Sjukgymnast

Arbetsbeskrivning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatriskt Öppenvårdscentrum Team 1, Psykiatri Sahlgrenska, Område 2 Team 1 är en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning som organiseras under Område 2, Psykiatri Sahlgrenska.Upptagningsområdet är stadsdelarna Tynnered och Askim med ett befolkningsunderlag på ca 50 000 invånare.Teamets målgrupp är patienter med bland annat affektiva sjukdomar som depression, bipolär sjukdom, ångestsjukdomar och personlighetsstörningar.Teamet arbetar utifrån en teampsykiatrisk arbetsmodell för att tillgodose en helhetssyn vid psykiatrisk problematik och där sjukgymnastens perspektiv har en utgångspunkt för teamets arbete.Familj- och nätverksarbete samt samverkan med vårdgrannar och övriga aktörer ingår som en naturligt del i behandlingsarbetet.Teamet är indelat i två behandlingsteam och två remissgrupper, där varje yrkesgrupp finns representerad.Vid mottagningen finns ett etablerat samarbete med ett likvärdigt team (Team 2) vad gäller sjukgymnastik- och arbetsterapeutisk gruppverksamhet.Teamet har också en utvecklad samverkan med övriga vårdgrannar.Arbetsuppgifter Att självständigt utföra kvalificerade sjukgymnastiska bedömningar och behandlingar gängse inom psykiatrisk- och psykosomatisk sjukgymnastik.Du kommer att arbeta såväl individuellt som i grupp och du förväntas kunna leda patientgrupper. Du är direkt underställd enhetschef och du erbjuds handledning, såväl teamanknuten som yrkesegen.Teamet erbjuder viss fortbildning och viss utveckling som sker i form av yrkesegna möten som samordnas av yrkesutvecklare. Kvalifikationer Legitimerad sjukgymnast 120 p alternativt 180 hp med kunskaper att utföra kvalificerade sjukgymnastiska bedömningar och behandlingar.Utbildning i bedömnings- och behandlingsmetoder utvecklade för psykiatri/psykosomatik, såsom kurser i BK, Bas-skattning, ROK eller likvärdigt, är meriterande.Gärna erfarenhet från arbete med patienter förekommande inom psykiatri och gärna erfarenhet från teampsykiatri.God förmåga att arbeta med patienter, såväl individuellt som i grupp.Intresse och förmåga att arbeta i team tillsammans med olika professioner.

Sammanfattning

Liknande jobb


7 april 2020

Fysioterapeut, sommarvikariat

Fysioterapeut, sommarvikariat

7 april 2020

Fysioterapeut/sjukgymnast

Fysioterapeut/sjukgymnast

7 april 2020