Arbetslivsinstitutet.se

Regeringen söker generaldirektör och chef till Transportstyrelsen


1 platser Tillsvidare Heltid Individuell lönesättning Heltid/ Ej specificerat

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Som huvudregel gäller sekretess i anställningsärendet för uppgift om enskild kandidats identitet.

Transportstyrelsens huvuduppgift är att svara för merparten av regelgivningen, tillståndsprövningen, tillsynen och registerhållningen inom transportområdet. Verksamheten omfattar alla trafikslag, dvs. väg, järnväg, luftfart och sjöfart. Transportstyrelsen ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Verksamheten ska särskilt inriktas på att bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem.

Transportstyrelsen leds av en styrelse och generaldirektören ingår som ledamot i styrelsen. Generaldirektören är myndighetens chef och ansvarar inför styrelsen. Transportstyrelsen har sitt huvudkontor i Norrköping och bedriver verksamhet på 13 orter i landet. Antal anställda uppgår till ca 1970 personer.

Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
• erfarenhet av att leda stora och komplexa organisationer,
• erfarenhet av att arbeta strategiskt med styrningsfrågor och verksamhetsutveckling,
• erfarenhet från statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
• akademisk examen eller motsvarande,
• goda kunskaper i svenska och engelska.

Du ska också ha förmåga att
• prioritera, leda och organisera verksamheten så att uppsatta mål nås,
• företräda myndigheten på ett professionellt och förtroendefullt sätt såväl internt och externt som nationellt och internationellt,
• utveckla och förvalta myndighetens verksamhet ur ett strategiskt omvärldsperspektiv och utifrån företagens och medborgarnas villkor och behov,
• utveckla och leda verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
• arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor,
• skapa engagemang och motivera personalen,
• förbättra och effektivisera myndighetens genomförande av strategiska utvecklingsprojekt,
• företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har
• erfarenhet av internationellt förhandlingsarbete, särskilt inom EU-området,
• kunskap om och erfarenhet av Regeringskansliets arbetsprocesser, främst budget-, lagstiftnings- och EU-processerna,
• relevant branschkunskap.

Övrigt
Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas som generaldirektör för Transportstyrelsen. Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställning. 

Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Mattias Landgren. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Frida Ragnhäll, kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive CV senast den 12 april 2017 till Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer N2017/02254/KLS. Ange ditt telefonnummer och din adress i intresseanmälan.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tomas  Engholm, Enhetschef
08-405 49 32
Bengt Gunnar Herrström, Saco
08-405 54 82
Per Anders Widell, ST
08-405 24 79
Ulrica  Gradin, Enhetschef
08-405 27 33
Annika Elmgart, Bitr. Enhetschef
08-405 2511
Bonde Svedberg, Personalhandläggare
08-405 45 60
Anita Engvoll, ST-RK
08-405 10 00
Carl van Duin, OF
08-405 10 00
Thomas Eneström, Saco-Fö
08-405 3967
Eva Corp, Kommunikationschef
08-405 50 35
Peter Wahlquist, Sektionschef
08-405 29 68
Kia Wallberg Hjorth, Personalhandläggare
08-405 46 45
Ola Hennung, Sektionschef
08-405 10 00
Magnus  Kindbom, Statssekreterare
08-405 11 45
Mats Wiberg, Expeditions- och rättschef
08-405 10 74
Malin  Eriksson, Personalchef
08-405 91 99
Linda Persson, SACO/S-L
08-405 28 65
Agneta Karlsson, ST-L
08-405 11 09
Jenny Forkman, Sekretariatschef
08-405 40 84
Marie-Louise Falck, Jurist
08-405 15 84
Michael Philipsson, Sektionschef
08-405 40 34
Ulrika Norberg, Personalhandläggare
08-405 91 75
Karin Sedvall, stabschef
072-578 15 79
Åsa Ring, personalchef
070-214 35 68
Johan Olsson, Personalspecialist
08-405 11 94
Linda Utterberg, SACO/Ju
08-405 18 00
Susanna Wiener, ST-Ju/SB
08-405 46 19
Pernilla Ivarsson, Enhetschef
08-405 48 70
Annelie Ström, Personalhandläggare
08 -405 23 85
Linda Persson, SACO S/L
08-405 28 65
Agneta  Karlsson, ST-L
08-405 11 09
Personalfunktionen Utbildningsdepartementet,
08-405 10 00
Annica  Dahl, Enhetschef

Hedvig Feltelius, SACO/U

Marie Ottinger, ST/U

Ann-Charlotte Wallin, Ämnesråd (nås v 29 och fr.o.m. v 34)
08-405 46 61
Maud Bergkvist, Ämnesråd (nås v 30-33)
08-405 22 35
Gunnel Lindersson, Personalhandläggare
08-405 31 07
Christine Wälikangas, SACO/U (nås fr.o.m. v 32)
08-405 36 61
Magnus Blümer (fr.o.m. v. 32), Gruppchef
08-405 28 49
Jan-Olof Lundgren (fr.o.m. v 32), Kansliråd
08-405 34 12
Kristina Ebbestedt, HR-specialist
08-405 12 44
Göran Millbert, Enhetschef
08-405 46 25
Fredrik Nygren, Kansliråd
08-405 38 43
Åsa Ring, Personalchef
08-405 44 48
Susanna Wiener, ST-RK/SB-Ju
08-405 46 19
Björn Dufva, Enhetschef
08-405 22 91
Ann-Sofi Jupiter, Personalhandläggare
08-405 21 19
Lotta Lindgren, Personalhandläggare
08-405 80 24
Eva-Lena Fahlström, ST
08-405 10 00
Viktoria Chlot, SACO
08-405 10 00
Anna Josefsson, Saco
08-405 10 00
Maria Kelt, Enhetschef
070-2277028
Gunilla Berglund, Bitr. enhetschef
08-405 34 18
Anna-Karin Hedström, Enhetschef
08-405 25 85
Peter Knutsson, Enhetschef
08-405 18 76
Per Lennerbrant, Enhetschef
08-405 40 51
Monika Wiklund, Personalspecialist
08-405 18 81
Johan Danelius, Enhetschef
08-405 46 94
Lena Jenée, Sektionschef
08-4053952
Gunilla Lundberg, Personalhandläggare
08-405 24 51

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 12 April 2017

Regeringskansliet

Besöksadress

Jakobsgatan 24
None

Postadress

None
Stockholm, 10333

Liknande jobb