Rektor

Arbetsbeskrivning

Kort beskrivning av företaget:
Göteborgs universitet har ca 6000 stycken anställda och 37000 studenter. Universitetet kännetecknas av sin omfattande verksamhet, vetenskapliga bredd och ett gott söktryck från studenterna både nationellt och internationellt. Universitetet har en bred och framgångsrik forskning, ett mångvetenskapligt samarbete och en stark koppling mellan forskning och utbildning. En aktiv samverkan med flera aktörer i Sverige och internationellt kring fem olika cluster skapar goda förutsättningar för ett aktivt samspel med det omgivande näringslivet och samhället. Samarbetet med Chalmers kan särskilt framhållas. Göteborgs universitets vision 2020 är: "Med kvalitetsdriven forskning, utbildning och samverkan i en inspirerande miljö, uttalat samhällsansvar och globalt engagemang bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid."

Beskrivning av arbetsuppgifter:
Rektor är universitetets chef och leder dess verksamhet. Rektor är därmed myndighetschef. Rektor är direkt underställd styrelsen och dess ordförande och ansvarar för att verkställa styrelsens beslut. Som rektor för Göteborgs universitet leder du ett stort universitet med bredd och mångfald i internationell klass.

Dynamik, framåtanda, forskning i världsklass och utbildning med både djup och bredd kännetecknar ett av Sveriges största lärosäten.

-Att skapa de bästa förutsättningarna för forskning och undervisning i kompletta akademiska miljöer
-Att skapa en miljö som gynnar vetenskapligt kunskapssökande och öppen diskussion
-Att utveckla GU:s samverkan med det omgivande samhället på alla nivåer
-Att stärka GU:s konkurrenskraft internationellt, nationellt och lokalt
-Att utveckla GU:s vision tillsammans med universitetets medarbetare och studenter
-Att utveckla samverkan mellan GU:s olika fakulteter för att skapa en mer effektiv, kreativ och attraktiv miljö för forskare, lärare, studenter och övrig personal
-Att främja jämställdhet, mångfald och hållbarhet

Beskrivning av kvalifikationer:
"Behörig att vara rektor eller ställföreträdare för rektor är den som uppfyller behörighetskraven för anställning som professor eller lektor" (2 kap 11 § HF).


Följande krav ställs på den nya rektorn för Göteborgs universitet:
-Dokumenterad erfarenhet av forskning och undervisning av hög kvalitet
-Erfarenhet av akademiskt ledarskap inklusive samarbete med såväl studentorganisationer som fackliga organisationer
-God kännedom om det nationella högskolesystemet
-Nationella och gärna internationella kontakter inom akademi, samhälle och näringsliv
-Erfarenhet av att leda och driva kvalitets- och utvecklingsarbete

Det är meriterande att ha
-Professorskompetens
-Internationell erfarenhet
-Erfarenhet av ledarskap från andra miljöer än akademin
-Erfarenhet av arbete med jämställdhet, mångfald och hållbarhet -Erfarenhet av att attrahera större forskningsanslag och annan extern finansiering

Personliga egenskaper
-Samarbetsförmåga och inkluderande arbetssätt
-Uttalad förmåga till kommunikation internt och externt
-Integritet
-Hög arbetskapacitet, strukturerad och uthållig
-Förmåga att fatta och genomföra beslut i en akademisk miljö
-Entusiasmerande
-Tydlig och drivande
-Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska

Kontaktpersoner
Funktion: Ordförande i universitetsstyrelsen
Namn: Cecilia Schelin Seidegård
E-post: [email protected]

Telefon: 0705336605

Funktion: Universitetsdirektör
Namn: Jörgen Tholin
E-post: [email protected]

Telefon: 031-786 6838

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborgs universitet
  • 1 platser
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
  • .

Liknande jobb


Universitetslektor i litteraturvetenskap

7 april 2010

Universitetslektor i psykologi

25 mars 2010

Universitetslektor i matematikdidaktik

11 mars 2010

Universitetslektor i sociologi

2 februari 2010