Arbetslivsinstitutet.se

Skolkurator


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Heltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2014-01-07 , upphör: 2014-06-30

Örgryte-Härlanda ligger i östra delen av Göteborg och har drygt 56 000 invånare. Stadsdelsförvaltningen arbetar med service till invånarna inom förskola, skola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, funktionshinder, hemsjukvård samt fritid och kultur, på uppdrag av politikerna i stadsdelsnämnden. Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning har cirka 3 500 anställda.
ARBETSUPPGIFTER
Du är anställd inom Individ – och familjeomsorgen, barn-och unga-utförarenheten i Örgryte-Härlanda.
På vår enhet arbetar 19 personer, familjebehandlare, fältsekreterare, kuratorer och koordinator.
Som kurator är du placerad på en av stadsdelens grundskolor och har din arbetsplats där.

Vi söker en behörig och engagerad kurator.
Tjänsten är ett vikariat på sex månader under resterande tid av vår kurators föräldraledighet.
Du kommer att arbeta 60 % på Ånässkolan som är en F-6 skola med 280 elever samt 40 % på Rosendalsskolan som har ca 460 elever F-6. Cirka 50 av eleverna går i SU-grupper för elever med autism.

Som skolkurator är du en viktig del av skolans elevhälsoteam. Du kommer att arbeta aktivt med utveckling av skolans verksamhet kring elever i behov av stöd både enskilt och i grupp, men också ha kontakt med vårdnadshavare, skolledning, lärare och ibland externa myndigheter.
I tjänsten ingår också att aktivt arbeta med förebyggande arbete mot droger och alla typer av kränkningar och trakasserier på skolan samt vid behov utreda och åtgärda.
Stora krav ställs på dokumentation.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

KVALIFIKATIONER
Utbildad socionom.
Vi ser gärna att du som söker har tidigare erfarenhet av kuratorsarbete. Som person är du stabil och strukturerad.
Du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ och arbeta förebyggande och utåtriktat men har också lätt för att arbeta i team. Det är viktigt att du har kompetens inom autismspektrastörningar samt andra neuropsykiatriska funktionshinder.

Artiklar i detta ämnet: Verbal aggression

Kontaktpersoner på detta företaget

Elisabeth Adolfsson

Elin Pellegrino
031-365 53 62
Kommunal
031-365 56 00
Johan Forsstrand
0722-434456
Anna-Mia Nilsson
031-701 55 09
Maria Jonsson

Ove Persson
0722-21 40 26
Anna Ridderstad
031-365 64 71
Natascha Radosavljevic
031-368 57 53
Mette Järvsén
031 365 63 29
Kerstin Andersson
031-365 66 00
Stina Werlid

Katarina Axell
031 365 61 54
Gun Jarkvist
031 3655374
Marie Kärrå

Erik Björk
0707-29 30 40
UllaBritt Gustafsson
031-3655322
Pia Lilja
031-365 50 62
Birgitta Östling
0707-807516
Ulf Dahlqvist
031-368 57 59
Torgny Tjärnskog
0707-85 17 13
Maria Skogh
031 365 63 01
Eva Karlsson
072-246 89 13
Liselotte Rosenquist
031-365 64 31
Ove Persson
0722-214026
Anne-Marie Hafström
031-365 50 41
Lena Nyberg
031-365 60 40
Marie Kärrå
0707-85 43 01
Kerstin Andersson
031-3656610
Lisbeth Ögren
031-365 60 75
Suzanne de Frumerie
031-365 51 13
Annika Moberg
031-365 6060
Anna-Mia Nilsson Lärarförbundet
031 701 55 09
Lena Bodin
031-365 53 23
Lisbeth Heneborn-Krantz
031-365 60 65
Lisbeth Heneborn-Krantz
031-3656065
Karin Kiso
031-365 60 55
Inger Månson
031-365 61 07
Ann-Louise Saarinen
031-365 52 63
Cecilia Axelsson
031-365 51 29
Louise Cato
031-365 60 50
Siv Ljung
031-3656712
Johann Kjellberg
031-365 66 43
Peter Glader
08 598 99 00
Siv Ljung
031-365 67 12
Staffan Asp
031-365 50 84
Dennis Björk
031-3655203
Anna-Lena Marnoch
031 365 5237
Hans Svensson
031-365 53 20
Enhetschef Birgitta Bäck
031-365 62 07
Vision Kerstin Andersson
031-365 62 10
Akademikerförbundet SSR Natascha Radosavljevic
031-368 57 53
Enhetschef Lillvi Egerbladh
031-365 52 24
Hälsoinformatör Johanna Rönnqvist
031-365 51 84
Vision Eva Karlsson
072-246 89 13
Förskolechef Elisabeth Adolfsson

Mattias Svensson
031-365 54 66
Lärarförbundet Anna-Mia Nilsson
031-701 55 09
Enhetschef Gunilla Greiffe Segerdahl
031 365 61 74
SSR Carin Mori
031-365 61 79
Vision Ove Persson
0722-21 40 26
Enhetschef Annika Jaldenius
031-365 62 00
Mathias Wallström
031-3655243
Enhetschef Pia Lilja
031-365 50 62
Enhetschef Kristina Wijk Fagerberg
031-365 62 55
Rektor åk 4-6 Hans Svensson
031-365 53 20
Enhetschef Lena Stenfeldt
031-3655190
Psykolog Anna Aurell
031-3656247
Psykologförbundet Anette Tengby
031-366 42 55
Områdeschef Susanne Grabe
031- 365 64 42
Vision Kerstin Andersson
031-365 66 00
SSR Liv Hjälmås
031-365 67 78
Rektor Gun Jarkvist
031-365 53 74
Rektor Katarina Axell
031 365 61 54
Lärarförbundet Marie Kärrå
0707-85 43 01
Lärarnas Riksförbund Erik Björk
0707-29 30 40
enhetschef Karolina McPherson
031-365 66 75
HR-chef Marianne Thellsten
031-365 50 30
HR-specialist Caroline Söderberg
031-365 50 36
Enhetschef Mejrima Ajredini
031-365 66 76
Jusek Gunnar Sasse
031-368 57 52
Enhetschef Anna Holmberg Björk
031-365 66 12
DIK Lars-Erik Svelander
08-466 24 67
Rektor Ulrika Clarberg
031-365 66 68
Lärarnas riksförbund Erik Björk

Lärarförbundet Marie Kärrå

Rektor Ingalil Warnskog
0736-65 50 88
Områdeschef Lena Nyberg
031-365 60 40
Lärarförbundets Skolledarförening Torgny Tjärnskog
0707-85 17 13
Sveriges Skolledarförbund Ulf Dahlqvist
031-368 57 59
Förskolechef Louise Cato
031-365 60 50
Förskolechef Johan Forsstrand
0722-434456
tf rektor F-6 Ulla Britt Gustafsson

tf rektor åk 7-9 Andreas Stomberg

Enhetschef Lisbeth Heneborn-Krantz
031 365 60 65
rektor LarsGöran Dahlöf
031-365 67 10
Kulturskoleledare Susanne Rydfeldt
031-365 50 66
Rektor LarsGöran Dahlöf
0707-855434
Rektor Monika Steiner
031-365 5283
Rektor Hans Svensson
031-365 53 20
Förskolechef Lisbeth Ögren
031-365 60 75
Kanslichef Maria Skogh
031 - 365 63 01
IT-utvecklingsledare Alf Egerbladh
031-365 62 74
Utvecklingschef Mette Järvsén
031 365 63 29
Enhetschef Michael Dahlman
031-365 62 45
Enhetschef Anneli Ahlgren
031-365 64 48
Rektor F-3 "Kajsa" Katarina Axell
031-365 61 54
Enhetschef Pernilla Lindgren
031-365 67 86
Förskolechef Ann-Louise Saarinen
031-365 52 63
Rektor Anette Ambrén

Förskolechef Eva Josefsson Petéus
031-365 60 70
Lärarnas riksförbund Ann Wennerberg Molander
0707-85 43 46
Rektor F-9 Ingalil Warnskog
031-365 53 70
Förskolechef Cecilia Hultgren

Rektor Anders Liljenberg
031-365 67 32
Förskolechef Karin Carlson
031-365 52 21
Förskolechef Lena Bodin
031-365 53 23
Vision Kerstin Andersson
031-365 66 00, 0736-65 65 80
Förskolechef Eva Josefsson Petéus
031-365 60 70, 0707-85 25 48
Förskolechef Elisabeth Adolfsson
0707-85 50 70
Kanslichef Maria Skogh
031-365 63 01
Kommunikatör Karin Kärrby
031-365 63 03
Rektor Hans Svensson
031-365 53 20, 0727-11 69 41
Enhetschef Cecilia Axelsson
031-365 51 29, 0703-89 59 75
Förskolechef Cecilia Hultgren
031-365 53 16, 0703-65 450 5
Lärare Lena Forsberg
031-365 57 31
Områdeschef Hälso- och sjukvård Elisabeth Dannberg
031-365 54 53
Enhetschef Ingela Lundén
031-365 63 08
Enhetschef Christina Kostet
031-365 52 34
Enhetschef Hemsjukvård Gun Engström
031-365 56 13, 0706-49 48 10
Vårdförbundet Lisa Fjellström
0730-49 72 80
Enhetschef Marianne Eriksson
031-365 64 58
Sjuksköterska Marie Anjou
031-365 56 15
IT-utvecklingsledare Alf Egerbladh
031-365 62 74
Rektor Katarina Axell
031-365 61 54
Lärarförbundet Anna-Mia Nilsson
031 7015509
Rektor F-6 "Kajsa" Katarina Axell
031-365 61 54
Enhetschef Anita Flodin
031-365 56 40
Förskolechef Johan Forsstrand
0722-43 44 56
Specialpedagog Eva Jersenius
0736-656260
Enhetschef Natt/Äldrecentrum Kerstin Ytterberg
031-365 55 64
Utvecklingschef Mette Järvsén
031-365 63 29, 0707-85 48 27
Områdeschef Rose-Marie Karlsson
031-365 61 97, 0707-80 40 28
Enhetschef Gunilla Greiffe Segerdahl
031-365 61 74
Områdeschef Camilla Hyllert
031-365 50 07
Förskolechef Karin Kiso
031-365 60 55
Äldreomsorg, hemtjänst Birgitta Salomonsson
031-365 54 32
Äldreomsorg, äldreboende Mari Brännström
031-365 65 58
IFO-FH Eva Jönsson
0725-76 45 45
Enhetschef Monica Pettersson
031-365 56 14
SACO Norine Larsson
031-365 55 73
Områdeschef Stefan Osla
031-365 65 84
Enhetschef Särskilda boenden Ingela Andersson
031-365 55 63, 0706-49 48 01
Vårdförbundet Anna Ridderstad
031-365 64 71, 0706-58 40 93
Enhetschef ASIH och Hospice Marianne Eriksson
031-365 64 58
Enhetschef Karin F. Franzén
031-365 50 04
Enhetschef Liselotte Rosenquist
031-365 64 31
Ulrika Bersell
0736-16 69 61
Sektorschef Äldreomsorg/Hälso- och sjukvård, SDF Ö Maria Jonsson
031-365 62 65
Enhetschef Lisbeth Heneborn-Krantz
031-365 60 65
Sektorschef Äldreomsorg/Hälso- och sjukvård Maria Jonsson
031-365 62 65
Vision Barbara Sigurdsson
031-365 53 73
Vision Eva Karlsson
0722-46 89 13
Biträdande rektor UllaBritt Gustafsson
031-3655322
Enhetschef Staffan Asp
031-365 50 84
Sektorschef Kultur och Fritid Lotta Sjöberg
0702-54 27 07
Rektor AnnCharlotte Hartelius
031-365 52 61
Rektor Anette Ambrén
031-365 61 30
Enhetschef Kulturskolan Örgryte-Härlanda Susanne Rydfeldt
031-365 50 66, 0707-85 29 33
Enhetschef, Kulturskolan Majorna-Linné Pia Ask
031-3658017, 0707-956839
Enhetschef Pia Walterson
0736-656216
Förskolechef Stina Werlid
031-365 60 80
Sektorchef Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård Maria Jonsson
031-365 62 65
Bitr. rektor Helga Ahlstedt
031-365 52 65
Rektor Elisabeth Cadier
031-365 51 77
Bitr rektor Cecilia Janred
031-365 61 31
Bitr rektor Andreas Stomberg
031 -365 61 18
HR-specialist Sofia Blomgren
031-365 50 31
1:e socialsekreterare Malin Lekman
031/3656428
1:e socialsekreterare Eva Svensson
031/3656219
Rektor Siv Ljung
031-365 67 12
Biträdande rektor Kristin Gemrud
031 - 365 67 10
Rektor Siv Ljung
031- 365 67 12
Ekonomichef och t.f. Utvecklingschef Ralph Hafström
0703-23 27 26
Enhetschef Lokalvård Carin Månsson
031- 365 51 20
biträdande rektor Gun Jarkvist
031-365 53 74
Enhetschef Susanne Magnevik
031-365 55 50
Enhetschef Pernilla Hellsten
031-365 67 86
Förskolechef Annika Moberg
031-365 60 60
Rektor Anette Ambrén
031- 365 61 30
Biträdande rektor Cecilia Janred
031-365 61 31
t.f Områdeschef Hemtjänsten Marie Nyström
031-365 63 88
Enhetschef Cecilia Axelsson
031-365 51 29
Socialpedagog Karin Mattsson
031-365 51 01
Arbetsterapeut Eivor Gustafsson
031-365 52 39
Enhetschef Marie-Lousie Wendeblad
031- 365 63 55
Rektor Annette Frisk
031-3655394
MLA Åsa Bergström
031-365 52 33
Rektor Siv Ljung
031-365 67 12, 0704-93 61 20
Enhetschef Ingela Lundén
031/3656308
1:e socialsekreterare Sara Berglund
031-365 61 86
Enhetschef Hemtjänst Marita Bjurving
031-365 60 26
Enhetschef Daniel Täck
031-365 54 70
Enhetschef Willy Einmaa
031-365 66 11
Enhetschef Eva-Britt Lindblad
031-365 65 45
Sektorschef Anna Heldtander
031-365 64 36
Köksmästare Linda Sjöberg
031-365 50 97
Områdeschef Äldreboendesamordning Göteborg Pia Johansson Söderkvist
031-365 51 40
Enhetschef Marie Nyström
031-365 63 88
Skolledare Sjukhusundervisning Helga Ahlstedt
031-365 52 65
Områdeschef Anna Heldtander
031- 365 64 36
Förskolechef Cecilia Gelderman
031-365 60 11
Områdeschef Förskola Birgitta Östling
031-365 54 27
Rektor Ulrika Clarberg Ryding
031-365 66 68
Tf Förskolechef Linda Bergström
031-365 50 25
Rektor Pia Skålberg
031-3656154
Biträdande rektor UllaBritt Gustafsson
031-3655322
Förskollärare Elisabeth Andersson
031-365 51 44
Enhetschef Åsa Gustafsson
031-3656907
Rektor Anette Ambrén
031- 365 61 30
Enhetschef Mitra Sharifi Jahanfard
031-365 51 83
Biträdande rektor Marita Nertby
031-365 53 70
Rektor Monika Steiner
031-365 5283
Biträdande rektor UllaBritt Gustafsson
031-3655322
Enhetschef Annacarin Granqvist
031-36 56 820
Berith Ekendahl
031-365 64 06
Tf Enhetschef t.o.m 31 juli Linda Svensson
031-365 50 99
Enhetschef Cecilia Axelsson (har semester till den 10/8, är
031-365 51 29
Sektorschef IFO/FH Elinor Bylund
031-365 63 02
Tf Enhetschef Sara Carlsson
031 36 554 98
Administratör Maj-Lis Thorén
031-365 00 00

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 16 October 2013
Ange referens: 186/13
Övrigt: Stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda vill ta tillvara de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna registerutdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Urval sker löpande.

Göteborgs stad, SDF Örgryte-Härlanda

Besöksadress

Köpmansgsatan 20 GÖTEBORG
None

Postadress

None
Göteborg, 40482

Liknande jobb


STIFTELSEN ISLAMISKA.. 11 October 2013 Skolkurator 75 %
Skolkurator till gymnasium Kalmar & Karlskrona SKOLPOOL SVERIGE AB 14 October 2013 Skolkurator till gymnasium Kalmar & Karlskrona
Skolkurator till gymnasium Kalmar & Karlskrona SKOLPOOL SVERIGE AB 14 October 2013 Skolkurator till gymnasium Kalmar & Karlskrona
Skolkurator till gymnasieskola Malmö SKOLPOOL SVERIGE AB 14 October 2013 Skolkurator till gymnasieskola Malmö