Sjuksköterskor natt till ny intermediärvårdsavdelning för barn i Malmö!

Arbetsbeskrivning

Gör skillnad. Varje dag.

Som första barnenhet i Malmö ska barninfektionsavdelning 2 till hösten öppna två intermediärvårdsplatser och söker tre sjuksköterskor natt som vill vara med på denna spännande resa!

”Att arbeta med intermediärvård är både lärorikt, utmanande och omväxlande! För dig som sjuksköterska natt innebär det en närmare dialog med behandlande läkare samt att du är mer delaktig och närvarande i bedömningen av patienten. Det förutsätter både större kompetens och ansvar än på avdelningen samt ställningstaganden utöver det vanliga.” Marit Gramstad, Enhetschef

Intermediärvård hos oss kommer att omfatta svårt och akut sjuka barn vars medicinska/omvårdnadsmässiga behov inte kan tillgodoses på vårdavdelning men då medicinsk indikation för intensivvård inte heller föreligger. I syfte att förhindra försämring och risk för intensivvård ska avancerad och basal stödjande behandling med övervakning och täta kontroller av vitala funktioner kunna ges av ständigt närvarande personal. Vanligast förekommande diagnoser för dessa barn är infektionstillstånd eller respiratoriska sjukdomstillstånd som exempelvis kräver CPAP-behandling.

Barninfektionsavdelning 2 ingår i område Akut/Infektion tillsammans med avdelning 61 i Lund och barnakutmottagningarna i Malmö och Lund. Avdelningen har 12 vårdplatser och vårdar barn och ungdomar (0-18 år) med akuta tillstånd. Hos oss är vårdtiderna oftast korta, endast några dygn och vi har en tydlig säsongsvariation. En medarbetare beskriver avdelningen såhär:

”Vi har en jättebra personalgrupp som hjälps åt och stöttar varandra. Hos oss är det okej att ställa frågor och inte veta allt vilket gör att man kan slappna av och vara sig själv. Gruppen är varierad både vad gäller ålder och erfarenhet även om vi gärna skulle ha några fler manliga kollegor!”

Totalt är vi cirka 35 medarbetare på avdelningen bestående av barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, barnsköterskor, undersköterskor, sekreterare och läkare. Vi arbetar enligt FNs barnkonvention och NOBAB standard.

ARBETSUPPGIFTER
”Att jobba med akut sjuka barn skiljer sig från vanlig vård eftersom hela familjen är involverad. Att kunna samarbeta med föräldrarna och göra dem delaktiga i vården är därför en viktig och spännande del av vårt arbete. Korta vårdtider och varierande patienter både vad gäller diagnos och ålder gör att ingen dag blir den andra lik. Handledning av studenter ingår dessutom i vårt arbete vilket både är roligt och lärorikt. Jag älskar att jobba med barn för de visar precis hur de mår och blir oftast friska lika snabbt som de blir dåliga!”
Barnsjuksköterska på avdelningen

För att du ska känna dig trygg och kompetent inom intermediärvården håller vi på att skapa ett grundligt och strukturerat introduktionsprogram om sex veckor som alla anställda, såväl nya som gamla, ska genomgå. Programmet syftar till att ge dig omfattande kompetens inom både medicinteknisk apparatur liksom teoretisk och praktisk kunskap kring vård av akut sjuka barn. Med hänsyn till dina erfarenhet kommer delar av programmet att individanpassad och andra delar vara gruppbaserade. Utbildningen kommer bland annat innefatta workshops där du får möjlighet att öva akuta situationer och scenarion.

Beroende på din bakgrund kommer du som nyanställd först och främst att arbeta med avdelningsarbetet och efterhand introduceras till intermediärvården.

För oss är det viktigt att du som medarbetare trivs och får möjlighet att växa i din yrkesroll och därför satsar vi mycket på kompetensutveckling. Utifrån intresse och verksamhetens behov har alla medarbetare hos oss ett eget ansvarsområde som man får avsatt tid att arbeta med. Dessutom genomför vi regelbundet utbildning och workshops inom relevanta områden.

KVALIFIKATIONER
Är du en lugn och trygg person som vill bidra med glädje, energi och engagemang? Vill du jobba med akut sjuka barn i en omväxlande miljö där delaktighet och utveckling är ledord? Då vill vi gärna ha dig som vår nya kollega! Vi välkomnar både dig som erfaren och nyutexaminerad barnsjuksköterska att söka!

Vi söker dig som är:
• Legitimerade sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård
• Språkkunskaper i svenska motsvarande nivå C1 enligt Europarådets skala
• Har du specialistkompetens eller erfarenhet inom barn- eller intensivvård är det meriterande för tjänsten.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att göras vid eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval, välkommen med din ansökan redan idag!

Vi ser fram emot att träffa dig!
/Dina framtida kollegor på Barninfektionen 2


ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en god ambassadör för våra värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt.

Skånes universitetssjukvård (SUS) bildades den 1 juni 2013 och består av Skånes universitetssjukhus samt av den offentligt bedrivna primärvården i Malmö- och Lundområdet. Skånes universitetssjukhus omfattar sjukhusverksamheterna i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Förvaltningen har totalt omkring 12 700 medarbetare och en omsättning om 12,7 miljarder kronor. SUS erbjuder primärvård, länssjukvård och högspecialiserad vård, samtidigt som vi utbildar och bedriver avancerad forskning i nära samarbete med universitet och högskolor. Vi arbetar med respekt för människan och strävar alltid efter att vara bland de bästa

På www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Christina Kiö, Enhetschef
040- 33 17 57
Nils Wilking - Verksamhetschef
046-17 75 06, 0768-89 01 90
Amina Hadzialic, Verksamhetschef
040-623 47 18
Ann-Charlotte Malmros - Enhetschef
040 - 33 32 91
Åke Andersen, Verksamhetschef
0413-351019
Martin Kvist - Verksamhetschef
046-2751972 (sekr)
Lisbeth Rosdahl - Enhetschef
046- 17 60 89
Kirsti Marttila-Gaard, Enhetschef avd 1
040-33 76 67
Stephan Källström, Enhetschef avd 3
040-33 66 97
Eva B Lindblad, Verksamhetsledare Ortopedi Malmö
040-33 21 20
Pia Jangsell, Enhetschef
046-17 76 66
Christine Åkesson, Enhetschef
046-17 37 22
Ann-Charlotte Holmqvist, Enhetschef
046-17 62 00
Pia Weijdegård - Enhetschef
046-17 70 26
Charlotte Vigre - Enhetschef
040- 33 61 86
My von Friesendorff, Sektionschef
040-33 15 69
Gun Ingvarsson, Chefssekreterare
046- 1735 64
Henrik Ahlborg, Sektionschef
040- 33 82 78
Peter Hochbergs, Verksamhetschef
046-17 30 02
Jonas Jögi, Sektionschef klinisk fysiologi och n
046-17 33 95
Sara Lövgren, Enhetschef
046-17 67 13
Katinka Holgersson, Enhetschef
046-17 67 11
Ulrika Hansson, Enhetschef
046-17 20 76
Katarina Bexelius, Enhetschef
046-17 13 52
Henrik Elg, enhetschef
040-33 82 07
Cecilia Ivarsson, Enhetschef
040-33 16 32
Åse Persson - Enhetschef
046 - 17 81 67
Charlotte Heander, Administrativ enhetschef
040-33 25 04
Eva Schumacher - Enhetschef
046-17 83 56
Fia Jakobsson, Enhetschef
046-275 17 33
Annica Lusth - Verksamhetschef
0702-85 29 39
Carina Lundh-Black, enhetschef
046-17 30 97
Carina Siller, Enhetschef
040-33 18 91
Lena Karlsson, Leg. dietist
040-33 36 68
Helena Nilsson, Enhetschef avd 4
040-33 24 44
Carina Karud - Enhetschef
040-33 86 52
Henrik Elg, Enhetschef
040-33 82 07
Martina Svensson, Klinisk lärare
040-33 71 46
Marie-Louise Hammartorp, enhetschef
040-33 67 87
Catarina Sundberg, Undersköterska
040- 33 17 45
Ann-Charlotte Holmqvist, Enhetschef
046- 17 62 00
Boel Ilvemark,Tf områdeschef
040-33 57 08
Anders Tingberg - Enhetschef
040-33 11 55
Ingela Fridlund - Enhetschef avd 14
046 - 17 19 35
Yvonne Rundgren - Enhetschef
040 - 33 86 12
Ingvar Kristiansson, sektionschef barn och skele
046-17 35 36
Annika Samuelsson, administrativ enhet
046-17 35 80
Marianne Uggla, Enhetschef
040-33 38 10
Eva Magnusson, Enhetschef
046-17 71 85
Albana Skenderi, Enhetschef avd 3
046- 17 61 50
Veronica Friman - Enhetschef
046-17 76 69
Ann Lindqvist - Sjuksköterska
046-17 76 30
Åsa Dahlqvist, tf Enhetschef Lund
046-17 39 65
Agneta Svensson, tf Enhetschef Malmö
0725-50 96 38
Carolin Freccero, Sektionschef Plastikkirurgi
040-33 10 00
Ann-Charlotte Nordblad, Enhetschef Ögonsjukvårde
040-33 27 26
Ingrid Schölin, Enhetschef
0766-48 61 38
Samra Mehmedovic Al-Dujaily - Verksamhetschef
0766 - 48 66 35
Sanela Ruscukic - Enhetschef
0725 - 75 29 48
Catrine Johansson, Enhetschef avd 2
040-33 24 32
Enhetschef Annika Malmlöf
040-33 26 39
Ann-Charlotte Reimertz, Enhetschef
046-17 18 87
Rasmus Strömblad - Tf Enhetschef
040-33 79 20
Ulla Rydén, Verksamhetschef
0732-59 42 84
Annica Landberg, Tf enhetschef
040-623 44 37
Pia Viktor Persson, Verksamhetschef
0768-87 17 54
Camilla Danielsson, Verksamhetschef
072 - 544 63 32
Marie Olsson, Enhetschef
046-17 24 67
Henrik Ramcke - Enhetschef
040-33 37 32
Verksamhetschef, VO IPV Carolina Samuelsson

Christina Westerdahl, Verksamhetschef
046-275 17 25
Kristin Majlöv, Medicinsk sekreterare
046- 275 21 93
Kristina Berntsson, Enhetschef
072-599 73 91
Martin Kvist, Verksamhetschef
046-275 19 72 (sekr)
Sofia Bergvall, Verksamhetschef VC S Sandby
0725-32 70 43
Ellen Myhre-Larsson - Enhetschef
040- 33 64 63
Linda Santacruz - Medicinsk sekreterare
046- 17 89 84
Britt-Marie Eriksson, Enhetschef Anestesi Lund
046-17 13 50
Bertil Öhlin, Sektionschef
046-17 67 88
Maria Ohlson Andersson - Verksamhetschef
040-33 57 01
Områdeschef Marie Fagergren
046-17 20 36
Leyla Gümec - Enhetschef
040-33 20 40
Gun Tranström, Områdeschef
040 - 33 79 70
Thereze Losvall, Enhetschef
0725-45 83 12
Pia Johansson, Tf Enhetschef
040-623 42 84
Camilla Tropp-Ekelund, Verksamhetsområdeschef
0768-89 02 93
Martin Kvist, Verksamhetschef
046-275 19 72
Eva Berggren-Josefsson, Områdeschef
040-33 11 38
Carina Lilja, Enhetschef
046-17 10 42
Lou Kruse - Enhetschef
046-17 25 56
Ulla-Britt Andersson, verksamhetschef
046-275 20 03
Peter Wolf, Områdeschef
040-33 57 03
Eva Nordell, Enhetschef
0725-08 67 70
Jenny Wibacke, Områdeschef
040-33 83 92
Inger Nilsson, Enhetschef
040- 33 24 83
Marie Strömbäck - Enhetschef
040 - 33 30 59
Enhetschef Akutmottagningen Svante Normark
040-33 51 03
Enhetschef Akutmottagningen Mattias Jönsson
040-33 51 02
Ann-Charlotte Gabsi, Enhetschef
046-17 63 90
Boel Ilvemark, Områdeschef
040-33 57 08
Kajsa Skoog, Sektionsledare och Pia Brorsson, Te
040- 33 76 06
Leena Sundberg, Tf Enhetschef
0725-59 51 97
Helena Nilsson, Enhetschef
040-33 24 75
Enhetschef Eva Runesson
040-33 39 51
Kajsa Skog, Sektionsledare
040- 33 76 06
Pia Brorsson, Teamledare
040-33 76 06
Sven Bäck - Enhetschef
046-17 63 19
Maria Erixon, Enhetschef
040-33 11 90
Rose-Marie
040-33 27 22
Susanna Roth - Enhetschef (semester v 26-28)
040-33 61 62
Åsa Engblom, Verksamhetschef
0768 - 87 17 96
Pia Teleman, Verksamhetschef VO kvinnosjukvård
046-17 25 34
Josefin Forsén, Enhetschef avd 3
040-33 78 93
Eva Lagnebo, Enhetschef avd 3
040-33 75 33
Britt W-Johansson, Enhetschef avd 74
046-17 18 79
Marie Andersson, Enhetschef avd 74
046-17 18 29
Sara Adolfsson, Vårdförbundet
046-17 18 26
Enhetschef Malin Andersson
046 - 17 58 80
Enhetschef Annette Persson
046-17 24 17
Elpida Scamioti, Teamledare operation
040-33 30 78
Victoria Boklund, Verksamhetschef
040-623 48 84
Henrik Elg - Enhetschef
040- 33 82 07
Ola Nilsson - Verksamhetschef

Ann-Charlotte Holmqvist, Enhetschef
046-17 62 00
Enhetschef Akutmottagningen Kristina Bengtsson
040-33 51 02
Nabil Al-Dujaily, Specialist i allmänmedicin
040-623 40 18
Carina Törn, Laboratoriesamordnare
040-39 19 17
Åke Lernmark, Professor
040-39 19 01
Carin Andrén Aronsson, Enhetschef
040-39 11 13
Enhetschef ortopeden/avd 1 Kirsti Marttila-Gaard
040-33 76 67
Enhetschef ortopeden/avd 3 Stephan Källström
040-33 66 97
Gunnar Lindvall, Verksamhetschef
040-623 93 55
Susanne Hynger, enhetschef
040- 33 19 17
Lotta Reimertz, Enhetschef
046 - 17 18 87
Anki Ekman
046-17 11 82
TF Enhetschef Rebecka Berglund
0721-99 81 70
Verksamhetschef Victoria Boklund
0703-45 35 70
Områdeschef VO infektionssjukdomar Gun Tranström
040-33 79 70
Birgitta Nilsson, Områdeschef
046- 17 52 49
Daniel Roth, Specialistläkare/ST-studierektor/Fa
046-17 29 46
Verksamhetschef Magnus Eneroth

VO Internmedicin Maria Ohlson Andersson, Verksamhetschef
040-33 57 01
Semester 13/7-2/8 Bodil Rasmusson, Enhetschef,
040-33 57 07
Ann-Charlott Gabsi, Enhetschef
040- 33 57 04
Semester v. 28-30 Ulrika Carlsson, Enhetschef avdelning 8
046-17 37 44
Eva B-Lindblad, Enhetschef
040-33 21 20
Kontaktperson i juli Ninni Westgren, Verksamhetschef
070-623 20 65
Åsa Wieslander, Tf Verksamhetschef
040-623 45 91
Malin Welin, Enhetschef
046-17 76 13
Carita Hedar, Enhetschef Avdelning 12
046- 17 22 31
Camilla Andersson, Enhetschef Avdelning 11
046- 17 36 24
Margaretha Persson - Enhetschef
040-33 20 37
Marie Fagergren, Områdeschef
046-17 20 36
Ulrika Carlsson, Enhetschef avdelning 8
046-17 37 44
Tomas Ohlsson, Enhetschef
046-17 63 49
Maarit Nieminen - Enhetschef
040-623 40 95
Mona Bungum, Områdeschef
040-33 56 20
Monika Wilzén, Områdeschef
046-17 11 17
Camilla Andersson - Enhetschef
040-33 29 32
Ann-Charlott Gabsi, Enhetschef
046–17 63 90
Silke Engelholm, Sektionschef
046-17 55 11
Maria Ohlson Andersson, Verksamhetschef
040-33 57 01
Carina Wahlgren, Områdeschef
046- 17 67 01
Oskar Hammar, Sektionschef
040-33 63 24
Christina Rausér, Sektionschef
046-17 69 70
Peter Lanbeck - Verksamhetschef
040-33 77 00
Peter Lanbeck, Verksamhetschef
040-33 77 00
Abid Gulshir, Specialistläkare i allmänmedicin
040-623 44 40
Percy Nilsson Wimar - Sektionschef Barnmedicin
040-33 28 43
Ingrid Schölin - Enhetschef avd 31
0766-48 61 38
Annette Nilsson - Enhetschef Malmö
040- 33 20 34
Liz Geidenstam-Åkesson, Enhetschef Klinisk fysio
040 - 33 87 40
Margareta Anicin Enhetschef, Klinisk fysiologi o
040-33 87 76
Tina Haraldsson, Medicinsk sekreterare Klinisk f
040-33 87 02
Agneta Åkesson, Verksamhetschef
0725- 998 409
Maarit Nieminen - Enhetschef
040-623 40 95
Åsa Dahlqvist, Enhetschef
0768-87 03 46
Jenny Persson, Fysioterapeuterna (LSR)
046-17 11 45
Sofia Kårmark - Omvårdnadsledare
046 – 17 24 14
Enhetschef Maria Erixon
040-33 11 90
Marianne Uggla, Enhetschef
040-33 38 10
Malin Welin, Enhetschef
040-33 38 97
Pia Malmkvist, Verksamhetschef, VO Hjärt- och lu
046-17 69 64
Lotta Holmqvist, Enhetschef
046 – 17 62 00
Områdeschef Boel Ilvemark
040-33 57 08
Eva Lexnor - Enhetschef
040-33 11 23
Eva Broström, Tillförordnad Enhetschef
040-33 11 42
Helene Jensen, Enhetschef avd. 86 och 88
046-17 76 80
Liselotte Jarl, Sjuksköterska
040-6239371
Marcelo Rivano, Sektionschef

Catarina Wictorsson - Enhetschef
040-33 80 75
Kirsti Marttila-Gaard - Enhetschef, ortopeden 1
040-33 76 67
Hanne Thage – Enhetschef, ortopeden 1
040-33 76 65
Hirzeta Zulic - Medicinsk rådgivare
040-623 42 87
Cecilia Meurling, Enhetschef
040-33 25 05
Helen Loyd, Enhetschef
040- 33 70 02
Ann-Charlott Gabsi, Enhetschef
046-17 63 90
Eva Lagnebo, Enhetschef
040-33 75 33
Kristin Karlsson, Tf enhetschef
040-33 78 93
Kerstin Nisula, Områdeschef
046 – 33 34 40
Annika Törnqvist, Enhetschef
0721-99 80 03
Maria Karlsson, Enhetschef
0725-31 85 76
Agneta Svensson, Enhetschef Malmö
040-33 30 29
Yvonne Rundgren, Enhetschef
040-33 86 12
Maria Lindborg - HR-specialist (För facklig hänv
0768-87 13 20
Carsten Winther, Verksamhetsområdeschef (VO PV L
0725-97 52 26
Oskar Hammar, Sektionschef
040-33 63 24
Lena Runsten, Enhetschef
040-33 84 64
Thomas Sipola - Enhetschef
046-17 58 40
Elisabeth Rünow, ST-läkare
040-33 17 77
Karin Hansen, ST-läkare
040-33 77 47
Anita Kerrén, Enhetschef
046 - 17 81 79
Bodil Rasmusson, Enhetschef
040-33 57 07
Helena Nilsson, Enhetschef
040- 33 83 05
Judit Talos, Enhetschef avd 12
040-33 36 54
Cecilia Faritzson, Områdeschef
076-8871255
Marica Jarvén, Enhetschef
040-336467
Paula Oldén, Enhetschef Malmö
040-33 31 09
Ulrika Sundström, Enhetschef
046-17 15 76 , 072-576 06 01
Anneli Pettersson, Enhetschef rehabavdelning och
0706-038 562
Nina Sackmann, Enhetschef
046 - 176705
Katinka Holgersson, Enhetschef
046 - 176711
Anders Öjerstedt, Enhetschef
046 - 171352
Susanne Malm, Områdeschef
040-33 24 71
Cecilia Lindgren, HR
040-331787
Måns Björklund, Enhetschef
046-17 62 90
Suzanne Hvalgren - Enhetschef
0725-99 72 65
Maarit Nieminen, Enhetschef
040-623 40 95
Ulrika Nilsson, Enhetschef
046- 17 38 89
Cecilia Lindgren, HR-specialist
040 331787
Carina Olesen, Enhetschef
0413-35 10 21
Charlotte Olsson, HR-Specialist
0703-81 85 62
Victoria Boklund, Verksamhetschef
0703 - 45 35 70
Malin Axelsson. Områdeschef
046-176134
Katharina Borgström - Enhetschef
040-33 76 37
Anette Larsson, Arbetsterapeut
046-17 28 37
Gisela Otto, Sektionschef
046-17 18 09
Linda Mann Knutas, Enhetschef
040-33 39 45
Charlotta Karlström, Enhetschef
040-623 92 00
Anna Bengtsson, Enhetschef
040-33 22 10
Maj Britt Larsson - Enhetschef
040-33 83 06
Helena Nilsson, Enhetschef
040-33 83 05
Laila Blönnigen, Enhetchef
040-33 74 15
Suzanne Didricksson, Enhetschef till och med 201
040-623 45 43
Åse Jönsson, enhetschef. Semester 22/6-1/7
046-17 14 82
Yvonne Mårtensson, Administratör
046- 17 75 20
Sandra Bengtsson, Chefsstöd
0725-72 32 36
Marie Andersson, Enhetschef
046-17 18 29
Britt Johansson, Enhetschef
046-17 18 79
Eva Stridsberg, Enhetschef, semester tom v. 29
040-33 67 91
Maria Zettersköld, Undersköterska/HR-administrat
040-33 17 41
Lisbeth Rosdahl, Enhetschef Ortopedi Lund
046-17 60 89
Sofie Rosencrantz, Enhetschef
046-17 13 47
Eva Holmer, Enhetschef
046-17 13 43
Britt-Marie Eriksson, Enhetschef
046-17 13 50
Pernilla Brandtlund-Runsten, Enhetschef Kirurgi
046-17 27 10
Åsa Dahlqvist, Enhetschef Lund
046-17 39 65
Eva Stattin, Enhetschef
040-33 36 92
Niklas Larsson, Enhetschef
040-33 24 75
Thereze Losvall, Enhetschef
042-406 35 09
Margareta Koerth-Bilen, Verksamhetschef
0725-99 71 02
Kiki Broholm, Enhetschef
0735-73 72 81
Camilla Andersson, Enhetschef avdelning 8
046-17 37 77
Peter Lanbeck, Verksamhetschef
040-33 77 00
Peter Wiksell, Sektionschef
040-33 77 71
Fia Jakobsson - Enhetschef (semester tom v. 30)
072-597 78 0
Pernilla Munthe-Granlund - Sjuksköterska
046-275 17 32
Carina Fritzell, Enhetschef
046-17 76 13
Sofia Bergvall, Verksamhetschef (semester v.28-3

Anette Kroon (vecka 29-30)
046-17 14 77
Marcelo Rivano, Verksamhetschef

Elisabet Bergh Börgdal, Enhetschef
040-336096
Peter Lydow - Enhetschef avd 13
046 - 17 19 33
Charlotte Jeppsson, Sektionschef
0768-890207
Agneta Svensson, Enhetschef Malmö
0725-509638
Eva Broström, TF Enhetschef
040-33 11 23
Carina Forssell, Tf Enhetschef (semester 14/7-10
040-623 46 67
Inger Axelsson, Enhetschef avd. 87
046-17 85 17
Lena Holm, Undersköterska
046-17 24 87
Tomas Nyman, Enhetschef Malmö
040-33 51 02
Anders Öjerstedt, Enhetschef Lund
046-17 13 52
Emma Johansson, Fysioterapeut
040 – 33 15 05
Patrik Persson, Enhetschef
0768-87 13 68
Malin Alvén, Enhetschef avd 4
046-17 71 83
Åse Jönsson - Enhetschef
046-17 21 25
Eva Berge, Enhetschef
046-17 11 26
Jan Lillienau, Sektionschef
046-17 13 87
Helene Sjöström, Enhetschef
040-33 76 06
Sara Ekeroth, Enhetschef
040- 33 10 93
Pia Brorsson, Enhetschef
040-33 76 06
Katarina Nellgård, Enhetschef Neuroradiologi och
046-17 70 26
Marika Camper, Enhetschef
0725-97 53 79
Maj-Britt Larsson, Enhetschef
040- 33 83 06
Björn Hassgård, Tf verksamhetschef VC Södertull
0725-42 29 13
Enhetschef Eva Stattin
040-33 36 92
Enhetschef Niklas Larsson
040-33 24 75
Åse Jönsson, enhetschef. Semester vecka 30-32
046-17 14 82
Åsa Blomberg, Enhetschef
0725-88 69 10
Klarika Krizbai Karlsson, Enhetschef
040- 33 13 00
Christina Follrud, Enhetschef
040-33 10 95
Gunnel Holmgren Bahrmark, Enhetschef
040-33 35 07
Monica Lindskog - Enhetschef
040 - 33 84 43
Ann-Christin Ekman - Enhetschef
046-17 28 19 (semester v.32-34)
Cecilia Meurling, Enhetschef
040-332505
Åsa Wallin - Verksamhetschef
040 - 33 55 19
Växel Barn- och ungdomsmedicinavdelningen
040-33 16 43
Nina Sackmann, Enhetschef Lund
046-17 67 05
Annette Nilsson - Enhetschef
046-33 20 34
Sanela Ruscukic, Enhetschef
0725 - 75 29 48
Åsa Blomberg, Enhetschef
040-623 44 24
Fysioterapeuterna Karin Holen
040- 33 32 53
Cenitha Broman-Nilsson, verksamhetschef
0725-999036
Eva Löfgren - enhetschef
0721-998482
Sofia Bergvall, Verksamhetschef
046-275 23 08
Agneta Rosdahl, Verksamhetschef
0768-93 02 86
Helena Lantz-Holm, Distriktssköterska
046-275 19 50
Tom Knöös - Områdeschef för strålningsfysik
0768 - 87 14 34
Dusica Malama, Verksamhetschef
040-623 44 66
Cecilia Persson, Verksamhetschef
040-623 48 84
Åse Jönsson, Enhetschef. Semester 31/8-7/9.
046-17 14 82
Anders Bergenfelz - Enhetschef Professor
046-17 14 92
Anneli Kihlgren - Klinisk lärare
040-33 32 88
Åsa Frithiof Esser, tf verksamhetschef
040-623 47 41
Maj-Britt Larsson, Enhetschef
040-33 83 06
Helene Jensen - Enhetschef avd. 86 och 88
046-17 76 80
Johan Ericsson, Enhetschef
040-33 37 29
Gunilla Casservik-Persson, Enhetschef
040-33 19 49
Caroline Nilsson, Enhetschef Neuro-obs
040-33 20 40
Torbjörn Thörn, Fysioterapeut
046-17 28 80
Susanne Hellström - Enhetschef mottagningen Malm
040- 33 55 33
Kirsti Marttila-Gaard, Enhetschef
040-33 76 67
Kerstin Narbe, Enhetschef
040-33 12 20
Hanna Sundblad, Enhetschef
040-33 12 10
Susanne Lindström
0725-975302
Björn Ekmehag, Divisionschef
0725-97 59 93
Eva Cegrell, Enhetschef
0706-17 94 31
Christina Kiö, Enhetschef
046-17 36 25
Förfrågningar hänvisas primärt till HR-specialis

Medicinskt ledningsansvar Anestesi Malmö Anders Rehn, Sektionschef, Anestesi- och intensi
040-33 16 16
Medicinskt ledningsansvar Intensivvård Johan Persson, Sektionschef, Anestesi- och inten
046-17 37 76
Carolina Samuelsson, Verksamhetschef
046-17 38 41
Förfrågningar hänvisas primärt till HR-specialis
040-33 34 31
Ingrid Östlund - Sektionschef med ledningsansvar
046-17 15 63
Göran Magyar, Verksamhetschef
046-17 75 58
Linda Åswärd, Enhetschef
046-17 81 15
Kristina Berntsson, Enhetschef
0725-99 73 91
Maria Erixon, Enhetschef
040-33 11 90
Helena Keller - Enhetschef
040- 33 16 63
Jenny Andersson, Enhetschef HR
046-176775
Carina Martinsson, HR-administratör
046-176704
Eva Granvik, Enhetschef
072-24 69 245
Therese Gunnerdal, Hr-specialist
0725-976046
Sven Bäck - Enhetschef
046- 17 63 19
Jessica Jubner Wegbratt, Enhetschef
046-17 81 14
Hanna Carlsson, Enhetschef
040-33 84 43
Camilla Danielsson, Verksamhetschef
0725- 44 63 32
Agneta Åkesson, Verksamhetschef
0725- 99 84 09
Ann-Charlotte Grönstervall, Enhetschef KAVA
046-17 58 68
Agneta Åkesson, Verksamhetschef
040-6234547
Stefan Santén, Sektionschef
040-33 18 69
Bodil Andersson, Enhetschef Klinisk fysiologi oc
046-173026
Eva Berge, Enhetschef
040-33 84 64
Lisbeth Nilsson, Enhetschef
046-17 26 53
Sophia Zackrisson - Sektionschef Gastro-urosekti
040- 33 87 97
Lisa Ander Olsson – Tf. Sektionschef
046 – 17 51 69
Nina Sackmann, Enhetschef Lund
046 - 17 67 05
Sofia Gerward, Sektionschef Lund
0706-15 16 80
Oskar Hammar, Sektionschef Malmö
040-33 63 24
Karin Magnusson, Enhetschef
040 -33 23 25
Rasmus Strömblad, Enhetschef
040-33 79 20
Nina Sackmann, Enhetschef
046-17 67 05
Cindy Persson – Omvårdnadsledare sjuksköterska
046 – 17 24 14
Karin Cedwall, Enhetschef HR
046-17 79 83/ 0705-218950
Anki Ekman, Enhetschef
046-172819
Agneta Åkesson, verksamhetschef
040-623 45 47
Inger Oddmo – Enhetschef Neurologiavdelning 25
046- 17 21 68
Carin Nilsson, Enhetschef
040-33 19 68
Charlotte Erngren Områdeschef VO Barnkirurgi/Neo
046-17 83 63
Marie Lundström Områdeschef VO Barnmedicin
046-17 80 10
Ulrika Nordgren, Enhetschef
040-332794
Aida Sarac - Tf Enhetschef
040-33 36 49
Carsten Winther, Verksamhetschef
0725-97 52 26
Emelie Persson, Områdeschef
040-33 19 11
Ulrika Sundström, Enhetschef neurorehab
046-17 15 76
Eva Schumacher, Enhetschef
046-17 83 56
Emelie Oskarsson, Enhetschef
046-17 83 26
Jonas Björk, Enhetschef
046-222 69 16
Johanna Hedström, Enhetschef
040-33 83 92
Åsa Blomberg, Verksamhetschef
0768-87 17 96
Enhetschef Cecilia Meurling
040-33 25 05
Anna Burlion, Enhetschef
046-17 82 21
Elpida Scamioti, Enhetschef (OKK)
040-33 30 78
Pernilla Brandtlund-Runsten, Enhetschef (OK)
040- 33 3795
Klarika Krizbai Karlsson, Enhetschef (ORK)
040-33 1300
Maj Britt Larsson - Enhetschef (OO)
040-33 83 06
Kerstin Narbe, Enhetschef (OK)
040- 33 12 20
Anna Henriksson, Enhetschef (OKK)
040-33 28 55
Emilia Hedman, HR-specialist
046-17 72 17
Christina Hermansson, Enhetschef
046-17 18 38
Annika Bredfelt - Sjukgymnast
046-17 83 89
Ann-Louise Persson, Undersköterska/Chefstöd
046-17 59 58
Elisabeth Paradis, Enhetschef
040-33 70 77
Charlotte Erngren, Områdeschef
046-17 83 63
Otti Trulsson, Tf verksamhetschef
076-887 02 98
Tim Resch - sektionschef
040-33 83 02
Karin Magnusson, Enhetschef
040-33 23 25
Hanna Flärd, Tf Enhetschef
040-6234511
Tomas Nyman, Enhetschef Malmö
040-335102
Boel Ejnarsson
040-623 45 11
Eva Banheden Lindblad - Enhetschef (OO)
040-33 21 20
Mona Bungum, Områdeschef
0768-87 10 07
Åse Jönsson, Enhetschef
046-17 14 82
Carin Nilsson, Enhetschef
0725-49 02 08
Kirsti Marttila-Gaard, Enhetschef avdelning 1
040-33 76 67
Hanne Thage, Enhetschef avdelning 1
040-33 76 65
Laila Blönnigen, Enhetchef ortopedmottagningen
040-33 74 15
Marika Knudsen, Chefsstöd
046-17 34 78
Carina Wahlgren, Områdeschef
046-17 67 01
Sanela Ruscukic, Verksamhetschef
0725-75 29 48
Håkan Sjöholm, Medicinsk rådgivare
040-623 90 73
Alexandra Ruegg, Distriktssköterska
040-623 46 61
Johanna Falck, Samordnare
0725-97 73 86
Elin Bechtel, Rekryterare
046-275 27 38
Joanna Moldovan, Rekryterare (Kontaktas kring fr
046-2752713
Maarit Otterström, Sjuksköterska
040-33 85 68
Ingela Fridlund, enhetschef
046- 17 19 35
Ingrid Colberger Rudbäck, Enhetschef
046-17 80 95
Ulrika Carlsson, Enhetschef
046-17 37 44
Camilla Andersson, Enhetschef
046-17 37 77
Bodil Rasmusson, Enhetschef
046-17 42 52
Eva B Lindblad, Enhetschef
040-33 25 43
Christer Nilsson, Sektionschef Neurologi
046-17 78 01, 0703-82 27 70
Bodil Rasmusson, Enhetschef
040-33 57 07
Lotta Nemeth/Lars-Åke Olsson KAVA, driftsfunktion
046-17 59 25
Elisabet Bergh Börgdal, Enhetschef
040-33 60 96
Margareta Anicin, Enhetschef Klinisk fysiologi o
040-33 87 76
Anna Karup, Tf enhetschef
040-33 82 29
Åsa Engblom, verksamhetschef
0768-871796
Agneta Kristensson - Tf Enhetschef
040-33 79 85
Kirsti Marttila-Gaard - Enhetschef avdelning 1
040-33 76 67
Hanne Thage – Enhetschef, Ortopeden 1
040-33 76 65
Bernt Albin, Dietist
046-17 55 71
Sara Persson, Verksamhetschef
046-275 17 45
Kiki Broholm, Verksamhetschef
0735-73 72 81
Louise Dahlqvist, Tf. Enhetschef
046-17 73 90
Susanne Malm, Områdeschef
040-33 24 71
Ann-Christin Ekman - Enhetschef
046-17 28 19
Anna Palmstadius - Enhetschef
046-17 57 10
Linn Kennedy, Sektionschef Internmedicin Malmö
040-336959
Sofia Gerward, Sektionschef Internmedicin Lund
040-331784
Michael Zander, Enhetschef
040338942
Jenny Sjögren, Enhetschef Akutsektionen
040-33 89 61
Camilla Danielsson, Verksamhetschef
0725-44 63 32
Cecilia Persson, Tf Verksamhetschef
0766-48 61 77
Malin Andersson, Enhetschef
046-17 58 80
Christina Calling - Områdeschef område 2
040-33 37 23
Charlotte Vigre, Enhetschef Medicinavdelning 3
040- 33 61 86
Pia Teleman, Verksamhetschef
046-17 25 34, pia.teleman@skane.se
Lisbeth Rosdahl, Enhetschef
046-17 60 89
Nadia Åkesson, Chefsekreterare
046-17 26 15
Samra Mehmedovic Al-Dujaily, Verksamhetschef
0766-48 66 35
Verus Thelander - Enhetschef Hjärnskadeenheten
0706-17 65 16
Eva Lindblad, Enhetschef
040-33 73 04
Enhetschef Boel Ilvemark
040-335708
Lena Bäckström, Enhetschef
0413-35 12 03
Göran Olsson - Sjuksköterska
040-33 36 99
Anna Siira, Enhetschef
040-33 12 95
Percy Nilsson Wimar, Sektionschef VO Barnmedicin
040-33 28 43
Christina Westerdahl, Verksamhetschef
0733-84 98 11
Christina Caspar, Kurator
046-275 22 00
Karin Wikforss, Sjukgymnast
072- 547 97 63
Malin Åkesson, Vårdförbundet
040-94 57 19
Henrik Elg, Enhetschef Medicinen 2
040-33 82 07
Pia Weijdegård, Enhetschef Neuroradiologi och Od
046-17 10 00 (Växelnummer för vidare kontakt)
Staffan Magnusson, Enhetschef
040-33 39 27
Lumjeta Skenderi, Enhetschef
072-599 90 17
Malin Otthén - TF Enhetschef Mottagning Malmö
040-33 50 37
Sten Kjellström, Sektionschef
046 - 17 68 37
Camilla Ekstrand, Enhetschef
0725-31 85 76, 040-33 34 21
Anette Bengtsson, Tf Enhetschef
046-17 14 28
Carola Berglund - Undersköterska och Chefsstöd,
040-33 32 12
Marie Martinsson, Områdeschef område 3
046-17 38 68
Eva B Lindblad, Enhetschef
040-33 21 20
Annica Landberg, Enhetschef
046-17 76 38 (ansvarig fram till 7/4)
Kristbjörg Sveinsdottir, Sektionschef
040-33 84 47
Nadia Fuentes Deltinger, Enhetschef
0725-97 15 46
Fredrika Lissdaniels, Verksamhetschef
0703-15 94 83
Christina Kiö, Enhetschef
046-173625
Malin Odell, Chefsstöd & Medicinsk sekreterare
0725-97 33 50
Lisa Bjartmar, Tf verksamhetschef
040-33 54 75
Malin Otthén, Tf enhetschef Mottagningen
040-33 50 37
Linda Grelte, Rekryterare (för frågor om rekryte
046-275 27 32
Katarina Hanseús - Sektionschef Barnkardiologi
046-17 82 62
Se nedan

Sektionschef Charlotte Brattström
046-178387
Eva Carlsson, Enhetschef
046-17 14 18
Liv Remitz, Enhetschef
046-275 17 80
Marica Jarvén, Enhetschef
040-33 64 67 (ledig 3-7/4)
Sanna Bozic - Enhetschef
040-33 5483
Eva Hillborg, Områdeschef
040-33 10 57
Anna Littrén - Enhetschef avd 13
046- 17 19 33
Eva Bartholdson, Verksamhetschef
040–33 25 59
Hanne Thage - Enhetschef avdelning 1
040-33 76 65
Suzanne Hvalgren – Enhetschef avdelning 2
0725-997 265
Eva Stattin – Enhetschef avdelning 3
040-33 36 92
Helene Jensen, Enhetschef avd. 86,
046-17 76 80
Britta Malmqvist, Driftansvarig sjuksköterska
046-17 77 26
Douglas Hägerström, Sektionschef
046- 17 33 75
Eva Lexnor, Enhetschef
040-33 11 23
Annika Ukura, Enhetschef
046-17 76 38
Marie-Louise Reinholdz - Enhetschef
046-17 31 09
Lars Bååth, Sektionschef akut och thoraxradiolog
040-33 89 89
Annika Samuelsson, Adm. verksamhet
046-17 35 80
Tomas Ohlsson, Enhetschef
046-17 79 33
Christina Hermansson - Enhetschef
046 - 17 18 38
Jonas Jögi, Sektionschef
046-17 33 95
Peter Hochbergs, Verksamhetschef
046-173002
Judit Talos, Enhetschef
040-33 36 54
Ulrika Nilsson - Enhetschef akutröntgen
046-17 38 89
Christina Egvärn - Tf. enhetschef Barn/Skelettrö
046-17 30 17
Pia Weijdegård - Enhetschef Neuroradiologi/Odont
046-17 70 26
Marie-Louise Reinholdz - Enhetschef Gastro/Thora
046-17 31 09
Maria Lindqvist, Enhetschef
046-17 78 79
Lumjeta Skenderi, Tf enhetschef avd 4
046- 17 71 82
Malin Axelsson, Områdeschef
046- 17 61 34
Ingrid Brunn, Enhetschef
040-33 34 30
Susanna Roth - Enhetschef
040-33 61 62
Cecilia Faritzson, Områdeschef
040-33 38 53
Ann-Charlotte Grönstervall – Enhetschef KAVA
040 – 33 79 88
Anette Bengtsson, Enhetschef
046-17 76 50
Karin Lynnér, Driftansvarig sjuksköterska
046-17 77 92
Ulla Pressing-Jeppsson - Driftsansvarig sjuksköt
040 - 33 80 54
Eva Runesson, Enhetschef avd 11
040-33 39 51
Vilberg Jóhannesson – Driftsansvarig dosplanerar
046-17 63 35
Stefan Scheding, tf. Sektionschef
046-171499, 0704-549090
Sophia Zackrisson, Sektionschef Gastro-urosektio
040- 33 87 97
Inger Keussen, Överläkare
046-17 65 59
Eva Ahlström Enhetschef
040- 33 10 57
Lena Runsten, Enhetschef
040 - 33 84 64
Christina Gullstrand, Medicinsk sekreterare
040 - 33 27 21
Semester 17/7-16/8 Malin Welin, Enhetschef
046-17 76 13
Kontakt när Malin Welin har semester Pia Schön, Enhetschef
046-17 76 49
Christina Gullstrand, Medicinsk sekreterare
040-33 27 21
Lisbeth Pamp, Enhetschef
046-17 16 16
Ing-Marie Herlöfsson, Enhetschef
040-33 87 70
Lisbeth Nilsson, Enhetschef
046-17 33 10
Kerstin Nisula, Områdeschef
046-17 56 18
Violetta Ellmer, Områdeschef
046-17 30 27
(Semester från 3/8) Lena Runsten, Enhetschef, lena.runsten@skane.se
040 - 33 84 64
Pia Jangsell, Enhetschef
046- 17 76 66
Michael Zander, Enhetschef GIA-sektionen
040-33 89 42
Pia Schön, Enhetschef
046-17 76 49
Helene Jensen, Enhetschef avd. 86 & 88
046-17 76 80
Jeanette Strinnö, Medsek/Koordinator
040-33 26 30
Susann Hoffmann, Driftansvarig sjuksköterska
046-17 78 69
Britta Malmqvist - Driftansvarig sjuksköterska
046-17 77 26
Helena Weiss Wiklund, Kurator
046-17 75 16
Lotta Nemeth/Lars-Åke Olsson KAVA, driftsfunktion
046-175925
Ann-Charlotte Grönstervall, Enhetschef KAVA
040 – 33 79 88
Birgitta S Carlberg, Enhetschef
046- 17 72 65
Malin Hanson, Kontaktsjuksköterska
046-177226
Eva Persson, Studierektor
046-17 18 72
Jan Astermark - Verksamhetschef
040-337112, 0721-998014
Stefan Scheding, Överläkare
046-17 14 99, 0704-54 90 90
Thereze Losvall, Enhetschef
042-406 35 09
Sofia Backman, Driftansvarig
046-17 79 01
Johanna Hedström, Enhetschef
040-338229
Jenny Wibacke, Områdeschef
040-338229
Susanna Roth, Enhetschef
040-33 61 62
Charlotte Heander, Administrativ enhetschef
040-332504
Ragnar Källén, Överläkare och Sektionschef
040-33 37 47
Folke Johnsson, Verksamhetschef
046- 17 20 40
Anders Lindblom - Sektionschef
046-17 61 20
Jan Astermark - Verksamhetschef
0721-99 80 14
Ej kontaktbar v.27-29 Pia Schön, Enhetschef
046-17 76 49
Violetta Ellmer, Områdeschef

Nilla Persson, Leg. dietist
046-173660
Katarina Nellgård, Enhetschef
046-17 70 26
David Pellby, Tandläkare
046-17 30 75
Anette Åkesson, Enhetschef
046-17 71 26
Lars Malmberg, Verksamhetschef
040-33 18 38
Åsa Thuning, Chefssekreterare
0768-87 09 43
Ervin Toth, Enhetsansvarig läkare endoskopimotta
040-33 86 21
Sousan Movahhed, Enhetschef Gastrointestinal, th
046-17 31 09
Susanne Isaksson, Enhetschef Akutradiologi
046-17 31 31
Boel Hansson, Medarbetare 7T
046-17 70 14
Anna Leo, Enhetschef Division 4
046-17 69 19
Louise Sylvan, Enhetschef Division 3. Tillgängli
046-17 27 71
Margaretha Grabe Andersson, Områdeschef
040-33 34 40
Karin Hilford, chef stab verksamhetsutveckling
0768-87 11 71
Marie Omnell Persson, Enhetschef
040-33 19 47
Teodor Petrescu, Rekryterare
046-275 26 96
Andrzej Tomaszewicz – Driftsansvarig fysiker
046-17 63 17
Per Wendel – Driftsansvarig ingenjör
046-17 63 58
Carina Siller, Fysioterapeut
040-33 18 91
Eva Broström, Sjuksköterska
040-33 11 42
Emma Lilja Keller, Psykolog
040-33 39 67
Karin Nilsson – omvårdnadsledare, undersköterska
046 - 17 24 14
Annica Landberg, enhetschef
046-17 76 38
Sofi Cappelin - Omvårdnadsledare
040-33 75 81
Susanne Magnusson - Enhetschef
040 - 33 32 77
Jenny Persson – Specialistsjuksköterska
040 – 33 28 69
Kajsa Källberg, Driftansvarig
046-17 24 87
Anna Strand, Enhetschef Urologavdelning 11
040-33 39 51
Lars Stenberg, Sektionschef Neuroradiologi
046-17 30 24
Anna Karup, Tf enhetschef
040-33 82 29
Christian Persson, Tf. Enhetschef
040-33 82 29
Birgitta Carlberg, Enhetschef
046-17 72 65
Cindy Persson, omvårdnadsledare
046 – 17 17 49
Ann-Charlotte Grönsterwall, Enhetschef KAVA
046-17 58 68
Christian Persson, Tf. Enhetschef
040-33 83 93
Veronica Friman, Enhetschef MBE
046 - 17 76 69
Kajsa Källberg, Driftansvarig
046-17 78 51
Tina Kimrin, Sjuksköterska
040-33 64 73
Annika Mandahl Forsberg, Sektionschef
040–33 36 97
Caroline Ekholm, Enhetschef
040-33 24 02
Iréne Schönström, Driftsansvarig
046-17 85 59
Christina Egvärn, Enhetschef Barn och skelett
046-17 30 17
Enhetschef Maria Lindqvist
046-177879
Dietist Caroline Lindblom
040-338124
Dietist Elisabeth Persson
040-332906
Staffan Magnusson, Enhetschef
0725-72 33 14
Annika Olsson, Chefsstöd
040-623 96 30
Inga-Lill Lövkvist, Barnsjuksköterska Barnmottag
0413-55 60 50
Jeanette Parkstedt - Distriktssköterska
046-275 18 85
Björn Hassgård, Verksamhetschef
0725-42 29 13
Annika Törnqvist, Chefsstöd
046-275 21 31
Boel Einarsson, Enhetschef
040-623 45 11
Boel Einarsson, Enhetschef
040- 623 45 11
Camilla Danielsson, Verksamhetschef

Charlotte Dahlkvist, Enhetschef
040-623 46 55
Carina Forsell, Teamledare
040-623 46 67
Christina Helgason, Enhetschef
046-17 84 64
Agneta Hanö, Psykolog
046-17 84 57
Malin Friberg, Verksamhetschef
046-275 20 60
Leena Sundberg - Verksamhetschef
0415-25 13 18
Monica Larsson- Medicinsk rådgivare
0415-25 13 35
Lisbeth Möller, Tf Enhetschef
040-623 43 29
Krystyna Göransson, Distriktssköterska
040-623 95 96
Otti Trulsson, Verksamhetschef
0768 - 87 02 98
Suzanne Didricksson, Enhetschef
040- 623 45 43
Eveline Billiet - Verksamhetsstöd
0415-25 13 00
Peter Nirum, Verksamhetschef
040-623 44 80
Karin Träff-Nordström, divisionschef

Marie Härstedt, HR-ansvarig

Emma Borgstrand, Enhetschef
046-17 72 30, 0722-47 63 09
Emma Borgstrand - Verksamhetschef
0722 – 47 63 09
Katinka Hindmo, Enhetschef
040-623 47 18
Maria Blixt-Lindsjö, Verksamhetschef
0702- 08 64 20
Enhetschef Brigitte Petersen
0766-48 64 93
(Kontaktas för uppgift om facklig företrädare) Anna Jaxelius, HR-specialist
0705- 41 94 48
Carina Forssell, Sjuksköterska/Chefsstöd
040-623 46 67
Karin Petersson, Verksamhetschef
0768-87 08 78
Nicholas Nicholaidis, Medicinsk rådgivare
040-623 40 65
Ingrid Svenning, Verksamhetschef
040-623 42 27
Charlotta Karlström, tf verksamhetschef
0706-27 29 32
Chatarina Björdal, Verksamhetsområdeschef
0705-61 68 61
Britt-Marie Gunder, Verksamhetsstöd
0705-42 44 39
Eva Svensson, Verksamhetschef
040-623 90 87
Verksamhetschef Samra Mehmedovic Al-Dujaily
0766 - 48 66 35
Enhetschef Sanela Rucukic
0725-75 29 48
Ulla-Britt Andersson, Verksamhetschef
046- 275 20 03
Cornelia Karlberg
046-275 19 84
Kristina Nilsson, Enhetschef
0706-17 94 31
Verksamhetschef VC Lundbergsgatan Pia Victor Persson

Victoria Boklund, Verksamhetschef
040- 623 48 84
Sandra Bengtsson, Chefsstöd
040- 623 48 82
Lars Olofsson, Verksamhetschef
040-623 40 98
Alf Bergqvist, Distriktsläkare
046-275 19 85
Sölve Elmståhl, Verksamhetschef och professor
0708-53 86 45
Katinka Hindmo, Enhetschef
0725-08 35 21
Camilla Dahl, TF Enhetschef
040-623 47 34/41
Amina Hadzialic, Verksamhetschef
0725- 15 08 19
Petra Widerkrantz, Enhetschef
040-623 93 55
Gunnar Lindvall, Verksamhetschef
0703-13 82 89
Jonna Tingberg - Enhetschef
040 - 33 56 27
Fredrica Lissdaniels, Tf Verksamhetschef
0413-35 10 19
Leena Sundberg, Tf Enhetschef
0725-595197
Inga Dzeba, Diabetessköterska
0413-35 10 61
Margaretha Grabe Andersson, Tf Verksamhetschef
040-33 34 40
(även hänvisning till facklig kontakt) Anna Jaxelius, HR-specialist
0705-41 94 48
Tf Enhetschef Sandra Bengtsson
0725-72 32 36
Sandra Bengtsson, Tf Enhetschef
040-623 48 70
Gunilla Topphem - Tf enhetschef mottagningen
046- 17 74 62
Katarina Smith Nilsson, Distriktssköterska
040-623 40 18
Katinka Hindmo, Enhetschef
0725-08 35 31
(även hänvisning till facklig kontakt) Anna Jaxelius, HR-specialist
0705- 41 94 48
Ingrid Svenning, Verksamhetschef
0705-33 54 74
Petra Widerkrantz, Enhetschef
0766-48 60 35
Gunnar Lindvall, Verksamhetschef
040-623 93 76
Suzanne Didricksson, Enhetschef
040-623 49 15
Semester 6/7-3/8, vänligen kontakta via mail Ann-Charlotte Jönsson, Enhetschef
046-275 21 68
Ulla Blomé - Verksamhetschef
040-33 63 50
Sandra Bengtsson, Tf Enhetschef
0725-72 32 36
Rebecka Berglund, Tf Enhetschef v.30-32
0721-99 81 70
Amina Hadzialic, Verksamhetschef
040-623 47 18
Kontaktperson i augusti Fia Jakobsson, Enhetschef
0722-41 44 92
Anita Kohlström - Specialist i allmänmedicin
040-623 49 58
semester fr.o.m. v. 32 Sanela Ruscukic - Enhetschef
0725 - 75 29 48
Victoria Boklund-Verksamhetschef
0703-45 35 70
Christina Mo, Enhetschef
046-17 28 69
Marcelo Rivano, Sektionschef
046-17 26 16
Sofia Bergvall - tf Verksamhetschef
0725-32 70 43
Sölve Elmståhl - Verksamhetschef Geriatrik
0708-53 86 45
Emma Borgstrand, Verksamhetschef VC Getingen
046-17 72 30
Anders Bergenfelz, Enhetschef Practicum
046-17 14 92
Leena Jönsson, Enhetschef
046-17 72 10
Emma Borgstrand, Verksamhetschef
0722-47 63 09
Emma Borgstrand, Verksamhetschef
046-17 72 30, 0722-47 63 09
Malin Jönsson Lundgren, Tf Verksamhetschef
0766-48 62 64
Åsa Bjärnung, Arbetsterapeut
040-623 95 17
Enhetschef Fia Jakobsson
0722-41 44 92
Lars Olofsson - Verksamhetschef

Catarina Juhlin, Enhetschef
046-2751971
Pia Johansson, Enhetschef
040-623 42 84
Kerstin Nilsson, tf Enhetschef
0413-35 11 24
Karin Petersson, Verksamhetschef
040-623 40 59
Sanela Ruscukic – Enhetschef
0725 - 75 29 48
Charlotta Hagstam, Enhetschef
0725-47 03 54
Agneta Reslow, Medicinsk sekreterare
040-623 93 59
Agneta Thuresson, Chefssekreterare
046-172615
Sjuksköterska Maria Ferens
0739-48 61 71
Charlotta Karlström, Enhetschef
070-627 29 32
Irini Papadopoulou, Verksamhetschef
040-623 45 65
Carina Forssell, Tf Enhetschef
040-623 46 67
Verksamhetschef Sirkku Dahlberg
040-623 48 04
Brigitte Petersen, Enhetschef
040-33 33 89
Carina Olesen, Enhetschef
0413-35 10 21
Ann-Charlotte Jönsson, Enhetschef
046-275 21 68
Malin Jönsson Lundgren, Verksamhetschef
0766- 48 62 64
Marie Olsson, Verksamhetsområdeschef
0705-28 02 38
Therese Gunnerdal, Hr-specialist
040-33 34 76
Bodil Knutson, Verksamhetschef
0725-99 85 68
Louise Björk, tillträdande Enhetschef
040-6234543
Enhetschef och Spec allmänmedicin Liv Remitz
046-275 17 80
Helena Båth, Enhetschef
0725-43 53 26
Catarina Juhlin, Enhetschef
046-2751971
Ann-Charlotte Jönsson, Enhetschef
0706-77 63 24
Sara Ottander, Medicinsk sekreterare
040- 623 90 93
Eva Svensson, Verksamhetschef

Pia Viktor Persson, Verksamhetschef

Sara Persson, verksamhetschef och specialist i a
046-2751745/070-6232065
Sara Persson – Verksamhetschef
046-275 17 45
Fredrika Wallin - Undersköterska
046-275 17 20
Christina Westerdahl, Verksamhetschef
046-275 22 10
Agneta Thuresson, Chefssekreterare
046-17 26 15
Pia Johansson, Enhetschef (åter från semester de
040-623 42 84
Boel Einarsson, Enhetschef (tillgänglig från v.
040- 623 45 11
Dusica Malama, Verksamhetschef
040-6234466
Annika Brorsson, Verksamhetschef
040-623 46 47
Rebecka Berglund, Enhetschef
0721-99 81 70
Eva Stoops, Chefsstöd
040-623 97 12
Boel Einarsson, Enhetschef Åter den 25/7
040-623 45 11
Kerstin Nilsson - Chefsstöd
0413-351124
Sara Persson, Verksamhetschef (har semester v. 3
070-623 20 65
Frida Lindkvist, Ekonomichef
0705-54 78 16
Karin Träff Nordström, Divisionschef
0727-21 36 45
Katinka Hindmo, Enhetschef
0725-083521
Victoria Boklund, Verksamhetschef
0703-45 35 70
Amina Hadzialic, Verksamhetschef
0725-15 08 19
Henrik Östlund - Överläkare, Enhetschef
040-33 55 20
Ingrid Castro, Verksamhetschef
0725-99 84 83
Sandra Bengtsson, Chefsstöd
040-623 48 82
Lumjeta Skenderi, Verksamhetsområdeschef
072-599 90 17
Jonna Tingberg - Enhetschef mobila teamen Malmö
040 - 33 56 27
Vivecke Welde Lindgren, Chefsstöd
040-6234979
Vera Denvall, leg. psykolog
040-39 13 08
Linda Santacruz, samordnare
046-17 28 27
Karin Strindlöv Carlsson, Enhetschef
046-17 59 60
Nadia Deltinger, Enhetschef
040-6234685
Charlotta Karlström, Enhetschef
0706272932
Camilla Danielsson, Verksamhetschef
0725446332
Ingrid Castro - Verksamhetschef
0725-99 84 83
Louise Björk, Tf Enhetschef
040-6234575
Lena Bäckström, Tf verksamhetschef
0413-351203
Bodil Knutson, Verksamhetschef
046-2751800
Christina Helgason, Enhetschef
046-17 84 64
Rebecka Berglund, Verksamhetschef
0721- 99 81 70
Samra Mehmedovic Al-Dujaily, Verksamhetschef
040-623 42 91
Hirzeta Zulic, Medicinsk rådgivare
040-623 42 96
Camilla Ekstrand, Enhetschef
0725-318576
Teodor Petrescu, Rekryterare
046-275 26 96
Karin Lind, Chefsstöd
040-21 74 03
Boel Einarsson
040-623 45 11
Åsa Blomberg, Verksamhetschef
0725-88 69 10
Staffan Magnusson, Enhetschef (ledig, nås vid br
040-33 39 27
Lena Ekelius, tf Verksamhetschef
0725-47 07 96
Lisa Bjartmar - tf Verksamhetschef
040-33 54 75 / 0705-31 96 06
Malin Otthén - Enhetschef Mottagning Malmö
040- 33 55 33
Louise Björk, Tf Enhetschef
040-623 45 75
Marita Joona, Arbetsterapeut
040-623 49 06
Otti Trulsson, Verksamhetschef
0768 - 87 02 98
Angelica Ottosson, Tf Enhetschef och leg. Diabet
040-623 41 00
Eva Cegrell, Enhetschef
0706-179431
Agneta Åkesson, Verksamhetschef
0725-99 84 09
Mohammad Kalam, Medicinsk rådgivare

Vivecke Welde Lindgren, Chefsstöd
040-623 49 79
Louise Assarsson, Barnsjuksköterska
040-623 41 07
Fia Jakobsson - Enhetschef
072-597 78 0
Sanela Ruscukic, Verksamhetschef
0725 - 75 29 48
Carina Gustafsson, Verksamhetschef
070-532 14 47
Johanna Jaran, tf. enhetschef och leg. sjukgymna
0703-912385
Ahmedina Sudic, Samordnande sjuksköterska
0722-36 98 25
Carina Olesen, Enhetschef
0725-97 54 14
Jonna Tingberg, Enhetschef Mobila teamen
040 - 33 56 27
Eva Granvik, Enhetschef Kunskapscentrum
040-33 55 87
Camilla Tropp-Ekelund, Verksamhetsområdeschef

Carina Forssell, Enhetschef
040-623 46 55
Lennart Minthon, Enhetschef/Professor
070-655 06 12
Oskar Hansson, Överläkare
072-22 67 745
Berit Paul - Enhetschef
040-33 26 12
Christina Schilow-Sandell - Enhetschef
040-33 69 88
Catharina Strömberg, Enhetschef
046-17 25 47
Anders Pramborn, Områdeschef
0705-64 48 18
Petra Weigel, Enhetschef
046-17 82 23
Anna Burlion, Enhetschef
046-17 82 21
Carina Hermansson, Enhetschef
046-17 80 20
Marie Lundström, Områdeschef
046-17 80 10
Maria Wallin - Enhetschef
046 - 17 80 70
Emelie Oskarsson – Enhetschef
046-178326
Niclas Sandén, Enhetschef
046-17 81 08
Eva Stridsberg, Enhetschef
040-33 67 91
Pia Teleman, Verksamhetschef
046-17 25 34
Maria Andrada Hamer, Studierektor
046-17 25 54
Percy Nilsson Wimar - Överläkare, sektionschef
040-33 28 43
Bengt Lindberg - Överläkare
040-33 22 25
Jonas Häger - Enhetschef
046- 17 20 08
Jessica Jubner Wegbratt, Enhetschef
046- 17 81 14
Marita Nilsson, Enhetschef
040-33 21 70
Yvonne Larsson, tf Enhetschef
046-17 17 42
Paula Oldén, Enhetschef
040-33 31 09
Enhetschef division 2 Conny Dahlqvist
040-33 82 94
Ann-Charlotte Albertson – Enhetschef
046 - 17 83 53
Anita Kerrén - Enhetschef
046 - 17 81 79
Petra Ander, Enhetschef
040-33 10 37
Carina Mähl, Enhetschef
046-17 81 00
Saerun Jonsdottir, Områdeschef specialiserad slu
046-17 81 25
Ingrid Colberger-Rudbäck, Specialistsjukskötersk
046-17 80 95
Enhetschef Annica Malmlöf
040-33 26 39
Enhetschef Malin Bergman
040-33 38 97
Mona Bungum - Områdeschef
0768-87 10 07
Camilla Rosenquist, Tf Enhetschef
040-331953
Hanna Holst, Tf Enhetschef
040-331978
Ninna Darinder Tf Enhetschef
040-33 28 67
Nina Thoresdotter Tf Enhetschef
040-33 22 03
Charlotte Brattström - Sektionschef
046- 17 83 87
Helena Mårtensson - Dietist
040 - 33 22 04
Bengt Lindberg - Sektionschef
040-33 22 25
Annica Malmlöf, Enhetschef
040- 33 26 39
Marie Henriksson, Enhetschef
046- 17 25 48
TF Enhetschef Anna Sigfrid
046-17 65 82
Biomedicinsk analytiker Ann Thuring
046-17 25 08
Magnus Löndahl, Sektionschef/överläkare
046-17 22 35
Lotta Nordblad, Enhetschef
040-33 27 26
Berit Paul - Enhetschef
040 - 33 26 12
Christina Schilow-Sandell - Enhetschef
040 - 33 69 88
Marie Henriksson, Enhetschef
046-17 25 48
Sara-Lena Strånge, enhetschef
046-17 81 41
Susanne Axelsson, Enhetschef
046-17 81 62
Ann-Kristin Eriksson Herzog, Områdeschef
046-17 25 28
Elisabeth Pranter, Enhetschef
040-33 69 39
Professor Åke Lernmark
040-39 19 01
Enhetschef Carin Andrén-Aronsson
040-39 11 13
Överläkare/docent Helena Elding-Larsson

Studiesamordnare Jessica Melin
040-39 19 09
Johan Lundgren, sektionschef
046-17 82 87
För att nå Johan Lundgren Inger Svensson, Medicinsk sekreterare
046-17 80 81
Annette Hansson - Enhetschef
046-17 65 51
Mette Lagergren - Sjukgymnast
046- 17 83 91
Charlotte Ahlrot, Enhetschef
040-33 17 55
Johan Lundgren, Sektionschef
046-178287
Inger Svensson, sekreterare (för att nå Johan Lu
046-17 80 80
Andreas Herbst, Sektionschef Obstetrisk slutenvå
040-33 21 00
Jan Persson, Sektionschef Gynekologiska tumörsju
046-17 26 85
Charlotte Hellsten, Sektionschef Benign gynekolo
040-33 77 84
Susan Olsson, enhetschef (sem 13/7-9/8)
040-331732
Helena Keller - Enhetschef
040- 33 16 63
Marléne Isaksson, Sektionschef
040-33 78 59
Lena Svensson, Sekreterare
040-33 65 16
Jacek Toporski, Sektionschef
046-17 80 89
Katarina Lindahl - Assistent
046- 178130
Maria Ohlsson Andersson, Verksamhetschef, VO Aku
040-33 57 01
Carina Wahlgren, Tf Sektionschef, Malmö
040-33 66 64
Anna Andersson, Tf Enhetschef
040-33 68 30
Lennart Greiff, Sektionschef HH/fon
046-17 36 67
Peter White, Tf Sektionschef Ör/RT
046-17 28 12
Pernilla Björnberg, Sektionschef Ör/RT
046-33 25 68
Fredrik Brinck, Tf enhetschef
046-17 24 61
Jonas Häger, Enhetschef
046- 17 20 08
Nils Gromert, Områdeschef
046 - 17 80 36
Saerun Jonsdottir, Områdeschef
046 - 17 81 25
Anette Karlsson, enhetschef
046-17 17 60
Yvonne Larsson, driftansvarig-chefsstöd
046-17 17 42
Nils Ståhl - Sektionschef

Beatrice Croneman-Pileby, Enhetschef
040-33 17 40
Christina Bengtsson, Operationssjuksköterska/Sek
046-17 16 75
Marit Gramstad, TF Enhetschef
040-33 10 37
Marit Gramstad, Enhetschef
040-33 10 37
Helena Keller, Enhetschef
040-33 16 63
Kristina Jönsson, Enhetschef
046-17 25 31
Christina Etén-Bergqvist, Operationssjukskötersk
046-17 25 30
Elisabeth Pranter, Enhetschef
040- 33 69 39
Ritwa Liljeblad, Enhetschef
0768-87 18 34
Tommy Cederholm, Enhetschef
046-17 42 30
Daniel Lilja, Teamledare
046-17 44 18
Jennie Persson, Enhetschef Lund
046-17 83 75
Kristina Johansson - Enhetschef
046 - 17 41 37
Nanna Backteman, Enhetschef
046-17 81 08
Ann-Charlotte Albertson – Enhetschef
046 - 17 83 53
AnnCharlotte Axelsson-Schütt - Kurator
040- 33 11 65
Anita Östberg, Enhetschef
046-17 68 41
Christine Svensson, Enhetschef
040-33 22 47
Meisere Jamil, Enhetschef
0725-99 99 33
Anna Andersson, Enhetschef
040-33 16 32
Nils Gromert, Områdeschef
046-17 80 36
Åse Jönsson, Enhetschef
046-17 21 25
Annica Malmlöf, Enhetschef Specialistmödrahälsov
040-33 26 39
Carin Andrén Aronsson - Enhetschef
040-39 11 13
Åke Lernmark - Professor
040-39 19 01
Helena Mörse, Överläkare
046-17 82 81
Eva Schumacher, Enhetschef
046- 17 83 56
Helena Elding Larsson - Överläkare och docent
0768-87 16 60
Jessica Melin - Studiesamordnare
040-39 19 09
Kajsa Svärdebrandt - Enhetschef
040-33 68 30
Lejla Mehica - Enhetschef
040-33 74 38
Camilla Rosenquist, Enhetschef
070-641 41 96
Hanna Holst, Enhetschef
070-641 49 77
Maria Ljung, HR-specialist
046-17 83 57
Jacek Toporski, Sektionschef Barnonkologi
046-17 80 89
Percy Nilsson Wimar, Sektionschef Akut och Infek
040-33 28 43
Johan Lundgren, Sektionschef Neuropediatrik
046-17 82 87
Ann-Charlotte Albertson, Enhetschef
046 - 17 83 53
Elizabet Tomulevska, Enhetschef
040-33 21 94
Linda Åswärd, Enhetschef
046 178115
Agneta Nilsson, Enhetschef
046-17 13 54
Annika Melén-Olsson, Ögonsjuksköterska
046-17 15 35
Carina Dehman, Enhetschef
046- 17 20 02
Elisabeth Nyman, Driftsansvarig sjuksköterska
046-172530
Camilla Rosenquist, Enhetschef
040-33 19 53
Lou Kruse, Enhetschef
046-17 25 56
Annette Hansson, Enhetschef
046-17 65 51
Ann Elmqvist-Fridh, Enhetschef
046-17 82 32
Cecilia Herder, Specialpedagog
040-33 16 47
Elisabeth Olhager, Verksamhetschef
046-17 82 86
Torbjörn Backman - Sektionschef
046-17 82 99
May Berg, Enhetschef
040–33 82 24
Lena Almgren, Enhetschef
040-33 21 70
Sven Abrahamsson, Överläkare (v. 28)
0705-29 42 19
Hans-Eric Rosberg, Överläkare (v. 29-30)
0768-89 02 13
Anders Strömquist, Områdeschef
0703-66 27 20
Hanna Götander, Enhetschef
046-178069
Maria Wallin, Enhetschef
046 - 17 80 70
Charlotte Erngren Områdeschef Barnkirurgi/Barnhj
046-17 83 63
Charlotte Brattström, Sektionschef Paramedicin
046-17 83 87
Christine Radermacher, Enhetschef
046-17 40 84
Anna Sigfrid, Enhetschef
046-17 65 82
Christina Schilow-Sandell, Enhetschef
040 - 33 69 88
Berit Paul, Enhetschef
040 - 33 26 12
Elisabeth Paradis, Enhetschef
040- 33 67 87
Ann-Kristin Eriksson-Herzog, Områdeschef
0705-643 470
Carin Paulsson, Enhetschef
046-17 84 78
Kristina Anderson - Enhetschef (semester 27/6-18
046-17 80 42
Elisabeth Nyman, Driftsansvarig sjuksköterska
046-17 25 30
Pernilla Björnberg, Sektionschef Ör/RT
046-17 19 11
Pernilla Sahlstrand Johnson, Studierektor
040-33 25 09
Maria Ljung - HR-specialist (för facklig hänvisn
046-17 83 57
Charlotte Ahlrot - Enhetschef
040-33 17 55
Kristina Engels, Enhetschef
046-17 59 05
Liza Henning, Enhetschef
040-33 28 67
Nina Thoresdotter, Enhetschef
040-33 22 03
Anita Kerrén, Enhetschef (bemanningsföretag unda
046 - 17 81 79
Ann-Charlotte Albertson, Enhetschef (bemanningsf
046 - 17 83 53
Susan Olsson, Enhetschef
040-331732
Måns Björklund, Enhetschef
040-338383
Marie Olsson, Enhetschef Lund
046-17 24 67
Christine Svensson, Enhetschef Malmö
040-33 22 47
Hanna Götander, Enhetschef
046-17 80 69
Johan Lundgren, Ämnesansvarig Barnneurolog
046-17 82 87
Annika Sjöhof, Medicinsk sekreterare (för att nå
0725-99 90 13
Ingrid Colberger Rudbäck, chefsstöd
046-17 80 95
Mikael Korduner - Sektionschef
046-17 20 31
Tobias Berg, tf Enhetschef
040-33 10 37
Christina Schilow-Sandell, Enhetschef
040 - 33 76 93
Susanne Bergergård, Områdeschef
040-33 22 68
Katarina Hanséus, Sektionschef
046-17 82 62
Margareta Hellman, Medicinsk sekreterare
046-17 82 50
Anders Strömquist, Områdeschef
0703-66 27 20
Jens Johansson Ramgren, Sektionschef
046-17 82 46
Mattias Björklund - Tf enhetschef
040-33 78 44
Jacek Toporski, Verksamhetschef VO Barnmedicin
046-17 80 89
Nils Gromert Områdeschef VO Barnmedicin
046-17 80 36
Åse Persson, Enhetschef (bemanningsföretag undan
046-17 81 67
Ingrid Colberger Rudbäck, Enhetschef
046-17 80 95
Linda Grelte, Rekryterare (för frågor om rekryte
046-275 27 32
Pia Karlsland Åkeson, Överläkare
046-178351, 0708-633336
Kirsten Jönsson och Monica Petersson, Kommunal
046-178068
Margaretha Grabe Andersson, enhetschef
040- 33 34 40
Barbro Glad, Driftansvarig sjuksköterska
046-17 25 30
Haide Marie Axberg, Leg. psykolog
046-17 84 15
Margareta Kitlinski - Sektionschef/Överläkare
040-33 61 81
Martin Olsson, Enhetschef division 2
046-17 83 60
Carina Törnkrantz, Enhetschef
040-33 67 87
Maria Zettersköld, Chefsstöd
040-33 82 55
Yvonne Larsson, Driftansvarig
046-17 17 42
Anna Siira, Enhetschef Specialistmödrahälsovårds
0725-971151
Jennie Ekeberg,Kontakt SSK
046- 17 31 08
Elisabeth Lindsjö, Kontakt SSK
046- 17 45 29
Charlotte Ahlrot - Enhetschef
040-331755
Ann-Charlotte Albertson
046 - 17 83 53
Charlotte Erngren - Områdeschef barnhjärtcentrum
046-17 83 63
Helena Schollin, enhetschef
046-17 17 23
Anders Castor, sektionschef
046-17 82 64
Jessica Wixell Callmer, Områdeschef
046-17 25 49
Elisabeth Ekstrand, enhetschef
040-33 36 37
Carina Fondell - Enhetschef
046-17 89 78
Johanna Jensén - Enhetschef
046-17 41 07
Lisbeth Henriksen - Enhetschef
046-17 60 03
Marita Nilsson, Enhetschef Dialys
040-33 76 52
Liselott Jakobsson, Enhetschef Dialys
040-33 77 29
Isabelle Segerhag - Enhetschef
046- 17 14 40
Inger Oddmo - Enhetschef
046-17 21 68
Jessica Hemming, Enhetschef
046-17 77 50
Jörgen Svan, Enhetschef
046-17 77 51
Agneta Åkesson - Enhetschef
046-17 18 50
Marie Haveus Dalhusen, Enhetschef
046-17 38 69
Anne Gyllenberg, Områdeschef
046-17 77 33
Yvonne Englezon, Enhetschef Arytmikliniken
040-33 85 34
Torbjörn Persson, Överläkare
040-33 60 91
Rakel Bagner, HR-specialist
046-17 72 32
Nesrin Senyüz, Enhetschef
040-33 85 36
Anna-Karin Hultman - Enhetschef Öppenvård Lund
046-17 22 05
Susann Larsson, Enhetschef
046-17 18 45
Else-Mary Sjöstrand - Enhetschef
046 - 17 14 89
Charlotte Eriksson - Enhetschef
046 - 17 20 44
Louise Sylvan, Enhetschef
040-675 30 47
Rakel Bagner, HR-specialist
0768-89 01 04
Susanne Silversand, HR-specialist
046-17 26 66
Lou Cavander, Enhetschef
046-17 56 99
Enhetschef Mia Birgersson Johnander
046-17 38 33
Malin Andersson
046-17 58 80
Vårdförbundet
0771- 420 420
Per Olofsson, avdelningschef
046-17 18 37
Therese Andersson - Enhetschef
046-17 57 71
Isabelle Segerhag - Enhetschef mottagning
046-17 14 40
Anna-Karin Hultman, Områdeschef
046-17 22 05
Helena Jacobson, Enhetschef
040-33 85 38
Enhetschef Ann-Sofie Lindgren
046-17 14 64
Ulrika Sundström - Enhetschef
046-17 15 76
Ulrika Sundström - Enhetschef neurorehab
046-17 15 76
Lisbeth Adelmyr - Enhetschef Hjärnskadeenheten
0706-17 65 16
Charlotte Bergman Svensson - Enhetschef
046- 17 35 54
Anneli Pettersson - Enhetschef Spinalskadeenhete
0706-03 85 62
Thomas Sipola, Enhetschef
046-17 58 40
Cecilia Sundqvist, Enhetschef
046-17 19 17
Leyla Gümec, Enhetschef
040-33 20 40
Andreas Alfvén, Enhetschef
0705-34 66 76
Therese Andersson, Enhetschef
046- 17 57 71
Ing-Marie Nilsson, sjuksköterska
046 – 17 15 47
Therese Andersson, Enhetschef
046 - 17 57 71
Linda Persson, medicinsk sekreterare
046 - 17 39 53
Nesrin Senyüz, Enhetschef
040-33 22 50
Emelie Persson - Områdeschef
040-33 19 11
Helena Jakobsson, Enhetschef Hjärtavdelningen
040-33 85 38
Amra Jujic, biomedicinsk analytiker
040-33 85 62
Andreas Alfvén – Enhetschef Specialiserad Rehabi
0705-34 66 76
VO Njurmedicin, reuma och gastro Anders Christensson, Verksamhetschef
040-33 37 55
Ole Hansen - Sektionschef
040-33 74 05
Semester fram till 20/7 Anna Bengtsson, Enhetschef
040 - 33 22 10
Kontaktperson under Annas semester Nesrin Senyüz, Enhetschef
040-33 22 50
Mary-Anne Jinnestrand, Enhetschef
046-177 386
Lisbeth Adelmyr, Enhetschef
0706-176 516
Anneli Pettersson, Enhetschef
0706-03 85 62
Peter Henriksson, Enhetschef
046-17 23 39
Anna-Lena Sturesson, Arbetsterapeut
046–17 14 95
Semester v. 35 Camilla Saxin - Områdeschef
040-33 81 14
Semester v. 33 Inger Oddmo - Enhetschef
046-17 21 68
Isabelle Segerhag - Enhetschef
046-17 14 40
Ronny Olin, Enhetschef
040-33 82 29
Camilla Stark, Sjuksköterska
040-33 82 29
Adrienne Wendner, Enhetschef
046-17 11 84
Driftsjuksköterska
046-17 24 55
Annette Persson - Enhetschef
046 - 17 57 83
Malin Andersson - Enhetschef
046 - 17 58 80
Mary-Anne Jinnestrand, Enhetschef
040-338 537
Anette Mortensson, Chefsstöd
040-33 85 35
Ellen Myhre-Larsson, Enhetschef
040-33 64 63, 0733-26 43 40
Annika Nilsson, Medicinsk sekreterare Reumatolog
046-17 89 86
Nina Forss, Medicinsk sekreterare Reumatologi Ma
040-33 23 63
Mia Birgersson Johnander - Enhetschef
046 - 17 38 33
Therese Andersson, Enhetschef
046- 17 57 71
Yvonne Englezon - Enhetschef
046-17 68 87
Marie Paulsson - Medicinsk sekreterare Pacemaker
046-17 19 68
Agneta Kristensson, tf Enhetschef
040-337985
Pelle Johnsson, Divisionschef
0705-85 76 18
Olivia Hjorth, Verksamhetscontroller
046-176276
Maria Zanderin, HR-Specialist
046-17 72 32
David Sparv, Enhetschef
046- 17 37 52
Jan-Eric Jogre - Enhetschef
046- 17 37 31
Nesrin Senyüz Enhetschef
040-338536
Alexandra Rönnängsgård, Enhetschef Lungavdelning
046-17 35 54
Therese Andersson, Enhetschef Lungmottagningen
046-17 57 71
Ellen Myhre-Larsson, Enhetschef
040-33 64 63
Pernilla Royzing, Medicinsk sekreterare
046-175209
Marie Strömbäck, Enhetschef
040- 33 30 59
Alexandra Rönnängsgård, Enhetschef
046-17 35 54
Jan-Eric Jogre, Enhetschef
046- 17 37 31
Eva Rosenqvist, Enhetschef
046-17 18 50
Anna Bengtsson - Enhetschef
040 - 33 22 20
Kajsa Stridh, Kurator
046-17 23 67
Mette Solum, Forskningssjuksköterska
046-17 15 90
Cecilia Sundqvist - Enhetschef
046-17 19 17
Kerstin Olsson, Områdeschef
0705-14 66 76
Verus Thelander, Enhetschef Hjärnskadeenheten
0706-17 65 16
Ia Rorsman, Chefspsykolog SUS
0703-06 66 45
Agneta Kristensson, tf enhetschef
0725-99 71 52
Madeleine Meuller, Områdeschef
040-33 36 21
Jessica Hemming, Enhetschef vecka 26, 30 och 31
0725-709948
Jörgen Svan, Enhetschef vecka 27 och 28
046-17 77 51
Ann Gyllenberg, Områdeschef vecka 29
046-17 77 33
Isabelle Segerhag - Enhetschef (semester till de
046-17 14 40
Karin Lennartsson – MS sjuksköterska
046-17 12 82
Caroline Nilsson, Enhetschef N-OBS/2. Tillgängli
040-33 20 40
Annette Persson, Enhetschef (semester v.28-31)
046 - 17 57 83
Malin Andersson, Enhetschef (semester v.32-33)
046 - 17 58 80
Carina Fondell, Enhetschef
046-17 89 78
Lisbeth Henriksen, Enhetschef
046-17 60 03
Hanna Lundgren, Fysioterapeut
046-17 62 85
Karin Stenberg, Fysioterapeut
046-17 41 70
Yvonne Englezon - Enhetschef

Maria Nygren, Områdeschef (semester v.27-31)
046-17 36 34
Carina Lehning, Enhetschef
040-33 25 11
Madeleine Meuller, Områdeschef (för kontakt unde
040-33 36 21
Rasmus Borgquist, Sektionschef
046-17 42 81
Isabelle Segerhag, Enhetschef
046-17 14 40
Therese Andersson - Enhetschef Lungmottagningen
046- 17 57 71
Anna Bengtsson, Enhetschef
040-33 22 20
Mary-Anne Jinnestrand, Enhetschef
040-33 85 37
Madeleine Eyrich, Fysioterapeut
040-33 24 12
Lola Ahlgren, Kurator
040-33 11 76
Leif Bjermer, Enhetschef
070 2126845
Birgitta Jagorstrand, distriktssköterska/utbildn
0768-870894
Marianne Persson, kommunikatör
046 175608
Inger Oddmo, Enhetschef
046-17 21 68
Johanna Jensén, Enhetschef
046-17 41 07
Ronny Gustafsson, Sektionschef
046-17 16 87
Per-Ola Kimblad, Verksamhetschef
046-17 16 54
Peter Henriksson, Enhetschef
046-17 23 39
Pernilla Royzing, Medicinsk sekreterare
046-17 52 09
Malin Ståhl, Tf Enhetschef
040-33 85 36
Agneta Kristensson, Tf enhetschef Neurologiavdel
040-33 79 85
Ellinor Johansson, Enhetschef
040-338061
Malin Andersson, Enhetschef
046-17 58 80
Hanna Skog, Sjuksköterska
046-17 57 83
Thomas Sipola, Enhetschef
046-17 58 40
Susann Larsson, Enhetschef avd 26
046-17 18 45
Per Olofsson, Enhetschef avd 24
046-17 18 37
Ann-Sofie Lindgren, Enhetschef
046-17 14 64
Ella Gholami - Enhetschef Reumatologen
046- 17 21 39
Agneta Kristensson, Enhetschef
040-33 79 85
Caroline Nilsson, Enhetschef
040-33 20 40
Catarina Wictorsson, Enhetschef
040-33 80 75
Elenor Danielsson - Områdeschef Reumatologen
046- 17 21 49
Eva Rosenqvist, Enhetschef
046-171850
Adrienne Wendner, Enhetschef
046-17 11 84
Enhetschef Carina Karud
040-33 86 52
Maria Nygren, Områdeschef
046-17 36 34
Charlotte Eriksson, Enhetschef
046 - 17 20 44
Else-Mary Sjöstrand, Enhetschef
046 - 17 14 89
Maria Axelsson-Zanderin, HR-specialist
046-17 72 32
Jehns Christian Martineus, Sektionschef
046-17 16 09
Helena Jacobson - Enhetschef
040-33 85 38
Malin Ståhl, Enhetschef
040-33 85 36
Magnus Norrgård, Tf Områdeschef
046-17 67 96
Malin Andersson, Enhetschef
046 - 17 58 80
Lena Andersson, Enhetschef
046-17 57 83
Ingela Johansson, Sjuksköterska
040-17 73 97
Katarina Ferm, Fysioterapeut Lund
046-17 19 66
Madeleine Eyrich, Fysioterapeut Malmö
040-33 24 12
Therese Andersson - Enhetschef
046-17 57 71
Anneli Pettersson, Enhetschef Spinalskadeenheten
0706-03 85 62
Andreas Alfvén, Enhetschef Specialiserad rehabil
0705-34 66 76
Lena de Richelieu, Enhetschef
046-17 77 27
Anna-Lena T Jensen, Funktionsutbildad sjuksköter
046-17 12 53
Agneta Kristensson, t.f. Enhetschef, Neurologiav
040-33 79 85
Camilla Andersson, Enhetschef, Neurologimottagni
040-33 29 32
Johan Svahn, Sektionschef
046-17 67 55
Lennart Hansson, Överläkare
046-17 15 70
Marie Strömbäck, Enhetschef
040- 33 30 59
Yvonne Englezon - Enhetschef
046-176887
Nesrin Senyüz Enhetschef
040-33 22 50
Therese Andersson, Enhetschef
046-17 57 71
Phillipa Smedinge Andersson, Medicinsk sekretera
040-33 14 54
Hanna Konnéus, Kurator Högspecialiserad hjärnska
0413-556643
Enhetschef Cecilia Sundqvist,
046-17 19 17
Ellen Myhre-Larsson, Enhetschef
040-33 64 63
Ellinor Johansson, Enhetschef
040-33 80 61
Josefin Palmén, Arbetsterapeut
040-33 68 66
Boel Persson, Kurator
040-33 11 47
Alexandra Rönnängsgård, Enhetschef Lungavdelning
046-17 35 54
Jaroslaw Kosieradzki, Medicinsk ansvarig läkare
040- 33 39 96
Arne Lindgren, Professor klinisk neurologi
046-17 14 24
Jehns Christian Martineus, Sektionschef reumatol
046-17 16 09
Anna Bengtsson, Enhetschef
040 - 33 22 20
Pernilla Tynell, Tf Enhetschef
046-17 12 49
Therese Andersson, Enhetschef
046 – 17 57 71
Kajsa Strid, Kurator
046-17 46 23
Anders Christensson, Sektionschef
040- 33 15 59

Sammanfattning

Besöksadress

Västra Storgatan 12 KRISTIANSTAD
None

Postadress

Västra Storgatan 12
KRISTIANSTAD, 29189

Liknande jobb


21 February 2020

Forskningskoordinator till Barn 3, Barn- och Ungdomscentrum, Umeå

Forskningskoordinator till Barn 3, Barn- och Ungdomscentrum, Umeå

20 February 2020

Barnsjuksköterska med inriktning neuropsykiatri och neurologi

Barnsjuksköterska med inriktning neuropsykiatri och neurologi

20 February 2020