Rättsvårdsexperter

Arbetsbeskrivning

Kriminalvårdens uppgift är att genom frivård och fängelser verkställa de påföljder som domstol dömer ut, driva häkten och utföra transporter samt göra personutredningar i brottmål. Uppgifterna ska utföras på ett sätt så lagföring kan ske effektivt och återfall i brott förebyggas. I all verksamhet värnar vi starkt om humaniteten och respekten för den enskildes integritet och rättssäkerhet, utan att kompromissa i fråga om samhällets säkerhet och trygghet.

Vi söker nu två rättsvårdsexperter till huvudkontoret i Norrköping.

ARBETSUPPGIFTER
Gruppen för centrala klientärenden på klientenheten vid huvudkontoret i Norrköping består av ca 15 medarbetare. Vår huvudsakliga uppgift är att fatta beslut i centralt placerade klientärenden. Det rör sig bl.a. om ärenden om överförande av straffverkställighet till andra länder enligt lagarna om nordisk och internationell straffverkställighet samt regelverket om nordisk och europeisk arresteringsorder. Gruppen handlägger också vissa ärenden om strafftidsberäkning enligt lagen om beräkning av strafftid samt vissa ärenden enligt fängelselagen. Vi deltar i myndighetens praxissamordnande arbete, bl.a. genom utarbetande av handböcker. Arbetet i de internationella ärendena innebär fortlöpande kontakter med myndigheter inom övriga rättsväsendet som t.ex. Justitiedepartementet, åklagare och polis, och även vissa internationella kontakter. Gruppen samverkar även med andra enheter inom Kriminalvården.

Till följd av förslag på ny lagstiftning om internationell straffverkställighet baserad på EU:s rambeslut om erkännande och verkställighet av påföljder (se SOU 2013:21) kan Kriminalvården komma att få nya arbetsuppgifter. Vi söker därför kvalificerade jurister till gruppen för centrala klientärenden med inriktning främst mot frågor om internationell straffverkställighet och strafftidsberäkning.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en juristexamen eller juridisk högskoleexamen med ett intresse för förvaltnings- och EU-rätt samt straff- och processrätt. Du bör ha domstolserfarenhet genom t.ex. tingsmeritering eller överrättserfarenhet, och gärna erfarenhet av ärenden som rör internationellt rättsligt samarbete. Även annan erfarenhet av beslutsfattande i ärenden om myndighetsutövning mot enskild är meriterande. Du bör behärska engelska väl i både tal och skrift.

Som person bör du ha god analysförmåga och god förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt. Du bör vara utåtriktad och kunna arbeta självständigt och noggrant under tidspress men också stimuleras av att driva utvecklingsfrågor tillsammans med andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tf chef Gruppen för Centrala Klientärenden Gunilla Eriksson
077 - 228 08 00
SEKO Joakim Bjärehed
077-228 08 00
SACO Mikaela Damsten
077-228 08 00
OFR Per Sunneborn
077-228 08 00
Gruppchef för Centrala Klientärenden Gunilla Eriksson
077 - 228 08 00

Sammanfattning

Postadress

Slottsgatan 78
Norrköping, 60180

Liknande jobb


Datainspektionen rekryterar jurist

Datainspektionen rekryterar jurist

29 april 2020

Datainspektionen rekryterar jurist

Datainspektionen rekryterar jurist

29 april 2020

Contract Manager

Contract Manager

27 april 2020