Sjukgymnast till Allmänpsykiatriska rehabenheten vuxenpsykiatrin i Lund

OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.


Arbetsbeskrivning

Region Skåne ska främja god hälsa och vi ansvarar för att det finns bra sjukvård och kollektivtrafik för alla invånare i Skåne. I vårt uppdrag ingår också att verka som koordinator, inspiratör och samlande kraft för utvecklingen i Skåne. Vi är Skånes största arbetsgivare med 32 000 medarbetare och en total budget på 38 miljarder kronor (2013). Högsta beslutande organ är regionfullmäktige som väljs av invånarna i Skåne.

Den 1 september flyttar hela psykiatrin till Baravägen och den allmänpsykiatriska rehabenheten kommer då att ha större möjlighet att ta emot patienter i utslussningsfasen från slutenvården utifrån ett omvårdnadsperspektiv, men som sedan går över till en rehabiliterande fas när patienten är utskriven.ARBETSUPPGIFTER
Vårt uppdrag är att ta emot patienter från både slutenvård och öppenvård som är i behov av kompletterande rehabilitering, förutom det som erbjuds på den psykiatriska öppenvårdsmottagningen alternativt slutenvården. Rehabiliteringen hos oss är upplagd utifrån kontaktmannaskap med individuella samtal där rehabiliteringen är i huvudsak gruppbaserad. Kontaktmannaskapet innebär att även hålla i nätverksarbetet med försäkringskassa och arbetsförmedling samt andra kommunala instanser utifrån patientens aktuella behov. Vi har en bredd och ett djup i vår rehabilitering och yrkeskategorierna är arbetsterapeut, skötare, sjuksköterska, sjukgymnast och kurator.

Dina arbetsuppgifter innefattar att tillsammans med övriga i teamet ansvara för gruppbehandlingen samt individuell bedömning och behandling för de patienter som är inskrivna på enheten. Huvudansvaret är att utforma behandlingen för patienter som är i slutet av sin slutenvårdsbehandling med fysisk aktivitet, Basal kroppskännedom men att också göra den sjukgymnastiska bedömningen och behandlingen av de patienter som är inne i rehabiliteringsfas i öppenvården.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjukgymnast med lägst Basal kroppskännedom steg 1 och ett par års erfarenhet av yrket. Du har ett intresse för att arbeta med fysisk aktivitet i kombination med Basal kroppskännedom samt hälsorelaterade samtal både i grupp och individuellt. Det är meriterande med fler kurser i Basal kroppskännedom och erfarenhet av arbete inom psykiatrin. Språkkunskaper i svenska lägst nivå C enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten.

Vi värdesätter god samarbetsförmåga då det krävs en mycket god förmåga att arbeta i team och ta del av övriga yrkeskategoriers kompetens samt dela med sig av sin egen. Arbetet kräver en hög grad av flexibilitet då det kan bli aktuellt att gå in i andra gruppbehandlingar på grund av tillfällig frånvaro.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Utdrag ur belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tomas Eriksson, Enhetschef
046- 17 41 81
Sven Scharnell, Områdeschef
046- 177 819
Marie Mellerup, Sjuksköterska
046- 17 43 47
Ingela Gjomakaj
046- 172 377
Mia Domefalk, teamledare
042- 406 50 36
Stina Eldh, Vision
040-33 40 55
Annika Magnusson, enhetschef
040-33 51 51
Kommunal
För lokal avdelning läs mer på www.kommunal.se
Fredrik Asserlöv, enhetschef
0411-89 73 30
Cecilia Nilsson, enhetschef
046- 77 09 77
Joakim Fribyter, Psykologförbundet
040-683 07 08
Maria Nermark, Region Skånes Psykologförening
046- 17 36 87
Katrin Dahlin, Region Skånes Psykologförening

Vision 0771-44 00 00

Renée Rosengren
0410-557 35
Susanne Waara
0410-55710
Britta Lundsgård
0410-55716
Susanne Malmberg, enhetschef
044-309 28 97
Roger Nihlén, områdeschef Heldygnsvården
0451-29 87 38
Stefan Sturesson, Vårdförbundet
044-309 21 41
Bengt Horrdin, Tf enhetschef
044-309 21 77
Malin Braun, Enhetschef
0410-75 04 11
Annika Håkansson, Teamledare
0768- 93 04 46
Ulla-Britt Schyllert, vårdförbundet
0410-557 23
Marie Weidenfeld, Enhetschef
040-33 15 92
Carina Runquist, Enhetschef
040-33 71 58
Janet Johansson, Enhetschef
046-17 43 42
Pia Borg, Sjuksköterska
046-17 43 43
Vårdförbundet, Lund
046-17 23 77
Eva Henrell
040-33 52 87
Gunilla Cruce
040-33 39 86
Vårdförbundet Malmö
020-35 35 00
Agneta Nilsson, Arbetsterapeuterna/FSA
0451-29 60 57
Agneta Paul, enhetschef
046-17 50 12
Marie-Louise Björnberg - Enhetschef
0766-48 64 07
Johanna Thelin - Leg. sjukgymnast
046-17 49 83
Maria Nilsson Ovesson (LSR)
046-17 88 70
Pia Kempi, enhetschef
042-406 50 88
Inga-Lill Widmark, Vårdförbundet
042-406 26 35
Catharina Gensmann, rekryterare
040-625 74 97
Maria Holst-Ekholm, enhetschef
0431-819 79
Maria Weiler, Verksamhetschef Helsingborg/Ängh
042 - 406 50 49
Agneta A Hansson, Psykolog
042- 406 18 60
Kristian Arnryd
042-406 18 60
Katrin Dahlin, Region Skånes Psykologförening
046-17 36 87 / 0709-67 64 74
Tina Fogelklou, enhetschef
042-406 50 70
Karin Nilsson, personalspecialist
040-33 56 71
Eugen Gezin, FSA
040-33 50 27
Ingrid Westerlund, enhetschef

Eva Olsson, Akademikerförbundet SSR
046-17 37 63
Vårdförbundet, Expedition Skåne
020-35 35 00
Camilla Andersson, enhetschef
0451-29 87 63
Karin Nilsson, HR-specialist
040-33 56 71
Gunilla Löfkvist
040-33 55 49
Peter Åberg, områdeschef
042-406 50 85
Jan Pihl, områdeschef
042-406 50 48
Eva Jansons, HR-specialist
042-406 50 63
Erik Dahlman, Mellersta Skånes Läkarförening
046-17 43 47 / 0709-39 08 12
Rose-Marie Sandberg, verksamhetschef
042-406 50 50
Lena Karlsson, enhetschef (sem v.28-32)
046-17 88 20
Boel Persson, kurator
046-17 88 52
Sara Andreasson Lindström, kurator
046-17 88 64
Betty Widegren, Akademikerförbundet SSR
046-17 78 13
Åsa Lundvall, enhetschef
040-33 15 93
Ulrika Prishoff, Vårdförbundet
040-33 16 00
Eva-Lena Brönmark, Områdeschef
046 - 17 40 18
Cathrin Berthelson, HR-specialist
046-17 89 17
Vill du komma i kontakt med facklig företrädare,
046-17 89 17
Sonja Persson, områdeschef
046-17 89 10
Heidi Haase, enhetschef
046-17 43 66
Vårdförbundet, För lokal avdelning se www.vardfo

Åsa Magnusson, Områdeschef
040- 33 15 85
Louise Lundberg, Malmö Läkareförening
040-33 74 45
Josefine Larsson, enhetschef kontaktperson vecka
0451-29 87 92
Therese Åkergren, kontaktperson vecka 30-32
044-309 20 87
Maria Svensson, Vårdförbundet
044-309 20 29
Anders Olin, enhetschef
040-33 31 93
Vesna Brljevic, bitr. enhetschef
040-33 17 12, 040-33 20 80
Marie Öhlander, Vårdförbundet
040- 33 28 33
Jessica Andersson, Enhetschef
040-33 54 94
Susann Ericsson
040-33 56 16
Marie-Louise Björnberg, Enhetschef
046-174 918
Sveriges Psykologförbund
http://www.psykologforbundet.se/
Ulrika Liljekvist, enhetschef
042-406 50 17
Sigbritt Arwidson, bitr. enhetschef på Maria Nor
042- 10 44 86
Ana Larsson-Greback, SSR
042-406 18 99
Eva Roosqvist, tf enhetschef
040-17 42 54
Gunilla Löfkvist, tf enhetschef
040-33 55 49
Gunilla Löfvall
046-17 42 10
Margareta Sandberg, enhetschef
042-406 27 81
Anette Niklasson - Enhetschef
040-33 74 47
Elisabeth Bengtsson - Teamledare
040-33 74 59
Vårdförbundet Malmö
040-33 30 76
Lena Drynjeff, Enhetschef
0410-559 31
Peter Godsk, teamledare
0410-559 14
Gunilla Bertland, Enhetschef
040- 33 19 66
Elin Nordberg, familjebehandlare
040- 33 16 58
Lena Adler, SSR
0410-558 56
Ulf Persson, Vision
040-33 83 44
Anna Kalmlund
040-33 19 27
Vision Malmö
0771-44 00 00
Annika Nilsson, Enhetschef Neuropsykiatriska mot
046-17 50 26
Kerstin Zettervall, Enhetschef Allmänpsykiatrisk
046-17 44 76
Maria Nermark, Sveriges Psykologförbund

Teresa Mozalewski, Tf områdeschef
040-33 71 29
Annelie Gren (För vidare information)
040- 33 72 91
Staffan Schill
042-4062675
Charlott Adlercreutz, Vårdförbundet

Mats Gustafsson, Psykologförbundet
0431-816 56
Ida Zetterqvist Hoel, Enhetschef
040-33 60 58
Catharina Lilja, Enhetschef
040-33 56 19
Marielle Nyman, Vårdförbundet

Rosita Adelsbo, enhetschef
044-309 21 78
Nils Noltorp, leg. sjuksköterska
042-406 18 63
Bengt Mattsson, Vårdförbundet
042-406 18 61
Rose-Marie Sandberg, Verksamhetschef
042- 406 50 50
Mikael Andersson, kommunal

Johanna Fredrikson, Psykologförbundet
0431- 816 81
Carina Dahlberg, Akademikerförbundet SSR

Agneta Nilsson, Arbetsterapeuterna/FSA

Stina Eldh, Vision

Läkarförbundet, Erik Dahlman

Gunilla Jentzsch, sjukgymnastförbundet (LSR)

Sigbritt Arwidson, Processledare Finsam Maria No
042- 104 486
Charlott Adlercreutz, Vårdförbundet
042-4062677
Mahlin Winther, Enhetschef
046-17 43 54
Tomas Eriksson, Enhetschef
046-17 41 81
Sven Scharnell, Områdeschef
046-17 78 19
Linda Järild, Sveriges Psykologförbund
046- 17 42 76
Christina Persson, Enhetschef
046-17 43 64
Paul Dahl
046-17 42 04
Akademikerförbundet SSR

Vårdförbundet

Vision

Civilekonomerna

Ledarna

Håkan Rosén, Områdeschef
040-33 15 85
Carl-Axel Bankert, Malmö Läkareförening
040-33 60 40
Camilla Löfgren, enhetschef
0418-45 45 54
Kristin Svensson, sjuksköterska
0418-45 46 02
Ingela Gjomakaj, Vårdförbundet
046-17 23 77
Eva Henrell - Enhetschef
040-33 52 87
Åsa Isedal Åkesson - Sjukgymnast
040-33 72 33
Maria Ovesson Nilsson - LSR
046-17 88 70
Marie-Louise Glaving
0418-45 46 15
Pernilla Ström
0418-45 46 39
Ingela Gjomakaj
0418-45 46 02
Annika Olandersson
040-33 56 26
Pontus Grass, enhetschef
046-17 41 44
Ingrid Thörngren, Vision
046-17 89 00
Stig Rådström
046-17 48 58
Tommy Jönsson
046-17 42 47
Marielle Nyman

Jessica Persson
0418- 45 46 21
Carina Karlsson, enhetschef
040- 33 11 56
Nedjide Osmanaj, Vårdförbundet
040-33 80 00
Britt Nilsson, medicinsk sekreterare
046-17 88 13
Christina Hensfelt, medicinsk sekreterare
046-17 88 10
Stina Eldh, Vision
040-33 30 77
Alexandra Nilsson
042-406 27 17
Glen Eliasson, Vårdförbundet
040-33 61 37
Carin Hasselskog, t.f enhetschef
040-33 75 53
Vårdförbundet Henrik Bäcklund
040-33 75 53
Ann Boutis, områdeschef, VUP Malmö
0768- 87 12 68
Pernilla Hedin, sjuksköterska
040-33 52 92
Linda Welin, verksamhetschef
0451-29 87 66
Kontakta chefssekreterare Kerstin Lindahl för fa
0451-29 88 32
Marie-Louise Lundberg, enhetschef
040-33 66 54
Lena Adler (SSR)
0410-558 50
Margareta Sandberg, enhetschef
042-406 27 81
Teodor Nordquist, enhetschef
046-17 41 37
Christina Fridén, verksamhetschef
040-33 16 46
Johnny Käll, Verksamhetschef
0451-29 87 10
Psykolog Lennart Kanelind
0451- 29 87 64
Eva Wrangborg, Psykologförbundet
044-309 20 38
Maria Nermark, Region Skånes Psykologförening
0768-93 01 11
Katrin Dahlin, Region Skånes Psykologförening
0709-67 64 74
Sigbritt Arwidson, bitr. enhetschef på Maria Nor
042- 10 44 86
Robert Rydbeck, Verksamhetschef
040- 33 55 93
Karin Nilsson, HR-specialist
040- 33 56 71
Britt Lovén, Sveriges Läkarförbund
040- 33 50 66
Maria Holst-Ekholm, Enhetschef
0431- 81 979
Kerstin Råsberg, Psykolog
042- 40 61 446
Mats Gustafsson, Psykologförbundet Ängelholm
0431- 816 56
Enhetschef Stig Rådström
046-17 48 58
Vårdförbundet Marielle Nyman

Gudrun Olow-Landström, Enhetschef
042-406 26 95
Eva-Karin Svensson, Sjuksköterska
042-406 27 06
www.vardforbundet.se

Vårdförbundet Susanne Eriksson
040-33 56 53
Vision Gunilla Löfvall
046-17 42 10
Enhetschef Göran Palm
0410-558 55
Psykolog Irina Landin
0410-558 61
Facklig representant Björn Skoglund Persson
040-33 26 95
Kerstin Zettervall - Enhetschef Lund
046-17 44 76
Psykolog Mats Svensson
046-17 44 27
Paul Dahl, områdeschef
046-17 42 04
Erik Dahlman, Mellersta Skånes Läkarförening
046-17 43 47 / 0709-39 08 12
Agneta Nilsson, FSA
0451-29 60 57
Ann-Kristin Arnoldsson - Enhetschef
046-17 41 43
Rose-Marie Sandberg - Verksamhetschef
042-406 50 50
Eva Jansons - HR-specialist
042-406 50 63
Maj-Lis Larsson - Huvudhandledare
042-406 26 56
Charlott Adlercreutz - Vårdförbundet

Cecilia Håkansson - Teamledare
040-33 74 48
Vårdförbundet, Malmö
040-33 30 76
Gudrun Olow-Landström, Enhetschef
042-406 50 39
Ewa Hellberg Rosengren, Psykolog
042- 406 28 08
Carina Runquist, Enhetschef
040-33 71 58
Ingela Gjomakaj, Vårdförbundet
040/046-17 23 77
Katja Troberg, enhetschef MATRIS
040-33 13 48
Carina Runquist, enhetschef Beroendecentrum
040-33 71 58
Fisnik Zuta, Enhetschef
040-33 72 37
Carina Elf, sjuksköterska
040- 33 27 30
Kontakta Johan Lundqvist för facklig kontakt
040-33 72 95
Therese Theander, Verksamhetschef Lund/Eslöv/Lan
046-17 45 95
Nina Winoy - Chefssekreterare
046-17 45 95
Paul Stålhane, Läkarförbundet
046-17 36 89
Björn Persson - Tf enhetschef
040-33 71 13
Karin Skans - Vision
040-33 17 07
Marie-Louise Björnberg - Enhetschef
046-17 49 18
Medicinsk sekreterare Britt-Marie Nilsson
046-17 49 01
www.vision.se Vision

Teodor Nordquist - Enhetschef
046- 17 41 37
Sonja Persson - Områdeschef
046- 17 89 10
Ingela Gjomakaj - Vårdförbundet
046- 17 23 77
Mats Svensson - Enhetschef
046-17 43 88
Gunilla Hartsmar - Sjuksköterska
046- 17 43 28
Paul Dahl - Områdeschef

Cathrin Berthelson - HR-specialist
046-17 89 17
Erik Dahlman - Mellersta Skånes Läkarförening
046-17 43 47
Janet Johansson, Enhetschef
046-17 43 42
Ida Zetterqvist Hoel, Enhetschef
040-33 60 58
Marielle Nyman, Vårdförbundet
040- 33 56 28
Jenny Edbladh, leg psykolog
046-17 44 40
Christina Persson - Enhetschef
046-17 43 64
Mattias Sturk, Enhetschef
044-309 23 36
John Persson, Vårdförbundet
044-309 23 40
Ebba Jacobsson, Psykologförbundet
0451-29 66 26
Paul Malmqvist, Kommunal
040- 33 56 21
Josefine Larsson, enhetschef
0451-29 87 92
Kerstin Hart Lundberg, enhetschef
040-33 33 02
Robin Åkerlund, Psykolog
040-33 68 95
Carina Elf, sjuksköterska
040- 33 68 85
Vårdförbundet Ulrika Andersson
040- 33 25 86
För information om fackliga organisationer vänli
040-33 56 71
Catharina Gensmann, rekryterare (för frågor krin
040-625 74 97
Anette Niklasson - Enhetschef
040- 33 74 47
Vårdförbundet - Malmö
040-33 30 76
Birgitta Karlsson, Enhetschef
040-33 25 75
Aysel Ahmetoglu, Vårdförbundet
040-33 25 85
Enhetschef Marie-Louise Glaving
0418-45 46 15
Anne Westberg
0418- 45 46 07
HR-specialist För kontakt med fackliga företrädare kontakta Ca
046 - 17 89 17
Se under "Kvalifikationer" för respektive verksa

Mellersta Skånes Läkarförening Erik Dahlman

Catharina Lilja - Enhetschef
040-33 56 19
Eva Bergström, sjuksköterska
046-17 41 41
Anja Vestergren, vårdförbundet
046- 17 41 41
Marie Björkman, Enhetschef
042-406 50 58
Eva Jansons, Personalspecialist
042-406 50 63
Vårdförbundet Ann-Marie Carlsson
042-406 30 09
Ingrid Westerlund - Enhetschef

Pierina Ligander - Vårdförbundet
0413-55 65 40
Marie Mellerup, teamledare
046-17 78 20
Rose-Marie Sandberg, Verksamhetschef
042-406 50 50
Peter Åberg, områdeschef
042-406 50 85
Eva Jansons - HR-specialist
042-406 50 63
Ulrika Liljekvist - Enhetschef
042-406 50 17
Gun Johansson - Medicinsk sekreterare
042-406 18 70
Kerstin Stolz - Vision
042-406 30 40
Tina Fogelklou - Enhetschef
042- 406 50 70
Marielle Nyman - Vårdförbundet
0766- 48 60 45
Paul Dahl - Områdeschef
0703- 37 84 01
Erik Dahlman - Mellersta Skånes Läkarförening
046-17 43 47, 0709-39 08 12
Gunilla Löfvall - Vision
046-17 42 10
Stefan Bodlén, psykolog
0418-45 46 40
Åsa Johansson, enhetschef avd 83
040-33 25 83
Mia Salazar, Vårdförbundet
040 – 33 25 85
Sven Scharnell - Områdeschef
046-17 78 19
Enhetschef Alexandra Nilsson
042-406 27 17
Lena Andersson, Enhetschef
040- 33 74 75
Niroshani Broman, Vårdförbundet
040-33 16 00
Anders Nilsson, Kommunal
040- 33 66 66
Bodil Gervind, Verksamhetschef Lund
046-17 40 14
Lotta Björk - Enhetschef Mottagning 1
046-17 88 20
Marie-Louise Björnberg - Enhetschef Mottagning 2
046-17 49 18
Tomas Kosuch - Kurator
046-17 88 60
Sara Andreasson Lindström - Kurator
046-17 88 64
Betty Widegren (Akademikerförbundet SSR)
046-17 78 13
Birgit Kalliokulju - Enhetschef
042-406 50 46
Christina Erlandsson - Vårdförbundet
0725-014 350
Åsa Lundvall, Enhetschef
040-33 73 81
Stina Eldh, Vision

Ingrid Thörn, enhetschef BUP Öppenvård i Hässleh
0451-29 60 89
LSR Skåne
044-13 22 36
Anna Szwarcwald - Avdelningschef
040-33 11 54
Carin Hasselskog - T.f enhetschef
040-33 11 54
Henrik Bäcklund - Vårdförbundet
040-33 75 53
Ingrid Thörn, Enhetschef
0451-29 60 89
Kerstin Lindahl, chefssekreterare
0451-29 88 32
Områdeschef Ann Boutis

Malmö Läkareförening Louise Lundberg
040-33 74 45
Bitte Lidman, Enhetschef
040-33 18 90
Boel Gidlöf, Specialpedagog
040-33 18 90
Lena Kastengren - Medicinsk sekreterare mottagni
046-17 88 14
Britt Nilsson - Medicinsk sekreterare mottagning
046-17 88 13
Stina Eldh - Vision
040-33 40 55
Annika Magnusson, Enhetschef
040- 33 51 51
Region Skåne GSF Rekrytering

Vårdförbundet, www.vardforbundet.se

Renée Rosengren, Enhetschef
0410-557 35
www.vision.se Fackförbundet Vision

Maria Nermark - Region Skånes Psykologförening
0768-93 01 11
Katrin Dahlin - Region Skånes Psykologförening
046-17 36 87 / 0709-67 64 74
Shahriar Faghihi - Psykolog
046- 17 88 18
Anna Asplund, enhetschef
042-406 50 53
Christina Erlandsson, Vårdförbundet
0725-014350
Lena Ahlin-Larsson, Enhetschef
040-33 35 87
Ulrike Malmström, Medicinsk sekreterare
040-33 26 08
Marie Weidenfeld, Enhetschef
040-33 15 92
Per Mortensen - Enhetschef
0431- 816 41
Fredrik Löfgren Team Väster, Enhetschef

Anna Karin Apelgren, enhetschef
040-33 23 27
Marielle Nyman, Vårdförbundet

Stig Rådström - Enhetschef
040-33 18 13
Karin Bengtsson - Sjuksköterska
040-33 56 28
Maria Weiler - Verksamhetschef Helsingborg/Ängel
042-406 50 49
Elisabet Sandberg Kullenberg - Läkarförbundet
0431-816 58
Ylva Kjerstadius, psykolog
0431-816 43
Mats Gustafsson - Psykologförbundet
0431- 816 56
Camilla Andersson, Enhetschef
0451-29 87 63
Karin Nilsson, HR-specialist
040- 33 56 71
Marcus Andersson, Vårdförbundet
0451-29 67 80
Vårdförbundet - Expedition Skåne
020-35 35 00
Kerstin Råsberg - Psykolog
042- 40 61 446
Eva-Lena Brönmark, Områdeschef
046- 17 40 18
Sven Scharnell, Områdeschef
046- 17 78 19
Marie-Louise Glaving, enhetschef
0418-35 07 15
Marielle Nyman - Vårdförbundet

Eva Jansons - HR-specialist
042- 406 50 63
Johanna Fredriksson - Psykologförbundet
0431-81681
Catharina Hansson, Enhetschef
046-17 48 97
Eva-Lena Brönmark, Områdeschef
046- 17 40 18
Rekryterare Anna Mannheimer
040-62 57 499
Enhetschef Elisabeth Almström
046 –17 44 11
Psykolog Mats Svensson
046 –17 44 27
Alexandra Nilsson
042-4062717
Kerstin Zettervall, Enhetschef
0725-239 193
Vårdförbundet
046-172377

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Region Skåne, Psykiatri Skåne
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Heltid. Dagtid, men med viss tjänstgöring som kan förläggas till 19:00 ca 1-2 kvällar/månaden. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Besöksadress

Västra Storgatan 12 KRISTIANSTAD
None

Postadress

S:t Larsområdet, MC-huset
LUND, 22185

Liknande jobb


Fysioterapeut/distriktssjukgymnast

23 April 2015

10 October 2016

Fysioterapeut/sjukgymnast

21 March 2017

Vik fysioterapeut/sjukgymnast till SJG/AT enheten, medicinska spec

8 December 2016