Arbetslivsinstitutet.se

RIF-samordnare


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Heltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse. Anställningen är en visstidsanställning på 2 år.

Domstolsverkets uppgift är att ge Sveriges Domstolar stöd och service i administrativt hänseende. Domstolsverket har också i uppdrag att stötta domstolarna – men även att vara en drivande kraft – i att utveckla verksamheten på domstolarna. På Domstolsverket arbetar cirka 285 personer och myndigheten är placerad i Jönköping men har även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Avdelningen för domstolsutveckling ansvarar för ett brett spektrum av utvecklingsfrågor. Det rör såväl utveckling av domstolarnas inre organisation och arbetsformer som utveckling och förvaltning av deras verksamhetsstöd. Förnärvarande pågår ett intensivt arbete inom ramen för Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) som syftar till att integrera domstolarnas verksamhetsstöd i den gemensamma informationshantering som nu skapas i rättskedjan. Arbetet, som bedrivs i ett antal olika projekt, går nu in ett nytt skede och behovet av samordning och kvalitetssäkring av avdelningens insatser inom RIF-arbetet blir då än större.

ARBETSUPPGIFTER
Till RIF-samordningsfunktionen söker vi nu en verksamhetskunnig person som ska få i uppgift att bygga upp funktionen och ansvara för samordningen av RIF-arbetet internt på Domstolsverket. I ansvaret ingår även att företräda Domstolsverket externt i förhållande till övriga RIF-myndigheter och justitiedepartementet i de frågor som RIF-samordningen ansvarar för.

Som RIF-samordnare är det din huvuduppgift att verka för att de gemensamt överenskomna verksamhetskraven i RIF är styrande för avdelningens insatser i RIF-arbete. Du har vidare i uppgift att samordna avdelningens insatser inom RIF för att arbetet ska kunna bedrivas effektivt och med hög kvalitet. Du kommer att ges möjlighet att bygga upp samordningsfunktionen, dess ansvarsområde och arbetssätt i nära samarbete med chefer och övriga medarbetare på avdelningen.

Som RIF-samordnare har du en viktig roll som spindeln i nätet. Du kommer att leda arbetet inom samordningsfunktionen och du förväntas ge stöd åt de medarbetare på avdelningen som utvecklar och förvaltar Vera och bidra till kontinuiteten i RIF-arbetet. Du kommer att tillhöra Enheten för produktbeställning men rapportera direkt till avdelningschefen.

I dina arbetsuppgifter ingår att verka för en nära dialog med domstolarna inom ditt ansvarsområde och att bidra till ett effektivt kommunikationsarbete såväl internt på Domstolsverket som externt mot Domstolarna i RIF-frågor.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som
•har erfarenhet från arbetet med Rättsväsendets informationsförsörjning
•är välmeriterad jurist och har bred erfarenhet av domstolsarbete
•har ett starkt intresse och djup insikt i verksamhetsstödens betydelse för effektiva arbetssätt
•har god förmåga att leda och entusiasmera andra
•har initiativkraft och förmåga att självständigt driva dina frågor
•har god samarbetsförmåga
•är strategiskt inriktad, driven och har förmåga att hantera ett stundtals högt tempo
•är kreativ, engagerad och uthållig
•är utåtriktad, kommunikativ och van att ha kontakter med externa intressenter.

Kontaktpersoner på detta företaget

Pia Åkerberg
036-15 55 93
Viveca Falk
036-15 53 80
Henrik Rosell
036 – 15 53 77
Pia Kopp
036 – 15 53 86
Karin Klahr

Henrik Rosell
036-15 53 77
Markus Erlandsson
0705-35 96 02
Anna Widing-Torstensson
0734 - 60 61 71
Kjell-Åke Nilsson
0708-35 96 80
Marina Lindgren Sand
0708-29 62 70
Haiat Ebraham
036-15 53 55
Per Lehto
036-15 53 67
Henrik Rosell (ST)
036-15 53 77
Pia Kopp (JUSEK)
036-15 53 86
Marit Bergendahl
0703-60 26 55
Susanne Berndtsson
036-15 54 65
Torbjörn Hellman
036-155493, 0703-203830
Magnus Danielsson
036-15 53 63
Agneta Kornstrand
036-15 53 28
Enhetschef Jenny Lilja
036-15 54 50
ST Magnus Danielsson
036-15 53 63
Enhetschef Anna Hjort Ööpik
036-155583
Enhetschef Sven Johannisson
08 - 561 66 933
HR-specialist/Notariekansliet Richard Ekstrand
036-15 54 58
Facklig företrädare för ST Magnus Danielsson
036-15 53 63
Chefsadministratör Elisabeth Björk
013-25 11 72
Föredragande Johanna Blom
013-25 11 83
Enhetschef Anna Widing-Torstensson
036-15 55 94
Facklig företrädare ST Magnus Danielsson
036-15 53 63
Vill du veta mer om något av de jobb som vi just

Enhetschef Markus Erlandsson
036-15 55 34
Enhetschef Markus Erlandsson
036-15 55 34
Enhetschef Fredrik Elwing
036-15 54 87
Enhetschef Dragan Stanojevic
036-15 54 11
Enhetschef Fredrik Elwing
063-15 54 87
Enhetschef Anna-Klara Strömberg
036-15 54 98
Facklig företrädare för ST Magnus Danielsson
036- 15 53 63
Enhetschef Torbjörn Hellman
036-15 54 93
Magnus Danielsson (ST)
036-15 53 63
Enhetschef/Biträdande avdelningschef Ulf Bergkvist
036-15 53 56
Kommunikationschef Petra Thor Jonzon

Avdelningschef Karin Nacke
036-15 53 18
Enhetschef Karin Klahr
036-15 55 60
Enhetschef Pia Åkerberg
036-15 55 93
Generaldirektör Barbro Thorblad
036-15 53 10 eller 08-561 669 10
Utbildningsadministratör Inger Malmsjö
036-15 54 71
Avdelningschef Anita Kihlström Svensson
036-15 53 89
Biträdande rektor Marit Bergendahl

Enhetschef Fanny Gleiss Wilborg
08-561 669 35
Verksarkivarie Anita Tallbom
0708-35 90 78
Facklig företrädare för ST Magnus Danielsson
036 - 15 53 63
Avdelningschef Agneta Kornstrand
036-15 53 28
Enhetschef Ulf Berggren
036-15 53 87
Enhetschef /bitr.avd.chef Per Lehto
036–15 53 67
Configuration Manager Mikael Alexandersson
036-15 55 65
Enhetschef för Datacenter Fredrik Elwing
036-15 54 87
Enhetschef för systemkonstruktion Markus Erlandsson

ST Magnsu Danielsson
036- 15 53 63
Enhetschef för Enheten för systemdesign och test Anna Widing-Torstensson

Avdelningschef och rektor på Domstolsverket Lennart Johansson
040-35 40 06
Avdelningchef och rektor på Domstolsverket Lennart Johansson
040 - 35 40 06
Enhetschef Haiat Ebraham
036-15 53 55
tf. Enhetschef Marcus Nilsson
073-461 83 32
Enhetschef Kristina Ridal Ceder
0701- 91 67 79
Enhetschef Torbjörn Hellman
036-155493, 0703-203830
Enhetschef Peter Stafverfeldt
0701-91 67 90
Enhetschef Marina Lindgren Sand
0708-29 62 70
Enhetschef för Datacenter Fredrik Elwing
063-15 54 87
Enhetschef för Systemkonstruktion Markus Erlandsson
036-15 55 34
Enhetschef för IT-samordning Per Lehto
036–15 53 67
Enhetschef för Enheten för systemdesign och test Anna Widing-Torstensson

enhetschef Fredrik Elwing
036-15 54 87 / 0701-91 67 81
Enhetschef Magnus Petzäll
036-15 56 87
Enhetschef Andreas Sundberg
036-15 54 05
Informationssäkerhetschef Håkan Sonesson

Avdelningschef Ann Härelind
036-155434
Enhetschef Per Lehto
036-15 53 67
Enhetschef Anna Widing-Torstensson

Enhetschef Jenny Lilja

Enhetschef Ulf Bergkvist
036-15 53 56
Avdelningschef Maria Isaksson
036-155662
Avdelningschef Peter Yngve
036-155430
Enhetschef Sven Johannisson

Kanslichef Helena von Braun
0703-70 22 83
tf. enhetschef Sven Johannisson

Generaldirektör Martin Holmgren

Avdelningschef Anita Kihlström Svensson

Enhetschef Maria Rensfeldt

Enhetschef Annika Rojas Wiberg
0734-602 808
Enhetschef Pia Åkerberg
036-15 55 93
Enhetschef Markus Erlandsson

Enhetschef Anna Sjöman
036-15 55 02
Enhetschef Anita Kihlström Svensson

Enhetschef Anna Sjöman
036-15 55 02
Enhetschef Maria Ottosson

Rektor Magdalena Hägg Bergvall
0763-360 05 48
Enhetschef och säkerhetschef Anita Kihlström Svensson
0732-807883
Enhetschef Annika Rojas Wiberg
0734-602 808
Enhetschef förhandlingsenheten Sven Johannisson
036-442 21 46
Enhetschef intern HR Maria Rensfeldt
036-155549
Enhetschef Lena Carlsson Tell
036-15 53 00
Enhetschef Torbjörn Hellman
036-15 54 93, 0703-20 38 30
Enhetschef Klara Lutti

Bitr. enhetschef Amanda Rörby

Enhetschef Sofia Palm
036-155365
Avdelningschef Magdalena Hägg Bergvall
0763-360 05 48
Enhetschef Arbetsgivarenheten Marie Eriksson
036-15 53 00
Enhetschef Maria Ottosson
070-329 35 36
Enhetschef för Förhandlingsenheten Sven Johannisson
036 - 442 21 46
Generaldirektör Martin Holmgren
070-657 16 00
Avdelningschef Harald Pleijel
036-15 53 13
Enhetschef Maria Jansson
0701-86 00 27
Kommunikationschef Petra Thor Jonzon
0703-201289
Enhetschef Chefsjurist Charlotte Driving
036-15 53 00
Enhetschef Johan Allthin

Tf Enhetschef Johan Allthin


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 2 September 2013
Ange referens: 1653-2013
E-post: [email protected]
Övrigt: Ansökan skickas till: Domstolsverket 551 81 Jönköping Placeringsort är Jönköping alternativt Göteborg. Arbetet kräver regelbunden närvaro i Jönköping och kommer att innebära resor, främst inom Sverige. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Sveriges Domstolar, Domstolsverket

Besöksadress

Kyrkogatan 34 Jönköping
None

Postadress

None
Jönköping, 55181

Liknande jobb


Kvalitet- och miljösamordnare Gavlefastigheter , G.. 27 August 2013 Kvalitet- och miljösamordnare
Kvalitetstekniker Lernia AB 9 September 2013 Kvalitetstekniker