Arbetslivsinstitutet.se

Regeringen söker generaldirektör och chef till Luftfartsverket


OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.


1 platser Tillsvidare Heltid Individuell lönesättning Heltid/ Ej specificerat

Svensk statsförvaltning består av drygt 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Som huvudregel gäller sekretess i anställningsärendet för uppgift om enskild kandidats identitet.

Luftfartsverket (LFV) är ett affärsverk med huvuduppgift att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart. Luftfartsverket verkar både i Sverige och internationellt. Flygtrafiktjänsten på sträcka, eller "en route", liksom flygtrafiktjänsten i anslutning till flygplatser som ägs av staten eller ett bolag där staten har ett bestämmande inflytande, bedriver LFV med ensamrätt i enlighet med sin instruktion. Flygtrafiktjänsten i anslutning till flygplatser i övrigt är konkurrensutsatt. Luftfartsverkets kunder är statliga, militära, kommunala och privata flygplatser. Luftfartsverket utgör en koncern där bland annat intresseföretagen flygtrafikledningsskolan Entry Point North AB, och samägda NUAC HB som bedriver flygtrafiktjänsten i det gemensamma dansk-svenska luftrummet, ingår.

Luftfartsverket leds av en styrelse och generaldirektören ingår som ledamot i styrelsen. Generaldirektören är myndighetens chef och ansvarar inför styrelsen.

Luftfartsverket har sitt huvudkontor i Norrköping och bedriver flygtrafikledning från 32 platser i landet. Antal anställda uppgår till ca 1180 personer.

 

Vi söker dig som:


• är en dokumenterat god ledare, genom att som chef leda och utveckla stora organisationer,
• har goda kunskaper om och erfarenheter av statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar i,
• har erfarenhet av internationellt samarbete, bl.a. förhandlingsvana inom ramen för EU-samarbetet,
• har erfarenhet av att arbeta strategiskt med styrningsfrågor och verksamhetsutveckling,
• har goda kunskaper i engelska,
• har relevant akademisk examen.

Du har förmåga att:


• leda verksamheten och strategiskt utveckla myndigheten,
• balansera statlig ägarstyrning och affärmässighet,
• leda och konsekvent driva förändringsarbete, genomföra kulturförändringar och skapa gemensamma värderingar och prioriteringar,
• utveckla den kommersiella delen av verksamheten,
• vara mål- och resultatinriktad,
• kunna se på transportsektorn ur ett helhetsperspektiv och förstå transport- och trafikföretagens villkor,
• samverka och skapa goda relationer med andra för myndigheten viktiga aktörer såsom forskningsinstitutioner och företag inom området,
• på ett professionellt sätt företräda myndigheten internt och externt, såväl internationellt som nationellt,
• samarbeta och uppmuntra till erfarenhetsutbyte inom organisationen,
• leda och utveckla verksamheten inom ramen för den gemensamma värdegrunden i staten,
• strategiskt arbeta med kompetensförsörjningsfrågor,
• företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har:


• erfarenhet och kunskap om luftfarten och dess förutsättningar,
• erfarenhet från andra delar av transportsektorn,
• kommersiell bakgrund med förståelse för och erfarenhet av utmaningar som uppstår när branscher avregleras,
• erfarenhet av försäljning "business to business" och långa försäljningsprocesser,
• kunskaper om Försvarsmakten och dess verksamhet.

Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas som generaldirektör och chef för Luftfartsverket. Befattningen är placerad i säkerhetsklass varför säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före beslut om anställning.

Mer information om anställningen lämnas av departementsrådet Ulrika Rosenberg Sand, Näringsdepartementet. När det gäller rekryteringsprocessen, anställningsvillkor m.m. kan du vända dig till kanslirådet Frida Ragnhäll, kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem på 08-405 10 00.

Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive CV senast den 10 oktober 2016 till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett förseglat kuvert märkt med referensnummer N2016/05842/KLS. Ange din postadress i din intresseanmälan.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tomas  Engholm, Enhetschef
08-405 49 32
Bengt Gunnar Herrström, Saco
08-405 54 82
Per Anders Widell, ST
08-405 24 79
Ulrica  Gradin, Enhetschef
08-405 27 33
Annika Elmgart, Bitr. Enhetschef
08-405 2511
Bonde Svedberg, Personalhandläggare
08-405 45 60
Anita Engvoll, ST-RK
08-405 10 00
Carl van Duin, OF
08-405 10 00
Thomas Eneström, Saco-Fö
08-405 3967
Eva Corp, Kommunikationschef
08-405 50 35
Peter Wahlquist, Sektionschef
08-405 29 68
Kia Wallberg Hjorth, Personalhandläggare
08-405 46 45
Ola Hennung, Sektionschef
08-405 10 00
Magnus  Kindbom, Statssekreterare
08-405 11 45
Mats Wiberg, Expeditions- och rättschef
08-405 10 74
Malin  Eriksson, Personalchef
08-405 91 99
Linda Persson, SACO/S-L
08-405 28 65
Agneta Karlsson, ST-L
08-405 11 09
Jenny Forkman, Sekretariatschef
08-405 40 84
Marie-Louise Falck, Jurist
08-405 15 84
Michael Philipsson, Sektionschef
08-405 40 34
Ulrika Norberg, Personalhandläggare
08-405 91 75
Karin Sedvall, stabschef
072-578 15 79
Åsa Ring, personalchef
070-214 35 68
Johan Olsson, Personalspecialist
08-405 11 94
Linda Utterberg, SACO/Ju
08-405 18 00
Susanna Wiener, ST-Ju/SB
08-405 46 19
Pernilla Ivarsson, Enhetschef
08-405 48 70
Annelie Ström, Personalhandläggare
08 -405 23 85
Linda Persson, SACO S/L
08-405 28 65
Agneta  Karlsson, ST-L
08-405 11 09
Personalfunktionen Utbildningsdepartementet,
08-405 10 00
Annica  Dahl, Enhetschef

Hedvig Feltelius, SACO/U

Marie Ottinger, ST/U

Ann-Charlotte Wallin, Ämnesråd (nås v 29 och fr.o.m. v 34)
08-405 46 61
Maud Bergkvist, Ämnesråd (nås v 30-33)
08-405 22 35
Gunnel Lindersson, Personalhandläggare
08-405 31 07
Christine Wälikangas, SACO/U (nås fr.o.m. v 32)
08-405 36 61
Magnus Blümer (fr.o.m. v. 32), Gruppchef
08-405 28 49
Jan-Olof Lundgren (fr.o.m. v 32), Kansliråd
08-405 34 12
Kristina Ebbestedt, HR-specialist
08-405 12 44
Göran Millbert, Enhetschef
08-405 46 25
Fredrik Nygren, Kansliråd
08-405 38 43
Åsa Ring, Personalchef
08-405 44 48
Susanna Wiener, ST-RK/SB-Ju
08-405 46 19
Björn Dufva, Enhetschef
08-405 22 91
Ann-Sofi Jupiter, Personalhandläggare
08-405 21 19
Lotta Lindgren, Personalhandläggare
08-405 80 24
Eva-Lena Fahlström, ST
08-405 10 00
Viktoria Chlot, SACO
08-405 10 00
Anna Josefsson, Saco
08-405 10 00
Maria Kelt, Enhetschef
070-2277028
Gunilla Berglund, Bitr. enhetschef
08-405 34 18
Anna-Karin Hedström, Enhetschef
08-405 25 85
Peter Knutsson, Enhetschef
08-405 18 76
Per Lennerbrant, Enhetschef
08-405 40 51
Monika Wiklund, Personalspecialist
08-405 18 81
Johan Danelius, Enhetschef
08-405 46 94
Lena Jenée, Sektionschef
08-4053952
Gunilla Lundberg, Personalhandläggare
08-405 24 51

Ansök

Sista ansökningsdatum: 9 October 2016

Regeringskansliet

Besöksadress

Jakobsgatan 24
None

Postadress

None
Stockholm, 10333

Liknande jobb


Högskolan i Gävle 10 October 2016 Rektor