Arbetslivsinstitutet.se

Romsk brobyggartjänst med hälsoinriktning


1 platser 3 - 6 månader Heltid Enligt avtal. Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2014-09-01 , upphör: 2015-12-31

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang.
Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas.
Helsingborg är staden för dig som vill något.

Sveriges regering har fattat ett beslut om en långsiktig strategi för romsk inkludering. Målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha samma förutsättningar i livet som den som är icke-rom. Helsingborgs stad är en av fem kommuner som mellan 2012-2015 arbetar för att utveckla metoder kring hur romer på bästa sätt ska inkluderas i samhället samt hur samhället ska inkludera romerna. Allt arbete sker i nära samarbete med stadens romer och med romska föreningar. De metoder som visar sig framgångsrika i Helsingborg är tänkta att användas av andra pilotkommuner i framtiden. I Helsingborg samarbetar utvecklingsnämndens förvaltning, skol- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen med romsk inkludering. Romsk inkludering har i Helsingborg fokus på utbildning, arbete och hälsa.

ARBETSUPPGIFTER
Som ett led i pilotkommunens metodutveckling söker vi nu en brobyggare som kommer att vara knuten till utvecklingsnämndens förvaltning och socialförvaltningen. Målgruppen för brobyggarens arbete är unga romer.

Uppdraget är att hitta metoder för insatser som skapar bättre förutsättningar för att tillgängliggöra befintliga resurser för målgruppen, för att på så sätt förbättra hälsa och framtidsutsikter för målgruppen.
Brobyggaren kommer att ledas av en ledningsgrupp bestående av unga romer samt representanter från utvecklingsnämndens förvaltning och socialförvaltningen. Genom ledningsgruppen fångas behov in som formar insatser. Brobyggaren ska leda arbetet att pröva olika brobyggarinsatser. Dessa kan vara ideella, inom föreningsverksamhet eller kommunen. Brobyggaren kommer att inom tjänsten på halvtid att studera 7,5 poäng per termin på Södertörns högskola. Frågor som behandlas är interkulturella förhållningssätt inom socialtjänst, hälsa och sjukvård, brobyggarrollen samt regelverk och rutiner inom dessa verksamheter.


KVALIFIKATIONER
- Gymnasieutbildning alternativt utbildning via folkhögskola eller motsvarande
- Minst 1 års samlad arbetslivserfarenhet
- Kunskaper i romers kultur och historia
- Goda ledaregenskaper
- Brett nätverk inom det lokala romska samhället
- God kommunikativ förmåga i svenska språket
- Grundläggande kunskaper i svenska språket i skrift
- Kunskap i romani chib
- Erfarenhet av ledarskap, även ideellt arbete innefattas


ÖVRIGT
50 % kommer att förläggas till studier.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget Aditro Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Aditro Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du till Aditro Recruit 0771-704 704.

Kontaktpersoner på detta företaget

Fredrik Rösténius
042-10 51 57
Lotta Olsson
042-10 61 98
VISION
042-10 50 93
Susanna Honegger
042- 10 54 45
Smiljana Jörliden
042-10 57 60
LR
042-10 58 93
Lärarförbundet
042-10 73 48
Nidal Khalil
042-10 74 61
Sasa Pilavic
042-10 78 78
Gunilla Andrén
042- 10 62 94
Ylva Andersson
042-10 70 34
Verksamhetschef Maria Skoglund
042-10 71 85
SSR Lotta Olsson
042-10 61 98
VISION
042-10 50 93
Enhetschef Ann-Charlotte Gezelius
042-10 56 97
LR
042-10 58 93
Lärarförbundet
042-10 73 48
SSR Lotta Olsson
042 - 10 61 98
Enhetschef/rektor Håkan Claesson
042-10 46 65
Samordnare Sv2/SFI Eva Björk
042-10 46 46
enhetschef Smiljana Jörliden
042-10 57 60
LR Ulla Pärsson
042-10 33 52
Lärarförbundet, Helsingborg Anders Aggestam
042- 10 77 73
Samordnare Gary Jönsson
042-10 60 56
Arbetsledare Crister Brynbo
042-10 71 88
Kommunal sektion 33
042-10 50 91
Samordnare Ingelög Wyndhamn
042-10 46 66
Avdelningschef Petra Malmgren
042-105228
SACO Evert Blohmé
042-106065
Lärare Särvux Britt Nilsson
042- 10 46 40
LR Jörgen Radenhem
042-10 59 98
Lärarförbundet Erik Persson
042-10 46 85
Verksamhetschef Fredrik Rösténius
042-10 51 57
SACO/SSR Lotta Olsson
042-10 61 98
Enhetschef Susanna Honegger
042- 10 54 45
Lärarförbundet Mattias Sörhede
042- 10 70 64
Enhetschef Maria Hällstig
042- 10 74 61
Projektansvarig Helsingborg Anna-Carin Mortenlind
042-10 78 24
Enhetschef Gunilla Andrén
042- 10 62 94
Lärare Svenska som andra språk Ulla Pärsson
042- 10 33 52
Enhetschef Ann-Charlotte Gezelius
042-10 56 97
Projektledare Truls Hallin
042-10 37 64
HR-konsult Anna Persson
042-107830
Utbildningsledare Solveig Dolata
042-10 62 68
Enhetschef Anna-Carin Mortenlind
042-10 78 24
SSR Lotta Olsson
042-10 61 98
SACO
042-10 74 80
Enhetschef/rektor Lena Stenbäck
042-10 69 23
Enhetschef, UVN Sasa Pilavic
042-10 78 78
Antagningschef, SFF Annette Holm Persson
042-10 76 83
Utbildningsledare Petter Jenninger
042-10 54 53
Enhetschef Mari Nidesjö
042-10 62 94
Enhetschef Veronica Andersson
042-10 69 13
Enhetschef Nidal Khalil
042-10 74 61
Avdelningschef Björn Olsson
042- 10 64 85
Programområdesutvecklare Lena Aldersköld
042-10 54 46
Barn och ungdomshandläggare Brigitte Enfeldt

Enhetschef Karin André
042-106393
Enhetschef UVN Anna-Carin Mortenlind
042 - 10 78 24
Utvecklingsansvarig SOF Leif Redestig
042-10 55 32
Enhetschef Maria Hällstig
042- 10 37 60
Enhetschef Ingrid Olin-Månsson
042- 10 75 40
Enhetschef, tillgänglig från den 11/8 Håkan Claesson
042-10 31 30
Enhetschef Edit Szinte
042 - 107456
Samordnare Ylva Andersson
042-10 70 34
Samordnare Maria Hernström
042-107218

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 11 August 2014
Ange referens: 31/14

Helsingborgs stad, Utvecklingsnämndens förvaltning

Besöksadress

Järnvägsgatan 14 Helsingborg
None

Postadress

None
Helsingborg, 25189

Liknande jobb


Praktikhandledare - Valdemarsvik Personalstrategerna AB 4 August 2014 Praktikhandledare - Valdemarsvik
Handledare-Valdemarsvik Personalstrategerna AB 4 August 2014 Handledare-Valdemarsvik
Handledare - Finspång Personalstrategerna AB 4 August 2014 Handledare - Finspång
Praktikhandledare - Finspång Personalstrategerna AB 4 August 2014 Praktikhandledare - Finspång