Arbetslivsinstitutet.se

Regeringen söker generaldirektör och chef till IAF


1 platser Dag , Heltid , Tidsbegränsad anställning

Svensk statsförvaltning består av drygt 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Som huvudregel gäller sekretess i anställningsärendet för uppgift om enskild kandidats identitet.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) är en tillsynsmyndighet med ansvar för tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen. Myndigheten ska granska Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna samt Arbetsförmedlingens handläggning av och rutinerna för handläggning av ärenden som påverkar rätten till arbetslöshetsersättning och om återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiska program. IAF ska till Arbetsförmedlingen påtala de brister som inspektionen funnit vid sin granskning. Myndigheten ska verka för att säkerställa att arbetslöshetsersättning endast betalas ut till den som är berättigad till sådan ersättning och följa utvecklingen på försäkringens område samt ta de initiativ till åtgärder som uppföljningen ger anledning till.

I dag består myndigheten av fyra verksamhetsgrenar: tillsyn, uppföljning, förtydliga regelverket och förvaltning. Myndigheten leds av generaldirektören och vid myndigheten finns ett insynsråd som utses av regeringen. Myndigheten har ca 60 anställda. Huvudkontoret är lokaliserat till Katrineholm och ett lokalkontor finns i Stockholm.

Vi söker dig som har


• akademisk examen eller motsvarande,

• erfarenhet av att som chef leda och utveckla en kunskapsintensiv organisation,

• goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser,

• mycket goda kunskaper om och förståelse för den arbetsmarknads- och socialförsäkringspolitiska struktur som myndigheten verkar inom,

• dokumenterat goda ledaregenskaper,

• erfarenhet från kvalificerat utredningsarbete,

• mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Vi söker dig som har förmåga att• se till att verksamheten bedrivs rättssäkert, effektivt och lever upp till de av regeringen fastställda målen,

• kunna förhålla sig till myndighetens roll som tillsynsorgan och samtidigt upprätthålla ett gott samarbete med såväl granskningsobjekten som andra aktörer,

• på ett mycket gott sätt kunna kommunicera såväl internt gentemot medarbete som mot externa aktörer,

• bidra till mycket gott samarbete såväl internt som externt,

• arbeta konstruktivt och göra korrekta avvägningar, prioriteringar och visa gott omdöme i beslut och uttalanden,

• skapa engagemang och motivera personalen,

• arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor.

Det är även meriterande med• erfarenhet av tillsynsverksamhet,

• erfarenhet från arbetslöshetsförsäkringens område,

• chefserfarenhet från myndighet,

• erfarenhet från Regeringskansliet, statlig utredning eller riksdagen,

• erfarenhet av att vara chef över chefer.

Mer information om anställningen lämnas av statssekreteraren Bettina Kashefi och departementsrådet Anders Kessling och om anställningsvillkor av personalchefen Maria Hedin Nordling. Samtliga nås på tel 08-405 10 00.

I den här rekryteringen samarbetar vi med Alumni AB där Lo Bäckström och Rikard Söderberg svarar på frågor, tfn 08-796 17 00.

Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas som generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, se förordningen (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer. Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställning som generaldirektör.

Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive CV senast den 16 september 2013 till Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett förseglat kuvert märkt med referensnummer A2013/3180/ADM.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tomas  Engholm, Enhetschef
08-405 49 32
Bengt Gunnar Herrström, Saco
08-405 54 82
Per Anders Widell, ST
08-405 24 79
Ulrica  Gradin, Enhetschef
08-405 27 33
Annika Elmgart, Bitr. Enhetschef
08-405 2511
Bonde Svedberg, Personalhandläggare
08-405 45 60
Anita Engvoll, ST-RK
08-405 10 00
Carl van Duin, OF
08-405 10 00
Thomas Eneström, Saco-Fö
08-405 3967
Eva Corp, Kommunikationschef
08-405 50 35
Peter Wahlquist, Sektionschef
08-405 29 68
Kia Wallberg Hjorth, Personalhandläggare
08-405 46 45
Ola Hennung, Sektionschef
08-405 10 00
Magnus  Kindbom, Statssekreterare
08-405 11 45
Mats Wiberg, Expeditions- och rättschef
08-405 10 74
Malin  Eriksson, Personalchef
08-405 91 99
Linda Persson, SACO/S-L
08-405 28 65
Agneta Karlsson, ST-L
08-405 11 09
Jenny Forkman, Sekretariatschef
08-405 40 84
Marie-Louise Falck, Jurist
08-405 15 84
Michael Philipsson, Sektionschef
08-405 40 34
Ulrika Norberg, Personalhandläggare
08-405 91 75
Karin Sedvall, stabschef
072-578 15 79
Åsa Ring, personalchef
070-214 35 68
Johan Olsson, Personalspecialist
08-405 11 94
Linda Utterberg, SACO/Ju
08-405 18 00
Susanna Wiener, ST-Ju/SB
08-405 46 19
Pernilla Ivarsson, Enhetschef
08-405 48 70
Annelie Ström, Personalhandläggare
08 -405 23 85
Linda Persson, SACO S/L
08-405 28 65
Agneta  Karlsson, ST-L
08-405 11 09
Personalfunktionen Utbildningsdepartementet,
08-405 10 00
Annica  Dahl, Enhetschef

Hedvig Feltelius, SACO/U

Marie Ottinger, ST/U

Ann-Charlotte Wallin, Ämnesråd (nås v 29 och fr.o.m. v 34)
08-405 46 61
Maud Bergkvist, Ämnesråd (nås v 30-33)
08-405 22 35
Gunnel Lindersson, Personalhandläggare
08-405 31 07
Christine Wälikangas, SACO/U (nås fr.o.m. v 32)
08-405 36 61
Magnus Blümer (fr.o.m. v. 32), Gruppchef
08-405 28 49
Jan-Olof Lundgren (fr.o.m. v 32), Kansliråd
08-405 34 12
Kristina Ebbestedt, HR-specialist
08-405 12 44
Göran Millbert, Enhetschef
08-405 46 25
Fredrik Nygren, Kansliråd
08-405 38 43
Åsa Ring, Personalchef
08-405 44 48
Susanna Wiener, ST-RK/SB-Ju
08-405 46 19
Björn Dufva, Enhetschef
08-405 22 91
Ann-Sofi Jupiter, Personalhandläggare
08-405 21 19
Lotta Lindgren, Personalhandläggare
08-405 80 24
Eva-Lena Fahlström, ST
08-405 10 00
Viktoria Chlot, SACO
08-405 10 00
Anna Josefsson, Saco
08-405 10 00
Maria Kelt, Enhetschef
070-2277028
Gunilla Berglund, Bitr. enhetschef
08-405 34 18
Anna-Karin Hedström, Enhetschef
08-405 25 85
Peter Knutsson, Enhetschef
08-405 18 76
Per Lennerbrant, Enhetschef
08-405 40 51
Monika Wiklund, Personalspecialist
08-405 18 81
Johan Danelius, Enhetschef
08-405 46 94
Lena Jenée, Sektionschef
08-4053952
Gunilla Lundberg, Personalhandläggare
08-405 24 51

Ansök

>

Regeringskansliet

Besöksadress

Jakobsgatan 24
None

Postadress

None
Stockholm, 10333

Liknande jobb


Regeringen söker Generaldirektör och chef till SMHI Regeringskansliet 31 October 2013 Regeringen söker Generaldirektör och chef till SMHI