Arbetslivsinstitutet.se

Regeringen söker generaldirektör och chef till IAF


1 platser Tillsvidare Heltid Individuell lönesättning Heltid/ Ej specificerat

Svensk statsförvaltning består av drygt 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Som huvudregel gäller sekretess i anställningsärendet för uppgift om enskild kandidats identitet.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) främsta uppgift är att ansvara för tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har samband med arbetslöshetsföräkringen samt Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handläggning av ärenden som rör åtgärder inom aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen. Myndigheten har också bl a i uppdrag att följa utvecklingen på arbetslöshetsförsäkringens område, utfärda föreskrifter, företräda staten i domstol samt anmäla till regeringen om lagar eller förordningar bör ändras. IAF är även förbindelseorgan för arbetslöshetsförsäkringen inom EU.

Myndigheten leds av generaldirektören och har ca 70 anställda placerade vid huvudkontoret i Katrineholm och vid ett mindre lokalkontor i Stockholm. Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamöter, vilka utses av regeringen.

Vi söker dig som har goda chefs- och ledarerfarenheter och som på hög ledningsnivå har lett strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete i en kunskapsintensiv organisation. Kunskap inom det arbetsmarknadspolitiska området samt insikt och förståelse för IAF:s verksamhetsområde är viktigt. Att ha goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar i är av största vikt. Du behöver också ha en akademisk utbildning eller motsvarande och goda kunskaper i engelska.

Du har god förmåga att säkerställa att verksamheten bedrivs rättssäkert, effektivt och lever upp till målen. Att med integritet kunna samverka och bygga relationer med myndigheter, uppdragsgivare och andra aktörer är viktigt liksom att du är en skicklig kommunikatör med kompetens att förmedla myndighetens roll, uppdrag och verksamhet. Din samarbetsförmåga är väl utvecklad och du kan med ett strategiskt, professionellt och förtroendefullt förhållningssätt företräda verksamheten i externa sammanhang både nationellt och internationellt. Vidare har du förmåga att företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken och utveckla och leda verksamheten inom ramen för den gemensamma värdegrunden i staten. Du är också bra på att entusiasmera och motivera dina medarbetare och van vid att arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor.

Om du har erfarenhet av tillsynsverksamhet, kunskap om arbetslöshetsförsäkringen och har erfarenhet från Regeringskansliet eller annan statlig myndighet är det meriterande liksom om du har företrätt en kunskapsintensiv verksamhet i nationella och internationella offentliga sammanhang. Erfarenhet av att vara chef över chefer och intresse och vana vid internationellt samarbete är också en fördel.

Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till generaldirektör och chef för IAF.

Mer information om anställningen lämnas av statssekreterare Irene Wennemo och t f enhetschef Jasmina Hopstadius och om anställningsvillkor av personalchefen Maria Hedin Nordling. Samtliga nås på telefon 08-405 10 00.

Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive CV senast den 9 maj 2016 till Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett förseglat kuvert märkt med referensnummer A2016/00873/SV.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tomas  Engholm, Enhetschef
08-405 49 32
Bengt Gunnar Herrström, Saco
08-405 54 82
Per Anders Widell, ST
08-405 24 79
Ulrica  Gradin, Enhetschef
08-405 27 33
Annika Elmgart, Bitr. Enhetschef
08-405 2511
Bonde Svedberg, Personalhandläggare
08-405 45 60
Anita Engvoll, ST-RK
08-405 10 00
Carl van Duin, OF
08-405 10 00
Thomas Eneström, Saco-Fö
08-405 3967
Eva Corp, Kommunikationschef
08-405 50 35
Peter Wahlquist, Sektionschef
08-405 29 68
Kia Wallberg Hjorth, Personalhandläggare
08-405 46 45
Ola Hennung, Sektionschef
08-405 10 00
Magnus  Kindbom, Statssekreterare
08-405 11 45
Mats Wiberg, Expeditions- och rättschef
08-405 10 74
Malin  Eriksson, Personalchef
08-405 91 99
Linda Persson, SACO/S-L
08-405 28 65
Agneta Karlsson, ST-L
08-405 11 09
Jenny Forkman, Sekretariatschef
08-405 40 84
Marie-Louise Falck, Jurist
08-405 15 84
Michael Philipsson, Sektionschef
08-405 40 34
Ulrika Norberg, Personalhandläggare
08-405 91 75
Karin Sedvall, stabschef
072-578 15 79
Åsa Ring, personalchef
070-214 35 68
Johan Olsson, Personalspecialist
08-405 11 94
Linda Utterberg, SACO/Ju
08-405 18 00
Susanna Wiener, ST-Ju/SB
08-405 46 19
Pernilla Ivarsson, Enhetschef
08-405 48 70
Annelie Ström, Personalhandläggare
08 -405 23 85
Linda Persson, SACO S/L
08-405 28 65
Agneta  Karlsson, ST-L
08-405 11 09
Personalfunktionen Utbildningsdepartementet,
08-405 10 00
Annica  Dahl, Enhetschef

Hedvig Feltelius, SACO/U

Marie Ottinger, ST/U

Ann-Charlotte Wallin, Ämnesråd (nås v 29 och fr.o.m. v 34)
08-405 46 61
Maud Bergkvist, Ämnesråd (nås v 30-33)
08-405 22 35
Gunnel Lindersson, Personalhandläggare
08-405 31 07
Christine Wälikangas, SACO/U (nås fr.o.m. v 32)
08-405 36 61
Magnus Blümer (fr.o.m. v. 32), Gruppchef
08-405 28 49
Jan-Olof Lundgren (fr.o.m. v 32), Kansliråd
08-405 34 12
Kristina Ebbestedt, HR-specialist
08-405 12 44
Göran Millbert, Enhetschef
08-405 46 25
Fredrik Nygren, Kansliråd
08-405 38 43
Åsa Ring, Personalchef
08-405 44 48
Susanna Wiener, ST-RK/SB-Ju
08-405 46 19
Björn Dufva, Enhetschef
08-405 22 91
Ann-Sofi Jupiter, Personalhandläggare
08-405 21 19
Lotta Lindgren, Personalhandläggare
08-405 80 24
Eva-Lena Fahlström, ST
08-405 10 00
Viktoria Chlot, SACO
08-405 10 00
Anna Josefsson, Saco
08-405 10 00
Maria Kelt, Enhetschef
070-2277028
Gunilla Berglund, Bitr. enhetschef
08-405 34 18
Anna-Karin Hedström, Enhetschef
08-405 25 85
Peter Knutsson, Enhetschef
08-405 18 76
Per Lennerbrant, Enhetschef
08-405 40 51
Monika Wiklund, Personalspecialist
08-405 18 81
Johan Danelius, Enhetschef
08-405 46 94
Lena Jenée, Sektionschef
08-4053952
Gunilla Lundberg, Personalhandläggare
08-405 24 51

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 9 May 2016

Regeringskansliet

Besöksadress

Jakobsgatan 24
None

Postadress

None
Stockholm, 10333

Liknande jobb


Rektor Högskolan i Halmstad, 30 June 2016 Rektor