Arbetslivsinstitutet.se

Regeringen söker Generaldirektör och chef till Domstolsverket


1 platser Tillsvidare Heltid Dag , Heltid , Tidsbegränsad anställning

Svensk statsförvaltning består av drygt 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Som huvudregel gäller sekretess i anställningsärendet för uppgift om enskild kandidats identitet.

Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna,
arrendenämnderna, hyresnämnderna, Rättshjälpsmyndigheten och Rättshjälpsnämnden. Domstolsverket ska i administrativt hänseende leda och
samordna verksamheten inom Sveriges Domstolar för att skapa förutsättningar för en rättssäker verksamhet och se till att den bedrivs effektivt, genom att bl.a.
åstadkomma en ändamålsenlig resursfördelning, vara en drivande och stödjande kraft i utvecklings- och kvalitetsarbete samt arbeta för en ökad samverkan inom
Sveriges Domstolar.

Vi söker dig som har


• dokumenterat goda chefs- och ledaregenskaper,

• akademisk examen i juridik,

• erfarenhet av att leda en större organisation
med omfattande verksamhet,

• kunskaper om och erfarenhet av
statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska
struktur som myndigheten verkar inom.

Vi söker dig som har förmåga att• strategiskt och med kraft kunna leda och
organisera verksamheten så att uppsatta mål nås,

• inom ramen för de statsanställdas gemensamma
värdegrund leda och utveckla verksamheten,

• skapa förtroendefulla relationer till de
enskilda domstolarna för att underlätta samverkan,

• samverka med myndigheter och andra aktörer,

• bedriva förändringsarbete och utveckla
verksamheten,

• arbeta strategiskt med
kompetensförsörjningsfrågor,

• skapa engagemang och motivation hos personalen,

• kommunicera såväl internt gentemot medarbetare
som mot externa aktörer.

Det är meriterande med• erfarenhet från dömande verksamhet.

 

Mer information om anställningen lämnas av expeditionschef Stefan Johansson och departementsrådet Per Lennerbrant. Information om anställningsvillkor lämnas av personalchef Åsa Ring. Samtliga nås på tel 08-405 10 00.

Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas som generaldirektör för Domstolsverket, se förordningen (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer. Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställning som generaldirektör.

Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive CV senast den 10 januari 2014 till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett förseglat kuvert märkt med referensnummer Ju2013/7889/P.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tomas  Engholm, Enhetschef
08-405 49 32
Bengt Gunnar Herrström, Saco
08-405 54 82
Per Anders Widell, ST
08-405 24 79
Ulrica  Gradin, Enhetschef
08-405 27 33
Annika Elmgart, Bitr. Enhetschef
08-405 2511
Bonde Svedberg, Personalhandläggare
08-405 45 60
Anita Engvoll, ST-RK
08-405 10 00
Carl van Duin, OF
08-405 10 00
Thomas Eneström, Saco-Fö
08-405 3967
Eva Corp, Kommunikationschef
08-405 50 35
Peter Wahlquist, Sektionschef
08-405 29 68
Kia Wallberg Hjorth, Personalhandläggare
08-405 46 45
Ola Hennung, Sektionschef
08-405 10 00
Magnus  Kindbom, Statssekreterare
08-405 11 45
Mats Wiberg, Expeditions- och rättschef
08-405 10 74
Malin  Eriksson, Personalchef
08-405 91 99
Linda Persson, SACO/S-L
08-405 28 65
Agneta Karlsson, ST-L
08-405 11 09
Jenny Forkman, Sekretariatschef
08-405 40 84
Marie-Louise Falck, Jurist
08-405 15 84
Michael Philipsson, Sektionschef
08-405 40 34
Ulrika Norberg, Personalhandläggare
08-405 91 75
Karin Sedvall, stabschef
072-578 15 79
Åsa Ring, personalchef
070-214 35 68
Johan Olsson, Personalspecialist
08-405 11 94
Linda Utterberg, SACO/Ju
08-405 18 00
Susanna Wiener, ST-Ju/SB
08-405 46 19
Pernilla Ivarsson, Enhetschef
08-405 48 70
Annelie Ström, Personalhandläggare
08 -405 23 85
Linda Persson, SACO S/L
08-405 28 65
Agneta  Karlsson, ST-L
08-405 11 09
Personalfunktionen Utbildningsdepartementet,
08-405 10 00
Annica  Dahl, Enhetschef

Hedvig Feltelius, SACO/U

Marie Ottinger, ST/U

Ann-Charlotte Wallin, Ämnesråd (nås v 29 och fr.o.m. v 34)
08-405 46 61
Maud Bergkvist, Ämnesråd (nås v 30-33)
08-405 22 35
Gunnel Lindersson, Personalhandläggare
08-405 31 07
Christine Wälikangas, SACO/U (nås fr.o.m. v 32)
08-405 36 61
Magnus Blümer (fr.o.m. v. 32), Gruppchef
08-405 28 49
Jan-Olof Lundgren (fr.o.m. v 32), Kansliråd
08-405 34 12
Kristina Ebbestedt, HR-specialist
08-405 12 44
Göran Millbert, Enhetschef
08-405 46 25
Fredrik Nygren, Kansliråd
08-405 38 43
Åsa Ring, Personalchef
08-405 44 48
Susanna Wiener, ST-RK/SB-Ju
08-405 46 19
Björn Dufva, Enhetschef
08-405 22 91
Ann-Sofi Jupiter, Personalhandläggare
08-405 21 19
Lotta Lindgren, Personalhandläggare
08-405 80 24
Eva-Lena Fahlström, ST
08-405 10 00
Viktoria Chlot, SACO
08-405 10 00
Anna Josefsson, Saco
08-405 10 00
Maria Kelt, Enhetschef
070-2277028
Gunilla Berglund, Bitr. enhetschef
08-405 34 18
Anna-Karin Hedström, Enhetschef
08-405 25 85
Peter Knutsson, Enhetschef
08-405 18 76
Per Lennerbrant, Enhetschef
08-405 40 51
Monika Wiklund, Personalspecialist
08-405 18 81
Johan Danelius, Enhetschef
08-405 46 94
Lena Jenée, Sektionschef
08-4053952
Gunilla Lundberg, Personalhandläggare
08-405 24 51

Ansök

>

Regeringskansliet

Besöksadress

Jakobsgatan 24
None

Postadress

None
Stockholm, 10333

Liknande jobb