Arbetslivsinstitutet.se

Säkerhetssamordnare till säkerhetsfunktionen vid kommunstyrelsens kansli


1 platser Tillsvidare Heltid Individuell lön Heltid/ Ej specificerat

Norrköping är en stad i ständig förvandling. Vår befolkning växer, och vi har en potential som bara begränsas av oss själva. Vi brukar säga att kraften kommer ur kreativitet och våra 10 000 medarbetare. Genom att planera och driva en ständig utveckling skapar vi förutsättningar för ett nytt, spännande Norrköping. En kreativ mötesplats för människor och möjligheter.

Vår verksamhet

Kommunstyrelsens kansli är en av kommunstyrelsens förvaltningar och ansvarar för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ärenden och sammanträden. Kansliet ansvarar också för stöd till överförmyndarnämnden och valnämnden samt stödjer hela kommunens organisation i internationella och regionala frågor samt juridik och säkerhet. Säkerhetsfunktionen består av fyra personer som tillsammans utgör ett strategiskt och operativt stöd till alla kommunens verksamheter i frågor som rör säkerhets- och försäkringsfrågor.

Ett alltmer komplicerat och sårbart samhälle ställer allt större krav på landets kommuner när det gäller att arbeta preventivt för att undvika alla former av oönskade händelser. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för det övergripande arbetet enligt lagen om extraordinära händelser samt för den samordning som krävs för att uppfylla lagstiftarens intentioner inom kommunens krishantering och övrigt säkerhetsarbete.
Vi söker nu en säkerhetssamordnare till säkerhetsfunktionen vid kommunstyrelsens kansli.

Arbetsbeskrivning

Huvudinriktningen för säkerhetssamordnaren är att utifrån olika direktiv och föreskrifter planlägga och stödja säkerhetsarbetet i de kommunala verksamheterna, men också att samverka med andra aktörer i samhället i olika säkerhetsfrågor.

Som säkerhetssamordnare deltar du i säkerhetsfunktionens arbete med att utveckla och upprätthålla en säker miljö för anställda och brukare av kommunala tjänster, för byggnader och övriga egendomar samt för information. Genom att inventera och analysera säkerhetsrisker prioriterar du lämpliga skyddsåtgärder och bidrar till att utveckla organisationens säkerhetsmedvetande.

Du vidtar åtgärder för att stödja verksamheter som drabbats av oönskade händelser som t ex inbrott, hot, olycksfall eller brand etc. Genom kontinuerlig uppföljning av incidenter och tillbud planerar du skydd och åtgärder i samråd med förvaltningarna och lämnar förslag på förbättringar och investeringar inom säkerhetsområdet.

Att förutse risker och att ständigt jobba för att utveckla säkerhetsmedvetandet är en viktig del av säkerhetssamordnarens vardag.


Din profil

Vi söker en utvecklingsinriktad person som kan bidra till att forma en god säkerhetskultur i Norrköpings kommun. Du har en för tjänsten lämplig utbildning och yrkesbakgrund samt kunskaper om riskhantering, säkerhetsjuridik och informationssäkerhet.

Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper där social, analytisk och pedagogisk förmåga är särskilt önskvärda. Du trivs med att arbeta i ett team, men också att målinriktat och med stor drivkraft arbeta på egen hand. Du har lätt för att samarbeta med andra och tar gärna initiativ till nya yrkesrelationer och nätverk både inom och utanför den kommunala organisationen. Du har goda kunskaper i svenska språket och en god förmåga och vana att uttrycka dig väl i tal och skrift. Goda kunskaper om Norrköping underlättar ditt arbete och ses därför som en merit.

Mer information och ansökan

Anställningen är tillsvidare med början under vintern 2015. Sysselsättningsgraden är heltid.

Registerkontroll kommer att göras innan anställning.
Vi tillämpar individuell lönesättning.               

Vill du veta mer är du välkommen att ringa Richard Tjernström, tillträdande säkerhetschef, 011-15 10 72 eller per e-post [email protected] eller Pär Höglund, kanslichef, 011-15 11 14, eller per e-post [email protected]

Vi vill ha din ansökan med meritförteckning senast den 6 september


Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Norrköpings kommun tillämpar önskad sysselsättningsgrad.

När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 6 September 2015

Norrköpings kommun

Besöksadress

Hagagatan 36
None

Postadress

Rådhuset (Ej för ansökningar)
Norrköping, 60181

Liknande jobb


Ingenjör MTO, händelse- och riskutredning Vattenfall AB/Forsma.. 25 August 2015 Ingenjör MTO, händelse- och riskutredning
Ingenjör MTO, händelse- och riskutredning Vattenfall AB/Forsma.. 11 April 2016 Ingenjör MTO, händelse- och riskutredning
Teknik- & Kvalitetsansvarig Security Swedavia 22 April 2016 Teknik- & Kvalitetsansvarig Security