Arbetslivsinstitutet.se

Skolbibliotekarie till Kronan


1 platser 3 - 6 månader Heltid 0 0 0

<p>Kronan &auml;r Trollh&auml;ttans Stads nyaste och modernaste skola och ligger i Centrala skolomr&aring;det. Skolan &auml;r en m&aring;ngkulturell m&ouml;tesplats som &auml;r rik p&aring; spr&aring;k och l&auml;rande. P&aring; Kronan menar vi att det &auml;r i klassrummet det h&auml;nder. Vi utg&aring;r ifr&aring;n att f&ouml;rst&auml;rka det positiva, goda m&ouml;ten och sp&auml;nnande undervisning f&ouml;r att alla ska lyckas. Kronan &auml;r ut&ouml;ver skola ocks&aring; kulturhus, bibliotek, fritidsg&aring;rd och medborgarservice.</p>

&lt;p&gt;Fr&amp;auml;mja elevers l&amp;auml;sintresse och arbeta f&amp;ouml;r att utveckla deras l&amp;auml;sf&amp;ouml;rst&amp;aring;else i &amp;aring;rsk F-9 p&amp;aring; Kronan och Fr&amp;auml;lseg&amp;aring;rdsskolan. I arbetet ing&amp;aring;r &amp;auml;ven att utveckla elevernas informationskompetens. Arbetet utg&amp;aring;r fr&amp;aring;n varje elevs behov och f&amp;ouml;ruts&amp;auml;ttningar samt tar tillvara p&amp;aring; elevens styrkor och tidigare kunskaper och utvecklar dem vidare. Du ansvarar ocks&amp;aring; f&amp;ouml;r skolbibliotekens ink&amp;ouml;p. Du blir aktiv medarbetare i v&amp;aring;ra arbetslag som tillsammans planerar, genomf&amp;ouml;r och utv&amp;auml;rderar det dagliga arbetet tillsammans med elever och kollegor.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bed&amp;ouml;mer likv&amp;auml;rdig. Du b&amp;ouml;r ha ett pedagogiskt intresse och ha kunskap om l&amp;auml;roplanens v&amp;auml;rdegrund och kunskapsuppdrag. Du b&amp;ouml;r ocks&amp;aring; ha en positiv elevsyn och f&amp;ouml;rm&amp;aring;ga att se och st&amp;ouml;dja varje elevs behov. Intresse och erfarenhet av arbete i m&amp;aring;ngkulturell milj&amp;ouml; &amp;auml;r meriterande liksom arbete med nyanl&amp;auml;nda elever. Du b&amp;ouml;r ha kunskap och stort intresse av att anv&amp;auml;nda digitala verktyg i arbetet. Du ska ha l&amp;auml;tt f&amp;ouml;r att samarbeta samt vara &amp;ouml;ppen f&amp;ouml;r att jobba ut&amp;aring;triktat. Stor vikt l&amp;auml;ggs vid personlig l&amp;auml;mplighet samt vid intresse och drivkraft av pedagogisk utveckling i en f&amp;ouml;r&amp;auml;nderlig organisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vikariat, 100% Anst&amp;auml;lld from/tom: 2014-01-07 &amp;ndash; 2014-06-18 Sista ans&amp;ouml;kningsdag: 2014-12-13 Intervjuer kommer att ske l&amp;ouml;pande under ans&amp;ouml;kningstiden&lt;/p&gt;&lt;p&gt;F&amp;ouml;r mer information kontakta rektor Eva Dahl, tfn 0520-49 72 82 Fackliga f&amp;ouml;retr&amp;auml;dare: DIK, tfn 0520-49 76 63 Jobbnr: 66-THN00124&lt;/p&gt;

Kontaktpersoner på detta företaget

Eva Dahl
+46 070-5597289
Martin Engman
0520-49 60 56, 070-202 54 49
Inger Thonander
0520-496510, 0703598447
Kerstin Olofsson

Djeno Mahic

Tina Tenggren
+46 0701642460
Thomas Johansson

Henrik Stålheim
0520-497491, 0706-888191
Bernt Ljungquist
0520-49 79 30, 070-205 15 27
Johansson Britt-Inger

Ivarsson Rose-Marie

Johansson Thomas

Britt-Inger Johansson

Rose-Marie Ivarsson

Birgitta Ahlberg

Marianne Henriksson

Ulf Halvorsen
0520496966
Marita Larsson
0520497878
Eva Dahl
0705597289
Peder Karlsson
0520496050
Henrik Stålheim
0520497491
Henrik Stålheim
0520495656
Martin Engman
0520497461
Monica Karlsson
0520495026
ingmari Kjellberg
0520497433
Claes Hellborg
0520497297
Per Hellmark
0520497290
Rekryteringsenheten Trollhättans stad
0520495656
Birgitta Ahlberg
0739083728
Trollhättans Stad Rekryteringsenheten
0520495656
Ann Kickeus
0520496949
Trollhättans Stad Rekryteringsenheten
0520497895
Christer Olsson
0520497875
Linda Kopp
0520497615
Henrik Stålheim
0520497491
Daniel Abarahamsson
0520497299
Marie Stadesjö
0520496263
Inger Thonander
0520496510
Marcus Antonsson
0520496500
Carina Halvorsen
0520497952
Anna-Lena Lindahl
0520497879
Christina Öberg
0520496639
Pernilla Olausson
0520496656
Susanne Westlin
0520495034
Marina Lindblom
0520495317
Helena Back
052049 74 26
Thomas Johansson
0520497895
Margareta Gothnier
0520497256
Martin Engman
0520497461
Tina Tenggren
0520497260
Tina Tenggren
0520497260
Marie Stadesjö
0520496263
Carina Karlström
0520496056
Marita Larsson
05204978 78
Claes Hellborg
05204972 97
Christina Thordson
0520496420
Rose-Marie Ivarsson
0520495459
Elin Olsson
05204979 88
Djeno Mahic
0520497282
Carina Karlström
0520496056
Ann-Catrine Westerbäck
0520497115
Anette Edvardsson
0520497910
Annika Egle-Svensson
0520496390
Tomas Granat
0520496392
Kathrine Sandblom-Stark
0520497795
Lena Vänerö
0520495426
Annika Egle Svensson
0520496390
Ulla-Carin Tegelberg
0520495308
Lena Carlsson
0520495002
Margaretha Vister
0520497145
Mia Hedström
0520495403
Marin Lindblom
0520495656
Erika Mattsson
0520496073
Kathrine Sandblom Stark
0520497795
Kerstin Windemo
0520497142
Sture Aronsson
0520497669
Ann-Catrine Westerbäck
0520497115
Pernilla Bruzelius Olofsson
0520497558
Ebba Nyborg
0520495300
Anna Spetz
0520495464
Joakim Valtin
0520497028
Birgitta Ahlberg
0520497494
Magnus Henriksson
0520497973
Jeanette Mellqvist
0520496641
Pernilla Stark
070-577 88 93
Anna-Sara Persson
0520496911
Christina Lantz
0520495415
Said Niklund
0520497140
Stefan Griwall
0520497026
Sofia Bråberg
0520497287
Anna Spetz
0520495464
Trollhättans Stad
0520495656
Susanne Westlin
0520495034
Christina Lantz
0520495415
Camilla Magnusson
0520496256
Martin Engman
0520497461
Martin Wennberg
0520496265
Claes Hellborg
0520497297
Birgitta Ahlberg
0520497494
Ann-Catrine Westerbäck
0520497115
Christina Thordson
0520496420
Harriet Larsson
0520497430
Anna-Lena Lindahl
0520497879
Henrik Stålheim
0520497491
Elin Olsson
0520497988
Daniel Abrahamsson
0520497299
Greg Chruch
0520497662
Djeno Mahic
0520497461
Mia Hedström
0520495403
Evelyn Axelsson
0520497051
Marcus Antonsson
0520496500
Tomas Granat
0520496392
Inger Thonander
0520496510
Annika Egle Svensson
0520496390
Pernilla Alm
0520497232
Elin Wikström
0520497260
Annelie Ånnhagen
0520497497
Marie Uls
0520495005
Elisabeth Eriksson
0520497917
Marie Stadesjö
0520496263
Per Hellmark
0520497290
Margaretha Gothnier
0520497256
Elisbeth Eriksson
0520497917
Margareta Gothnier
0520497256
Helena Back
0520497426
Anna-Karin Ödbrant
0520495530
Elin Wikström
0520495656
Therese Höög
052046044
Carina Karlström
0520496056
Annika Egle-Svensson
0520496390
Gun Stam
0520496266
Dick Eriksson
0520496810
Ulf Halvorsen
073- 348 99 39
Carina Karlström
0520497410
Bernt Ljungqvist
0520497930
Thomas Johansson
0520497895
Lennart Olsson
0520496642
Ingmari Kjellberg
0520497433
Mona Bruun
0520496652
Christina Öberg
0520496639
Therese Höög
0520496044
Per Gustafsson
0520495417
Rekryteringsenheten Trollhättans stad
0520495656
Ann-Christine Westerbäck
0520497115
Marianne Linnér
0520497255
Marita Vesala
0520497212
Inga-Lill Carlsson
0520497069
Ewa Glennius
0520496268
Henrik Ståhlheim
0520497491
Malin Hedelin
0520497222
Lena Johansson, Förvaltningschef
0520-49 71 00
Christina Lantz, Enhetscheef
0520-49 54 15
Dan Petersson, Ekonomichef
0520-49 72 84
Sylvia Lundberg, Enhetschef
0520-49 71 41
Britt Louise Swärd, Enhetschef
0520-49 57 16
Nedad Fatic, Enhetschef
0520-49 58 06
Sofia Bråberg, Områdeschef
0520-49 72 87
Anna Kindberg, Enhetschef
0520-49 53 17
Maria Lundh, Teamledare
0520-49 74 40
Malin Svensson, Förskolechef
0520-49 60 39
Joakim Ulmefors, konsulterande verksamhetschef
0520-49 56 36
Arsim Zekaj, Verksamhetschef Boende EKB
0520-49 56 36
Therese Höög, Rektor
0520-49 60 44
Elisabeth Eriksson, Verksamhetsansvarig
0520-49 79 17
Nina Björklund, Handläggare
0520-49 78 92
Ann-Christine Hult, Teamledare
0520-49 53 23
Gun Stam, Förskolechef
0520-49 62 66
Per Gustafsson, Enhetschef
0520-49 54 17
Christina Lantz, Enhetschef
0520-49 54 15
Anne Eklund, Teamledare
0705-09 44 72
Ann Marberg, Bibliotekschef
0520-49 76 62
Gerd Holmgren, Enhetschef
0520-49 50 70
Maria Blomgren, Teamledare
0520-49 5757
Linda Forssén, Rektor
0520-49 72 60
Birgitta Lundskog, Områdeschef
0520-49-64 50
Marianne Linnér, tf Områdeschef
0520-49 72 55
Yvonne Dahl, Områdeschef Öster
0520-49 55 51
Anna Pettersson Wiberg, Områdeschef Väster
0520-49 51 26
Annika Laago, Förskolechef
0520-49 50 00
Anna Kölfeldt, Miljöchef
0520-49 74 81
Karl-Gustav Elf, Områdeschef
0520-49 79 49
Kåre Johansson, Enhetschef
0520-49 78 47
Annelie Ånnhagen, Förskolechef
0520-49 74 97
Marie Stadesjö, Rektor
0520-49 62 63
Claes Hellborg, Rektor
0520-49 72 97
Anna-Sara Persson, Chef
0520-49 69 11
Bernt Ljungquist, Förskolechef
0520-49 79 30
Marie Andersson, FSK m särsk. utveckl.uppdrag
0520-49 57 58
Bernt Ljungquist Förskolechef
0520-49 79 30
Marie Andersson FSK m särsk. utveckl.uppdrag
0520- 49 57 58
Henrik Stålheim, Rektor
0520-49 74 91
Mona Uppström, Rektor
0520-49 60 50
Henrik Stålheim, Rektor
0520-48 74 91
Inga-Lill Carlsson, Enhetschef
0520-49 70 69
Magnus Henriksson, Rektor
0520-49 79 73
Martin Engman, Rektor
0520-49 74 61
Daniel Abrahamsson, Rektor
0520-49 72 99
Ulf Halvorsen, Avdelningschef
0520-49 69 66, träffas v 22
Birgitta Lindström Sundefors, Förvaltningschef
0705-34 89 66, träffas v 23-26
Christina Öberg, Rektor
0520-49 66 39
Oscar Semb, Rektor
0520-49 65 00
Marianne Linnér, bitr områdeschef
0520-49 72 55
Karin Nordlundh, Talpedagog
0520-49 52 34
K-G Elf, Områdeschef
0520-49 79 49
Sofia Laudon Larsson, Enhetschef
0520-49 79 10
Anna Bergqvist, Förskolechef
0520-49 54 65
Carina Karlström, Rektor
0520-49 60 56
Per Hellmark, Områdeschef
0520-49 72 90
Daniel Abrahamsson, Raktor
0520-49 72 99
Lisbeth Johansson, Rektor
0520-49 65 01
Elisabeth Eriksson, Bitr Områdeschef
0520-49 79 17
Annika Elmby-Bengtsson, Förskolechef
0520-49 64 44, 0708-86 26 66
Ulf Halvorsen, Chef Strategisk planering o utveckl
073- 348 99
Roger Wennberg, tf Förvaltningschef
070-326 87 56
Anders Hammarstedt, Produktionschef
0520-49 59 00
Pernilla Bruzelius-Olofsson, Transportchef
0520-49 75 58
Birgitta Ahlberg, Områdeschef
0520-49 74 94
Sofia Bråberg, Områdeschef Västra skolområdet
0520-49 72 87 (vecka 27-28)
Pernilla Olausson, Förskolechef Västra skolområdet
0520-49 66 56 (vecka 29-30)
Marlene Wendt, Rektor Västra skolområdet
0520-49 66 41 (vecka 31)
Per Olofsson, Arbetschef
0520-49 75 22
Anna-Karin Ödbrant, Enhetschef
0520-49 55 30
Inger Tolfes, Familjehemssekreterare
0520-49 71 55
Anna-Lena Lindahl, Rektor
0520-49 78 79
Pernilla Alm, Förskolechef
0520-49 72 32
Anna Eriksson/ Enhetschef
0520-49 55 88
Pernilla Brag/Enhetschef
0520-49 50 73
Eva Aloander/Samordnare
0520-49 55 79
Anja Hellman, Omsorgschef
0520-49 71 73
Sami Heikkinen, Enhetschef
0520-49 54 02
Pernilla Dahlstrand, Rektor
0520-49 60 73
Birgitta Lindström Sundefors, Förvaltningschef
070- 534 89 66
Arsim Zekaj, Verksamhetschef
0520-49 56 36
Peter Heddelin, Rektor
0520-49 74 61
Tomas Malmin, Rektor
0520-49 54 66
Anna Spetz
0520-49 54 64
Ulf Halvorsen, chef strateg. planering/utveckling
0520 – 49 69 66
Elisabeth Linderoth, Kontorschef gatu-parkkontoret
0520-49 78 48
Gabriella Hemme, Stadsarkitekt
0520-49 74 65
Tomas Malmin
0520-49 54 66
Susanne Örtlund, Rektor
0520-49 74 34
Marita Larsson, Förskolechef
0520-49 78 78
Said Niklund, Förvaltningschef
0520-49 71 40
Mona Uppström, Rektor
0520 49 60 50
Mona Bruun, Förskolechef
0520-49 66 52
Eva-Marie Sundberg, Enhetschef
0520-49 50 03
Christina Kajsjö, Enhetschef
0520-49 71 87
Lena Lindell, Enhetschef
0520-49 50 62
Marléne Wendt, Rektor
0520-49 66 41
Linda Forssén, Rektor
070 - 164 24 60
Pierre Åkerblom, Rektor
0520-49 63 92
Henric Bergqvist, teamledare
0520-49 53 58
Carita Gruvesäter, Enhetschef
0520-49 50 72
Margaretha Vister, enhetschef
0520-49 71 45
Thomas Hultfelt, Familjerättssekreterare
0520-49 71 62
Carina Dandebo, Redovisningschef
0520-49 79 01
Daniel Wagersten, Redovisningsekonom
0520-49 79 08
Ingmari Kjellberg
0520-49 50 00
Mona Uppström, Rektor
0520-49 50 00
Tommy Svensson, Förvaltningschef
0520-49 78 74
Birgitta Åkerlund, Utvecklingsledare
0520-49 72 74
Peter Jacobsson, Ansvarig för föreningsstöd
0520-49 78 76
Visar Rexhepi, Enhetschef
0520-49 51 57
Michael Ståhlgren-Jensen, Enhetschef
0520-49 62 26
Mikaela Andersson, Teamledare
0520-49 69 93
Pierre Åkerblom, Rektor 7-9
0520-49 63 92
Ylva Knöös, Rektor F-6
0520-49 63 90
Djeno Mahic, Rektor
0520-49 72 82
Bente Karlsson
0520-49 72 94
Ulf Halvorsen, Chef strateg. planering/utveckling
0520-49 69 66
Eva Lindberg Hjelm, Bitr Personalchef
0520-49 72 29
Anna Malmsköld, Rektor
0520-49 63 50
Christina Thordson, förskolechef
0520-49 64 20
Magnus Sundin, Planerare/Utvecklare
0520-49 72 51
Martin Wennberg, Rektor
0520-49 62 65
Gunnel Wretlind, rektor
0520-49 62 52
Marie Uls, Områdeschef
0520-49 50 05
Daniel Engelin, Rektor
0520-49 72 99
Linda Forssén, Rektor för Kronan F-9
0520-49 72 60
Djeno Mahic, Rektor för Kronan 7-9
0520-49 72 82
Anna-Sara Persson, Chef
0520-49 96 11
Ingmari Kjellberg, Förskolechef
0520-49 74 33
Maria Bryntesson, Teamledare
0520-49 56 62
Helena Back, Rektor
0520-49 74 26
Joachim Åkerman, Kulturpedagog
070-761 49 25
Birgitta Berntsson-Ärje, Tf Avd.Chef.
0520-49 72 73
Joakim Valtin, Enhetschef
0520-49 70 28
Maria Nysten, Enhetschef
0520-49 54 26
Helena Axén, Enhetschef
0520-49 52 85
Eva Lidman, Enhetschef
0520-49 58 44
Ewa Glennius, Förskolechef
0520-49 62 68
Elisabeth Linderoth, Gatu- och parkchef
0520-49 48 78
Elisabeth Linderoth, Gatu- och parkchef
0520-49 78 48
Sandra Åkesson, Enhetschef
0520-49 51 34
Helena Back, Rektor
0520- 49 74 26
Christina Vallgren, Områdeschef
0520- 49 71 44
Marita Vesala, Enhetschef
0520- 49 72 12
Ylva Knöös, Rektor
0520-49 63 90
Dick Eriksson, Näringslivschef
070-164 29 00
Peter Asp, Informationschef
070-206 86 87
Kerstin Windemo, Enhetschef
0520-49 71 42
Ulrika Johansson, Enhetschef
0520-49 51 01
Inger Lindborg, Enhetschef
0520-49 51 02
Ulla-Carin Tegelberg, Enhetschef
0520-49 53 08
Evelyn Axelsson, Enhetschef
0520-49 70 51
Carina Persson, Teamledare
0520-49 72 09
Katja Halvordsson, Administrativ Chef
0520-49 78 62, 073-348 80 89
Mona Bruun, Förskolechef
070-298 66 40
Camilla Magnusson, Fritidsgårdschef
0520-49 62 56
Erika Mattsson, Rektor
0520-49 73 11
Per Hellmark, Verksamhetschef
0520-49 72 90
Matthew Tolman, IT-Driftchef
0520-49 55 33
Håkan Falck, Chef kontoret Tillväxt och utveckling
0520-49 79 65
Peter Göthblad, Folkhälsostrateg
0520-49 77 99
Elin Olsson, Förskolechef
0520-49 79 88
Helena Nilsson, Biträdande Enhetschef
0520-49 55 49
Malin Nyrén, Biträdande Enhetschef
0520-49 75 97
Jeanette Skoog, Biträdande Enhetschef
0520-49 54 58
Pernilla Häger, Biträdande Enhetschef
0520-49 55 20
Annelie Ånnhagen, Rektor
0520-49 74 97
Henric Bergqvist, Teamledare
0520 -49 53 58
Anna Spetz, Förskolechef
0520-49 54 64
CathrIne Eriksson, Controller
0520-49 79 44
Hanna Johansson-Mikkola, Enhetschef
0520-49 51 88
Kathrine Sandblom-Stark, Enhetschef
0520-49 77 95
Andreas Ekholm, Enhetschef
0520-49 55 75
Claes Ottosson, Enhetschef
0520-49 54 72
Birgitta Ohlsson, Enhetschef
0520-49 52 80
Ulrica Gustafsson, Enhetschef
0520-49 53 00
Micaela Backström, Boende
0520-49 50 75
Anna Ericsson, Boende psykogeriatrik
0520-49 55 88
Pernilla Holmqvist, Boendestöd
0520-49 57 26
Susanne Westlin, Rehabchef
0520–49 50 34
Evalena Tellsdotter, Områdeschef
0520–49 52 16
Leif Carlsson, Planchef
0520-49 74 09
Thomas Wennersten, IT-Chef
0520-49 55 44
Mikael Arvidsson, Parkingenjör
0520-49 76 36
Anna-Sara Persson, Enhetschef
0520-49 69 11
Thomas Samuelsson, Enhetschef
0520-49 59 51
Annika Wennerblom, Stadsdirektör
0520-49 79 46
Per Johansson, Personalchef
0520-49 78 22
Annika Elmby Bengtsson, Förskolechef
0520-49 64 44
Maria Blomgren, Teamledare
0520-49 57 57
Gerd Holmgren, Enhetschef
0520-49 57 57
Birgitta Ahlberg, Verksamhetschef
0520-49 74 94
Elisabeth Bilstrup, Planeringssamordnare
0520-49 53 41
Håkan Ohlsson, Enhetschef
0520-49 58 38
Annika Laago, Förskolechef
0520-49 74 24
Henrik Ståelheim, Rektor
0520-49 74 91
Henrik Stålheim, Rektor Sylteskolan 7-9
0520-49 74 91
Marie Stadesjö, Rektor Sjuntorpsskolan
0520-49 62 63
Malin Thiger, Bitr Förskolechef
0520-49 74 16
Pernilla Dahlstrand, Förskolechef
0520-49 65 10
Christer Melin, Arbetsledare
0520-49 59 63
Maria Bryntesson, Enhetschef
0520-49 56 62
Josefin Ahlin, behandlingssekreterare
0520- 49 51 47
Sandra Åkesson, Enhetschef
0520 - 49 51 34
Sophia Karlsson, Bitr Rehabchef
0520-49 55 41
Susanne Westlin, Rehabchef
0520-49 50 34
Lejla Fatic, Enhetschef
0520-49 78 47
Katarina Nyman, Koordinator
0520-49 58 73
Lena Lindell Hoyng, Enhetschef
0520-49 50 62
Anders Jagntoft, Förhandlingschef
0520-49 78 43
Anna Forsberg, Rektor
0520-49 72 56
Pierre Åkerblom
0520-49 63 92
Peder Karlsson, Rektor
0520-49 65 00
Christina Christiansson, Ekonomichef
0520-49 71 09
Mina Anger, Rektor
0520-49 66 39
Marianne Linnér, bitr Verksamhetschef
0520-49 72 55
Pia Winther, Specialpedagog
0520-49 77 98
Pia Edh Larsson, Specialpedagog
0520-49 61 58
Malin Ernelin, Rektor
0520-49 65 01
Susanne Örtlund, Bitr Rektor
0520-49 74 34
Jessica Erengren, rektor
0520-49 60 73
Sami Heikkinen, Enhetschef
0520-49 54 04
Rebecca Lidberg, Socialpedagog
0520-49 57 03
Erika Mattsson
0520-49 73 11
Johan Bengtsson, Stadsbyggnadschef
0520-49 74 06
Kathrine Sandblom Stark, Enhetschef
0520-49 77 95
Peter Heddelin, Rketor
0520-49 74 61
Harriet Larsson, Chef strat planering o utveckling
0520-49 74 30
Magnus Henriksson, Bitr Verksamhetschef
0520-49 79 73
Jeanette Wadman, Kommunekolog
0520-49 74 82
Jörgen Olsson, Kommunekolog
0520-49 74 85
Håkan Falck, Chef Tillväxt och utveckling
0520-49 79 65
Eva Grönberg, Exploateringschef
0520-49 79 76
Annika Holmlund, Verksamhetsansvarig
0520-49 79 17

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 13 December 2013
Övrigt: <p>N&auml;r Du s&ouml;ker tj&auml;nster inom Trollh&auml;ttans Stad anv&auml;nder Du v&aring;rt e-rekryteringssystem. Detta f&ouml;r att f&aring; en mer effektiv, snabbare och s&auml;krare hantering av Din ans&ouml;kan. S&ouml;kinstruktioner finner Du p&aring; v&aring;r hemsida. F&ouml;r att komma till ans&ouml;kningsformul&auml;ret klicka p&aring; l&auml;nken Ans&ouml;k Nu.</p>

Trollhättans Stad

Besöksadress

Gärdhemsvägen 9
Trollhättan

Postadress

.
Trollhättan, .

Liknande jobb


Skolbibliotekarie till Furulunds och Kärlekens vo Halmstads kommun, Sk.. 6 December 2013 Skolbibliotekarie till Furulunds och Kärlekens vo
Skolbibliotekarie till Kronan Trollhättans Stad 6 December 2013 Skolbibliotekarie till Kronan
SIGRID RUDEBECKS GYM.. 10 December 2013 Bibliotekarie
Hudiksvalls kommun L.. 16 December 2013 Skolbibliotekarie