Arbetslivsinstitutet.se

Regeringen söker generaldirektör och chef till Arbetsförmedlingen


OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.


1 platser Tillsvidare Heltid Dag , Heltid , Tillsvidareanställning

Svensk statsförvaltning består av drygt 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Som huvudregel gäller sekretess i anställningsärendet för uppgift om enskild kandidats identitet.

Arbetsförmedlingens ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet, se förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft, prioritera dem som befinner sig långt
från arbetsmarknaden, samt bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt. Därutöver har Arbetsförmedlingen även en rad andra uppdrag bl.a. att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring och ett särskilt ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds insatser som främjar en snabb och effektiv etablering på arbetsmarknaden. Huvudkontoret är lokaliserat i Stockholm. Myndigheten har verksamhet i hela landet, bland annat vid cirka 320 arbetsförmedlingskontor.

Vi söker dig som har• dokumenterat goda chefs- och ledaregenskaper,

• erfarenhet av att leda en större organisation med omfattande verksamhet,

• erfarenhet av förändringsarbete i en större organisation,

• erfarenhet av att arbeta resultatorienterat,

• kunskaper om och erfarenhet av statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom,

• kunskaper om myndighetens verksamhetsområde,

• erfarenhet av och intresse för att arbeta med arbetsmarknadens funktionssätt,

• akademisk examen eller motsvarande,

• mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Vi söker dig som har förmåga att• strategiskt leda och organisera verksamheten så att uppsatta mål nås,

• leda Arbetsförmedlingens verksamhet på ett effektivt och rättssäkert sätt i enlighet med riksdagens och regeringens intentioner,

• skapa engagemang och motivera personalen,

• skapa förtroende, vara lyhörd och med gott omdöme ta till vara medarbetarnas kompetens,

• samverka med myndigheter, arbetsmarknadens parter och andra aktörer,

• kommunicera såväl internt gentemot medarbetare som mot externa aktörer,

• på ett förtroendefullt sätt företräda verksamheten i externa sammanhang, nationellt och internationellt,

• arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor i myndigheten såsom generationsväxling, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

Det är även meriterande med• erfarenhet av att företräda en medialt hårdbevakad verksamhet,

• erfarenhet av samhällsekonomiska analyser,

• kunskap om kommunal och landstingskommunal organisation och verksamhet.

Mer information om anställningen lämnas av statssekreteraren Christina Ramm-Ericson och departementsrådet Anders Kessling och om anställningsvillkor av personalchefen Maria Hedin Nordling. Samtliga nås på tel 08-405 10 00.

I den här rekryteringen samarbetar vi med S.I.M.S Scandinavian and International Management Search AB där Göran Willner och Anders Engman svarar på frågor, tfn 08-662 08 30. Parallellt med annonsprocessen har S.I.M.S i uppdrag att genomföra en searchprocess.

Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas som generaldirektör för Arbetsförmedlingen, se förordningen (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer. Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställning som generaldirektör.

Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive CV senast den 14 november 2013 till Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett förseglat kuvert märkt med referensnummer A2013/4101/SV.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tomas  Engholm, Enhetschef
08-405 49 32
Bengt Gunnar Herrström, Saco
08-405 54 82
Per Anders Widell, ST
08-405 24 79
Ulrica  Gradin, Enhetschef
08-405 27 33
Annika Elmgart, Bitr. Enhetschef
08-405 2511
Bonde Svedberg, Personalhandläggare
08-405 45 60
Anita Engvoll, ST-RK
08-405 10 00
Carl van Duin, OF
08-405 10 00
Thomas Eneström, Saco-Fö
08-405 3967
Eva Corp, Kommunikationschef
08-405 50 35
Peter Wahlquist, Sektionschef
08-405 29 68
Kia Wallberg Hjorth, Personalhandläggare
08-405 46 45
Ola Hennung, Sektionschef
08-405 10 00
Magnus  Kindbom, Statssekreterare
08-405 11 45
Mats Wiberg, Expeditions- och rättschef
08-405 10 74
Malin  Eriksson, Personalchef
08-405 91 99
Linda Persson, SACO/S-L
08-405 28 65
Agneta Karlsson, ST-L
08-405 11 09
Jenny Forkman, Sekretariatschef
08-405 40 84
Marie-Louise Falck, Jurist
08-405 15 84
Michael Philipsson, Sektionschef
08-405 40 34
Ulrika Norberg, Personalhandläggare
08-405 91 75
Karin Sedvall, stabschef
072-578 15 79
Åsa Ring, personalchef
070-214 35 68
Johan Olsson, Personalspecialist
08-405 11 94
Linda Utterberg, SACO/Ju
08-405 18 00
Susanna Wiener, ST-Ju/SB
08-405 46 19
Pernilla Ivarsson, Enhetschef
08-405 48 70
Annelie Ström, Personalhandläggare
08 -405 23 85
Linda Persson, SACO S/L
08-405 28 65
Agneta  Karlsson, ST-L
08-405 11 09
Personalfunktionen Utbildningsdepartementet,
08-405 10 00
Annica  Dahl, Enhetschef

Hedvig Feltelius, SACO/U

Marie Ottinger, ST/U

Ann-Charlotte Wallin, Ämnesråd (nås v 29 och fr.o.m. v 34)
08-405 46 61
Maud Bergkvist, Ämnesråd (nås v 30-33)
08-405 22 35
Gunnel Lindersson, Personalhandläggare
08-405 31 07
Christine Wälikangas, SACO/U (nås fr.o.m. v 32)
08-405 36 61
Magnus Blümer (fr.o.m. v. 32), Gruppchef
08-405 28 49
Jan-Olof Lundgren (fr.o.m. v 32), Kansliråd
08-405 34 12
Kristina Ebbestedt, HR-specialist
08-405 12 44
Göran Millbert, Enhetschef
08-405 46 25
Fredrik Nygren, Kansliråd
08-405 38 43
Åsa Ring, Personalchef
08-405 44 48
Susanna Wiener, ST-RK/SB-Ju
08-405 46 19
Björn Dufva, Enhetschef
08-405 22 91
Ann-Sofi Jupiter, Personalhandläggare
08-405 21 19
Lotta Lindgren, Personalhandläggare
08-405 80 24
Eva-Lena Fahlström, ST
08-405 10 00
Viktoria Chlot, SACO
08-405 10 00
Anna Josefsson, Saco
08-405 10 00
Maria Kelt, Enhetschef
070-2277028
Gunilla Berglund, Bitr. enhetschef
08-405 34 18
Anna-Karin Hedström, Enhetschef
08-405 25 85
Peter Knutsson, Enhetschef
08-405 18 76
Per Lennerbrant, Enhetschef
08-405 40 51
Monika Wiklund, Personalspecialist
08-405 18 81
Johan Danelius, Enhetschef
08-405 46 94
Lena Jenée, Sektionschef
08-4053952
Gunilla Lundberg, Personalhandläggare
08-405 24 51

Ansök

Regeringskansliet

Besöksadress

Jakobsgatan 24
None

Postadress

None
Stockholm, 10333

Liknande jobb