Arbetslivsinstitutet.se

Rektor till Östra Reals gymnasium


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön 100%. Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse tillsvidareanställning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Vi vill att eleverna ska ha de bästa förutsättningarna, det stöd och den stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande.

Vi vet att skicklig personal på skolan är avgörande för att eleverna ska lyckas, och att skickliga chefer är avgörande för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag.

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som chef i Stockholms stad formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

Arbetsplatsbeskrivning

Östra Reals gymnasium är en populär skola belägen på Östermalm med kunskap samt bildning i fokus och med målet att ge de 1200 eleverna bästa möjliga förutsättningar för fortsatta studier. Skolan erbjuder de studieförberedande programmen NA, EK, och SA med olika inriktningar och profiler. Östra reals pedagogiska plattform har ett helhetsperspektiv på lärandet. Målet är att förbereda eleverna för ett livslångt lärande och främja ett slags tänkande och problemlösning som är viktig även utanför skolan. Inom ekonomiprogrammet så har i synnerhet Ung Företagsamhet bedrivits med stor framgång. Skolans ledning består av två rektorer och en administrativ chef.

Läs mer om skolan: http://ostrarealsgymnasium.stockholm.se/

Arbetsbeskrivning

Vi söker en rektor för det ekonomiska och samhällsvetenskapliga programmen samt språkintroduktionen. Rektors uppdrag är att organisera och leda den pedagogiska verksamheten samt kontinuerligt förbättra kvaliteten i lärmiljö och arbetssätt enligt den tydliga idé och pedagogiska plattform som skolan står för. Som rektor är du chef för skolenheten, arbetslagsledare och all pedagogisk personal. Du har beslutsbefogenheter att vidta de åtgärder som krävs för att skolenheten och dess arbetslag ska utvecklas i linje med gymnasieområdets strategi, lokala och nationella styrdokument samt lagstiftning. Det kräver nära ledning av pedagogisk verksamhet och återkommande reflektioner med arbetslagen/teamen kring rektors iakttagelser. Tillsammans med din rektorskollega ser du till att vardagen fungerar för skolan som helhet och driver gemensamt det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du ansvarar för de skolgemensamma uppgifter som ledningsgruppen fördelar mellan sig och har skolans intresse för ögonen i alla beslut som gäller den egna skolenheten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som leder, motiverar och förser andra med befogenheter, som samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra samt skapar engagemang och delaktighet. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskapet når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Sökande har en god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar samt anpassar sättet att förmedla sitt budskap till mottagaren. Som ledare tänker du strategiskt, har ett brett perspektiv på frågor och ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser samt anpassar dina handlingar till detta. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt. Vi söker en rektor som visar tillit och förtroende för medarbetarna samt delegerar ansvar och beslutanderätt långt ner i organisationen.

Sökande ska ha dokumenterad skolledarerfarenhet från gymnasiet. Har du genomfört det statligt rektorsprogram är det meriterande. Meriterande är tidigare erfarenhet av UF samt EK, SA och språkintroduktion.

Tjänsten är en tillsvidareanställning som rektor i Stockholms stad med ett sexårsförordnande på den aktuella tjänsten.Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Artiklar i detta ämnet: Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Rektor Lennart Kågestam

HR-konsult Eva Åsander
08-508 11 519
Enhetschef, Ekonomienheten Gunilla Axenbo

HR-konsult Eliana Hjelm
08-508 117 23
HR-konsult Gunilla Dahl
08-508 117 38
Tf enhetschef Oskar Sevefjord

Per Hedlund-Andersson
0850844733
Per Hansson
076-120 37 02
Maja Velasco
076-120 37 03
Jessica Forsberg
0761224310
Ia Jeckert
0761224313
Eva Gustafsson Bitr.rektor
08-508 416 04
Nina Alshammar Rektor
08-508 416 01
Cecilia Skarke
0850810841
Risto Viitanen, bitr. rektor
0850815680
Mike Saphir
0850840481
Per Wadman
0850845204
Deirdre Cronin Olsson
0850847355
Bengt Berg
0850847360
Ingela Molin
0850845104
Ulf Berg
0850845108
Åsa Ahlroth bitr.rektor
08-50843805
Anette Flodmark bitr. rektor
08-50843808
Karin Hedh
0850832413
Hanna Sjögren, biträdande rektor
[email protected]
Paula Fornstedt, biträdande rektor
0850808244
Joakim Gode, rektor
0850808246
Henrik Nöbbelin
076 - 124 28 42
Per-Anders Wikingsson
08 50805603
Annika Hammer
0850803889
Sara Fransson
0850842861
Jenny Arvidsson, bitr.rektor
076-1294134
Hans-Olof Nilsson
0850821411
Per-Arne Wigren
08-508 23 706
Kalle Enström, Rektor
0850846217
Catarina Nolinder
0761208243
Ann-Christin Sundell, Rektor
08-508 45 741
Magnus Duvnäs
0850845054
Anna Mossegård/ bitr.rektor
076-1234501
Johanna Stråberg Romero
08-508 07 552
Linda Kjellkvist
0850849900
Inga-Lill Ankerhag
0850805762,076-1205762
Carina Lucas
0850805668
Karin Ring
0850807159
Inger Forsmark
0850817298
Maria Gahn
0850842702
Charlotta Lindqvist
0850847557
Jessica Colbro, HR-konsult
0850811737
Gunilla Axenbo, Enhetschef Ekonomienheten
08-50833958
Torbjörn Falk
0850816775
Jenny Dahlgren
0850822291
Anette Madsen
0850832770
Hossein Tajik
0850842431
Maria Ubrig
08-508 46 807
Marita Hansson
0850842902
Åsa Henricson
0850815965
Annica Tengbom Ödén
0850838002
Johanna Eriksson
0761 293777
Anki Prenke
076-1294410
Magnus Sundin
08-508 05 724
Anders Kjellgren
0850805701
Håkan Ahlkvist, biträdande rektor
0850845528
Monica Holmqvist
08-508 47 401
Urban Vikström
0850841310
Hans Ericson, Biträdande rektor
08-50822260
Susanne Tidestrand
0850849210
Petra Hammar
08-50807106
Per-Arne Wigren
0850823706
Charlotte Matsson
[email protected]
Jenny Stanser
0850822701
Sara Herre
08 50846758
Per Hansson
08-508 037 02
Dan Tägtström
076-120 37 23
Maria Ubrig, biträdande rektor
08-508 46 807
Janne Lindelöw
08-508 45 503
Catarina Nolinder
0850808243
Joakim Gode
0850808246
Rosa-Lill Johansson
0850834602
Anna Fiskáare, Rektor Ålstensskolan
08- 508 49 008
Lina Eliasson Bergström, HR-Konsult
08- 508 11 736
Angela Svensson
0850821401
Mats Olsson
0850821403
Kerstin Dareflod
0761207165
Susanne Tidestrand
0850849220
Tanja Sikiric
0850841300
Marion Sarmiento Aguilera, Biträdande rektor 7-9
0850808175
Monika Strandberg
0850821703
Annie Jansson
0850821798
Rektor Lena Hellström
[email protected]
Anna Schiller
08-508 21 490
Ewa Marklund
08-508 21 704
Agneta Bodin-Söderström
08-50843233
Susanna Franzen
0761292505
Solveig Löwenborg
[email protected]
Madeleine Reiser, biträdande rektor
0850815607
Britta Wikman, Rektor
0850833683
Lesley Brunnman
0850838006
Maria Sundling, administrativ chef
0850815692
Per Hansson
0850803702
Dan Tägtström
0761203723
Josefine Lannemar
0850847366
Karin Hedman, Avdelningschef
08-50833821
Lina Eliasson Bergström, HR-Konsult
08-50811736
Karin Hedman, Avdeldningschef
08-50833821
Karin Jeppsson
kar[email protected]
Madeleine Heiman
0850839993
Karolina Arvekvist
0850844292
Christer Oja, grundskolechef
08-508 33 919
Michael Martinson, chefrekryterare
08-508 33 015
Mats Holmström
08-508 117 35
Karin Hedman
08-508 338 21
Jeanette Cronstedt Lind
08- 50844173
Helen Petersson, biträdande rektor
08-508 39 903
Anna Gustafsson
0850843416
Maria Ubrig
08 508 46 807
Joakim De Klonia, Biträdande rektor
076-12 15 605
Anders Sikström
0850849901
Kalle Enström Rektor
0850846217
Johan Engström Biträdande Rektor
0850814070
Anna Nyberg Administrativ chef
08-50846204
Susanne Hamilton
0850810806
Mari Göransson
0850810804
Susanne Hamilton, rektor
0850810806
Mari Göransson, biträdande rektor
0850810804
Helene Stureborg
0850838030
Therese Hemmälin, biträdande rektor
0850815693
Hans Ericson, Biträdande rektor
08-50522260
Lena Hellström rektor
08-50841541
Karin Langlet
08-50838180
Maria Ottosson
0850845295
Helena Iversen
0761291388
Jenny Lins, HR-konsult,
0850811729
Kerstin Jansson, Rektor,
[email protected]
Ewa Wallin
0850832510
Ann-Marie Bovin, Rektor
08-508 15 661
Eva Åsander, rekryteringskonsult
08 508 11 519, [email protected]
Anna Fiskaare, rektor
[email protected]
Eva Åsander, rekryteringskonsult
08-508 11 519, [email protected]
Sofia Lautmann, bitr. rektor
[email protected]
Anna Fiskaare, rektor
[email protected]
Ylva Buhrgard
0850805610
Cecilia Skoog, rektor
0850824964
Björn-Andreas Eriksen, biträdande rektor
0850845402
Katrin Burström, bitr rektor
0850845901
Åsa Bölin
0850832772
Nina Alshammar, rektor
0850841601
Lena Berg, biträdande rektor
0850815610
Christer Blomkvist, Enhetschef
08-508 33 689
Maria Fritz-Olson, specialpedagog
08-508 33 734
Ylva Buhrgard, bitr rektor
0850805610
Bitr rektor: Ove Norrman
0850840408
Rektor: Karin Ekstrand
0850840407
Karin Hedman, avdelningschef avd utv och samordn
08-50833821
Patrik Biverstedt, chefrekryterare
08-50833485
Johan Sjöberg, Biträdande rektor
0850805462
Kina Blank
08-50843550
Ulrika Forsström
0850845903
Maria Ubrig
[email protected]
Karolina Arvekvist
08-508 44 292
Jeanette Cronstedt Lind
08-508 44 173
Sara Elvermåhr, biträdande rektor
[email protected], tel 076-12 41 266
Eva Åsander, rekryteringskonsult
[email protected], tel 08-508 11 519
Ewa Marklund
0850821704
Cecilia Odén, biträdande rektor
[email protected]
Johanna Jonegård
0850842588
Tommy Fermbo
08-508 05 221, 076-12 05 221
Lotta Högberg
0850805761
Camilo Roa Moscoso
08-50842510
Rosa-Lill Johansson
08-50834602
Anna Mossegård
076-1234501
Yvonne Note
08-50834603
Alessandra Rotini, kommunalt ombud
08-508 416 24
Patrick Vestberg, Rektor
0761291434
Lars Dowert
0850842701
Olga Zarembskaya
08-50834306, 076-1234306
Martin Davidsson, bitr.rektor
[email protected]
Gunilla Dahl, Rekryteringskonsult
08-508 117 38, [email protected]
Sara Fransson, Biträdande rektor
076-124 28 42, [email protected]
Sven Rask
0850844719
Petter Carlsson, biträdande rektor
0850847105
Hjördis Lönnberg, rektor
08-508 34 920
Jenny Hyenstrand, Rektor
[email protected]
Anne Visuri Möller
08-508 45 505
Pia Tegman
0850844733
Johan Michaelson
0850845102
Johanna Eriksson
076 1293777
Hanna Adolfi
08-508 04 910
Martin Widholm
0850846301
Agneta Brandelius
08-508 219 01
Fredrik Göthe
0850844543
Catrin Hyllander Nyqwist
0850844540
Ingrid Sahl, biträdande rektor
0850844513
Catrin Hyllander Nyqwist, rektor
0850844540
Agneta Gerdbo
076-12 44 340
Marion Sarmiento Aguilera, Biträdande rektor 7-9
[email protected]
Eva Åsander, rekryteringskonsult
tel 08-508 11 519, [email protected]
Ylva Wikman, rektor
[email protected]
Carina Christenson, administrativ chef
[email protected]
Christiane Candella, Deputy Head MYP
[email protected]
Anne-Li Viklund
0850844183
Alma Zetterblom arbetslagsledare AU
076-129 39 15
Britta Wikman
0850833683
Eva Gustafsson, bitr. Rektor
0850841604
Annika Havås, Enhetschef
08-50833841, [email protected]
Nozha Amezeane, HR-konsult
08-50811716, [email protected]
Sandie Sandqvist, rektor
08-508 43204
Martin Renhorn, biträdande rektor
08-508 43202
Ulrika Wahlström, rekryteringskonsult
08-508 11 733 [email protected]
Tarja Rämö Mäkelä, bitr rektor
08-508 03 941
Ia Jeckert, bitr rektor
0761224313
Jessica Forsberg, bitr rektor
0761224310
Ninni Forsberg
0850841357
Lorenz Johansson
0850841353
Åsa Bölin
08-508 32 772
Cathrine Sahlsten
08-508 34209
Sofie Abrahamsson
[email protected]
Mats Edlund
0850844781
Gunilla Dahl, rekryteringskonsult
08-508 11 738 [email protected]
Åsa Hedlund, bitr rektor
[email protected]
Birgitta Långber, biträdande rektor
[email protected], tel 076-1207731
Sebastian Rittger
0850847570
Anne Visuri Möller
08- 508 45 504
Ingeborg Hull
[email protected]
Fredrik Persson
0850816705
Sara Asp Biträdande rektor
0850832415
Sara Asp
0850832415
Ulrika Wahlström, rekryteringskonsult
08-50811733 [email protected]
Andreas Kihlberg, bitr rektor
076-12 40 561 [email protected]
Jesper Tornebjer
0850847301
Tina-Mari Jonasson
08-508 47 305
Lena Eklund-Jakobsson, Lärarförbundet
073-7149651
Anna Nyström, Lärarnas Riksförbund
08-50843220
Stojanka Drinic, biträdande rektor
[email protected], tel 076-1207732
Anneli Lantto
0850816668
Laila Arafa / Bitr rektor
076-1207539
Gunilla Dahl, Rekryteringskonsult
08-508 11 738, [email protected]
Hossein Tajik
0761241772
David Johansson, biträdande rektor
08-508 412 80
Helena Nilsson, rektor
08-508 412 90
Pia Tegman
0761244717
Tina Magnuson
0850848927
Eva Catarina Sandberg
0850805222
Ingeborg Hull
0850807145
David Johansson
08-508 412 80
Martin Hellstadius
08-508 412 74
Hassan Salehian
08-508 40 750
Kalle Enström
0850846217
Ulla Wettring
08-50846289
Ebon Lundberg, rektor
0761224303
Katrin Burström
0850845901
Ann-Britt Jonasson, biträdande rektor
0850845491
Åsa Eriksson
0761243852
Jessica Forsberg
08-508 24 310
Lena Tannerbring
08-508 40 750
Karin Schuber
08-508 34 235, 0761-234 235
Karin Schuber
0850834235, 0761-234 235
Marja Norrstad
0850832420
Mike Saphir
0761240481
Catarina Thörngren, rekryteringskonsult
[email protected]
Anne Holmqvist, bitr rektor
08 508 241 65
Mark Jesinkey 17 - 21 juli
076/1249211
Anki Prenke 31 juli och framåt
076/1294410
Catrin Hyllander, rektor
0850844540
Sara Elvermåhr, biträdande rektor
[email protected], 076-1241266
Eva Åsander, rekryteringskonsult
[email protected], 08-50811519
Micael Borssen
0850817255
Tomas Andersson, rektor
08-508 03 947
Mats Holmström, rekryteringskonsult
08-508 11 735
Karin Petersson
0850844753
Maria Andersson, bitr rektor
[email protected]
Tina Lyckman
0850816751
Birgitta Långberg, biträdande rektor
[email protected],076-1207731
Fredrik Valgelata
076-1234577
Cim Sabel
0850845408
Ulrika Wahlström, rekryteringskonsult (åter 7/8)
08-50811733 [email protected]
Andreas Kihlberg, bitr rektor (åter 7/8)
076-12 40 561 [email protected]
Ulrika C Westin, bitr enhetschef
08 50833817
Rebaz Ahmad
070-0928510
Terhi Sörensen/bitr.rektor
08-50803802
Suzanne Heikman/rektor
0850803801
Dagny Viå bitr.rektor
[email protected]
Ulrika Wahlström, rekryteringskonsult
[email protected]
Anne Holmqvist, bitr rektor
08-508 24 165
Virpi Rendahl
0850845823
Marko Anderot, rektor
076-124 93 03
Anna Jansson
08-50842762
Joakim De Klonia
076-12 15 605
Tommy Fermbo
08-50805221, 076-12 05 221
Carina Lucas
08-50805668, 076-12 05 668
Lillemor Hultman
[email protected]
Agneta Brandelius, rektor
[email protected]
Anki Prenke
08 508 49 220
Johan Arvidsson
[email protected]
Kristina Thorin Ardenfält
0850845608
Sara Asp
076-1232415
Ronnie Iveslätt Hjärna Rörelse samordnare
50820469
Monica Söderberg
0761290299
Birthe Ahl-Källqvist
0850821772
Kristina Gustafsson
0761245909
Ulf Jusonius, Biträdande rektor
08 508 48 904
Karin Ågren, rektor
08-508 436 52
Jessica Arlesten, SYV
08-508 43 517
Kerstin Lagerberg, SYV
08-508 43 516
Suzanne Heikman
0850803801
Terhi Sörensen
0850803802
Catarina Hasslev, bitr enhetschef
08 50833853
Katrin Burström, tf rektor
0850845901
Malin Levelius
0850844803
Maria Mohlander
0850840755
Peter Lyth, gymnasiechef
070-7717192
Patrik Biverstedt
08-508 33 485
Malin Eriksson, avdelningschef
08-508 33 671
Patrik Biverstedt, chefsrekryterare
08-508 33 485
Birger Sasse
0761203702
Jenny Arvidsson, bitr.rektor
[email protected]
Cecilia Skoog, rektor
08-50824964
Lena Johansson, bitr. rektor
08-508247278
Johanna Stjernlöf, biträdande rektor
076-120 37 01
Birger Sasse, rektor
076-120 37 02
Åsa Eriksson Biträdande rektor
0761243852
Cecilia Grahn, Biträdande rektor
08-508 42 763, [email protected]
Eva Åsander, Rekryteringskonsult
08-508 11 719, [email protected]
Hans Kristian Widberg, gymnasiechef
070-7719516
Nina Alshammar, Rektor
08-508 416 01
Marie Ekqvist Olsson, Skolhälsan Stockholm stad
08- 508 33 686
Ulrika Wahlström, rekryteringskonsult
08 508 11 733 [email protected]
Sara Asp, Biträdande rektor
0850832415
Karin Langlet, rektor
0850838180
Åsa Eriksson, biträdande rektor
0761243852
Johan Michaelson, vikarierande rektor
08-508 451 02
Rebaz Ahmad, tf bitr. rektor
070-0928510
Niclas Bryntesson, förstelärare i specialpedagogik
08-508 451 00
Madeleine Reiser
0850815607
Joh-Anna Lindmark
08-50845438
Tomas Hultqvist
08-50845362
Maria Radway Berg, Rektor
0761244259
Liz Berg, gymnasiechef
08-508 32 505
Helene Gavelin bitr. rektor
08-50805931
Marita Hansson
[email protected]
Monica Westerberg
0850838481
Ullrika Modin Rolf samordnare
076 825 48 18
Siw Yllman Bitr.rektor
0850822280, 076 12 22 280
Peter Bragner, grundskolechef
08-508 33 157
Michael Martinson, chefsrekryterare
08-508 33 015
Magnus Olsson
08-50841653
Helena Håkansson
0761247626
Birger Sasse
076-120 37 02
Lotta Högberg Biträdande rektor
0850805761
Carina Lucas Rektor
0850805668
Annie Jansson
08-50821798
Anna Schiller
08-50821490
Charlotte Matsson
0850803855
Anna Paladini
08-508 47 303
Jesper Tornebjer
08-508 47 301
Lena Holmdahl, utbildningsdirektör
08-508 33 617
Gunilla Bergström
08-508 044 71
Robert Mellander, Rektor
08 508 38 010
Ewelina Björck
0850848902
Kristina Riksberg
0850848903
Johanna Stjernlöf
076-120 37 01
Therese Hemmälin
0850815693
Angela Svensson, rektor
076-12 21 401
Karin Langlet
0850838180
Andreas Eriksson
08-50838067
Ann Goliath-Pillóla, bitr rektor
[email protected]
Lolitha Nilsson
0850841757
Robert Mann
0761244247
Joakim Wijkander
08-50840750
Gabriella Gustafsson
08 - 508 41 356
Agneta Brandelius, rektor
08-508 219 01
Lotta Olsson, bitr rektor
[email protected]
Sami Shaya Kandelan
0850821654
Helena Iversen
[email protected]
Rebaz Ahmad
0761245113
Erik Wännström
0850848944
Carina Christenson
0761290581
Johanna Jozic
0850834237
Teddy Söderberg, grundskolechef
08-508 3 718
Martin Svensson
08-508 444 04
Guido Pillola
0850841651
Margareta Rydberg
0850815898
Gunnar Wohlin, grundskolechef
08-508 33 043
Roger Hahne, kökschef
070 797 77 50
Mia Bungsmuhr Cox, rektor
0850841001, 076-1241001
Monika Bylund Rhodin, bitr rektor
0850841003
Mia Bungsmuhr Cox
0850841001, 076-1241001
Monika Bylund Rhodin
0850841003
Sandie Sandqvist, rektor
08-508 432 04
Anna Fahlin, bitr.rektor
08-508 432 21
Helene Wåhleman
0850845902
Gunilla Blomqvist, rektor
0850849421
Elin Hirschfeldt, biträdande enhetschef Medioteket
08-508 32 711
Elisabet Jonsved, mediepedagog
08-508 328 15
Jonny Lettisen
0850832371
Charlotta Carter
0850803854
Anitha Sidefors
08-50816661
Mona Tolf, grundskolechef
08-508 33 001
Hanna Adolfi
08-508 04 911
Anne Holmqvist
0850824165
Ulla Backman
08-50833814
Linnéa Svahn
0850844405
Jan Holmquist, gymnasiedirektör
08-508 33 656
Helena Nilsson, rektor Solhemsskolan
0850841290
Birgitta Henriksson
08-50847313
Maria Garcia, bitr enhetschef
08 50833815
Camilla Forseth
0850846306
Fredrik Valgelata
076-123 45 77
Mattias Wahlström
0761234601
Mattias Wahlström
0850834601
Tobias Södlind
0850805465
Terhi Bisander
0850824150
Helena Lindqvist
0850847572
Peter Bragner, grundskolechef
08-50833157
Michael Martinson, chefrekryterare
08-50833015
Helena Forsell rektor
0850822719
Tobias Hansson Bitr rektor
0850822723
Lovisa Amnell, administrativ chef
0850821873
Lina Bianchi, kökschef
0850821717
Catarina Olsson, biträdande rektor
08-508 39 951
Katrin Otterud
0850841755
Carolin Heyer
0850807195
Ebon Lundberg Jansson, rektor
0761224303
Sabine Albertson
0850820405
Anna Dahlberg
08-508 15 610
Martin Renhorn, bitr.rektor
0850843202
Sofia Persson
0761290923
Ulrika Wahlström, HR-konsult
08- 508 11 733 [email protected]
Mikael Odin, rektor
08-508 41 231
Katrin Otterud, administrativ chef
08-50841755
Henrik Nöbbelin
[email protected]
Siw Yllman Bitr.rektor
0850822280
Eva Thorén Tibbling, Skolkurator
076-825 43 64
Petter Carlsson, biträdande rektor
08-508 47 105
Ulrika Wahlström, rekryteringskonsult
08-508 11 733 [email protected]
Marko Anderot
0850849300
Christina Lindgren, Rektor
076- 1240482

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 27 September 2017
Ange referens: 2017/6175

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen

Besöksadress

Hantverkargatan 2F 10422 Stockholm
None

Postadress

Box 22049
Stockholm, 10422

Liknande jobb


Rektor till Kungsholmens västra gymnasium Stockholms stad, Utb.. 13 September 2017 Rektor till Kungsholmens västra gymnasium
Rektor Sågbäcksgymnasiet Huddinge kommun Huddinge kommun 14 September 2017 Rektor Sågbäcksgymnasiet Huddinge kommun
Erfaren rektor till Wasaskolan/Wasa International School Södertälje kommun 18 September 2017 Erfaren rektor till Wasaskolan/Wasa International School
Rektor till Gröndalsskolan Stockholms stad, Utb.. 19 September 2017 Rektor till Gröndalsskolan