Samhällsbyggare/förrättningslantmätare

Arbetsbeskrivning

Dags att prova något nytt inom samhällsbyggande! Vi söker dig som hunnit arbeta några år inom den fastighetsrättsliga sektorn. Lantmäteriet har kontor på ett 80-tal orter och söker nu förrättningslantmätare till hela landet. Fastighetsindelningen är grunden för samhällsplanering och bebyggelse, och marknaden är expansiv. Infrastrukturen för kommunikationer och transporter behöver byggas ut och förbättras i allt snabbare takt. Lantmäteriet har stor del i att se till att allt detta organiseras, förverkligas och underhålls på ett effektivt sätt. Du får en viktig roll i detta Du har en lantmäteriutbildning från KTH, LTH eller Högskolan Väst, alternativt juristutbildning eller motsvarande högskoleutbildning. Du har hunnit jobba några år och är redo för nya utmaningar. Du är beredd att arbeta för din och dina kollegors utveckling. Du har lätt för att bygga goda relationer med såväl externa kunder som internt. Du har en god kommunikations- och samarbetsförmåga, och är villig att dela med dig av dina kunskaper. Flexibilitet och självständighet är andra egenskaper som hjälper dig att driva arbetet framåt. Ditt arbete finns hos oss Du kommer att ingå i en förrättningsgrupp på ett av våra lokala lantmäterikontor och arbeta med att handlägga ärenden med många frågeställningar. Möjligheterna för dig att utveckla specialistkunskaper inom exempelvis juridik, teknik, ekonomi, projektledning och ledarskap är goda och det finns även möjlighet att delta i utlandsuppdrag. Du som har ingen eller liten tidigare erfarenhet av lantmäteriförrättningar får genomgå vårt förrättningslantmätarprogram på 1,5 år som en introduktion till yrket, parallellt med att du deltar i den producerande verksamheten på ditt hemmakontor.

Sammanfattning

Liknande jobb


Förrättningslantmätare Specialist, Hudiksvall

Förrättningslantmätare Specialist, Hudiksvall

9 april 2020

Lantmäterihandläggare

Lantmäterihandläggare

7 april 2020

Förrättningslantmätare, Västervik

Förrättningslantmätare, Västervik

6 april 2020

3 april 2020