SJUKGYMNAST

Arbetsbeskrivning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Samrehab, distriktsrehabiliteringen Oskarshamn
Oskarshamns kommun ligger i mellersta Kalmar län vid Smålandskusten.Kommunen har 27 000 invånare och erbjuder god service, trevliga boendemiljöer samt ett varierande näringsliv.
Här finns bland annat en vacker skärgårdsnatur, fina strövområden och möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv.

Sjukgymnast
HSF VK:2010:10
Vikariat i sex månader

Samrehab är en kreativ basenhet som omfattar arbetsterapi, sjukgymnastik och dietistverksamhet på Oskarshamns och Västerviks sjukhus, kuratorsverksamheten på Oskarshamns sjukhus samt distriktsarbetsterapi och distriktssjukgymnastik på primärvårdsnivå belägna i Kalmar läns sex norra kommuner.
Samrehab Distrikt Repslagarhuset i Oskarshamn har nära samarbete med tre hälsocentraler, Slottsgatans vårdcentral, Kristinebergs vårdcentral samt Blå kustens vårdcentral samt med de tre sjukhusen i länet.Våra lokaler finns i Repslagarhuset.
Vi bedriver mottagningsverksamhet.Behandling sker både individuellt och i grupp.Vi har även riktad verksamhet såsom stresshanteringsgrupp, artrosskola samt ingår i KOL-team och RA-team.Vid behandling i bassäng används bassängerna vid Oskarshamns sjukhus.
De vanligaste diagnosgrupperna hos våra patienter är besvär från rörelse-, stödjeorganen samt neurologiska sjukdomar.Vi har ett nära samarbete med läkarna på vårdcentralerna, försäkringskassan med flera och samverkar med olika yrkesgrupper i vårt rehabiliteringsarbete.Vilka yrkesgrupper som samverkar avgörs utifrån patientens besvär.
Mer information om Samrehab och vår verksamhet kan du läsa på vår hemsida, www.ltkalmar.se

Du är legitimerad sjukgymnast, gärna med erfarenhet av primärvårdsarbete.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet där du står bakom Landstinget i Kalmar läns värdegrund: öppet, engagerat och kunnigt.
Du arbetar i nära samarbete med andra sjukgymnaster, arbetsterapeuter och övrig personal på enheten.


Ansökan ska vara inkommen senast: 2010-05-31

Ansökningar tas endast emot via Landstinget i Kalmar läns e-rekryteringssystem: http://www.ltkalmar.se/lttemplates/SubjectPage____15525.aspx

Sammanfattning

Liknande jobb


7 april 2020

Fysioterapeut, sommarvikariat

Fysioterapeut, sommarvikariat

7 april 2020

Fysioterapeut/sjukgymnast

Fysioterapeut/sjukgymnast

7 april 2020