Sjukgymnast till Lung- och Allergiklinikens Öppenvårdsenhet i Lund

OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.


Arbetsbeskrivning

Region Skåne ska främja god hälsa och vi ansvarar för att det finns bra sjukvård och kollektivtrafik för alla invånare i Skåne. I vårt uppdrag ingår också att verka som koordinator, inspiratör och samlande kraft för utvecklingen i Skåne. Vi är Skånes största arbetsgivare med 32 000 medarbetare och en total budget på 38 miljarder kronor (2013). Högsta beslutande organ är regionfullmäktige som väljs av invånarna i Skåne.ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter som sjukgymnast kommer att innefatta undersökningar inför planerade läkarbesök men även egna bedömningar och uppföljningar. Behandlingar/träning av patienter i olika stadium med lungsjukdomar. Detta sker enskilt eller i grupp. Du kommer även att arbeta med patienter inför samt efter lungtransplantation. Andra patientgrupper vi behandlar är KOL, ILD, bronkiektasier, lungcancer och astma.

På mottagningen arbetar vi i team med andra yrkeskategorier undersköterska, sjuksköterska, läkare, sekreterare, kurator och dietist.
Inom kliniken bedrivs högspecialiserad lungmedicin i flera team vilket ger möjlighet till kompetensutveckling.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjukgymnast. Erfarenhet av arbete med patienter med olika lungsjukdomar är meriterande.

Personliga egenskaper som vi värderar högt är din sociala kompetens, stresstålighet och flexibilitet med förmåga att prioritera. Vi ser även gärna att du är trygg i dig själv, kan arbeta självständigt samt att du har en positiv inställning med en vilja att vidareutveckla ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner på detta företaget

Marcelo Rivano, Verksamhetschef
046- 17 14 96
Mellerska Skånes Läkareförening
046-17 23 95
Malmö Läkareförening
040-33 60 40
Andreas Alfvén, Enhetschef (ej v. 29-32)
046- 17 21 68
Liselott Laszlo, Bitr enhetschef (v. 29-32)
046-17 35 37
Madeleine Rosén
046- 17 24 25
Andreas Herbst, Verksamhetschef
040-33 20 86
Riffat Cheema, Malmö läkareförening
040- 33 31 20
Anna Bonnevier, Mellersta Skånes läkareförening
046-17 55 29
Lena Landén, Enhetschef
040- 33 21 95
Josefin Forsén, enhetschef
040-33 78 93
Gun Tranström, områdeschef
040-33 79 70
Britt Meijer, Vårdförbundet
040- 33 18 19
Christina Kiö, Enhetschef
040-33 17 57
Vårdförbundet exp.
040-33 13 10
Henrik Lauge Pedersen, Läkarchef
046-17 15 28
Henrik Owman, Mellersta Skånes Läkareförening
046-17 69 87
Thord von Schewelov, Malmö Läkareföreningen
040-33 24 26
Jan Sjöberg, Enhetschef
046-17 77 50
Lena Dahlström, teamledare
046- 17 77 47
Ann-Charlotte Henningsson, teamledare
046- 17 77 47
Eva Granquist, Vårdförbundet
046- 17 77 40
Christel Persson, Vårdförbundet
046- 17 77 40
Johan Lundgren, Sektionschef
046-17 82 87
Lars Palm, Bitr. sektionschef
040-33 28 42
Helena Magnusson, Chefläkare Bou
040-673 08 47
Eva Hall, Mellersta Skånes Läkareförening
046-17 23 95
Emelie Persson, Enhetschef
046-17 35 54
Elin Henriksson, Teamledare
046- 177 380
Pernilla Pettersson, Vårdförbundet
046- 172 401
Charlotte Heander, enhetschef tom 3/7
040-332504
Susanne Malm, t f områdeschef Lund/Malmö från 4/
040-33 24 71
Vision, Expedition
040-33 10 71
Torbjörn Ahl, Enhetschef
042-406 28 34
Karin Fristedt, Verksamhetschef Diagnostik
042-406 37 20
Jadranka Cokalic, Läkarförbundet
042-406 24 89
Ellinor Johansson, enhetschef
040-33 80 61
Madeleine Meuller, områdeschef
040-33 36 21
Eva Olsson, Akademikerförbundet SSR
046-17 37 63
Lena Malmquist
0721-99 83 01
Anna-Lena Andersson
046-17 27 33
Stellan Klint
046-17 27 28
Ander Dybjer, divisionschef
0702-95 15 97
Charlotta Kjellin, HR-ansvarig
046-17 23 52
Karl Obrant
040-33 10 00
Inger Gadh
046-17 23 24
Helena Jakobsson, Enhetschef
040-33 85 38
Lotta Nilsson, Chefssekreterare
040-17 37 56
Jenny Hansson, Vision
046-17 30 53
Anna-Karin Hultman
046-17 22 05
Therese Andersson
046-17 57 71
Linnea Wireklint
046-17 24 01
Jonas Häger
046- 17 20 08
Ann-Sofie Nilsson
046-171555
Vårdförbundet exp
046-17 23 77
Carina Lehning
040-33 25 11
Gun Gustavsson, Vårdförbundet
040-33 36 31
Henry Svensson, verksamhetschef
040-33 25 28
Carolin Freccero, studierektor
040-33 25 21
Martin Öberg, Malmö Läkareförening
040-33 32 85
Joakim Hansson, rekryterare
040-625 72 07
Elisabeth Olhager, klinikchef
046-17 82 86
Mellersta Skånes Läkareförening
046-17 23 95
Annika Håkansson, divisionschef
040-33 32 74
Olivia Hjorth Dahlskog, HR-specialist
040-33 72 94
Helena Jakobsson, enhetschef (sem v.29-32)
040-33 85 38
Maarit Otterström, teamledare
040-33 85 11
Rose-Marie Jensen, Vårdförbundet
046-17 30 18
Lena Landén
040-33 21 95
Vårdförbundet, exp
040-33 30 76
Adrienne Wendner, enhetschef
046-17 11 84
Vårdförbundet Lund
046-17 23 77
Sara-Lena Strånge, enhetschef
046-17 81 41
Anna Pettersson, sektionsledare
046-17 81 62
Ulla-Britt Sagnert, sektionsledare
046-17 81 59
Majvi Winther, Kommunal
046-17 80 67
Marlene Åkesson, Kommunal
046- 17 80 67
Marie Svensson, Enhetschef avd. 1
040-33 79 85
Carina Palm, Enhetschef avd 2
040-33 20 40
Vårdförbundet Malmö, Expedition
040-33 30 76
Veronica Friman - Enhetschef
046-17 76 69
Helen Johan - Teamledare
042-406 34 89
Ann Lindqvist - Teamledare
046-17 76 78
Annika Karlsson - Vårdförbundet
042-406 15 68
Gunilla Sandberg. enhetschef avdelning 5
046- 17 22 46
Ulrika Carlsson, enhetschef avdelning 8
046- 17 37 44
Malin P Persson, Vårdförbundet
046-17 24 07
Charlotte Vigre, Enhetschef
040-33 61 86
Avnije Rizvan, Kommunal
046- 33 23 37
Eva Bergström Mandl (MLF)
040-33 55 60
Åsa Wallin - Klinikchef
040-33 55 19
Susanne Hellström - Enhetschef
040-33 55 33
Helena Åkesson - Enhetschef
046-17 74 65
Susanne Andersson (FSA)
046-17 74 88
Gunilla Topphem - Tf. enhetschef
046-17 74 62
Ingalill Nilsson (SSR)
046-17 74 53
Karin Solér - Sjuksköterska mobila teamet
040-331 3 35
Mona Lindbäck (SSR)
040-33 55 80
Anna-Karin Thulin (Psykologförbundet)
046-17 74 87
Maria Nermark (Region Skånes Psykologförening)
046-17 36 87 / 0768-93 01 11
Katrin Dahlin (Region Skånes Psykologförening)
046-17 36 87 / 0709-67 64 74
Lena Neumann - Teamsekreterare
040-33 13 34
Allan Dahlqvist (Vision)
046-17 57 26
Agneta Åkesson, enhetschef
046-17 18 50
Linn Feuk, Vårdförbundet
046-17 24 27
Anders Christensson, klinikchef
040-33 15 59
Cecilia Sundqvist, Vårdförbundet
046-17 19 84
Mia Trondsen, SACO
040-33 13 13
Inga-lill Löfquist, Vision
040-33 80 45
Rose-Marie Jensen
046- 17 30 18
Eva Nero, Enhetschef
046-17 22 52
Yvonne Larsson, Driftansvarig Malmö
040-33 27 25
Anki Johnelius, Driftsansvarig Lund
046-17 36 66
Lasse Göransson, Vision Malmö
040-33 63 47
Gunilla Palmqvist, Vision Lund
046-17 17 87
Peter Lydow, Enhetschef
046-17 19 33
My Aderup, Vårdförbundet
046- 17 24 13
Helene Jensen, enhetschef (sem t o m v.31)
046-17 76 80
Britta Malmqvist, teamledare
046-17 77 26
Thereze Losvall, teamledare
046-17 77 26
Alexandra Rönnängsgård, Vårdförbundet
046-17 75 40
Malin Friberg, enhetschef Barnoperation/Dagkirur
046-17 81 79, 046- 17 82 00
Ann-Charlotte Albertson, Vårdförbundet
046-17 82 00 (avd.)
Helen Magnusson, Kommunal
046- 17 82 00 (avd.)
Corrado Cilio

Kristin Lindgren, Enhetschef
046-17 18 45
Per Olofsson, Enhetschef
046-17 18 37
Ingela Grahn, Vårdförbundet
046-17 24 26
Marie Lundström
046-17 80 10
Cathrine Astermark
046-17 80 20
Carina Hermansson
046-17 80 20
Sara Borulf
046-17 80 12
Stephan Källström, enhetschef Ortopeden 3
040-33 66 97
Catrine Johansson, enhetschef Ortopeden 2
040-33 24 32
Vårdförbundet Malmö
040-33 30 76
Anki Johnelius, Driftansvarig Lund
046-17 36 66
Susanne Blomberg, Enhetschef
040-33 10 37
Louise Brisard, Vårdförbundet
046-17 10 00
Carita Hedar, enhetschef avd 12
046-17 22 31
Camilla Andersson, enhetschef avd 11
046-17 36 24
Azer Moussevi, Vårdförbundet
046-17 24 12
Marika Nilsson, Vårdförbundet
046-17 24 11
Bodil Wiklund
040-33 27 94
Ulrika Nordgren
040-33 15 06
Vårdförbundet
040-33 30 76
Elizabet Tomulevska
040-33 21 94
Petra Stanley
040–33 65 38
Lila Baraslievska
040- 33 68 51
Monica Ivarsson, enhetschef
040-33 36 66
Judit Talos, Vårdförbundet
040-33 50 13
Helena Nilsson, enhetschef
040-33 24 75
Inger Nilsson-Rosenqvist, Vårdförbundet
040-33 24 44
Henrik Elg
040-338207
Kristina Vilhelmsson, Vårdenhetschef
046-17 76 00
Anette Löfgren, Vårdförbundet
046-17 78 76
Annika Federley, Vårdförbundet
040-33 76 05
Ann-Charlotte Nordblad, enhetschef
040-33 27 26
Anna Weberg, Vårdförbundet
040-33 69 42
Katrin Pettersson, enhetschef
046-17 22 45
Lumjeta Skenderi, sektionsledare, Avdelning 4
046-17 71 82
Albana Skenderi, sektionsledare, Avdelning 3
046-17 61 50
Jonna Andersson, Vårdförbundet
046-17 24 04
Anna Edström, Vårdförbundet
046-17 24 04
Marie Olsson, enhetschef
040-33 64 68
Helen Wilhelmsson, stf enhetschef
040-33 17 25
Eva-Lott Kron
040- 33 67 75
Peter Svensson - Utbildningschef
040-33 74 98
Pia Johansson - AT-samordnare
046-17 37 70
SYLF

Enhetschef Anta Östberg
046-17 68 41
Inger Axelsson, Teamledare
046-17 85 17
Mattias Wieloch - enhetschef
040-33 66 64
För uppgift om facklig företrädare kontakta bitr
040-33 34 40
Andreas Alfvén, Enhetschef
046- 17 21 68
Vårdförbundet Madeleine Rosén
046- 17 24 25
Karin Strindlöv Carlsson - Enhetschef
046-17 36 82
Christel Johansson - Medicinsk sekreterare Arytm
046-17 36 85
Marie Paulsson - Medicinsk sekreterare Pacemaker
046-17 16 58
Sandra Björkkvist - Vision
046-17 36 85
Lea Blomberg - Enhetschef
040-33 12 08
Bo Hansson - Vårdförbundet
040-33 21 45
Gerd Odh Olsson - Enhetschef
046-17 68 68
Per Åke Olofsson - Sft Verksamhetschef
040-33 13 24
Ewa Berggren - Medicinsk sekreterare
046-17 23 66
Christian Reslow - Vision
046-17 36 46
Camilla Petersson - SI
046-17 68 66
Anders Ersson, Klinikchef
040-33 36 70
Torbjörn Karlsson, Överläkare
040-33 73 91
Mohammad Hossein Radafshar, Läkarförbundet
040-33 73 38
Martin Ahlström, Läkarförbundet
040-33 34 94
Malin Axelsson, enhetschef
046-176134
Carina Hermansson, tf enhetschef
046-17 80 20
Marie Lundström, tf områdeschef
046-17 80 10
Vårdförbundet Sara Borulf
046-17 80 12
Produktionslogistiker Nicholas Burman
040-337732
Produktionslogistiker Nicholas Burman
040-33 77 32
Marianne Uggla, Enhetschef
040-33 38 10
Enhetschef Svante Normark
040--33 51 03
Enhetschef Mattias Jönsson
040-33 51 02
Vårdförbundet Berit Hybelius
040-33 10 00
Vårdförbundet Stephanie Wichman
040-33 10 00
Carina Törnkrantz, T.f. enhetschef
046-17 81 79
Lena Carlsén, Vårdförbundet
046-17 82 00
Helen Magnusson, Kommunal
046-17 82 00
Verksamhetschef Elisabet Lindqvist
046-17 51 96
Mellersta Skånes Läkarförening Andreas Jönsen,
046-17 22 69
Vårdförbundet Ulrika Hertz
040 - 33 85 05
Enhetschef Arytmikliniken Yvonne Englezon
040-33 85 34
Marianne Uggla, Enhetschef
040- 33 38 10
Vårdförbundet Malmö, Expedition
040- 33 30 76
Ingrid Schölin - Enhetschef
0766-48 61 38
Marie-Louise Strandberg - Vårdförbundet
040-33 62 72
Lisbeth Rosdahl, enhetschef
046-17 60 89
Klarika Krizbai Karlsson, Vårdförbundet
046-17 10 00
Verksamhetschef Maria Blixt Lindsjö

Teamledare Brigitte Petersen

Vårdförbundets exp.
040-33 30 76
Nanna Backteman, Tf. Enhetschef
046-17 81 08
Maria Hellbom, Områdeschef
046- 17 15 30
Christina Rebsdorf, Kurator
046- 17 75 17
Eva Olsson, Akademikerförbundet SSR
046- 17 37 63
Kommunal Skåne
040-33 30 74
Yvonne Rundgren - Enhetschef
040-33 86 12
Lida Taeb - Vårdförbundet
040-33 82 74
Maria Wallin, tf enhetschef
046-17 80 69
Saerun Jonsdottir, tf områdeschef
046-17 80 70
Agneta Åkesson - Enhetschef
046-17 18 50
Camilla Svensson - Vårdförbundet
046-17 24 27
Anki Johnelius, Driftansvarig
046-17 36 66
Gunilla Palmqvist, Vision
046-17 17 87
Fredrik Velin, Enhetschef
044-309 20 77
Eva Thörn, HR-specialist
044-309 28 05
Camilla Hindorf
044-309 20 61
Enhetschef Ritva Rosenbäck

Ola Nilsson, Verksamhetschef

David Cederberg, Läkarförbundet
070- 206 03 44
Ann Bagge, HR-specialist
046- 172 144
Sten Kjellström, Tf verksamhetschef
046-17 68 37
Anders Diurhuus-Gundersen, Malmö Läkareförening
040-33 27 35
Annette Nilsson - Enhetschef
040-33 74 66
Eva Berge - Teamledare
046-17 83 35
Yvonne Rosberg - Enhetschef
0705-346676
Jonna Olsson - Sjuksköterska/samordnare
0413- 55 66 76
Jennie Persson - Vårdförbundet
0413-55 66 90
Enhetschef Carin Paulsson
046 17 79 77
Medicinsk sekreterare Sophie Håkansson
046 17 38 01
Medicinsk sekreterare Yvonne Roshagen
046 17 16 47
Vision Ann Fors
046 17 14 69
Henrik Elg - Enhetschef
040-33 82 07
Ellen Myhre-Larsson - Enhetschef
040- 33 64 63
Linda Santacruz - Medicinsk sekreterare
046- 17 89 84
Helen Fredriksson - Medicinsk sekreterare
040- 33 60 78
Elisabeth Möller-Karlsson - Vision
046- 17 16 17
Janeth Lindblad - Enhetschef
046- 17 62 90
Anna-Karin Pereira Bastos - Sjuksköterska
040- 33 31 96
Måns Björklund - Vårdförbundet
046- 17 70 49
Josefine Pethrus Riikonen - Vårdförbundet
040- 33 18 33
Lena Landén, Enhetschef
040-33 21 95
Nina Svensson - Sjuksköterska
040- 33 35 46
Lena Hänsel - Vårdförbundet
040- 33 35 46
Sonja von Platen - Enhetschef
046- 17 18 29
Britt Johansson - Teamledare
046- 17 18 79
Vårdförbundet exp
046- 17 23 77
Boel Ilvemark, enhetschef
040-33 57 08
Eva Olsson, kurator
046-17 37 63
Sven Karlsson, verksamhetschef Endokrinologi
046-17 71 75
Maria Ohlson Andersson, Verksamhetschef Internme
040- 33 57 01
Jan Apelqvist
040-33 23 84
Johan Brandt, verksamhetschef
046-17 19 04
Pernilla Brandtlund-Runsten - Enhetschef
046- 17 27 10
Kristina Enzian - Vårdförbundet
046- 17 11 68
Lejla Mehica
040-33 74 38
www.vardforbundet.se Vårdförbundet

Harald Roos, Divisionschef/Ordf Traumastyrgruppe
046-17 35 89, 0705-49 19 87
Traumaansvarig läkare Per Wihlborg
040-33 57 16
Margaretha Persson, enhetschef
040-33 20 37
Enhetschef Britta Andersson
046-17 81 00
Ingrid Colberger Rudbäck
046- 17 80 95
Malin Åkesson, Vårdförbundet
046- 17 80 95
Carina Törnkrantz - T.f. enhetschef
046- 17 81 79
Thomas Andersson, Vårdförbundet
046-17 82 00
Charlotte Heander, enhetschef
040-332504
Judit Talos
040-33 83 51
Annika Jonsson, enhetschef
046-17 81 28
Kristina Andersson, Vårdförbundet
046-17 80 42
Lena Rollof, Vårdförbundet
046-17 83 81
Jan Eriksson, Förvaltningschef
046-17 27 00
SACO Lena Karin Manaridou
046-17 28 47
Vision Mikael Fasth
046-17 83 95
Kommunal exp
040-33 30 74
Lena Karin Manaridou, SACO
046-17 28 47
Kommunal exp
040-33 30 74
Henrik Ramcke, enhetschef
040-33 37 32
Jenny Lindgren, Mattias Ånmo, Vårdförbundet
040-33 37 35
Jessica Wixell Callmer - Enhetschef
040-33 20 88
Susanne Blomberg, Enhetschef
040-33 10 37
Elisabeth Thorell
040-33 16 42
Christel Ringström, Kommunal
040 33 16 42
Adrienne Wendner, enhetschef
046-17 11 84
Vårdförbundet
020-353500
Malin Axelsson - Enhetschef
046-17 61 34
Birgitta Holmquist, Vision
046-172318
Helena Holmqvist, arbetsterapeut
046- 17 37 45 går bra att ringa efter kl 15
Siv Karlsson, FSA
0413-55 66 64
Enhetschef Susan Olsson
046-172203
Gunilla Sandberg - Enhetschef avd 5
046-17 22 46
Christina Kiö - Enhetschef avd 7
040-33 17 57
Ulrika Carlsson - Enhetschef avd 8
046-17 37 44
Elene Hansson - Vårdförbundet
046-17 24 05
Martin Hagman - Enhetschef
046-17 19 79
Elin Toorell - Vårdförbundet
046-17 19 80
Sektionsledare / Överläkare Percy Wimar Nilsson
040-33 28 43
Bengt Lindberg
040-33 72 80
Enhetschef Bodil Wiklund
040-33 27 94
Sektionsledare Ulrika Nordgren
040-33 15 06
Solvay Sandberg - Enhetschef
040-33 26 35
Martina Jansson (Naturvetarna)
0766-48 60 55
Charlotte Bergman Svensson, T.f enhetschef
046- 173 554
Pernilla Tynell, Vårdförbundet
046- 172 401
Åsa Blomberg - Enhetschef
040- 33 27 91
Karin Björklund - SRAT
040- 33 65 83
Enhetschef Ann-Charlott Gabsi
040-33 57 04
Områdeschef Marie Fagergren
046-17 20 36
Vision Carina Permerup
046-17 64 15
Enhetschef Bodil Rasmusson
040-33 57 07
Merlinda Sylejmani (Vision)
040-33 50 58
Magnus Norrgård, Tf klinikchef
046-17 67 96
Jenny Lilia, chefssekreterare
046-17 14 90
Ronny Öhman, Mellersta Skånes läkareförening
046 - 17 20 85
Eva Lindblad, Enhetschef (OO)
040-33 24 76
Eva Ahlström, Enhetschef (ORK)
040-33 10 57
Birte Oskarsson - Enhetschef
040-33 10 27
Sanna Bozic - Teamledare med driftansvar
040-33 54 83
Elisabet Gustavsson - Kommunal, Lund
046-17 57 35
Jimmy Ivarsson - Kommunal, Malmö
040-33 36 47
Charlotte Brattström, Sektionschef
046-17 83 87
Eva Härlin, Specialpedagog
046-17 87 31, 046- 17 87 34
Lärarförbundet Gertrud Dahlbäck, Specialpedagog
046-17 87 31, 046-17 87 34
Mona Bungum, laboratoriechef
0768-87 10 07
Aleksander Giwercman, verksamhetschef
0768-87 02 12
www.vardforbundet.se Vårdförbundet
0771-420 420
Enhetschef Stephan Källström
040-336697
Vårdförbundet Tobias Nilsson
040-332443
Enhetschef Anna-Karin Hultman
046-17 22 05
Sektionsledare Therese Andersson
046-17 57 71
Enhetschef Tomas Ohlsson
046-17 79 33
Sonny La, Naturvetarna
046-17 39 50
Nesrin Senyüz, Enhetschef
040 - 33 85 36
Lisbeth Nilsson, enhetschef sektion 1
046-172653
Lisbeth Pamp, enhetschef sektion 2
046-171616
Ann-Helen Arvidsson
046-173970
Anette Månsson, enhetschef
046-17 81 14
Kristel Björkman, Vårdförbundet
046-17 80 65
Kommunal
www.kommunal.se
Malin Bergman, Enhetschef sjuksköterskor
040-33 38 97
Aleksander Giwercman, Klinikchef
040-33 82 82
Josefin Forsberg, Vårdförbundet
040-33 82 63
Ann-Charlotte Holmqvist - Enhetschef
046-17 62 00
Marie Fagergren - Områdeschef
046-17 20 36
Carina Permerup - Vision
046- 17 65 30
Enhetschef Sara Lövgren
046-17 67 13
Enhetschef Katinka Holgersson
046-17 67 11
Enhetschef Ulrika Hansson
046-17 20 76
Enhetschef Katarina Bexelius
046-17 13 52
Vårdförbundet Malin Fagrell
046-171000 (växel)
Vårdförbundet Marika Håkansson
046-171000 (växel)
Sölve Elmståhl, Verksamhetschef
040-39 13 20
Vera Denvall, Psykolog
040-39 13 08
Helen Hansson - Verksamhetsansvarig
040-33 82 39
Malin Milesson - Teamledare
040-33 13 20
Annette Wieloch - Teamledare
040-33 15 76
Ann-Mari Hermansson - Vårdförbundet
040-33 79 27
Andreas Herbst, klinikchef
040-33 20 86
Pia Teleman, Sektionschef Benign Gynekologi
046-17 25 34
Jan Persson, Sektionschef Gynekologiska Tumörsju
046-17 26 85
Dag Wide-Swensson, Sektionschef Obstetrik, slute
046-17 25 35
Jan Ljunghusen, klinikchef
040-333440
Charlotte Erngren, Enhetschef
046- 17 84 78
Sylvia Markkanen, Kommunal
046-17 80 68
Helena Jacobsson, Enhetschef
040- 33 85 38
Charlotte Erngren, Enhetschef
046- 17 84 78
Sara Hullfors, Vårdförbundet
046-17 80 68
Emma Borgstrand, Verksamhetschef
0722-47 63 09
Rosie Holm, Vision
0768-87 08 32
Lone Lindholm, Vision
046-17 17 74
Rigmor Lindgren - Enhetschef
040-33 34 30
Vårdförbundet exp
0771-420 420
Peter Hochbergs, Verksamhetschef
046-17 30 02
Ingvar Kristiansson, Enhetschef
046-17 35 36
Maja Sloth, Läkare
046-17 10 03
Helene Jensen, enhetschef
046-17 76 80
Kristina Engels, enhetschef
046-17 53 59
Helen Loyd, Enhetschef
040 - 33 70 02
Anna-Karin Iwars, Vårdförbundet
040-33 70 02
Susanna Roth - Enhetschef
040-33 61 62
Ann-Charlotte Grönstervall - Områdeschef
040-33 79 88
Region Skåne GSF Rekrytering

Veronica Karlsson, Vårdförbundet
046-17 24 03
Therese von Moos Grant, Vårdförbundet
046- 17 24 03
Kirsti Marttila Gaard, Enhetschef
040-33 76 67
Edina Catic
040-33 66 04
Christina Norström, Verksamhetschef
0768-93 05 81
Peter White, Teamansvarig
046-17 28 12
Gustaf Lindgren, Läkarförbundet
046-17 20 15
Nanna Backteman, Enhetschef
046-17 81 08
Lena Holmbråten, Kommunal
046-17 80 61
Birthe Andreasen, enhetschef
046-17 25 48
Catharina Strömberg, teamledare
046-17 25 47
Johanna Ahlstedt, Vårdförbundet
046-17 24 49
Jenny Gullberg, Vårdförbundet
046-17 24 49
Maria Wallin, tf enhetschef
046-17 80 70
Saerun Jonsdottir, tf områdeschef
046-17 81 25
Berit Paul - Enhetschef
040-33 26 12
Christina Schilow-Sandell - Teamledare
040-33 69 88
Ann-Christin Fridsten - Vårdförbundet
040-33 16 41
Gun Ingvarsson, Chefssekreterare
046-17 35 64
Henrik Owman, Mellersta Skånes Läkareförening
046-17 69 92
Thord von Schewelov, Läkarföreningen Malmö
040-33 24 26
Oskar Brändmark

Tove Zellman

Marie Härstedt, HR-ansvarig
0768-887 14 25
Staffan Larsson, Läkarförbundet

Olof Lindqvist, Läkarförbundet (mellersta)

Anders Nilsson, Kommunal

Pia Johansson, Vårdförbundet

Catrine Johansson, enhetschef Ortopeden 2
040-33 24 32
Marielle Nyman - Vårdförbundet

www.vardforbundet.se

Emma Borgstrand, Processansvarig, fr. o. m. 1/3
0722-47 63 09
Christina Ulfgard, Vårdförbundet

Medicinsk enhetschef Elizabet Tomulevska
040-33 21 94
Petra Stanley
040–33 65 38
Lila Baraslievska
040- 33 68 51
Britt-Marie Gunder - Verksamhetschef

Anni Söderdahl Hansen Vårdförbundet
046-275 19 00
Enhetschef Kristina Jönsson
046-17 25 30
Undersköterska Lone Slyngbom-Warren
046-17 25 30
Enhetschef Vårdekonomi Cathrine Yankoulofski
046-17 26 17
Mikael Fasth, Vision
040-33 83 95
Åke Lernmark, Professor
040-39 19 01
Jessica Melin och Åsa Wimar, TEDDY-sköterskor oc
040-39 19 09 resp 040-39 19 11
Jenny Bremer, TEDDY-sköterska, Helsingborg
042-406 39 21
Helena Elding Larsson, Docent
040-33 76 76
Emma Borgstrand, Processansvarig, fr. o. m. 1/3
0722-47 63 09
Agneta Rosdahl, Verksamhetschef
0768-930285
Ulla-Britt Ahlström, Kurator på Vc Måsen
046-2751937
Akademikerförbundet (SSR) www.akademssr.se

Sjukgymnastförbundet (LSR) Christina Hansen
046-2751940
Facklig kontaktperson nås på:
046-17 80 65
Ulrika Hansson, Enhetschef
046- 17 20 76
Malin Fagrell, Vårdförbundet
046-17 10 00, vxl
Lou Cavander, Enhetschef
046-17 56 99
Anna Werther-Evaldsson, Vårdförbundet
046-171411
Monica Lindskog - Enhetschef
040- 33 84 43
Alma Rahimic, LSR
046- 17 15 67
Gun Tranström, områdeschef
040-33 79 70
Bruno Malmlind, HR-chef Skånevård Kryh
044-309 26 22
Henrik Johannesson, Arbetsmiljöcontroller, Skåne
0411-89 71 79
Inger Oddmo - Enhetschef
046-17 29 84
Ann-Sofie Olofsson

Anita Östberg, Enhetschef
046- 17 68 41
Vårdförbundet Lund
046- 17 23 77
Helen Magnusson, Kommunal
046- 17 82 00
Thomas Andersson, Vårdförbundet
046- 17 82 00
SACO Sven W Jönsson
040-33 10 09
Peter Hochbergs - Verksamhetschef
046-17 30 02
Katharina Brugge - HR-specialist
0702-11 58 46
Maja Sloth - Mellersta Skånes Läkarförening
046-17 10 03

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Region Skåne, Skånes universitetssjukhus
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2013-09-01

Postadress

Getingev 4
Lund, 20502

Liknande jobb


24 August 2016

Fysioterapeut till Reumatologkliniken

19 October 2016

Sjukgymnast/Fysioterapeut

16 December 2016

Är du den vi söker? Är du sjukgymnast/Fysioterapeut? Läs vidare!

22 August 2016