Arbetslivsinstitutet.se

Regeringen söker generaldirektör och chef till VTI


OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.


1 platser Tillsvidare Heltid Individuell lönesättning Heltid/ Ej specificerat

Svensk statsförvaltning består av drygt 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Som huvudregel gäller sekretess i anställningsärendet för uppgift om enskild kandidats identitet.

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) är en myndighet inom transportsektorn som har till huvuduppgift att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Verksamheten omfattar samtliga trafikslag och områdena väg- och banteknik, drift och underhåll, fordonsteknik, trafiksäkerhet, trafikanalys, människan i transportsystemet, miljö, planerings- och beslutsprocesser, transportekonomi samt transportsystem.

Myndigheten medverkar i flera nationella centrumbildningar, nätverk och branschprogram för transportrelaterad forskning och utveckling och samverkar både nationellt och internationellt bland annat genom att medverka i EU-projekt, delta i vetenskapliga kommittéer, bilaterala samarbeten och internationellt standardiseringsarbete.

Myndigheten leds av en styrelse och generaldirektören ingår som ledamot i styrelsen. Generaldirektören är myndighetens chef och ansvarar inför styrelsen.

Huvudkontoret ligger i Linköping. Antalet anställda uppgår till ca 200 personer.

Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare och har:


• stor förståelse för, och betydande kunskaper om forskningens villkor och finansiering,
• erfarenhet av internationellt samarbete, bl.a. förhandlingsvana inom ramen för EU-samarbetet,
• goda kunskaper om och erfarenheter av statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar i,
• erfarenhet av att arbeta strategiskt med styrningsfrågor och verksamhetsutveckling,
• akademisk examen eller motsvarande,
• goda kunskaper i engelska. 

Du har också förmåga att:


• uppmuntra till erfarenhetsutbyte inom organisationen,
• på ett professionellt sätt företräda myndigheten internt och externt, såväl internationellt som nationellt,
• vara mål- och resultatinriktad,
• vara en inspirerande, drivande och samarbetsriktad ledare,
• leda verksamheten och strategiskt utveckla myndigheten,
• samverka och skapa goda relationer med andra för myndigheten viktiga aktörer såsom myndigheter, forskningsinstitutioner och företag inom området,
• kunna se på transportsektorn ur ett helhetsperspektiv och förstå transport- och trafikföretagens villkor,
• ha mycket god stilistisk förmåga och obehindrat kunna uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska,
• ha hög integritet samt leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
• företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken och strategiskt arbeta med kompetensförsörjning.

Meriterande är:


• erfarenhet från liknande verksamhet vid forskningsinstitut, lärosäten eller vid för verksamheten annan relevant myndighet,
• erfarenhet av internationell verksamhet.

Mer information om anställningen lämnas av statssekreterare Mattias Landgren på Näringsdepartementet. Frågor om rekryteringsprocessen, anställningsvillkoren m.m. besvaras av kanslirådet Frida Ragnhäll, Kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. De nås på tel: 08 405 10 00.

Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive CV senast den 18 januari 2017 till Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett förseglat kuvert märkt

Kontaktpersoner på detta företaget

Tomas  Engholm, Enhetschef
08-405 49 32
Bengt Gunnar Herrström, Saco
08-405 54 82
Per Anders Widell, ST
08-405 24 79
Ulrica  Gradin, Enhetschef
08-405 27 33
Annika Elmgart, Bitr. Enhetschef
08-405 2511
Bonde Svedberg, Personalhandläggare
08-405 45 60
Anita Engvoll, ST-RK
08-405 10 00
Carl van Duin, OF
08-405 10 00
Thomas Eneström, Saco-Fö
08-405 3967
Eva Corp, Kommunikationschef
08-405 50 35
Peter Wahlquist, Sektionschef
08-405 29 68
Kia Wallberg Hjorth, Personalhandläggare
08-405 46 45
Ola Hennung, Sektionschef
08-405 10 00
Magnus  Kindbom, Statssekreterare
08-405 11 45
Mats Wiberg, Expeditions- och rättschef
08-405 10 74
Malin  Eriksson, Personalchef
08-405 91 99
Linda Persson, SACO/S-L
08-405 28 65
Agneta Karlsson, ST-L
08-405 11 09
Jenny Forkman, Sekretariatschef
08-405 40 84
Marie-Louise Falck, Jurist
08-405 15 84
Michael Philipsson, Sektionschef
08-405 40 34
Ulrika Norberg, Personalhandläggare
08-405 91 75
Karin Sedvall, stabschef
072-578 15 79
Åsa Ring, personalchef
070-214 35 68
Johan Olsson, Personalspecialist
08-405 11 94
Linda Utterberg, SACO/Ju
08-405 18 00
Susanna Wiener, ST-Ju/SB
08-405 46 19
Pernilla Ivarsson, Enhetschef
08-405 48 70
Annelie Ström, Personalhandläggare
08 -405 23 85
Linda Persson, SACO S/L
08-405 28 65
Agneta  Karlsson, ST-L
08-405 11 09
Personalfunktionen Utbildningsdepartementet,
08-405 10 00
Annica  Dahl, Enhetschef

Hedvig Feltelius, SACO/U

Marie Ottinger, ST/U

Ann-Charlotte Wallin, Ämnesråd (nås v 29 och fr.o.m. v 34)
08-405 46 61
Maud Bergkvist, Ämnesråd (nås v 30-33)
08-405 22 35
Gunnel Lindersson, Personalhandläggare
08-405 31 07
Christine Wälikangas, SACO/U (nås fr.o.m. v 32)
08-405 36 61
Magnus Blümer (fr.o.m. v. 32), Gruppchef
08-405 28 49
Jan-Olof Lundgren (fr.o.m. v 32), Kansliråd
08-405 34 12
Kristina Ebbestedt, HR-specialist
08-405 12 44
Göran Millbert, Enhetschef
08-405 46 25
Fredrik Nygren, Kansliråd
08-405 38 43
Åsa Ring, Personalchef
08-405 44 48
Susanna Wiener, ST-RK/SB-Ju
08-405 46 19
Björn Dufva, Enhetschef
08-405 22 91
Ann-Sofi Jupiter, Personalhandläggare
08-405 21 19
Lotta Lindgren, Personalhandläggare
08-405 80 24
Eva-Lena Fahlström, ST
08-405 10 00
Viktoria Chlot, SACO
08-405 10 00
Anna Josefsson, Saco
08-405 10 00
Maria Kelt, Enhetschef
070-2277028
Gunilla Berglund, Bitr. enhetschef
08-405 34 18
Anna-Karin Hedström, Enhetschef
08-405 25 85
Peter Knutsson, Enhetschef
08-405 18 76
Per Lennerbrant, Enhetschef
08-405 40 51
Monika Wiklund, Personalspecialist
08-405 18 81
Johan Danelius, Enhetschef
08-405 46 94
Lena Jenée, Sektionschef
08-4053952
Gunilla Lundberg, Personalhandläggare
08-405 24 51

Ansök

Sista ansökningsdatum: 18 January 2017

Regeringskansliet

Besöksadress

Jakobsgatan 24
None

Postadress

None
Stockholm, 10333

Liknande jobb


Högskolan i Halmstad, 30 June 2016 Rektor