Semestervikariat som barnmorska

Arbetsbeskrivning

Kvinnokliniken i Blekinge är en medelstor kvinnoklinik med ca 1500 förlossningar/år. Vår neonatalavdelning tar emot barn från vecka 29+0. Vi bedriver en allsidig operativ verksamhet inklusive gynekologisk cancerkirurgi. Öppen vård bedrivs både i Karlskrona och Karlshamn. Vi ansvarar också för mödravården inom hela länet med ett upptagningsområde på 150 000 invånare.

ARBETSUPPGIFTER
Inför sommaren 2014 söker Landstinget Blekinge ett antal barnmorskor för semestervikariat på Kvinnokliniken. Även kortare perioder under sommaren kan vara aktuella.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Kontaktpersoner på detta företaget

Per Johansson

Leif Lindell

Elenor Malmörn

Claes Håkansson

Christin Samuelsson
0455-736126
Birger Petersson
0455-736355
Britt-Louise Mårdh Karlsson
0455-736311
Farhad Haddad-Nik
0455-736243
Jens Boäng
0734-471676
Sanna Karlsson
0734-471648
Eva Persson
0455-735825
Gunilla Kvarnström
0455-735825
Dag Benoni
0455-731000
Birgitta Friberg
0455-735306
Ann-Kristin Nilsson
0454-732044
Ulrika Klementsson
0455-731000
Dick Björk
0455-731000
Kerstin Svensson
0455-731000
Gunborg Nying
0454-732045
Monica Olsson
0454-732045
Kristina Nilsson
0454-73 23 78
Tina Hermansson
0454-73 23 74
Linda Kullberg

Ulrika EkströmJohansson
0455-73 68 81
Marie Olsson
0454-732351
Anders Bohlin
0455-734023
Olof Blivik
0455-73 44 40
Gunilla Skoog

Christer Olofsson
0457 - 73 17 89
Hans S Åkesson
0454-732305
Agneta Eckernäs-Thorell
0455-734809
Peter Nordström
0455-734686
Marie Schmidt
0455-734755
Saad Koozi
0454-732308
Pernilla Svanberg
0454-73 32 53
Åsa Nilsson
0455-73 25 66
Bo Frennby
0455-73 50 43
John Andersson
0455-73 42 83
Krzysztof Morawiec
0455-73 50 73
Anna Svensson
0457-73 17 62
RosMarie Nilsson
0455-73 54 18
Gunilla Kvarnström
0455-735836
Göran Palm
0455-731087
Rosita Andersson
0455-736460
Marie-Louise Hammar
0455-734982
Cecilia Nilsson
0455-734985
Tina Möller
0455-735800
Håkan Selberg
0455-735915
Karin Magnusson
0454-732820
Niklas Ankarberg
0455-736020
Elizabeth Aller
0455-735979
Bengt Håbring
0455-736605
Marie Nordin
0455-73 66 08
Carl-Magnus Pripp
0455-735087
Helén Samuelsson
0454-732350
Ulla Sandgren
0454-732350
Håkan Selberg
0455-73 59 15
Carina Söderholm
0455-73 59 73
Gunilla Kvarnström
0455-73 58 36
Åsa Norrby
0455-73 6110
Mats Gebestam
0455-73 61 18
Gunnar Nordin
0455-73 61 60
Peter Holmqvist
0454-73 61 22
Sanna Karlsson

Anette Smiding
0455-73 58 25
Charlotta Nyström
0455-73 56 32
Ulrika Svensson
0455-73 56 30
Niklas Ankarberg
0455-73 60 20
Peter Stålhandske
0455-73 60 22
Marita Jerserup
0455-73 46 80
Marie Bohlin
0455-735368
Ann-Kristin Häggebrink
0455-735336
Carina Norberg
0455-731088/ 736421
Kari Dunér
0455-73 44 28
Emil Giertz
0455-73 44 38
Avdelningschef Roger Johansson
0455-73 48 36
Verksamhetschef Christer Svensson
0455-73 41 23
Sveriges Ingenjörer Göran Mårdhed (Karlskrona)
0455-73 48 37
Sveriges Ingenjörer Johan Ryberg (Karlshamn)
0454-73 24 14
Avdelningschef Dada Merdan
0455-735133
Verksamhetschef Thorax Carl-Magnus Pripp
0455-73 10 00
Vårdförbundet Åsa Lindholm Davidsson
0455-73 51 19
Avdelningschef Marita Hjortsberg-Eliasson
0455 - 73 56 53
Verksamhetschef Ingemar Lilja
0455 - 73 55 99
Distriktssköterska Caroline Latvalehto
0455 - 73 56 57
Vision Anette Lundin
0455-73 56 45
Du når våra personalkonsulter via vår växel
0455-73 10 00
affärsområdeschef/Avdelningschef Projekt- och förv Åsa Norrby
0455-73 61 10
Vision Peter Holmqvist
0454-73 61 22
Kommunal Gunnar Nordin
0455-736160
Sveriges Ingenjörer Mats Gebestam
0455-73 61 18
Avdelningschef Carita Johansson
0455-734068
Diabetessjuksköterska Carina Torkelsson
0455-734705
Pia Olsson, Vårdförbundet
0455-734730
Avdelningschef Jacqueline Yates
0457-73 16 87
Vårdförbundet Patrik Cederholm
0455-73 60 32
Verksamhetschef Elisabet Hedlund
0455-73 57 57
Vision Marita Trönnberg -Thuvesson
0455-73 57 38
Avdelningschef Catrin Karlsson
0454-732141
Kock Kerstin Håkansson
0455-734324
Kock Ann-Charlotte Merkel
0455-734324
Avdelningschef Jenny Forss
0455-734099
SACO Peter Franke
0455 - 73 48 38
Vision Ann Samuelsson
0455-73 62 16
Avdelningschef Agnes Lindeberg
0455-73 57 78
SSR Shannon McCarthy
0455- 73 54 75
Verksamhetschef Håkan Selberg
0455-73 59 15
Psykologförbundet Gunilla Kvarnström
0457 - 73 15 62, 0455 - 73 58 36
Avdelningschef Kundtjänst Sara Sundelin
0455-736707
Vision Ann Samuelsson
0455-73 6216, 0455-73 6682
Kommunal Gunnar Nordin
0455-73 61 60
Affärsområdeschef Joakim Kristensson

Avdelningschef Ann-Louise Frinäs

Upphandlare Thomas Karlsson
0455-736316
Upphandlare Hans Engdahl
0455-736654
Verksamhetschef Per Johansson
0455 - 73 51 46
Avdelningschef Lena Lageson
0455 - 73 52 20
Läkarsekreterare Susanne Jonasson
0454 - 73 25 81
Avdelningschef Fredrik Lundgren
0455-73 51 78
Vårdförbundet Marita Sandin
0454-73 25 83
Förvaltningschef, Psykiatri - och habiliteringsför Tina Möller
0455-735800
Verksamehtschef, Vuxenpsykiatrin östra Blekinge Håkan Selberg
0455-735915
Verksamhetschef, Vuxenpsykiatrin västra Blekinge Karin Magnusson
0454-732820
Verksamhetschef, länsgemensam psykiatri Niklas Ankarberg
0455-736020
Blekinge Läkarförening Elizabeth Aller
0455-735979
Klinikchef Eva Leksell
0455-731086
Vision Rosita Andersson
0455-736460
Avd chef Hans-Christer Björkblom
0455-735914
Avd chef Jennike Westrin Andersson
0455-735378
Vårdförbundet
020-353500 vxl
Överläkare, medicinskt ledningsansvarig Bo Frennby
0455-73 50 43
Verksamhetschef Kerstin Elmberg
0455-73 50 39
Blekinge Läkarförening Krzysztof Morawiec
0455-73 50 73
Avdelningschef Pernilla Svanberg
0454-73 32 53
Vårdförbundet Åsa Nilsson
0455-73 25 66
stf avdelningschef för kök och restaurang Elisabeth Fransson
0455-736714
ekonomiföreståndare Kethy Andersson
0455-734321
Avd. chef Sylvia Stenfelt
0454-73 22 57
Vårdförbundet Malin Nordström
0454-73 22 56
Avdelningschef/Stf verksamhetschef Eva Arvidsson
0455-73 46 13
Vision Maria Gunnarsson
0455 - 73 46 48
Avdelningschef Ann-Sofie Runesson
0455-734489
Vision Renée Palez
0455-734522
Avdelningschef Driftavdelning Karlskrona Håkan Frej

Kommunal Johan Dessing
0455-736199
Vision Roy Svensson
0455-736949
Driftansvarig chef Fastighet Håkan Frej Avdelningschef
0455-73 6130
Kommunal Yngve Augustinsson
0455-736177
Vision Mikael Månsson
0455-736156
Kommunal Gunnar Nordin
0455-73 6160
Avdelningschef Peter Stålhandske
0455-73 60 22
Vårdförbundet Evelin Bång
0455-73 10 45
Avdelningschef Kristina Borén
0455–73 55 39
Avd chef Hans-Christer Björkblom
0455-73 59 14
Verksamhetschef Boris Svensson
0455-73 55 10
Avdelningschef Kerstin Lanér
0455 - 73 55 22
Medicinsk rådgivare Andrzej Zielinski
0455-73 55 00
Blekinge Läkarförening Christer Olofsson
0457 - 73 17 89
Avdelningschef Kristina Landqvist
0455-73 49 43
Kommunal Sven-Ingvar Lindh
0455-73 49 48
Affärsområdeschef Åsa Norrby
0455-73 6110
Ingenjör Per-Inge Bäck
0455-76 61 24
Förvaltare Bertil Johansson
0455-73 61 03
Avdelningschef mottagningen Karlshamn Lars Persson
0454-73 28 87
Verksamhetschef, BUP Jens Boäng

Psykolog Lisa Belfrage
0455-73 28 81
Processledare Birgitta Nilsson
0455 - 73 78 12
FoU ledare Peter Anderberg
0455 - 73 78 07
Avdelningschef, Blekinge Kompetenscentrum Birgitta Lundberg
0455 - 73 78 02
Verksamhetschef Thoraxcentrum Carl-Magnus Pripp
0455-735087
Vårdförbundet Filippa Garnheim
0455-73 47 65
Kommunal Marie Nilsson
0455-73 47 65
Avdelningschef Charlotte Augustzén
0455-73 44 41
Vision Pia Olgrim
0455-73 44 63
Avdelningschef Marie Kantermo
0455-734979
Processledare för Smärtrehab Charlotte Malm
0454-732522
Vårdförbundet Katarina Widebrant
0455-734970
Akademikerförbundet SSR Marita Jerserup
0455-73 46 80
Samordnande kurator, karlskrona Margareta Rydström
0455-734681
verksamhetschef medicinkliniken Hans S Åkesson
0454-732305
stf verksamhetschef Agneta Eckernäs-Thorell
0455-734809
BLF Saad Koozi
0454-732308
stf avdelningschef Susanne Ax
0455-73 56 32
LSR Emelie Olsson
0455-73 56 34
Avdelningschef Anna Tegel
0455-734793
Vårdförbundet Josefine Wahlberg
0455-731000 (vxl)
Du når våra fackliga representanter via vår växe
0455-73 10 00
Avd.chef Hans-christer Björkblom
0455-73 59 14
Avd.chef Jennike Westrin Andersson
0455-73 53 78
Avdelningschef Marie Bohlin
0455-735368
Avdelningschef Annsofie Runesson
0455-734489
Du når fackliga representanter via vår växel
0455-73 10 00
Du når våra fackliga representanter via vår växe
0455-73-10 00
Avdelningschef Hans-Christer Björkblom
0455-735914
Avdelningschef Jennike Westrin Andersson
0455-735378
Du når fackliga representanter via vår växel
0455-731000
Överläkare Sasko Velkovski
0455-73 60 85
Verksamhetschef Maria Arvidsson Karlsson
0455-73 42 92
BLF Gabriella Tamás
0455-73 76 71
Avdelningschef Karl Palm
0455-735334
Fackl repr Vårdförbundet Lisa Claesson
0455-735360
Fackl repr Kommunal Anna Idberg
0455-735360
Tandvårdschef Håkan Bergevi
0455-736400
Övertandläkare Per Carlson
0455-731055
Tjänstetandläkarna Alexandra Ioannidis-Olsson
0454-732730
Avdelningschef Lina Öhlin
0454-73 23 67
Vårdförbundet Emma Hägglund-Gustafsson
0454-73 10 00
Avdelningschef Ann-Charlotte Kullberg
0455-734453
Kommunal Elisabeth Öinert
0455-73 44 55
Fackl repr Kommunal Åsa Westerberg
0455-73 49 11
Avdelningschef Katarina Månsson
0454-732346
Vårdförbundet Helén Samuelsson
0454-732350
Vårdförbundet Pernilla Berglund
0454-73 10 00
Avdelningschef Susanne Lundgren
0455-73 60 86
Vårdförbundet Marie Bengtsson
0455-73 42 86
Avd. chef Ulrica Carlsson
0455-73 52 38
Avdelningschef Christer Andersson
0455-73 59 60
Kommunal Susanne Andersson
0455-73 58 59
Avdelningschef Marie-Louise Hammar
0455-734982
FSA Cecilia Nilsson
0455-734985
Verksamhetschef Katharina Prenzlau Johansson
0454-732159
FSA Cecilia Nilsson
0455-734985
Kommunal Ingalill Lindén
0455-734994
Vision Catharina Grip
0455-73 49 83
Avdelningschef Maria Sjögren
0455-735772
Vårdförbundet Gun-Marie Svensson
0455-734642
Kommunal Inger Roth
0455-734652
Klinikchef June Enarsson
0457-731700
Vision Lena-Marie Oskarsson
0457-731700
Klinikchef Margareta Strömdahl
0455-736485
Vision Susanne Lind
0455-736485
Klinikchef Johan Thornéus
0455-736460
Vision Mariana Lundin
0455-736460
Tillförordnad klinikchef Helen Pallin
0454-732730
Facklig företrädare Vision Margita Lamberg-Ripp
0454-732730
Avdelningschef Karlshamn Pernilla Svanberg
0454-73 32 53
Avdelningschef Karlskrona Helén Andersson
0455-73 50 30
Vårdförbundet Karlshamn Åsa Nilsson
0455-73 25 66
Vårdförbundet Karlskrona Helen Wilhelmsson
0455-73 50 55
Avdelningschef Ingrid Duvborn
0454-73 22 29
Läkarsekreterare Anette Stålner
0454-73 24 02
Samordnande kurator, Karlshamn Ann-Christin Francke
0454-732057
Akademikerförbundet SSR Madelene Elofsson
0455-734260
SSR Shannon McCarthy
0455- 73 55 41
Avdelningschef Helene Jinnesten
0454-732481
Vårdförbundet Linda Kullberg
0454-732483
Verksamhetschef Eva Arvidsson
0455-734611
Vision Maria Gunnarsson
0455-734648
VISION Ann-Kristin Häggebrink
0455-735336
Verksamhetschef Mats Berggren
0455-735370
Fackl repr Vårdförbundet Jan-Olof Berg
0454-731000 vx
Fackl repr Kommunal Jim Wahlman
0454-731000 vx
stf verksamhetschef medicinkliniken Agneta Eckernäs-Thorell
0455-734809
BLF Maggie Zietara
0455-731000 (vxl)
affärsområdeschef/Avdelningschef vid Fastighetsför Åsa Norrby
0455-73 61 10
Lena Schubert
0455-73 66 82
Ewa Hansson
0454-73 29 19
Vision Roy Svensson
0455-73 6949
Verksamhetschef Ronny Andersson

Förtroendenämndens ordförande Karin Jeppsson

Avdelningschef Carina Söderholm
0455-73 59 73
teamsekreterare Ann-Katrin Sandqvist
0455-73 59 16
Avdelningschef Anne Hedlund
0455-73 43 42
Avdelningschef Lorence Håkansson
0455-73 43 43
Avdelningschef Caroline Hydén
0454-73 24 36
Läkarsekreterare Charlotte Baeckström Andersson
0455-73 68 52
Kommunal Carina Rydell
0455-73 16 62
Vision Inga-Britt Albertsson
0455-73 6282
Avdelningschef Anette Olsson
0455-736594
Vision Karolina Almgren
0455-734725
Sveriges Ingenjörer Mats Gebestam
0455-73 6118
Förvaltare Johan Larsson
0455-73 6116
Avdelningschef Ulla-Britt Svensson
0455-73 20 22
Vårdförbundet Tanja Kallenberg
0454-73 34 91
Avdelningschef Karlshamn Catrin Karlsson
0454-732141
Avdelningschef Karlskrona Elisabeth Fransson
0455-736714
Klinikchef Anders Mårtensson
0455-736561
Vision Lilian Petersson
0455-736561
Klinikchef Petúr Jóhannesson
0455-736450
Stf verksamhetschef Medicin Agneta Eckernäs-Thorell
0454-734809
Leg dietist Carina Svärd
0455-734819
Leg dietist Eva Runerheim
0455-734816
Leg dietist Meriyan Idrisoglu
0454-732391
Avdelningschef Christina Wieslander
0455-73 59 83
Vision Linda Andersson
0455-73 59 81
Vision Karin Berndtsson
0457-73 16 23
Avd.chef driftavdelningen K-na/driftansvarig fasti Håkan Frej Avdelningschef
0455-73 6130
Verksamhetschef, BUP Jens Boäng
0734-47 16 76
Överläkare Marcus Svennerud
0455-735866
Överläkare/chefläkare Peter Valverius
0455-736024
Avdelningschef Charlotta Nyström
0455-73 56 32
Vårdförbundet Ulrika Svensson
0455-73 56 30
Avdelningschef vårdadm. Thorax Ulrika EkströmJohansson
0455-73 68 81
Facklig företrädare Vision Marie Olsson
0454-733008
Förvaltningschef Bengt Wittesjö
0455-734500
Personalchef Kerstin Martinsson
0455-734105
BLF Zofia Doweyko Jurowska
0454-73 24 64
FSA Inga-Marie Helmert
0455-73 24 99
Vårdförbundet Katarina Widebrant
0455-73 10 00
Fysioterapeuterna Maijaleena Nilsson
0455-736849
Personalchef Anders Herbertson
0455-736404
Vision Camilla Olsson
0454-73 30 23
SACO Alexandra Ioannidis-Olsson
0454-732730
Kommunal Christer Wihlborg
0455-73 66 56
Överläkare/avdelningschef Katharina Darlison
0454-732312
BLF Malgorzata Zietara
0455-731000 vxl
Överläkare Claes Magnusson
0454-731000 (vxl)
överläkare/avdelningschef Medicinkliniken Katharina Darlison
0454-732312
Vårdförbundet Lena Olsson
0454-73 22 69
Avdelningschef Gertrud Wilke
0455-734974
Kommunal Hälso- och sjukvård Karlskrona
0455-736667
Verksamhetschef, VUP Väst Karin Magnusson
0454-731227
Överläkare Kuno Morin
0454-732841
Avdelningschef Lina Öhlin
0454-73 23 78
Undersköterska Ljerka Perisa
0454-73 10 00
Vårdförbundet Karlshamn Åsa Nilsson
0455-73 25 65
Vårdförbundet Karlshamn Cajsa Wahlgren
0455-73 25 65
Kommunal Lena Nilsson
0455-73 25 65
Vision Anna-Karin Ekevald
0455-73 25 55
Sjukhusfysiker Ulf Nilsson
0455-73 67 38
Naturvetarna Kersti Engelbert
0455-73 49 52
Verksamhetschef Dan Westlin
0455-73 4826
BLF Anette Riis
0455-73 51 27
Stf verksamhetschef Ulrika Siesing
0455- 73 5111
Personalkonsult Johanna Dansdotter Johansson
0455-73 10 00
Medicinskt ansvarig läkare Lennart Mellblom
0455-73 49 40
Tf. avdelningschef Katarina Sulasalmi

Lärarförbundet Christina Nilsson
0455-73 41 46
Vårdförbundet Jakob Gars
0455-736644
Sv. Ingenjörer Lotta Andersson
0455-736272
Vision Ann Samuelsson
0455-73 6216, 73 6682
Avdelningschef Maria Sjögren
0455-735772,0455-735704
Vårdförbundet Katarina Widebrant
0455-73 49 70
Affärsområdeschef Helen Andersson
0455-73 62 83
Avdelningschef Maria Bengtsson
0455-735207
Klinikchef Stefan Petersson
0455-736525
Avdelningschef Göran Palm
0455-731087
Verksamhetschef Monica Palmö

Psykiatrisjuksköterska Marie-Helen Redéen
0455-73 58 82
Medicinsk sekreterare Cecilia Svensson
0455-736 896
Avdelningschef, Habiliteringen Karlshamn Viveka Söderdahl
0454-732165
Verksamhetschef Maj-Lis Olsson
0454-732174
Studierektor PTP-program Magnus Thern
0455-73 59 28
Verksamhetschef Linus Axelsson
0455-736742
Avdelningschef Ewa Hansson
0454-73 29 19
Driftansvarig chef Håkan Frej
0455-73 61 30
Avdelningschef Ulrica Carlsson
0455-73 52 38
Logoped Åsa From
0454-73 26 22
Förvaltningschef, Psykiatri- och habilitering Tina Möller
0455-735800
Personalchef Johanna Holmberg
0455-734073
Förvaltningschef Per Johansson
0455-736600
Personalchef Elenor Malmörn
0455-736104
Vårdförbundet Jakob Gars
0455-73 66 44
Vision Ann Samuelsson
0455-73 62 16, 0455- 73 66 82
Vision Marie Olsson
0454-732351
Psykiatrisjuksköterska, Mellanvården Maria Johannesson
0457 - 73 16 84
Verksamehtschef, Vuxenpsykiatrin östra Blekinge Håkan Selberg
0455 - 735915
Leg. Psykolog Lena Pålsson
0457 - 73 16 44
Verksamhetschef Mats Berggren
0455-735370 0454732014
Överläkare/avdelningschef Thomas Karlsson
0455-731000 vxl
Överläkare/avdelningschef Katharina Darlison
0454-731000 vxl
verläkare Reumamottagningen Medicinkliniken Tino Bracin
0455-731000 vxl
ST-läkare/ bitr. studierektor Medicinkliniken Lisa Stokseth
0455-731000 vxl
funktionsansvarig Intraprenadverksamheten Michael Johansson
0455-73 6113
Klinikchef Margareta Strömdahl
0455-736485
Övertandsköterska Camilla Henrysson
0455-736485
Avdelningschef Agneta Eckernäs-Thorell
0455-73 48 09
Leg dietist Eva Runerheim
0455-73 48 18
Leg dietist Marlene Sjöberg
0454-73 23 90
Avdelningschef Ola Ryttberg
0455-73 50 05
Utvecklingsdirektör Gunilla Skoog
0455-73 40 32
FOU-ledare Peter Anderberg
0455 - 73 78 07
FOU-strateg Karin Chamoun
0455-73 78 29
Vision Ann-Margret Kjellander
0455-73 41 21
Verksamhetschef Agnes Lindeberg
0455-73 57 78
Avdelningschef Karlskrona Therese Magnusson
0455-73 43 92
Avdelningschef Susanne Lundgren
0455-73 60 86
Avdelningschef Liliane Glennmar
0455-734235
Avdelningschef Ulrika Sjöberg
0455- 73 51 78
Avdelningschef Mats Hoberg
0455-73 63 36
Hjälpmedelskonsulent Ingrid Svensson
0455-73 63 24
Hjälpmedelsingenjör Roger Ahlér
0455-73 63 29
Förvaltningschef Bodil Sundlöf
0455-735800
Verksamhetschef, Vuxenpsykiatrin västra Blekinge Karin Magnusson
0454 - 732820
Verksamhetschef, Vuxenpsykiatrin östra Blekinge Carina Söderholm
0455-735979
Barnmorska Annelie Jakobsson
0455-731060
Avdelningschef Caroline Hydén
0454-732436
Vik Avdelningschef Shannon McCarthy
0455–73 55 39
Avd chef Landstingshälsan, Ann-Louise Ottosson
0455-73 66 02
Avdelningschef Ingrid Dalberg
0454-732656
Avd chef Eva Douglas
0455-731000
Avdelningschef Eva Douglas
0455-735278
Avdelningschef Agneta Sjöstrand
0456-731150
Verksamhetschef Liselotte Brunnberg
0456-731180
Avdelningschef Kundtjänst Sara Sundelin
0455-73 67 07
Avdelningschef Magnus Andersson
0455-73 69 97
Vårdförbundet Marie Lindh
0455-73 58 54
Kommunal Britt Stolt-Petersson
0455-735850
Vision Klas Gustavsson
0455-736681
Affärsområdeschef Ann Petersson
0455-73 43 10
Verksamhetschef Johanna Johansson
0454-73 26 92
ST-läkare Sofia Ekberg
0454-73 33 06
Avdelningschef AnnSofie Runesson
0455-73 44 89
Avdelningschef Petra Ersson
0455-73 49 10
Vårdförbundet Maria Sundström
0455-73 49 11
Vårdförbundet Linda Söderquist
0455-73 49 11
Avdelningschef Sara Azhmi
0455-736346
Verksamhetschef Vuxenpsykiatrin östra Blekinge Carina Söderholm
0734-47 16 11
Leg. psykolog Lena Pålsson
0457-73 16 44
Stf verksamhetschef Birgitta Henrysson
0455-734532
Avdelningschef Eva Borg Börjesson
0454-732740
Verksamhetschef BUP Jens Boäng
0734-47 16 76
Avdelningschef Mott. Karlshamn Lars Persson
0454-73 28 87
Psykolog BUP Mott. Karlshamn Lisa Belfrage
0455-73 28 81
Avdelningschef Jeanette Groth
0455-734484
Avdelningschef Anna Andersson
0455-73 4910
Verksamhetschef Anna Svensson
0457-731762
Verksamhetschef Monica Palmö
0455-736480
Personalchef Charlotte Johansson
0455-736404
Avdelningschef Mott. Ronneby Roger Palmqvist
0457-73 16 87
Avdelningschef Mott. Karlskrona Jonas Lind
0455-73 59 73
Avdelningschef Karlshamns jourcentral Elisabeth Bergqvist
0454-732779
Sjuksköterska Åsa Franke
0454-731000 vx
Avdelningschef Thomas Johnsson
0455-734794
Avdelningschef Karlshamn Lars Persson
0454-73 28 87
Avdelningschef Karlskrona/Ronneby Katarina Granroth
0455-73 58 30
Arbetsterapeut BUP Sanna Kristensson
0455-735832
Verksamhetschef Hans Åkesson
0455-73 23 05
Stf verksamhetschef Medicin Agneta Eckernäs-Thorell
0455-734809
Samordnande kurator Mikaela Sevestedt
0455-73 46 74
Avdelningschef Jonny Persson
0455-734808
Avdelningschef Alexandra Ioannidis Olsson
0454-73 27 30
1:a Tandsköterska Helén Pallin
0454-73 27 30
Avdelningschef Eva Åsheden
0454-732093
Avdelningschef Lars Djureen
0455-73 63 66
Verksamhetschef Marianne Gertzell
0455-734627
Personalkonsult Mats Magnusson
0455-734202
Avdelningschef Göran Palm
0455-73 1087
1:e sköterska Ingmari Österström
0455-73 1087
Avdelningschef Laila Gustafsson
0455-73 57 63
Verksamhetschef Mats Berggren
0455-73 57 92
Avdelningschef Katarina Sulasalmi
0455-736650
Avdelningschef Caroline Hydén
0455-732436
Verksamhetschef Eva Arvidsson
0455/734611
Chefsöverläkare Anders Schön
0734-471626
Verksamhetschef Annette Sander
0734-471790
Hjälpmedelskonsulent Catarina Carlsson
0455-736382
Verksamhetschef Marianne Gertzell
0455/734611
Överläkare Madelaine Ahlgren
0455-734617
Cytostatikasjuksköterska Carina Bjarting
0455-736757, 0455-734655
Verksamhetschef Marianne Gertzell
0455-734611
Överläkare Annelie J:son Söderström
0455-734626
Op,planerare Annelie Jakobsson
0455-734613
Skötare ätstöringsenheten Jeanette Alsheimer Persson
0455-73 60 14
Hjälpmedelskonsulent Helen Nilsson
0734-471791
Hjälpmedelsingenjör Hans Karlsson
0734-471782
Avdelningschef Liliane Glennmar
0455-73 42 35
Verksamhetschef Laboratoriemedicin Christer Svensson
0455-734123
Medicinskt rådgivande läkare Aneta Szablewska
0455-734942
Avdelningschef Ann-Louise Ottosson
0455-73 66 02
Företagsläkare Jan-Erik Kämpendahl
0455-73 10 00 (vxl)
Samordnare Maria Warenhed
0455-73 46 81
Verksamhetschef Christer Svensson
0455-734123
Medicinsk sekreterare Britt-Marie Morin
0455-736263
Medicinsk sekreterare Birgitta Nyström
0455-736262
Ekonomichef Eva Karlsson Pagels
0455-73 41 24
Verksamhetschef Mari Söderström
0455-736020
Avdelningschef Karin Månsson
0455-73 58 92
medicinsk sekreterare Anna Svensson
0455-735981
Avdelningschef Thomas Strand
0454-73 32 53
Avdelningschef Specialistrehab Marie Kantermo
0455-73 49 79
Avdelningschef Ulrika Sjöberg
0455-73 51 78
Syncentralen Peter Henriksson
0455-73 51 71
Förvaltningschef RosMarie Nilsson
0455-73 54 18
Aavdelningschef Helena Strömberg
0455-73 44 53
Sjuksköterska Carina Lindsborg
0455-73 44 22
Medicinskt ansvarig läkare Håkan Klementsson
0734-471248
Verksamhetschef Rroger Nihlén
0734-471073
Verksamhetschef Annette Sander
0734-47 17 90
Verksamhetsutvecklare Susanna Sturesson
0734-47 17 70
Affärsområdeschef AnneLie Ivarsson
0455-736805
Avdelningschef Byggprojektavdelningen Peter Holmqvist
0455-736122
Lokalplanerare Miriam Hansen
0455-736310
Byggprojektledare el Roger Edlund
0455-736127
Byggprojektledare VVS Björn Ekholm
0455-736132
Avdelningschef avd. 48 Anna Fridolfsson
0455-73 44 84
Avdelningschef avd. 49 Jenny Glimsjö
0455-73 45 42
Avdelningschef Telefoniavdelningen Magnus Andersson
0455-73 69 97
Avdelningschef Anders Bohlin
0455-73 40 23
Leg. Apotekare Stephan Schuhmeier
0455 – 73 41 16
Avdelningschef Rickard Tuvhag
0454-732440
Förvaltningschef Lars Almroth
0455-731000 via växel
Personalchef Karin Norgren
0455-734109
Avdelningschef Eva Åsheden
0454-732093
Avdelningschef Eva Widell
0455-73 75 49
Avdelningschef mottagningen Sölvesborg Rune Olsson
0456 - 73 12 24
Verksamhetschef, Vuxenpsykiatrin västra Blekinge Karin Magnusson
0454 - 73 12 27
Sjuksköterska Carina Lindborg
0455-73 44 22
Avdelningschef Charlotta Nyström
0455-73 56 32
Avdelningschef Lena Swärdh
0455-73 42 33
Sjuksköterska stf avd.chef Kerstin Svensson
0455-73 42 52
Avdelningschef Susanna Nilsson
0456-731150
Avdelningschef Pernilla Berglund
0455-73 51 01
Avdelningschef, Underhållsavdelningen Karlskrona Darek Olsson
0455-736152
Personalchef Anna Jansson
0455-731000 kontakt via växel
Personalkonsult Inge Persson
0454-732014
Avdelningschef Jimmy Ridell
0455-735355
Avdelningschef Martin Sevestedt
0454-732121
Verksamhetschef Göran Åström
0455-734230
Avdelningschef Marie Norèn
0455-734273
Avdelningschef, Palliativmedicinska enheten Tanja Kallenberg
0454-73 34 91
Avdelningschef , Avdelning 9 Ulrika Lind
0454-73 23 79
Avdelningschef Maria Bengtsson
0455-73 52 07
Avdelningschef Ann-Sofie Weinsjö
0455-73 52 20
Avdelningschef Ulrica Carlsson
0455-73 52 38
Psykolog Magnus Thern
0455-73 59 28
Tf. Avdelningschef Karin Eriksson
0455-73 47 07
T f Samordnande kurator Marita Jerserup
0455-734680
Avdelningschef Eva Arvidsson
0455-732275
Avdelningschef Hanna Svensson
0455-735 334
Avdelningschef Ulrika Siesing
0455-73 51 11
Avdelningschef Lena Leidefalk
0455-73 53 06
Avdelningschef Britt-Marie "Mia" Ericsson
0455-73 20 44
Avdelningschef Dada Merdan
0455-73 51 33
Avdelningschef Kirurgens onkologiska dagvård Annika Svensson
0455-73 45 59
Stf Avdelningschef BB/Gyn Kvinnokliniken Jenny Hultgren Petersson
0455-73 46 21
Avdelningschef Karin Månsson
0455-73 60 22
Du når våra personalkonsulter via vår växel
0455-731000
Avdelningschef Klinisk kemi Karlskrona Catarina Söderholm
0455-73 4566
Verksamhetschef Dan Westlin
0455-73 48 26
Avdelningschef Anna Ekman
0455-73 49 10
Verksamhetschef Johanna Johansson
0454-732692
Hälso- och sjukvårdsstrateg Helene Bjerstedt
0455-73 65 99
Stf Avdelningschef Röntgen Karlskrona Pernilla Svanberg
0455-736728
Utbildningsansvarig Röntgensjuksköterska Maria Kjellsson
0455-736736
Avdelningschef Klinisk patologi och cytologi Angelica Kjellsson
0455-734943
Verksamhetschef VUP Väst Karin Magnusson
0454-731227
Avdelningschef Ortodonti Karlshamn Alexandra Ioannidis-Olsson
0454-732731
Avdelningschef Ortodonti Karlskrona Johan Thorneus
0455-736466
Verksamhetschef Monica Palmö
0455-73 64 80
affärsområdeschef Teknik Håkan Frej
0455-736283
Tf avdelningschef Marita Sideström
0455-73 51 32
Verksamhetschef Lena Nilsson
0457-731840
Medicinteknisk chef Roger Johansson
0455-73 48 36
Avdelningschef Eva Arvidsson
0455-734611
Verksamhetschef Länsgemensam psykiati Mari Söderström
0455-736020
Avdelningschef Hanna Svensson
0455-73 53 34
Avdelningschef Lars Djuréen

Avdelningschef Peter Franke

Tf avdelningschef Niklas Magnusson
0455-73 51 11
Personalchef Karin Norgren
0455-734109
Personalkonsult Ida Carlsson

Verksamhetschef Linus Axelsson
0455-736742
Överläkare Onkologi Thomas Edekling
0455-73 45 60
Primärvårdchef Anna Svensson
0457-731762
Avdelningschef Helena Jardbrink
0457-731743
Psykolog Jens Boäng
0457-731774
Psykolog Carina Svensson
0457-731767
Avdelningschef, Driftavdelningen Karlskrona Johan Dessing
0455-736130
Avdelningschef avd. 49 Jenny Glimsjö
0455-73 45 42
Konsultläkare i psykiatri och sexologi Torvald Höjerback
070-606 4234
Avdelnignschef Ann-Sofie Weinsjö
0455-73 52 20
Verksamhetschef Agnes Lindeberg
0734-47 14 30
Medicinsk sekreterare Sara Gustafsson
0455-73 53 36

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Landstinget Blekinge
  • 6 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månadslön
  • Heltid/deltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Enligt överenskommelse

Besöksadress

37181 Karlskrona
None

Postadress

Bättringsvägen Wämö Center
Karlskrona, 37181

Liknande jobb


24 April 2015