Arbetslivsinstitutet.se

Skolbibliotekarie, Sturegymnasiet och Kommunvux


1 platser Tillsvidare Heltid Deltid. 80% Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2013-11-11 , upphör: 2014-12-31

Halmstad är en populär turistort såväl som hemstad. Här bor 92 000 invånare som ständigt blir fler i en av landets mest expansiva regioner. Tillsammans med kommunens 7 800 medarbetare har du chansen att vara med och utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad. Vi har fler än 70 yrkesgrupper som gör skillnad. Vill du vara med?

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar för att hitta ett arbete och bli självförsörjande. Vi har bland annat kommunens största samlade utbud av gymnasieutbildningar samt kurser för vuxna.ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara delaktig i arbetet med att få våra elever på Sturegymnasiet att läsa, lära och mötas ännu mer? På skolans fina bibliotek har du i så fall möjligheter! Tillsammans med en annan bibliotikarie ska du serva gymnasieungdomar och vuxenstuderande med ärenden och frågor som är vanligt förekommande på ett skolbibliotek såsom informations- och litteratursökning. Du ska också vara en del i den organisation som utvecklar den pedagogiska verksamheten avseende IKT och stödåtgärder. I samarbete med bibliotikariekollegan och rektor ansvarar du för att biblioteket är uppdaterat och i framkant avseende de funktioner som skolbiblioteket ska fylla. Du kommer att ha ett särskilt ansvar för vuxenutbildningens biblioteksverksamhet.

KVALIFIKATIONER
Som bibliotikarie ska du vara stresstålig och att trivas med tonåringar är ett krav. Du ska vara social, utåtriktad och en god kommunikatör.

Examen inom biblioteks- och informationsvetenskap krävs.
Önskvärt är att du är IKT-utbildad, gärna uppdaterad på IPad. God vana av LIBRA-systemet samt förtrogenhet/god kännedom om sociala medier krävs.

Erfarenhet från skolbibliotek på gymnasial nivå eller vuxenutbildning är önskvärt.

Kontaktpersoner på detta företaget

Peter Hjelm

Ola Nilsson

Marcus Bengtsson

Martin Alling

Marianne Larsson
035-138653
Marcus Bengtsson, LR

Ola Nilsson, LF

Elisabet Fock

Frank Wedding

Peter Nylander

Lars-Åke Mattsson

Mathias Sandberg, LR
0730-29 30 74
Emanuel Rosenbring, LF
072-573 24 75
Karin Andersson, LF
0705- 12 46 68
Kjell Eklund
0727-11 99 46
Ulrika Krämer

Marcus Bengtsson, LR
0730-446690
Kjell Eklund
035-138057
Ann Hedencrona

Danilo Espinoza

Marcus Nilsson

Tommy Persson

Emanuel Rosenbring, LF
035-13 80 50, 035-13 79 97
Johan Gustafsson

Rektor Lars-Åke Mattsson

Lärarförbundet Ola Nilsson

Lärarnas Riksförbund Marcus Bengtsson

Verksamhetschef, 070-259 11 79 Ingrid Nedmark

Enhetschef, 035-13 78 67 Karin Högberg

Enhetschef, 035-13 78 27 Mikael Larsson

Enhetschef, 035-13 78 38 Peter Holm,

Vision, 035-13 82 31 Ann-Sofie Mellgren

SSR, 035-13 80 54 Gunilla Oscarsson

Peter Hjelm, rektor
070-371 23 17
Ingegärd Brandt, skolbibliotekarie
035-137976
Christina Nord, DIK
035-13 76 90
Frank Wedding rektor
070-2787620
Peter Nylander rektor
070-5843726
Lars Emanuelsson LR
073-6404316
Emanuel Rosenbring Lärarförbundet
035-138050, 035-137997
Jörgen Krantz stf. skolchef
0705-139760 nås v 43 och 44
Ann-Sofie Hammargren Skolchef
0702-169972 nås v 45
Anna Doverskär HR-chef
070-5088031
Anders Carlsson Skolledarförbundet
070-2697708
Ola Nilsson LF
070-5252368
Marcus Bengtsson LR
073-0446690
Jörgen Krantz stf. skolchef
0705-139760 nås v 43 och 44
Ann-Sofie Hammargren Skolchef
0702-169972, nås v 45
Annika Vannerberg Förvaltningschef
0706-767544
Anna Doverskär HR-chef
0705-088031
Ewa Gunnarsson Vision
035-139603
Jan-Olof Fransson Ledarna
035-137655
Gunilla Oskarsson SSR
035-138054
Peter Hjelm, Rektor
070-3712317
Jennie Andersson, LR
073-9944604
Ola Nilsson, LF
035-138050
Lärarnas Riksförbund Marcus Bengtsson, LR

Lärarförbundet Ola Nilsson, LF

Rektor Elisabet Fock

Rektor Ulrika Krämer

Hans Fredriksson, Rektor
070-5516916
Susanne Oksa, Lärarnas Riksförbund
035-13 89 15
Anna Holmdahl, Lärarförbundet
035-13 97 71
Vision Ewa Gunnarsson
035-13 96 03
Ekonomichef Henric Andersson
035-137566
Rektor Elisabeth Fock

Kommunal Ulf Johansson
exp. 035-138082
Enhetschef, Mottagningsgruppen 035-13 78 67 Karin Högberg

Enhetschef, Funktion Arbete 035-13 78 38 Peter Holm,

SSR, 035-139795 Hans Mellgren

Projektledare Roger Wahlberg
0346-88 60 02
HR-strateg Ewa Gylling-Peters
070-299 47 25
Gymnasiechef Susanna Härenstam
0702- 16 42 97
Skolbibliotekarie Joakim Wahlgren
035-13 76 46
Projektledare, Salut Halland Amir Kaderland

Ola Nilsson LF
035-138050
Peter Holm, enhetschef
035-13 78 38, 072-386 95 14
Karin Högberg, enhetschef
035-13 78 67
Mikael Larsson, enhetschef
035-13 78 27, 072-587 55 28
Ann-Sofie Mellgren, Vision
035-13 82 31
Hans Mellgren, SSR
035-13 97 95
Projektägare Ann Hedencrona

Ewa Gunnarsson, Vision avd.223, Hstd.
035-13 96 03
Projektledare Thomas Aldén

Lärarförbundet Gunn-Hild Altberg, LF
035-13 80 50, 035-13 79 97
Vårdförbundet Elisabeth Paulsson
0725-16 14 68
Rektor på Sannarpsgymnasiet Johan Gustafsson

Rektor Tommy Persson

Enhetschef Pär Henriksson
070-637 15 00
Ingrid Nedmark, Verksamhetschef
035-13 99 23
Rektor Peter Hjelm
070-3712317
Jörgen Krantz, tf skolchef
070-513 97 60
Rektor på Sturegymnasiet Kjell Eklund
0727-11 99 46
Rektor Ulrika Krämer

Rektor på Sannarpsgymnasiet Johan Gustafsson

Peter Nylander, rektor
070-584 37 26
Cecilia Ek, rektor
070-269 60 53
Johan Gustafsson, rektor
070-583 45 38
Rektor, Gymnasiesärskolan Cecilia Hågemark
0723-869904
Kerstin Andersson, Verksamhetschef Kompetenscent
0702-182380
Bodil Ljungberg, Sektorschef Utbildnings- och ar
070- 699 29 71
AnnKristin Norrman, Verksamhetschef Utbildnings-
070- 317 70 43
Verksamhetschef i Halmstad Kompetenscentrum Kerstin Andersson

Specialpedagog Annika Heijel
035-13 96 02
Rektor Johan Gustafsson
0705-83 45 38
Peter Hjelm, rektor
070-3712317
Verksamhetschef Kerstin Andersson
070-2182380
Ordförande Regional styrgrupp Tc Halland Ebbe Johansson

Magdalena Engelsz, ordf. Halmstadkretsen, Röda K
073-0284796
Elisabeth Fock, Samordnare,
070-1479438
Peter Nylander, Rektor
070-584 37 26
Frank Wedding, Rektor
070-278 76 20
Tommy Persson, Rektor
070-249 37 38
Lars-Åke Mattson, Rektor
070-200 88 67
Ekonomichef Henric Andersson

Hans-Ove Sandberg, rektor
070-560 47 88
Gymnasiechef Susanna Härenstam
070-2164297
Samordnare Elisabeth Fock
070-1473438
Verksamhetschef, 070-2591179 Ingrid Nedmark

Kerstin Andersson, Verksamhetschef Vägledningsce
070-2182380
Studie- och yrkesvägledare Pia Lindgren
076-8196249
Rektor, 070-4791395 Stefan Ottosson

Rektor, 070-5516916 Hans Fredriksson

Gymnasiechef Rikard Sjödahl

Enhetschef Elisabeth Fock
070-147 94 38
Förvaltningschef Ann-Sofie Hammargren Sjöholm
0702169972
Frank Wedding, Rektor
070-278 76 20
Karin Bloemer, Enhetschef
072-239 01 60
Projektledare Pia Agmyr
070 279 59 28
Camilla Samuelsson, Enhetschef
072-386 95 09
Cecilia Hågemark, Rektor
072-3869904
Susanna Härenstam, Gymnasiechef
070-2164297
Rektor Stefan Ottosson

Rektor Hans Fredriksson

Tommy Persson, Rektor
070-249 37 38
Verksamhetschef Ann Hedencrona
072-560511
Karin Högberg, tf verksamhetschef
035-13 78 67
Enhetschef, 035-137838 Ros-Mari Bilgrav Herczog

Enhetschef, 072-5875528 Mikael Larsson,

Enhetschef, 035-137867 Karin Högberg

Chef Uppföljningsenheten Jörgen Krantz
0705139760
Kerstin Andersson, Verksamhetschef
0702-18 23 80
Anette Kjellsson, Enhetschef
0706-06 22 03
Elisabeth Fock, rektor Sannarp
073-143 20 40
Peter Hjelm, rektor Sture
070-3712317
Peter Hjelm, rektor Sture
070-371 23 17
Frank Wedding, rektor Kattegatt
070-278 76 20
Verksamhetschef Ann Hedencrona
072-5602511
AnnKristin Norrman, verksamhetschef
070-317 70 43
Maria Melander, Gymnasiechef
070-8455623
Anita Wickbom, MLA
070-9285173
Karin Högberg, verksamhetschef
035-13 78 67
Kerstin Andersson, verksamhetschef
070-218 23 80
Hans-Ove Sandberg, rektor
070-560 47 88
Stefan Ottosson, Rektor
070-4791395
Patrik Andersson, Rektor
073-43 26 77
Ann Hedencrona, Verksamhetschef
072-5602511
Peter Hjelm, Rektor

Elisabeth Fock, Rektor
073-143 20 40
Susanna Härenstam, Gymnasiechef
070-216 42 97
Rektor Håkan Klarén

Ros-Mari Bilgrav Herczog, Enhetschef
035-13 78 38
Mikael Larsson, Enhetschef
072-587 55 28
Jörgen Krantz, Chef Uppföljningsenheten
070-513 97 60
Ulrika Krämer, Rektor
070-321 25 75
Rikard Sjödahl, Gymnasiechef
070-598 74 74
Kenth Johansson, Enhetschef
070 289 60 61
Lisbeth Widing, arbetskonsulent
070- 606 25 20
Anette Ekelund Lind, Förstelärare
070-2542602
Cecilia Hågemark, Rektor

Ros-Mari Bilgrav Herczog, Enhetschef
072-386 95 14
Hans Mellgren, Enhetschef
073-414 44 32
Håkan Klarén, rektor
072-963 86 60
Anette Kjellsson, Enhetschef
070-606 22 03
Patrik Andersson, Rektor
073-143 26 77
Anita Wickbom, Skolsköterska
070-928 51 73
Anna Doverskär HR-chef
070-508 80 31
Petra Sandahl Lind, Enhetschef
072-386 61 06
Maths Johansson, Stödassistent
035- 18 37 12 (DV Humlan)
Stefan Ottosson, Rektor
070-479 13 95
Ann Skoglund, Specialpedagog
072-561 07 18
Cecilia Ek, Projektledare Halmstad, Integration
070-269 60 53
Petra Sandahl Lind, Enhetschef - Team 3
072-386 61 06
Anette Kjellsson, Enhetschef - Team 2
070-606 22 03
Eva Samuellson, Stödassistent
072-5341323

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 27 October 2013
Ange referens: A354679
Övrigt: För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålder- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Halmstads kommun tillämpar rökfri arbetstid. Varmt välkommen med din ansökan!

Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Besöksadress

Kyrkogatan 5 Halmstad
None

Postadress

Box 153
Halmstad, 30105

Liknande jobb


Gymnasiebibliotekarie till Hulebäcksgymnasiet Härryda kommun, Sekt.. 16 October 2013 Gymnasiebibliotekarie till Hulebäcksgymnasiet
Skolbibliotekarie till Linnéskolan Älmhults kommun, Gru.. 17 October 2013 Skolbibliotekarie till Linnéskolan
Skolbibliotekarie 75 % ÄLVDALENS KOMMUN, Ko.. 17 October 2013 Skolbibliotekarie 75 %
Skolbibliotekskonsulent Falu kommun 21 October 2013 Skolbibliotekskonsulent