Sjukgymnastassistent

OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.


Arbetsbeskrivning

Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken


Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm är en länsövergripande klinik. Verksamheten är indelad i tre sektioner; Smärt- och Stressrehabilitering, Neurorehabilitering Slutenvård samt Neurorehabilitering Öppenvård. Vi bedriver rehabilitering av patienter inom områdena hjärnskador, kronisk smärta, postpolio, stress, neuromuskulära sjukdomar samt vuxenhabilitering.
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm är certifierad enligt CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities).

Vi söker en sjukgymnastassistent till sektion Neurorehab Slutenvård som omfattar rehabiliteringsmedicinsk slutenvård för patienter med medelsvår till mycket svår förvärvad hjärnskada. Verksamheten är förlagd till två avdelningar med 40 vårdplatser för dygnet runt vård.


Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat delegerad träning/behandling från legitimerad sjukgymnast, både individuell träning och i grupp för patienter. Beställning av varor och hjälpmedel, enklare städning samt hålla ordning i lokaler och förråd.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har utbildning/erfarenhet inom träning och har vana av att leda grupper. Du kommer att ha en stödjande roll i mötet med patienterna och det är mycket önskvärt att du har utbildning/erfarenhet av coachning/samtal/pedagogik. Det är meriterande om du har arbetat med personer inom neuro/hjärnskada.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, stresstålighet samt att du är lugn och trygg i mötet med patienterna. Du bör också vara en person som är ordningsam och strukturerad.


Personliga egenskaper:Danderyds Sjukhus AB är norra Stockholms akutsjukhus. Hos oss arbetar drygt 3500 medarbetare. Vården vi ger präglas av kvalitet och omtanke och vi arbetar utifrån Lean healthcare. I vårt uppdrag ingår utbildning, klinisk forskning och utveckling, bland annat i samarbete med Karolinska Institutet. Läs mer om oss på www.ds.se

Kontaktpersoner på detta företaget

Chefsjuksköterska Ingela Issa
08-123 556 70
Vårdförbundet Expedition
08-123 570 70
Chefsjuksköterska Sara Lundqvist
08-123 57396
Vårdförbundets fackexpedition
08-123 57070
Enhetschef Monica v Heijne
070-484 54 14
DIK-förbundet Fackexpedition
08-466 24 00
Enhetschef Elisabeth Rosqvist
073-699 42 85
Akademikerförbundet SSR Fackexpedition
08-617 44 70
Förhandlingschef Lennart Stenemyr
08 – 123 51 49
HR konsult Karin Gribbe
08 - 123 570 52
Vision Anne Ståhle Eriksson
08 – 123 62 82
Vision Fackexp
08 - 123 572 22
Vårdchef Eva Bergström-Holgersson
08-123 571 74
HR-konsult Malin Hedlund
08-123 562 67, vecka 29-31
Vårdförbundet Fackexpedition
08-123 570 70
Chefsjuksköterska avd 94 Veronica Larsson
08-123 571 47
Chefsjuksköterska avd 96 Sara Lundqvist
08-123 573 96
Chefsjuksköterska avd 90 Susanne Isberg
08-123 557 33
Vårdförbundets fackexpedition
08-123 570 70
Enhetschef Maria Sandgren
070-089 12 25, vecka 26-29
Enhetschef Peter Nilsson
070-484 65 12, vecka 30-33
Kommunal Fackexpedition
08-123 561 16
Bitr. enhetschef Linnéa Carlsson
08-585 820 38 el 070-089 19 16
Sveriges Psykologförbund Fackexpedition
08-567 06 400
Chefbarnmorska Kähtrin Eriksson
08-123 567 22
Bitr chefbarnmorska Ingrid Sandberg
08-123 556 17
Chefsjuksköterska Jessica Stackell
08-123 559 47
Enhetschef Peter Nilsson
070-484 65 12
Enhetschef Eva Kedvik
08-070-089 12 24
Enhetschef Elisabeth Wahlberg
070-484 46 17
HR-konsult Ingrid Richter
08-123 567 26
Vårdförbundet Fackexpedition
08-123 570 73
Verksamhetschef Anne-Maj Hansson
08-12356471
Med.ledningsansv. öl, Docent Olle Reichard
076-2091937
Läkarförbundet Johan Styrud
08-12356502
Chefsjuksköterska avd 94 Veronica Larsson
08-123 571 47
Vårdchef Eva Bergström-Holgersson
08-123 571 54
Chefsjuksköterska Rebecca Lundholm Krig
08-123 561 19
Chefsjuksköterska Inger Wallén
08-123 554 01
Vårdförbundets kansli
08-123 570 70
Miljösamordnare Danderyds sjukhus AB, Frida Hemmingsson
08-123 570 60
Miljöansvarig Södersjukhuset AB, Stina Delden
08-616 16 07
Respektive SACO förbund www.saco.se
08 - 613 48 00
Enhetschef Madeleine Jonsson
070-484 28 39
Med. sekr Sofia Harrison Edgren
08-123 580 04
Med. sekr Annica Eriksson
08-123 580 04
Vision Solveig Persson
08-123 572 22
Chef BMA Helene Creutz
08-123 553 43
Bitr. Chef BMA Birgitta Pettersson
08-123 553 36
Vårdförbundet Liselott Ullberg
08-123 552 53
Chefsjuksköterska Tina Trujillo
08-123 561 86
Chefsjuksköterska Christina Kronberg
08-123 567 66
Kommunal Fackexpeditionen
08-123 561 16
Enhetschef Monica von Heijne
08-585 822 06, 070-484 54 14
Vision Fackexpedition
08-123 572 22
Chefsjuksköterska Christina Kronberg
08-1235 67 66
Chefsjuksköterska Sara Johansson
08-123 576 82
Vårdförbundet fackexpeditionen
08-123 570 70
Chefsjuksktöerska Mia Gradin
08-123 574 59
Chefsjuksköterska Christina Norman
08-123 58271
Chefsjuksköterska Christina Norman
08-123 582 71
SSR, Centralt SSR, Centralt
tfn 08-617 447
Biträdande överläkare Helena Kopp-Kallner
08-123 560 29
Vårdchef Gun Herman-Jonasson
08-123 556 85
Verksamhetschef Birgitta Mörlin
08.123 558 45
HR-konsult Lars Skald
08-123 566 34
Läkarförbundet Johan Styrud
08-123 565 02
Chefsjuksköterska Lena Pettersson
08-123 572 88
Biträdande chefsjuksköterska Terese Stegfeldt
08-123 559 74
Chefsjuksköterska Jessica Olofsson
08-123 55 694
Vårdförbundet kansli
08-123 570 70
Sektionschef Ineke Samson
08-123 558 27
DIK Lisbeth Grimlund
08-123 550 00 (växel)
Verksamhetschef Karin Malmqvist
08-123 579 73
Vårdförbundet Expeditionen
08-123 570 70
Chefsjuksköterska avd 73 Team Bibi Fundell
08-123 582 52
Chefsjuksköterska avd 73 Team Karin Sundkvist
08-123 580 18
Vårdförbundet Expeditionen
08-123 55 000
Avdelningschef Anders T Nygren
08-123 553 35
Läkarförbundet Eva Rythen-Alder
08-123 553 41
Chefsjuksköterska Christina Kronberg
08-1235 67 66
Vårdförbundet Expedition
08-123 570 70
Chefsjuksköterska Malin Håkansson
08-123 580 12
Chefsjuksköterska Åsa Doverhall-Hedberg
08-123 580 06
Vårdförbundet Vårdförbundet
08-123 570 70
Enhetschef Gabriella Schrickel
08-123 574 12
Enhetschef Eva Kedvik
08-123 555 37, 070-089 12 24
Enhetschef Maria Sandgren
070-089 12 25
Vårdförbundet Fackexpedition
tel:08-123 570 70
Chefsjuksköterska avd 61 Maria Gylfe
08-123 569 65
Chefsjuksköterska avd 63 Mia Gradin
08-123 574 59
Chefsjuksköterska avd 64 Sara Johansson
08-123 576 82
Chefsjuksköterska avd 65 Karin Hassler
08-123 569 57
Chefsjuksköterska Hans Jernberg
08-123 569 15
Verksamhetschef Karin Malmqvist
08-123 57106
Läkarförbundet Johan Styrud
08-123 56502
Vårdförbundet Expedition
08-123 57070
ST-chef Anna Östberg Elmlund
08-123 579 49
Läkare före AT Annelie Pettersson
08-123 582 94
Läkarföreningen Bo Martin Brangstrup
08-123 569 48
Chefsjuksköterska Åsa Doverhall-Hedberg
08-123 580 06
Verksamhetschef Helén Norström
08-123 577 82
DIK Lisbeth Grimlund
08-123 550 00
Enhetschef Kirsi Beiming
08-123 57 447
Vision Expedition
08-123 572 22
Vårdförbundet Fackexpeditonen
08-123 570 70
Chefbarnmorska Giovanka Machuca
08-123 558 35
AKA Ann Hägg Martinell
08-123 563 13
Läkarchef Emilie Asplund
08-123 58070
Anestesiolog Jan Jakobsson
070-250 09 60
Läkarförbundet Johan Styrud
08-12356502
Chef för underläkarna Ann Samnegård
08-1235 64 24
Läkarföreningen Dr Hans Erntell
Växel tel:08 - 1235 50 00
Biträdande chefsjuksköterska Terese Stegfeldt
08-12355974
Enhetschef Ingmarie Ringborg
08-123 574 75
Chefsjuksköterska Malin Håkansson
08-123 580 12
Chefsjuksköterska Carola Jonsson
08-123 580 13
Chefsjuksköterska Åsa Doverhall-Hedberg
08-123 580 06
Vårdförbundet Exp
08-123 570 70
Enhetschef Helene Kahlau
08-123 574 93
Chefsjuksköterska avd 90 Susanne Isberg
tel: 08- 123 557 33
Chefsjuksköterska avd 94 Veronica Larsson
tel: 08- 123 571 47
Chefsjuksköterska avd 96 Sara Lundqvist
tel: 08- 123 573 96
Chefsjuksköterska avd 97 Ingela Issa
tel: 08- 123 556 70
Vårdchef Eva Bergström-Holgersson
08-123 57154
Sektionschef Jean-Luc af Geijerstam
070-089 17 31
SACO fackexpedition
08-123 565 02
Enhetschef Eva Kedvik
08-123 555 37, 070-089 12 24
Enhetschef Elisabeth Wahlberg
08-123 575 17, 070-484 46 17
Psykolog Åsa Munkhammar
08-123 553 81
Psykologförbundet Fackexpedition
08-466 24 00
Vårdchef Sanaz Shafiei
08-123 560 78
Chefsjuksköterska Hans Jernberg
08-123 569 15
Chefsjuksköterska Elisabeth Liljequist
08-123 570 26
HRkonsulter HR avdelningen
08 - 123 570 52
Vårdförbundet Ann-Sofie Björkman
08 - 123 570 70
Enhetschef Madeleine Jonsson
070-484 28 39
Sjukgymnast Mona Sjölund
08-123 568 95
LSR Fackexpedition
08-567 06 100
Verksamhetschef Mats Söderhäll (via sekreterare)
08-123 568 46
Bitr. enhetschef Maria Fjällström
076-551 91 68
Chefsjuksköterska Charlotte Julius
tel:08-123 582 48
Chefsjuksköterska Anna Thomson
08-123 568 32
Chefsjuksköterska Malin Håkansson
08-123 580 12
Enhetschef Harriet Lind
08-123 571 40
HR-konsult Åsa Skärgård
08-123 569 63
Vision Vision
08-123 550 00
Vårdförbundet Vårdförbundet
08-123 550 00
Chefsjuksköterska Team Nord, A Bibi Fundell
Tel: 08-123 582 52
Chefsjuksköterska Team Syd, Av Karin Sundkvist
Tel: 08-123 580 18
Chefsjuksköterska Nord, avd 73 Bibi Fundell
Tel: 08-123 58252
Chefsjuksköterska Syd, avd 73 Karin Sundkvist
Tel: 08-123 580 18
Processledare för akutmedicin Per Åstrand
tel:08-123 578 33
Läkarchef Emilie Asplund
tel:08-123 580 70
Läkarförbundet Johan Styrud
tel:08-123 565 02
Chefsjuksköterska Rosalba Degli´Innocenti
08-123 550 96
Chefsjuksköterska Lars-Göran Buskas
08-123 580 25
Vårdförbundets fackexpedition
08-123 561 59
Chefbarnmorska Gunilla Lindell
08-123 569 32
Chefsjuksköterska Yvonne Axelsson
08-123 57726
Verksamhetschef Eva Oddby
08-12355280
Läkarförbundet Anette Hein
08-12355000
Enhetschef Peter Nilsson
08-123 555 38, 070-484 65 12
Enhetschef Elisabeth Wahlberg
08-123 575 17, 070-484 46 17
Chefsjuksköterska Andreas Kling
08-123 554 29
Verksamhetschef Mats Söderhäll
08-123 564 43
Vårdförbundet Exp.
08-123 570 70
Verksamhetschef Birgitta Mörlin
08-123 558 45
Chefarbetsterapeut Karin Lafleurie
08-123 553 17
SACO, FSA Feri Goudarzi
08-123 571 56
Chefsjuksköterska Karin Sundkvist
08-123 580 18.
Vårdförbundet Vårdförbundet
08-123 57 00 00
Chefsjuksköterska Åsa Doverhall Hedberg
08-123 580 06
Chefsjuksköterska Carola Jonsson
08-123 580 13
Chefsjuksköterska Ulrika Norrbom
08-123 563 28
Chefsjuksköterska Ulrika Norrbom
08-123 563 28
Chefsjuksköterska Linda Kjerr
08-12358432
Administratör AT Sofia Millstam
08-123 562 08
Läkarförbundet Fackexpedition
08 - 123 550 00
Processledare Lena Landstedt-Hallin
08-123 56824
Läkarchef Emilie Asplund
08-123 580 70
Läkarförbundet Johan Styrud
08-123 565 02
Bitr. chefsjuksköterska Erika Mannheimer
08-12355592
Bitr. chefsjuksköterska Jonatan All
08-12355592
Chefsjuksköterska Susanne Isberg
08-12355733
Vårdförbundet Expedition
08-12357070
Vårdchef Andreas Kling
08-123 554 29
Chefsjuksköterska, dialysen Da Yvonne Axelsson
08-123 57726
Enhetschef Hans Gustin
08-123 577 23
Tf chef medicinska sekreterare Carina Barvell
08-12355612
Vision fackexpeditionen
08-123 572 22.
Verksamhetschef Johanna Albert
08-123 550 16
Vårdchef Eva Hörting
070-484 65 88
Sveriges Farmaceuter Christer Borg
08-507 999 03
Chefsjuksköterska Anna Thomson
08-123 568 32
Vårdförbundet Exp
08-123 570 70
Verksamhetschef Karin Malmqvist
08-123 57 106
Vision Solveig Persson
08-123 57 222
Chefsjuksköterska Malin Selin
08-123 580 12
Vårdförbundet
08-123 570 70
Chefsjuksköterska Christina Kronberg
08-1235 67 66
Vårdförbundet Exp
08-123 57 00 00
Chefsjuksköterska Team Nord, A Bibi Fundell
08-123 582 52
Chefsjuksköterska Team Syd, Av Karin Sundkvist
08-123 580 18
Sektionschef Kristina Smedberg
08-123 553 19
LSR Susanne Ahlström
08-123 553 22
Chefssjuksköterska Hans jernberg
08-12356915
Chefssjuksköterska Nina Karlsson- Forsberg
08-12356943
Chefssjuksköterska Veronica Larsson
08- 123 57147
Chefsjuksköterska Veronica Larsson
08-123 571 47
Vårdförbundets fackexpedition
08-123 570 70
Verksamhetschef Mats Söderhäll
Mobil 070-484 1422
Chefsjuksköterska Lung Tina Trujillo
08-123 561 86
Chefsjuksköterska Infektion Jessica Stackell
08-123 00 00
Chefsjuksköterska Anna Cohen
08-123 566 09
Bitr. Chefsjuksköterska Britt-Marie Sverkersson
08-123 569 57
tf Chefsjuksköterska Kerstin Hägglund Orehag
08-123 577 13
Enhetschef Elisabeth Rosqvist
08- 585 819 22,073- 699 42 85
Psykolog Mari Eriksson
08-585 821 63
tf Chefsjuksköterska Kerstin Hägglund Orehag
08-123 57 713
Tf Chefsjuksköterska Linda Kjerr
08-123 58432
Chefsjuksköterska Kristina Stenerlöw
08-123 581 10
Enhetschef Ingmarie Ringborg
tel 08-123 57475
Cehfssjuksköterska Ulrika Norrbom
08-123 563 28
Chefsjuksköterska Mia Gradin
08-123 574 59
Chefsjuksköterska Elisabet Carlsson
08-123 569 60
Chefsjuksköterska avd 96 Sara Lundqvist
08-123 57396
Chefsjuksköterska Sara Lundqvist
08-123 57396
Bitr. chef BMA Ann-Sofi Andersson
08-123 553 36
Chefsjuksköterska Avd 73 Linda Kjerr
08-123 584 32
Chefsjuksköterska Avd 73 Karin Sundkvist
08-123 580 18
Chefsjuksköterska Kerstin Ollén
08-123 559 43
Chefsjuksköterska Christina Norman
08-123 556 94
Chefsjuksköterska Christina Norman
08-123 556 94
Enhetschef Helene Kahlau
08-123 57493
Chefsjuksköterska Toja Heidrich
08-12356688
Chefbarnmorska Kähtrin Eriksson
08-123 567 22
Bitr chefbarnmorska Ingrid Sandberg
08-556 17
Chefssjuksköterska Hans Jernberg
08-123 56915
Chefssjuksköterska Nina Karlsson Forsberg
08-123 56943
Sekreterarchef Gabriella Schrickel
08-123 574 12
Enhetschef Helen Kahlau
08-123 57 493
Enhetschef Cecilia Bursjö
08-123 578 40
Enhetschef Eva Boer
08-123 550 71
Enhetschef Harriet Lind
08-123 571 40
Enhetschef Lourdes Navarro Urra
08-123 573 06
Chefsjuksköterska Siham Ekman
08-123 585 27//070-0038792
Servicedirektör Torbjörn Wirf
08-123 576 84
Chefbarnmorska Sanna Ekman
08-123 566 80
Chefsjuksköterska Mia Gradin
08-123 574 59
Chefsjuksköterska Elisabet Carlsson
08-123 569 60
Chefsjuksköterska Charlotte Julius
08-123 582 48
Enhetschef Elisabeth Wahlberg
08-123 575 17, 070-484 46 17
Enhetschef Peter Nilsson
08-123 555 38, 070-4846512
HR-specialist Susanne Sundstén
08-12356496
Sektionschef Kristina Smedberg Bernhardsson
08-123 553 19
1:e dietist Eva Christofferson
08-123 572 12
Verksamhetschef Anna Färg Hagansbo
08-123 566 29
HR-konsult Åsa Skärgård
08-123 569 63
Verksamhetschef Hans Lindgren
08-123 583 33
Enhetschef Eva Kedvik
070-089 12 24
Chefsjuksköterska Maria Oldmark
08-123 573 67
HR-konsult Hannah Sjögren
08-123 562 40
Chefsjuksköterska avd 92 Sophie Vrang
08-123 568 25
Chefsjuksköterska Veronica Larsson
08-123 587 25
Chef Clinicum Per Wahlenius
08-123 562 75, 076-135 05 45
HR-konsult Cristina Nygren
08-123 562 56
Chefsjuksköterska Erika Hehrne
08-123 582 71
Verksamhetschef Anne-maj Hansson
08-123 564 71
Medicinskt ansvarig läkare Payam Azali
08-123 550 00
Enhetschef Marit Lundgren
08-123 586 90, 072-582 20 08
Enhetschef Maria Sandgren
072-582 20 03
Enhetschef Maria Johansson
070-089 12 25
Chefsjuksköterska Malin Selin
08-123 580 12
Chefsjuksköterska Mia Gradin
08-123 574 49
Chefsjuksköterska Elisabet Karlsson
08-123 569 60
Verksamhetschef Helén Norström
070-484 08 44
Chefsarbetsterapeut Karin Lafleurie
08-123 553 17
Chefsjuksköterska Yvonne Jansson
08-123 568 32
Chefsjuksköterska Jessica Stackell
08-123 559 47
Chefsjuksköterska Jonas Wikström
08-123 573 96
Chefsjuksköterska Kerstin Ollén
08-123 559 43
Enhetschef Elisabeth Wahlberg
070-484 46 17
Vårdchef Gun Herman Jonasson
08-123 556 85
Bitr enhetschef Maria Fjällström
070-551 91 68
Chef för bemanningscenter Tina Trujillo
08-123 561 86
Chefsjuksköterska avd 73 Syd Maria Hellenius
08-123 580 18
Chefsjuksköterska avd 73 Nord Linda Kjerr
08-123 584 32
Sektionschef Zafira Karakezlidis
08 - 123 558 67
Chefsjuksköterska Jessica Haglund
08-123 568 22
Chefsrekryterare Poolia Rickard Thorgren
070-6763663
Chefsrekryterare Poolia Maria Eriksson
073-9445095
Chef BMA Helene Creutz, v.32-33
08-123 553 43
Bitr. Chef BMA Ann-Sofi Andersson v.28-30
08-123 553 36
Servicedirektör DSAB Torbjörn Wirf
+46704841184
Systemförvaltare Lena Issoufou Andersson
08-123 58 406
Bitr Enhetschef Maria Björklund Fjällström
070 551 91 68, vecka 28
Enhetschef Åsa Arvidsson
070-089 12 41, vecka 32
Enhetschef/Bolagsjurist Bechir Eklund
08-12356093
Beredskapssamordnare Annika Swedenhammar
08-123 562 07
Vårdchef Eva Bergström Holgersson
08-123 571 54
Gruppchef Eva-Neta Strandnes
08-123 581 40
Enhetschef Åsa Arvidsson
070-089 12 41
Sjukgymnast Camilla Walker
08-123 562 73
Lokalstrateg Rune Fagerlund
08 - 123 582 41
Chef Programkontoret Ingela Lundberg
08 - 123 562 02
Enhetschef Marie Dyberg
08-123 586 58
Chefsjuksköterska Marie Forslöw Johnsson
08-123 578 38
Vårdchef Andreas Kling
08-12355429
Bitr Chefsjuksköterska Camilla Bergström
08-12356196
Vårdchef Andreas Kling
08-123 554 29
Vårdchef Birgitta Milton
08-123 585 11
Sjukgymnast Eyglo Ingolfsdottir
08-585 818 23
Chefbarnmorska Elisabeth Bergman
08-123 569 32
Kvalitetsansvarig öl Christina Larsson
08-123 556 81
Sektionschef Sara Edén
08 - 123 586 72
Enhetschef Bechir Eklund
08-123 560 93
HR-specialist Susanne Sundstén
08-12358251
Chefsjuksköterska gastromottag Anna Granath
08-123 568 25
Chefsjuksköterska gastroavdeln Sophie Vrang
08-123 568 25
Chefsjuksköterska Lena Falk
08-123 573 62
Vårdchef Eva Hörting
070-48 46 588
Sektionsledare Annika Dunvall
08-123584 20
Vårdchef Birgitta Milton
08-123 585 11
Processledare Claes Martin
08-123 555 44
Chefssjuksköterska Inger Wallén
08-123 554 01
Chefssjuksköterska Nina Karlsson-Forsberg
08-123 569 43
Chefsjuksköterska Åsa Sverdfält
08-123 574 94
Chefsjuksköterska Rosita Åsberg
08-123 572 52
Logoped Helena Hybbinette
08-123 563 51
Chefsjuksköterska Jessica Haglund
08-123 568 22
Chefsjuksköterska Maria Eklund
08-123 583 21
Chefsjuksköterska Maria Carlsson
08-123 580 11
Verksamhetschef Anne-Maj Hansson
08-123 56471
Medicinskt ledningsansvarig lä Olle Reichard
08-12358717, 0762-091937
Verksamhetschef Anne-Maj Hansson
08 - 123 564 71
Medicinskt ledningsansvarig lä Olle Reichard
08-123 58717 , 0762-091937
Verksamhetschef Jenny Bäcklund
08-123 588 91
Verksamhetschef Mats Söderhäll
sekreterare 08-123 568 46
Chefsjuksköterska Sophie Vrang
08-123 568 25
Biträdande chefsjuksköterska Sandra Helenius
08 123 554 92
Gruppchef Eva-Neta Strandnes
08-123 58140
Tf Chefsjuksköterska Jenny Siggelin
073-746 2568
Enhetschef Tommy Stöp
08-123 588 07
Verksamhetschef Torbjörn Wirf
08-123 576 84
Chefsjuksköterska Lars-Göran Buskas
08-123 581 10
Chefsjuksköterska Nina Karlsson Forsberg
08-123 56943
Chefsjuksköterska Anette Lundkvist
08-12356919
Chefsjuksköterska Inger Wallén
08-12355401
Vårdchef Birgitta Milton
08-123 585 11
Enhetschef Eva Kedvik
070-0891224
Enhetschef Maria Sandberg
070-0891225
Enhetschef Peter Nilsson
070-4846512
Enhetschef Elisabeth Wahlberg
070-4844617
Chefsjuksköterska Camilla Lindell
08-123 58125
Chefsjuksköterska Sofia Lindell
08-123 584 55
Chefsjuksköterska Sofia Lindell
08-123 584 55
Chefsjuksköterska Sofia Lindell
08-123 58455
Enhetschef Åsa Arvidsson
070-089 12 41 fr o m 8/8
Smärtsjuksköterska Agneta Linder Carlsson
08-123 574 23 fr o m 8/8
Smärtsjuksköterska Margaretha Hellman
08- 123 57 422 fr om 8/8
Bitr enhetschef Maria Fjällström
076-551 91 68 fr om 15/8
HR-konsult Cristina Nygren
08-123 56256
HR-chef Gabriella Golshani
08-123 56213
Chefsjuksköterska Yvonne Jönsson
08-12356832
Biträdande Chefsjuksköterska Elin Karlsson
08-12355493
HR-strateg Kristina Mörk
08-123 56253
HR-chef Gabriella Golshani
08-123 56213
Chefsjuksköterska Camilla Lindell
08-12358125
Enhetschef Sara Jonsson Lyman
08-123 578 40
Enhetschef Marie Dyberg
08-123 586 58
Arbetsterapeut Jasmina Insanic
08-123 562 72
Enhetschef Mikael Lassander
08-123 580 18
Chef Clinicum Per Wahlenius
076-135 05 45
Projektledare Programkontoret Malin Inger
08-123 585 42
Chefsjuksköterska Yvonne Jönsson
08-12356832
Chefssjukgymnast Hanna Rudberg
08- 123 570 65
Verkställande Direktör Stefan Jacobson
08-123 552 00
Enhetschef Madeleine Johnsson
070-48 42 839
Medicinsk sekreterare Maria Andersson
08-123 580 05
Administratör Jessica Johansson
08-123 580 05
Chef medicinska sekretare Jolanta Fidelis Sokolowski
08-123 571 49
Chefsjuksköterska Maria Carlsson
08-123 580 11
Chefssjuksköterska Rebecca Krig
08-12356119
Chefsjuksköterska avd 65 Anna Cohen
08-123 566 09
Bitr.Chefsjuksköterska avd 65 Tina Back
08-123 569 57
Tf. Bitr.Chefsjuksköterska avd Tina Back
08-123 569 57
Sektionschef Sara Edén
08-123 586 72
Chefsjuksköterska Marie Jonsson
08-123 574 61
Bitr enhetschef Linnéa Carlsson
070- 089 19 16
Bitr enhetschef Maria Fjällström
076-551 91 68
Smärtsjuksköterska Karin Ahrel-Lundqvist
08-123 57440
HR-konsult Terese Andersson
08-123 582 55
Enhetschef Sara Jonsson Lyman
08-123 57840
Enhetschef Maria Sandgren
08-123 587 29, 0725- 822 003
Avdelningschef Anders Nygren
08-123 553 35
Överläkare Harri Sporrevik
08-123 553 35
Sektionschef Maria Persson
08-123 585 65
Enhetschef Kristina Norin
08-123 581 96
Chefsjuksöterska Elisabeth Fältström
08-123 580 13
Chefsjuksöterska Maria Carlsson
08-123 580 11
Chefsjuksöterska Åsa Doverhall-Hedberg
08-123 580 06
Chefsjuksöterska Malin Selin
08-123 580 12
Vårdchef Andreas Kling
08-123 55 429
Chefsjuksköterska Yvonne Jönsson
08-123 568 32
HR-strateg Kristina Mörk
08-123 56 253
Chefsjuksköterska diabetesmott karin Svedin
08-123-56910
Enhetsansvarig sjuksköterska H Magdalena Fröberg
08-12358735
T f Ekonomidirektör Gertrud Ocklin
08-123 58683
Chefsjuksköterska Jessica Haglund
08-123 568 22
Chefssjuksköterska Anette Lundqvist
08-1234 56915
Enhetschef Marie Dyberg
0812358658
Enhetschef Sara Jonsson Lyman
0812357840
HR-chef Gabriella Golshani
08-123 56213
HR-konsult Terese Andersson
08-123 58255
Läkarchef- överläkare Payam Azali
08-123 571 52
Vårdchef Gun Herman-Jonasson
08-123 55685
Enhetschef Zafira Karakezlids
08 – 123 558 67
Enhetschef Zafira Karakezlidis
08 – 123 558 67
Verksamhetschef Mats Söderhäll
08-123 568 46 (sekreterare)
Enhetschef, bolagsjurist Bechir Eklund
08-123 56 093
Enhetschef Medicinsk Teknik Fredrik Olovborn
0725-986275
Enhetschef Medicinteknik Fredrik Olovborn
0725-986275
Chefsfysiker Jerker Edén Strindberg
08-123 58 332
Enhetschef Angelica Lang
08-123 589 64
Chefsjuksköterska Elisabeth Fältström
08-123 580 13
Läkarchef Magnus Hedenstierna
tel:08 - 123 585 52 eller 0733
Läkarchef Magnus Hedenstierna
tel:08 - 123 585 52 eller 0733
Chefsjuksköterska Eva Franzon
08-123 556 23
Utbildningsledare Katharina Buchta
08-123 587 56
Chefsjuksköterska Frida Hultqvist Wård
08-123 584 56
Chefsjuksköterska Jessica Flygt
08-123 589 52
Chefsjuksköterska Frida Hultqvist Wård
08-123 584 56
Chefsjuksköterska Jessica Flygt
08-123 589 52
Specialistläkarchef Ann Samnegård
08-123 564 24
Chefsjuksköterska Yvonne Jönsson
08-12356832
Enhetschef Mikael Lassander
08-12358018
Vårdchef Birgitta Milton
08-12358511
Chefsjuksköterska Lilian Rosén
08-123 589 22
Gruppchef Magnus Nordström
08-12356376
Chefsjuksköterska HIA Christina Norman
08-123 556 94
Chefssjuksköterska Coronar/PCI Annika Kinch Westerdahl
08-123 587 22
Chefsarbetsterapeut Karin Lafleurie
08-123 553 17
Vårdchef Gun Herman Jonasson
08-123 556 85
Gruppchef Carina de Maré
072-582 21 60
Tjänsten hos Hjärnskaderehabil Enhetschef Maria Sandgren
08-123 587 29, 0725- 822 003
Forskningstjänst Susanne Palmcrantz Koordinator
070-9567 653
Vårdchef Gun Herman-Jonasson
08-12355685
Enhetschef Peter Nilsson
08-123 555 38, 070-484 65 12
Enhetschef Peter Nilsson
08-123 555 38, 070- 484 65 12
Biträdande Vårdenhetschef Jenny Siggelin
08-123 589 96
Vårdenhetschef Catharina Karlsson
08-123 584 55
Chefsjuksköterska Mikael Lassander
08-123 580 18
Chefsjuksköterska Marie Clefberg
08-123 584 05
Enhetschef Sara Edén
08 - -123 586 72
Verksamhetschef Birgitta Mörlin
08-123 558 45
Enhetschef Mikael Lassander
08-123 580 18
Chefsjuksktöerska avd 61 Maria Gylfe
08-123 569 65
Chefsjuksköterska avd 63 Elisabet Carlsson
08-123 569 60
Enhetschef Maria Fjällström
076-551 9168
Arbetsterapeut Anna Levy
08-123 562 85
Chefsjuksköterska Sophie Vrang
08-123 568 25
Enhetschef Madeleine Johnsson
08-123 552 12
Medicinskt ledningsansvarig lä Thomas Lundeberg
08-123 580 05
Farmaceut Jeanette Andersson
08-123 589 51
Chefsjuksköterska Annelie Söderström
0704037332
Chefsjuksköterska Annelie Söderström
08-123 568 54
Farmaceut Eva Karlsson
08-123 572 32
Gruppledare/klinisk farmaceut Jeanette Andersson
08-123 589 51
Chefsjuksköterska Annika Dunvall
08-123 584 20
Processledare Claes Martin
08-123 555 44
Chefsjuksköterska Camilla Lindell
08-123 581 25
Chefsjuksköterska Camilla Lindell
08-12358125
Chefsjuksköterska Siham Ekman
08-123 585 27
Chefssjuksköterska Nina Karlsson-Forsberg
08-123 569 43
Chefsjuksköterska Lars-Göran Buskas
08-123 581 10
Enhetschef Ingmarie Ringborg
08-123 57475
Sektionsledare Anna Nilsson
0812355716
Chefsjuksköterska Lena Harrysson
08-12358271
Biträdande chefsjuksköterska Kristin Derland
08- 123 583 90
Chefsjuksköterska Maria Gylfe
08-123 569 65
Klinikchef Fysiologikliniken Lars-Göran Nordin
08-123 553 74
Chefsjuksköterska Per Gustafsson
08-123 570 26
Chefsjuksköterska Camilla Westerholm
08-123 583 66
Chefsjuksköterska Jessica Flygt
08-123 589 52
Gruppchef Carina de Maré
08-123 588 08
Chefsjuksköterska Camilla Andersson
08-123 583 14
Vårdenhetschef Catharina Karlsson
08-123 584 55
Vårdenhetschef Susanne Jansson Englund
08-123 589 85
Lena Harrysson
08-123 582 71
Hans Gustin
08-123 577 23
Gun Herman Jonasson
08-12355685
Kristina Norin
08-123 581 96
Åsa Sverdfält
08-123 574 94
Jenny Backlund
08-123 588 91
Terese Andersson
08-123 582 55
Annika Alvelius
08-123 55 363
Lena Harrysson
08-123 582 71
Karin Lafleurie
08-123 553 17
Sonja Andersson
08-123 583 48
Lena Sandström
08-12355000
Jonna Nybäck
0812356281
Lena Henning
08-123 57051
Per Gustafsson
08-12357026
Karin Lafleurie
08-123 553 17
Elisabeth Wahlberg
070-484 46 17
Susanne Isberg
08-123 557 33
Christina Norman
08-123 556 94
Annelie Söderström
08/123 583 07
Sabina Al Kass Yousef
08-123 590 19
Zafira Karakezlidis
08-123 558 67
Björn Samnegård
08-123 579 55
Anna Cohen
08-123 566 09
Åsa Doverhall-Hedberg
08-123 580 06
Susanne Ahlström
08-123 569 19
Terese Andersson

Lena Pettersson
08-123 572 88
Marie Jonsson
08-123 574 61
Marie Forslöw Johnsson
08-123 578 38
Mats Salemyr
08-123 579 48
Annika Kinch Westerdahl
08-123 587 22
Anette Nilsson
08-123 554 64
asa.skargard@sll.se
08-123 556 94
Fredrik Olovborn
08-123 589 92
Eva Söderman Robertsson
08-123 592 88
Maria Olofsdotter
08-123 56965
Maria Olofsdotter
08-123 569 65
Susanne Posse
08-123 59 302
Malin Nilsson
08-123 562 29
Johanna Rehn
08-123 583 21
Maria Werner
08-12358389
Camilla Westerholm
08-123 583 66
Tommy Stöp
08-123 588 07
Kristina Norin
08-123 581 96
Petra Wallgren Björk
08-123 557 46
Hans Gustin
08-123 577 23
Karin Forsberg
08-123 569 43
Olle Kilander
08-123 563 28
Emmy Hadvall
08 – 12355867
Martin Petersson
08-123 576 82
Maria Carlsson
08-123 580 11
Malin Selin
08-123 580 12
Yvonne Axelsson
08-123 577 26
Karin Svedin
08-123 569 10
Maria Persson
08-12358565
Konstantinos Padazis
08-123 59 174
Charlotta Johansson
08-123 568 22
Jenny Westholm

Marcus Karlsson
08-12359180
Tina Trujillo
08-123 561 86
Ing-Marie Åkerblom
08-123 574 75
Andreas Kling
08-123 554 29
Eva-Neta Strandnes
08-123 581 40
Camilla Josvall Vilhelmsson
08-123 590 82
Maria Danell Möller
08-123 585 06
Jolanta Fidelis Sokolowski
08-12357149
Elisabet Karlsson
08-123 569 60
Jonas Wikström
08-123 573 96
Marit Lundgren
072-5822008
Karim Saadi Ale Kassir Mahmoud
072-569 40 85
Konstantinos Padazis
08-123 591 74
Agneta Tamwelius
08-123 553 01
Christer Ekberg
08-123 562 03
Jenny Siggelin
08-12358996
Camilla Lindell
08-123 581 25
Carina de Maré
08-12358808
Sofia Norrman
08-123 586 91
Cecilia Löfgren
08-12355000
Gabriella Golshani

Sara Lundqvist
08-123 566 78
Susann Sundsten
08-123 582 51
Josephine Hopstadius

Py Johnson-Fohlin

Angela Leal Morán
08-123 572 88
Martin Petersson
08 - 123 576 82
Sanna Ekman
08-12355685
Tove Öhrman
08-123 56149
Annika Dunvall
08-123 584 20
Marie Arveklint
08-123 574 61
Jannike Engblom
08-123 55195
Cecilia Linde
08-12357713
Magdalena Ivarsson
08-123 558 98
Björn Wiktorin
08-123 564 48
Bernadette Bäcklund
08-123 574 93
Åsa Doverhall-Hedberg
08-123 580 06
Åza Lundwall
08-123 592 13
Karin Richardson
08-123 569 43
Maria Sandgren
08-123 587 29
Catharina Karlsson
08-123 584 55
Ingrid Lindgren
08-123 554 63
Johanna Rehn
08-123 583 21
David Stillström

Margareta Johansson
08-123 589 87
Sanaz Shafiei
08-123 56078
Helene Creutz
08-123 553 43
Cecilia Löfgren
08-123 556 85
Susanne Nilsson
08-12355817
Maria Werner

Eva-Neta Strandnes
08-123 581 40
Annette Willner

Annette Willner

Payam Azali

Jenny Bäcklund
08-123 588 91
Hans Jernberg
08-123 56915
Helene Creutz
08-123 553 43
Ann-Sofi Andersson
08-123 553 36
Annika Kinch Westerdahl
08-123 587 22
Åsa Hammar
08-123 56179
Beatrice Bellinder
08-12358776
Karin Knudsen Malmqvist
08-12357973
Annelie Söderström
08/123 583 07
Malin Dymén
08-123 581 52
Susanne Isberg
08-123 557 33
Sabina Al Kass Yousef
08-123 590 19
Anna Uher
08-123 579 14
Elisabeth Wahlberg
070-484 46 17
Peter Nilsson
070-4846512
Eva Kedvik
0700-891224
Marie Arveklint
08-123 574 61

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Danderyds Sjukhus AB
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Tillsvidareanställning, 100%. Tillträde enligt överenskommelse.

Besöksadress

Mörbygårdsvägen
None

Postadress

---
---, ---

Liknande jobb


Fysioterapeut/sjukgymnast

15 July 2015

Sjukgymnast/Samordnare

21 August 2013

Legitimerad fysioterapeut

6 December 2016

Legitimerad sjukgymnast 100 %

22 July 2013