningschef Helene Lindqvist
0910-771690
Bitr verksamhetschef/Chefsöverläkare Malin Hamrén
070 277 01 07
Verksamhetschef Christina Wennberg Granberg
070 224 65 86
Företrädare för Läkarförbundet Lars Högberg
070 556 27 73
Sjukhusets växel
090 785 00 00
Verksamhetschef Erik Nordhall

Medicinskt Ledningsansvarig Ola Gärskog

Avdelningschef Anna Forsberg Stenberg
0910-77 10 38
Iris Grenholm
0910-77 10 23
Kommunal Anneli Hellsten
0910-771318
Avdelningschef Åsa Nordlund
090 - 7851856
Diabetessjuksköterska Elisabeth Sjöström Fahlen
090 - 7852196
Fotvårdsspecialist Ruth Edstöm
090 - 7851257
Fotvårdsspecialist Inga-Lill Nyberg
090 - 7851420
Kommunal Margareta Holmgren
090 - 7853802
HR-specialist Anna Wikström
0950-39148
Avdelningschef Jens Wahlström
090-785 37 76
Yrkeshygieniker Kåre Eriksson
090-785 25 52
Lokal företrädare SACO/SI Bodil Björ
090-785 27 68
Avd chef Katarina Mosesson
0954-14749
Avdelningschef, Tärnaby Katarina Mosesson
0954-14749
Vårdförbundet Ramona Rönnholm
0950-39452
Avdelningschef Elisabeth Forsell
0910 - 77 13 38
Vårdförbundet Ingela Harlén Jonsson
0910-77 13 35
Vision Elisabeth Bäckman
0950-39270
Avdelningschef Ingrid Nilsson-Linder
0951-267 46
Vårdförbundet Ann-Christin Andersson

Avdelningschef sekreterarenheten Ulla-Greth Lundqvist
090 - 7851816
Vision Monika Skoglund
090 - 7851650
Verksamhetschef Gunnar Engberg

Christina Berglund
0910-774903
Laila Karlsson, HR-spec/PTP-handläggare
090-7853280, 070-5176606
Verksamhetschef Marie-Louise Brändström
090-785 90 00
Enhetschef Per-Olof Adolfsson
090-785 90 30
Vision Lisbeth Ottosson
090-785 90 32
Vårdförbundet Elisabeth Markström
0910-771166
Ann-Louise Olson
0910-770513
Vårdförbundet Kristina Oskarsson
0910-771330
Susanne Lindqvist

Stabschef Karin Ahnqvist
090 - 785 71 98
Controller Per Sehlin
090-7857092
Vision exp.
090-785 00 00 (växel)
Avdelningschef Märta Forsgren
0910-771214
Gerd Söderström
0910-771240
Verksamhetschef Barbro Rönnholm Jonsson
090-785 89 06
Överläkare/MLA Henrik Ångström
090-785 87 48
Överläkare/lokal företrädare VLF Ulf Torstensson
0910-77 15 05
Vårdförbundet Kristina Pettersson
0910-771240
Staffan Berglund
090-785 2370
Verksamhetschef Sara Lirell-Stenman
0951-267 16
tf verksamhetschef Peter Sjöstedt

Ingrid Tjärnlund
0910-725808
Avdelningschef Ortopedi IngMarie Westh
090-785 3702
Vårdförbundet Jesper Nilsson
090-785 0000 (vxl)
Avdelningschef Solveig Persson
090 - 785 11 40
avdelningschef Kirurgop Gunnel Johansson
090-785 11 40
avdelningschef Samvård Birgitta Stridsman
090-785 69 77
Kommunal Elisabeth Roos
785 00 00 (vxl)
Kommunal Louise Lindgren
0910-771000
Kommunal Marie Höglund
0910-771093
Avdelningschef Majvor Edlund

VISION Klara Brändström

Fastighetsområdeschef Jakob Odeblad
090-785 22 20
Lokalplanerare Eva Landström
090-785 22 56
SACO Curt Lindström
090-785 34 73
Avdelningschef Merit Nyström

VISION Mona Sundsten

Biträdande verksamhetschef Katarina Spinnell-Lindroth
090-785 2153
tf Avdelningschef Margot Nilsson

Psykologförbundet Karin Edholm
090-785 66 52
Avdelningschef Ulla Svedberg Lilja
0910-774665
Vårdförbundet Charlotta Öster
0910-771630
SSR Marianne Paavola
0910-71927
Psykologförbundet Anders Jönsson
0950-39031
Linda Andersson
0910-771166
Verksamhetschef Lena Parpis

Tjänstetandläkarna Ullsa Folkesson
090-785 60 40
Verksamhetschef/medicinskt ledningsansvarig Annika Nordin-Johansson
090-785 24 60, 070-290 63 08
Lokal företrädare VLF Berit Edvardsson
070-254 05 67
Sektionschef Karin Forsén
090-785 85 55
Kommunal Cilla Salmi
090-785 00 00
Avd.chef Lena Trautmann
0910-77 11 54
Avd.chef Thomas Lundberg

Sektionsledare IR-lab Tryggve Berglund
090-7851699
Sektionsledare INR-lab Carina Olofsson
090-7852002
Röntgensjuksköterska Göran Nygård
090-7851600
Kommunal Birgitta Sundström
090-785 0250
Verksamhetschef Christina Wennberg Granberg
090 785 63 00
Byggprojektledare Gunilla Reinklou
090-785 22 76
Fastighetsområdeschef Jakob Odeblad
090-785 22 20
Avdelningschef Peter Strehlenert
090-785 06 95
Verksamhetschef Ragnberth Helleday
090 - 7853335
Verksamhetschef Lena Pettersson
0910-716288
Verksamhetschef Inger Sundin
0952-141 04
Avd.chef Sylvia Brännström
0910-77 11 64
Verksamhetschef Ann-Christine Axelsson

Verksamhetschef Mats Raneblad
090-785 85 16
Miljösamordnare Susanne Bergström
0910-77 18 87
Sektionschef, Sterilteknisk avd UllaCarin Blom
090-7851054
Versamhetschef Catrine Nygren
0910-771860
Avdelningschef Inger Wilund-Åberg

Avdelningschef Helene Lindqvist
0910771690
Verksamhetschef Björn Georgsson
090-785 74 17
Avdelningshef Kristina Löfdahl
090-785 87 24, 070-606 48 68
HR-specialist Laila Karlsson
090-785 32 80, 070-517 66 06
Huvudhandledare, specialistsjuksköt Göran Burwall
090-785 88 01
Avdelningschef Monika Olofsson
090 - 7856800
Avdelningschef Karin Åberg
0910-77 0723
Sektionschef Lars-Olof Melander
0910-77 17 96
tillförordnad Avdelningschef Anna Fällman
0910-774665
Sektionschef Emma Öbrand
090 785 64 49
Verksamhetschef Anita Bjuhr
0950-393 30
Avdelningschef Tommy Persson
090-7852983
Sektionsledare Lýn Pascual
P-sök 96485
Avdelningchef Lena Larsson
0910-771040
Verksamhetschef Lise-Marie Ericsson

Överläkare/MLA Margareta Holmlund
0910-771000
Avdelningschef Agneta Ökvist
090 - 785 3568
Verksamhetschef Ulf Widmark
090-785 2258
Avdelningschef Marina Bokvist

Avdelningschef Helen Granberg
090-7851765
Sektionschef Akut Mariana Åhfeldt
090-7857358
Sektionschef Elektiv Magdalena Helletun Granath
090-785 43 58
Sektionschef Catrine Risberg
090-7856485
Verksamhetschef Marie-Louise Brändström

Sektionschef Ing-Marie Tannå
090-133039
Avdelningschef Anna Cahier
090-785 29 07
Vårdchef Katarina Spinnell-Lindroth
090-785 21 53
Avdelningschef Anna Rothstein
090 - 785 71 40
Kurator Camilla Hellgren
0910 - 77 48 89
Rektor Bertil Holmberg

Kock Peder Gustafsson

Avdelningschef Lena Alenbro
0910-770642
Verksamhetschef Peder Wilhelmsson

Verksamhetschef Kristina Jonsson

Verksamhetschef Magnus Bäckström

Avdelningschef Håkan Södergren
0910-771169
Avdelningschef Lena Trautmann
0910-77 11 54
Verksamhetschef, Erikslid, Heimdall,Bolidens Hc Carola Degerman

Avdelningschef, Erikslid Hc Annica Peterson
0910-771170
Verksamhetschef, Burträsk Hc Maud Sjöberg

Arbetsterapeut Eva-Britt Norberg
0910- 7746 06
Avdelningschef Louise Flodin
0910-771042
Verksamhetschef Lise-Marie Ericsson

Sektionschef Paula Tammia

Avdelningschef Elisabeth Forsell
0910 - 77 13 38
Avdelningschef Elisabet Zakrisson Nyström
0910-771118
Verksamhetschef Robert Ylipää
090-785 31 50
Företrädare för Vårdförbundet Peter Mähler
090-785 00 00
Verksamhetschef Marina Bokvist

Fastighetsområdeschef Claes Åström

Verksamhetschef Christina Wennberg-Granberg
090-785 63 00
Avdelningschef Medicin Barbro Boman

Verksamhetschef Jens Boman

Verksamhetschef Erik Nordhall
090-7853787
Sektionschef Anki Sandgren
090-785 36 90
Verksamhetschef Anita Bjuhr
070-683 93 30
HR specialist Ulla Sandemo
090 7853607
HR-specialist Maria Mukka
090 785 2027
Avdelningschef Carola Herlin
0910-774923
Verksamhetschef Maud Sjöberg

Avdelningschef, Paramedicinska enheten Anna-Lena Danielsson

Verksamhetschef, Stenbergska Anita Bjuhr

HR-chef Christina Elmros

Avdelningschef Ingela Näslund
090-785 78 16
Verksamhetschef Roland Björns
070-283 82 62
Avdelningschef Maria Jonsson
0935-279 90
Verksamhetschef Hans Lindsten
090-7853693
Bitr verksamhetschef Mona Jakobsson
090-7852901
Avdelningschef Anette Hörnkvist
090-7852557
Avdelningschef Margareta Nilsson
090-7856960
Avd chef Katarina Mosesson

Avdelningschef Kristina Grönlund
0942-251 16
Avdelningschef Erika From
072-502 33 23
Biträdande verksamhetschef Gunnela Örnberg
070-249 26 85
Avdelningschef Anna Forsberg Stenberg
070-797 10 38
Avdelningschef Ann-Charlotte Nilsson
090-7853888
Avdelningschef Ortopedoperation IngMarie Westh
090-785 3702
Verksamhetschef Mai-Greth Abramsson

Kursansvarig Peder Gustafsson
072-333 71 79
Verksamhetschef Roger Stenberg
070-287 62 85
Avdelningschef Marie Svedjeholm
090-785 08 21
Avdelningschef Anna Burén

Avdelningschef Laila Axelsson -Jonsson
090-785 994 4
Avdelningschef Lisbeth Isaksson

Avdelningschef Lena Holmström

Avdelningschef Magnus Eriksson

Avdelningschef Anette Andersson
072-585 06 80
Avdelningschef Anna Rothstein
090 - 7857140, 070-6817140
HR-specialist/PTP-handläggare Laila Karlsson
090-7853280, 070-5176606
Avdelningschef Marie Omgren
090-785 88 46, 070-277 48 07
Verksamhetschef Inger Sundin

Avdelningschef, Paramedicinska enheten Anna-Lena Danielsson
072-577 84 74
Avdelningschef Ingrid Tjärnlund

Kurator Helena Näslund
0941-143 00
Verksamhetschef Sara Lirell-Stenman
070-327 52 94
Distriktsläkare/medicinskt ledningsansvarig Norbeth Hansson
0954-147 56
Verksamhetschef Marina Bokvist
0910-725829, 070-5620473
Avdelningschef Karin Fjällström
0950-39552
SACO Lena Eliasson
0952-10 435
Sektionschef FTV City Carina Lundmark
070-532 46 65
Avdelningschef FTV Kåge/Byske Kent Brännström
070-568 45 88
Avdelningschef FTV Skelleftehamn/Bureå Helen Larsdotter
070-396 37 86
Sektionschef Emma Öbrand

Rektor Per-Joar Björnstad
0951-267 91
Avdelningschef Ersboda Anette Björns
090-785 60 01
Avdelningschef Robertsfors Erna Adamsson
0934-145 60
Avdelningschef Sävar Ingela Näslund
090-785 78 16
Avdelningschef Holmsund Siv Vestberg
090-785 78 28
Sektionschef Kerstin Eliasson
090-785 63 69
Avdelningschef Marita Degerman-Hörnlid
0950-39712
Verksamhetschef, Carola Degerman

Sektionschef Roger Sandberg
070-637 97 41
Avdelningschef Sara Oscarsson Hannuksela
090-785 46 02
Avdelningschef Pia Björk
070 - 268 04 13
Företrädare för Fysioterapeuterna Åza Sandström
090 785 63 28
Tillförordnad biträdande Verksamhetschef Tommy Persson
090-7852983
Verksamhetschef Mai-Greth Abramsson
070-328 46 69
Förvaltningschef Vilhelmina kommun Roland Bång
0940-140 23
Fysioterapeut/sjukgymnast Eleonora Berg
0940-155 45
Avdelningschef Helena Johansson
0950-392 09
Bitr verksamhetschef Håkan Viklund
0910-771997, 070-3481997
Verksamhetsutvecklare Jan Sundström
0910-771998
Avdelningschef Cathrine Johansson
0953-142 27
Biträdande verksamhetschef Malin Hamrén
090-785 64 44
Enhetschef prof Ellinor Salander Renberg
090-785 63 23
Avdelningschef Ann-Charlotte Nilsson
090-7853888
Verksamhetschef, Stenbergska Anita Bjuhr
070-683 93 30
Verksamhetschef Niklas Lindberg
090-785 3837
Leg psykolog/handledare Anita Ericson
090-785 87 41
Avdelningschef Mymma Steneroth
072-529 37 80
Avdelningschef Veronica Lundsten
0951-267 30
Verksamhetschef Annika Larsson
0910 - 77 07 71
Upphandlingschef Ulrika Nilsson

Upphandlare Maria Larsson

Förhandlingschef Daniel Strömberg
090 - 785 73 14
Rekryteringskonsult Peter Krenander
Horton International
Avdelningschef Margareta Nilsson
090-785 69 60
Avdelningschef Agneta Hägglöf
0910-771164
Bitr. Verksamhetschef Karin Nygren
090-785 85 80
Verksamhetschef Hjälpmedel Peter Rönnholm
090-785 74 08
Verksamhetschef Tolkcentralen tom 2016-12-31 Karin Linder
090-7857461, 070-345 33 42
Avdelningschef Maria Näslund
090-785 32 21
Avdelningschef Eva Hedström
090-785 25 20
HR-partner Anna Mattsson
0950-39148
Verskamhetschef Carola Degerman

Tf avdelningschef Gunilla Johansson
0910-771170

Ansök

Sista ansökningsdatum: 16 October 2013
Ange referens: LK 13-26
Övrigt: Inför rekryteringsarbetet har Västerbottens läns landsting tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Västerbottens Läns Landsting

Besöksadress

90189 UMEÅ
None

Postadress

Landstingshuset, Köksvägen 11
UMEÅ, 90189

Liknande jobb


Vuxenpsykiatrisk kli.. 12 November 2013 Psykolog/PTP-psykolog-legitimerad
Västerbottens Läns L.. 21 April 2015 PTP-psykolog till Bureå och Skelleftehamns HC
Beroendemottagningen.. 24 March 2014 PTP-psykolog