Skolkurator

Skolkurator

Arbetsbeskrivning

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?


Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.Om oss
Tjänsten är fördelad mellan Genarps skola 4-9 och Häckebergaskolan F-3, med ca 300 respektive 240 elever, samt ca 45 respektive 40 medarbetare.

Båda skolorna ligger i Genarp och du tar dig lätt mellan skolorna till fots. Större delen av tjänsten är riktad mot Genarps skola, men du ingår i båda skolornas elevhälsoteam.

Arbetsuppgifter
Vi välkomnar alla sökande oavsett bakgrund och söker dig som vill ta en aktiv del i skolans elevhälsa och skolutveckling. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam, där du arbetar nära elever, lärare och skolledning. I elevhälsoteamet fungerar ni som spindeln i nätet på skolan.

Som kurator arbetar du förebyggande i syfte att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Arbetet är omväxlande och kommer att innebära många kontakter och samverkan med såväl elever, vårdnadshavare, skolpersonal och externa aktörer. I arbetet ingår till exempel trygghetsarbete med eleverna, elevsamtal såväl i grupp som enskilt, samt handledning till skolans personal.

Du kommer:
- genomföra samtal, så som stöd- motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen
- på rektors uppdrag utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevers mottagande i grundsärskola
- genomföra skolsociala kartläggningar och sociala bedömningar vid behov
- erbjuda handledning, konsultation och rådgivning till skolans personal utifrån ett socialt perspektiv
- bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling
- bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
- vara drivande i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller skolans värdegrundsarbete och arbete med skolans likabehandlingsplan och arbete mot kränkande behandling så att arbetet sker systematiskt
- arbeta utifrån skolans rutiner för att främja närvaro
- ta tillvara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete
- samverka med myndigheter och verksamheter som barn -och ungdomspsykiatri, habilitering, socialtjänst, fritids och polis, till exempel i preventivt arbete som rör skolan och kommunen
- vara behjälplig med att handleda och stötta skolpersonal att skriva orosanmälningar.

Vi erbjuder dig
kunniga och trevliga kollegor som kommer välkomna dig in i teamet. Du kan också förvänta dig rektorer som ger frihet under ansvar och som värdesätter att vara närvarande på skolan.

Du ingår i ett välfungerande nätverk med kuratorer på övriga grundskolor i Lunds kommun och erbjuds extern handledning som stöd i ditt arbete.

Vi arbetar i ljusa och fräscha lokaler och som kurator har du ett eget arbetsrum intill skolsköterska och skolpsykolog, placering Genarps skola.

Vi söker dig som
har socionomutbildning eller annan adekvat utbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat som kurator i grundskola, samt erfarenhet av samarbete med andra funktioner som t ex barn och ungdomspsykiatrin (BUP), HAB och socialtjänstens olika delar.

För oss är det viktigt att du
- är självgående och har en helhetssyn på verksamheten
- har god förmåga att samarbeta i ett team bestående av flera olika professioner
- har modet att ta tag i svåra och obekväma saker
- är lyhörd och flexibel
- är engagerad och relationsskapande
- är strukturerad.

Vår kurator ska vara föräldraledig och därför söker vi en vikarierande kurator under höstterminen 2020, med eventuell möjlighet till förlängning. Varmt välkommen med din ansökan!

Artiklar i detta ämnet

  1. Verbal aggression

Sammanfattning

Liknande jobb


2 juni 2020

Skolkurator till Furulundsskolan

Skolkurator till Furulundsskolan

1 juni 2020

1 juni 2020