Sjuksköterskor till Barnonkologen, VO barnmedicin i Lund

Arbetsbeskrivning

Gör skillnad. Varje dag.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vi främjar det regionala näringslivet, kulturen och samarbeten med andra regioner, i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Skånes universitetssjukvård bildades den 1 juni 2013 och består av Skånes universitetssjukhus (SUS) och den offentligt bedrivna primärvården i Malmö- och Lundområdet. Skånes universitetssjukhus omfattar sjukhusverksamheterna i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Förvaltningen har totalt omkring 12 100 medarbetare och en omsättning om drygt 12 miljarder kronor. SUS erbjuder primärvård, länssjukvård och högspecialiserad vård, samtidigt som vi utbildar och bedriver avancerad forskning i nära samarbete med universitet och högskolor. Vi arbetar med respekt för människan och strävar alltid mot att vara bland de bästa.

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken har ca 500 anställda och ingår i Kvinno-, barn- och reproduktionsdivisionen vid Skånes universitetssjukhus. Vi behandlar barn och ungdomar mellan 0-18 år med sjukdomar inom specialområden utifrån en helhetssyn såväl medicinskt, omvårdnadsmässigt, psykologiskt, socialt, specialpedagogiskt och humanistiskt. På Barnonkologen vårdas barn med onkologiska- och hematologiska sjukdomar i åldern 0-18 år. Vårt upptagningsområde är Södra regionen.

ARBETSUPPGIFTER
Barnonkologen söker sjuksköterskor som vill arbeta på en dynamisk arbetsplats, är nyfiken efter nya kunskaper, en vilja att utvecklas och att skapa framtiden tillsammans med ett fantastiskt gäng av engagerade och kompetenta medarbetare.

Du kommer att arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter för en sjuksköterska på barnonkologavdelning. Förutom det direkta arbetet med patienten är alla medarbetare delaktiga i arbetet med att utveckla och förbättra vården på vår enhet. Introduktion anpassas efter behov och tidigare erfarenhet.


KVALIFIKATIONER
Du som söker är legitimerad sjuksköterska gärna specialistutbildad inom barnsjukvård, intensivvård eller annan erfarenhet som kan vara meriterande, med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Även du med grundutbildning är välkommen att söka. Kunskaper i svenska motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.

Som person är du initiativtagande, flexibel och noggrann. Du har en god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt. Stor vikt kommer också att läggas vid personlig lämplighet såsom ett genuint intresse för barnsjukvård samt att du kan arbeta utifrån våra värdegrunder: Respekt för människan och ständiga förbättringar.

Tjänsterna avser två tillsvidaretjänster på natten start 2014-09-01 och
ett vikariat med start från och med 2014-09-01 till och med 2015-06-15.

Vi tillämpar löpande urval, välkommen in med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
På Region Skånes hemsida under Jobba hos oss kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig. Här finner du också förutom annonstitel, förvaltning eller bolag, hur många som har sökt tjänsten.

Kontaktpersoner på detta företaget

Elisabeth Olhager, verksamhetschef
046-17 82 86
Facklig representant hänvisa till lokal facklig

Lejla Mehica
040-33 74 38
www.vardforbundet.se Vårdförbundet
0771-420 420
Carina Mähl - Tf Enhetschef
046-17 81 00
Victoria Weiderstrand - HR -specialist
046- 17 79 57
www.vision.se

Eva Schumacher - Enhetschef
046-17 83 56
Kirsten Jönsson - Kommunal
046-17 80 68 (avd.)
Maria Hommel - Vårdförbundet
046-17 80 68 (avd.)
Elisabeth Pranter - Enhetschef
040-33 69 39
Vårdförbundet Malmö, Expedition
040- 33 30 76
Mona Bungum - Laboratoriechef
0768-87 10 07
Aleksander Giwercman - Verksamhetschef
0768-87 02 12
Ann-Charlotte Nordblad - Enhetschef
040-33 27 26
Anna Weberg - Vision
040- 33 69 42
Charlotte Brattström - Sektionschef
046- 17 83 87
Anna Modin - Dietist
040- 33 22 04
Caroline Lindblom - Naturvetarna
040- 33 81 24
Maria Wallin, enhetschef
046-17 80 70
Christina Frid, Vision
0410-55396
Sara-Lena Strånge, enhetschef
046-17 81 41
Anna Pettersson, sektionsledare
046-17 81 62
Vårdförbundet Lund
046-17 23 77
Anette Månsson, Avdelningschef
046-17 81 14
Kristel Björkman, Vårdförbundet
046-17 80 65
Maria Wallin, tf enhetschef
046-17 80 70
Saerun Jonsdottir, tf områdeschef
046-17 81 25
Vårdförbundet, exp
040-33 30 76
Carina Törnkrantz - T.f. enhetschef
046- 17 81 79
Thomas Andersson - Vårdförbundet
046- 17 82 00
Lena Carlsén - Vårdförbundet
046- 17 82 00
Helen Magnusson - Kommunal
046- 17 82 00
Kathe Wedin
040-33 35 42
Charlotte Magnusson
046-17 10 00
Carina Hermansson, tf enhetschef
046-17 80 20
Marie Lundström, områdeschef
046-17 80 10
Vårdförbundet exp.
040-33 30 76
Enhetschef Pernilla Runsten
046-17 27 10
Undersköterska Ulrica Mårtensson
046-17 11 68
Birthe Andreasen, enhetschef
046-17 25 48
Catharina Strömberg, teamledare
046-17 25 47
Johanna Ahlstedt, Vårdförbundet
046-17 24 49
Jenny Gullberg, Vårdförbundet
046-17 24 49
Ej anträffbar vecka 8 Lisbeth Larsson - Enhetschef
040- 33 68 30
Annika Olofsson - Medicinsk sekreterare
040-33 66 59
Åke Lernmark, Professor
040-39 19 01
Susanne Bergergård, Områdeschef
0768-871605
Mellersta Skånes Läkareförening
046-17 23 95
Malmö Läkareförening
040-33 60 40
Naturvetarna Region Skåne
046-17 39 50
Jonas Häger - Enhetschef
046- 17 20 08
Vårdförbundet exp
0771-420 420
Kristina Anderson - Tf enhetschef
046- 17 80 42
Lena Rollof - Vårdförbundet (semester vecka 9)
046- 17 83 81
www.vardforbundet.se - Vårdförbundet

Enhetschef Beatrice Croneman-Pileby
040-33 17 40
Operationssjuksköterska/sektionsledare Christina Bengtsson
046-17 16 75
Alexandra Rönnängsgård, Vårdförbundet
046- 17 75 40
Camilla Tropp-Ekelund, områdeschef
0768-890293
Gunilla Palmqvist, Vision
046-17 17 87
Nanna Backteman, Enhetschef
046-17 81 08
Louise Brisard, Vårdförbundet
046-17 10 00
Marie Olsson, enhetschef
040-33 64 68
Helen Wilhelmsson, stf enhetschef
040-33 17 25
SKTF Eva-Lott Kron
040- 33 67 75
Annette Hansson, Enhetschef
046-17 24 67
Carina Rabe, Teamledare
040-33 25 93
Annika Larsson, Vision
046-17 70 78
Maria Mårtensson - Leg sjukgymnast
046- 17 83 88
Sonja Andersson- Marforio - Fysioterapeuterna
046- 17 83 91
Charlotte Petersson, Kommunal

Anna Hansson - Legitimerad dietist
046- 17 84 12
Marika Kanthe - Legitimerad dietist
046- 17 84 13
Barnakuten Marie Lundström, områdeschef
046-17 80 10
Marie Mogren, Kommunal
046-17 80 12/046-17 80 14
Enhetschef Eva Stridsberg-
040-33 67 91
Kommunal Maria Zettersköld-
040- 331741
Helena Keller - Enhetschef
040- 33 16 63
Annika Federley - Vårdförbundet
040- 33 76 05
Maria Nermark - Psykologförbundet
046-17 36 87
Lisbeth Larsson, Enhetschef
040- 33 68 30
Therese Strid, Vårdförbundet

tf enhetschef Anki Johnelius -
046-17 36 66
Vision Gunilla Palmqvist -
046-17 17 87
Enhetschef Christine Radermacher -
046-17 25 45
Vårdförbundet exp.
040-33 13 10
Kommunals exp
046-17 19 55
Kathe Wedin, Enhetschef
040-33 35 42
Margareta Larsson, Sektionsledare
046-17 78 44
Karin Ingesson, Vårdförbundet
046-17 25 08
Maria Wallin - Enhetschef
046-17 80 70
Anna Schönander - Vårdförbundet
046- 17 80 62
Susanne Blomberg, enhetschef
040-33 10 37
Ida Nilsson, Vårdförbundet
040-33 16 42
Kristel Ringström, Kommunal
040-33 16 42
Marita Nilsson, Enhetschef
040 33 21 95
Vårdförbundet expedition
040 33 13 10
Clas Rosdahl - Vårdförbundet
046- 17 82 00
Enhetschef Lotta Nordblad -
040- 33 27 26
Vision Anna Weberg -
040- 33 69 42
Nanna Backteman, Enhetschef
046-17 81 08
Ulrika Biörklund Brogren, Enhetschef
046-17 59 04
Ulla Caverius, Sektionschef
046- 17 84 82
Anders Dybjer, Divisionschef
046- 17 49 33
Camilla Rosenquist, Enhetschef
040- 33 20 88
Hanna Holst, Enhetschef
040- 33 20 88
Gunilla Bonli, Enhetschef
040- 33 83 83
Elisabeth Pranter, Enhetschef
040- 33 69 39
Anette Lindström, Områdeschef
040- 33 75 34
Nils Gromert, Områdeschef
046-17 80 36
Eva Schumacher, Enhetschef
046- 17 83 56
Andreas Herbst - Verksamhetschef
040-33 20 86
Verksamhetschef Charlotta Sahlström-Englesson
046-17 17 78
Sektionschef Åke Svensson
040-33 17 66
Barbro Tedin - Enhetschef
046-17 25 48
Nanna Backteman, Enhetschef
046-17 81 08
Eva Engvall, Enhetschef
046- 17 25 03
Ann-Kristin Eriksson Herzog, Områdeschef
046- 17 25 28
Enhetschef Anki Johnelius -
046-17 36 66
Ann-Kristin Eriksson Herzog - områdeschef
046-17 25 28
Beatrice Croneman-Pileby, Enhetschef
040-33 17 40
Christina Bengtsson, Operationssjuksköterska/Sek
046-17 16 75
Anders Åkerlund - Verksamhetschef
0705-647178
Eva Bergquist, Psykolog
046- 17 84 67
Martina Harling, HR-specialist
046- 17 79 57
Beatrice Croneman-Pileby, Enhetschef
040-33 17 40, från och med 16/6 0703-67 19 11
Christina Bengtsson, Operationssjuksköterska/Sek
046-17 16 75, 040-33 15 27, 040-33 27 59
Christine Radermacher, Enhetschef
046-17 25 45
Johan Lundgren - Sektionschef
046-17 82 87
Anders Pramborn, områdeschef
0705-644 818
Carrado Cilio, Professor
0704-33 03 38
Ann-Kristin Eriksson-Herzog, Områdeschef
0705-643 470
Ingrid Bernstrup Hallberg - Områdeschef
040- 33 14 48
Bodil Wiklund - Enhetschef
040- 33 27 94
Anna Jaxelius - HR specialist
0705- 41 94 48
Camilla Rosenquist, Enhetschef
070-641 41 96
Hanna Holst, Enhetschef
070-641 49 77
Ann-Kristin Eriksson Herzog, Områdeschef
046-17 25 28
Kristina Jönsson, Enhetschef
046-17 25 31
Eva Linell, Enhetschef
046-17 82 70
Petra Weigel, Sjuksköterska
046-17 82 20
Charlotta Sahlström-Englesson, Verksamhetschef
046- 17 10 00 (vxl)
Magnus Bruze, Professor och sektionschef
040- 33 17 60
Charlotta Sahlström-Englesson, Verksamhetschef
046- 17 17 78
Anders Pramborn, Områdeschef. Kontakt vecka 27-2
0705-644 818
Marita Nilsson, Enhetschef. Kontakt vecka 30
040-33 21 95
Lena Andersson - Områdeschef
046- 17 82 22
Charlotte Erngren, kontaktperson vecka 31-33
046-17 83 63
Pia Teleman, Sektionschef Benign gynekologi
046-17 25 34
Bengt Lindberg - Sektionschef
040-33 19 68
Anette Månsson, enhetschef
046-17 81 14
Charlotte Erngren, områdeschef
046-17 83 63
Elizabet Tomulevska, enhetschef Hudmottagningen
040-33 21 94
Agneta Olofsson, enhetschef Hudmottagning Lund
046-17 31 61
Ann-Charlotte Nordblad, enhetschef Ögonkliniken
040-33 27 26
Barn avd 62 och avd 64 Saerun Jonsdottir, områdeschef
046-17 81 25
Ingrid Colberger-Rudbäck, specialistsjukskötersk
046-17 80 64
Eva Stridsberg, Enhetschef
040-33 67 91
Maria Zettersköld, Undersköterska
040-33 17 41
Carina Hermansson, enhetschef
046-17 80 20
Johan Lundgren - Sektionschef Barn- och ungdomsm
046-17 82 87
Ingrid Tonning-Olsson – Psykolog Barn- och ungdo
046-17 84 19
Mikael Korduner - Sektionschef
046-17 20 31
Marie-Louise Hammartorp, Enhetschef
040-336787
Catarina Sundberg
040-33 17 45
Charlotte Erngren, Områdeschef
046-17 83 63
Aynur Günes, sjuksköterska
040 - 33 16 42
Anette Lindström, områdeschef VO Ögon
040-33 75 34
Carina Mähl - Enhetschef
046-17 81 00
Silvia Vermes - Arbetsterapeut
046- 17 83 90
Åsa Blomberg - Enhetschef
040-33 27 91
Camilla Tropp-Ekelund - Områdeschef
046-17 17 80
Agneta Nilsson, Enhetschef
046-17 13 54
Lotta Nordblad, Enhetschef
040-33 27 26

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Region Skånes universitetssjukvård, division 2 KRISTIANSTAD
  • 3 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Enligt avtal.
  • Heltid. Dag/natt Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse Placeringsort Lund Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras före eventuell anställning.

Besöksadress

Västra Storgatan 12 KRISTIANSTAD
None

Postadress

Skånehuset i Kristianstad, J A Hedlunds väg
KRISTIANSTAD, 29189

Liknande jobb


21 February 2020

Forskningskoordinator till Barn 3, Barn- och Ungdomscentrum, Umeå

Forskningskoordinator till Barn 3, Barn- och Ungdomscentrum, Umeå

20 February 2020

Barnsjuksköterska med inriktning neuropsykiatri och neurologi

Barnsjuksköterska med inriktning neuropsykiatri och neurologi

20 February 2020