Arbetslivsinstitutet.se

Skolkurator sökes till Fredricelundsskolan


OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.


1 platser 3 - 6 månader Deltid Månadslön Deltid. 60-75% Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2014-08-18 Anställningsintervjuer kan eventuellt påbörjas innan ansökningstidens utgång., upphör: 2015-06-18

Vill du vara med och utveckla koncernen Karlstads kommun?
Hos oss får du 7 000 arbetskamrater inom 600 olika yrken. Tillsammans arbetar vi för att uppnå visionen om att skapa tillväxt och en god livskvalitet med målet att bli 100 000 invånare.
Vi arbetar också aktivt för att ta till vara de kvaliteter som jämställdhet och mångfald tillför arbetslivet.

Barn- och ungdomsförvaltningen är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi erbjuder plats i förskola, familjedaghem, och öppen förskola. Vi ansvarar också för den pedagogiska verksamheten i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Hos oss finns även en kulturskola med ett varierat utbud.Fredricelundsskolan är belägen i Karlstads västra delar, centralt men ändå nära naturen. Skolan har verksamhet för elever i förskoleklass till och med årskurs fem och antalet elever är c:a 220 och antalet anställda c:a 30.

ARBETSUPPGIFTER
Skolkuratorn ingår i skolans skolhälsovårdsteam tillsammans med skolsköterska och specialpedagog och ska i första hand arbeta förebyggande med elevernas välmående.

KVALIFIKATIONER
Socionomexamen är ett krav. Vi ser gärna att Du har erfarenhet av att arbeta med barn i de lägre skolåren.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Artiklar i detta ämnet: Verbal aggression

Kontaktpersoner på detta företaget

Johanne Lihv
054-540 32 40
Elise Olausson
054-540 32 41
Ylva Winther
054-540 34 32
Lärarnas Riksförbund
054-540 47 55
Lärarförbundet
054-21 84 45
Mikael Nilsson Rektor
054-540 33 98
Ann-Margret Eliasson
054-540 29 75
Audun Lyngstad
054-540 29 82
Ulf Eriksson
054-540 29 76
Lärarförbundet

Lararnas Riksförbund

Helena Martinsson
054 -540 29 96
Lärarförbundet
054-21 66 89
Lärarförbundet
054-21 66 89
Mikael Nilsson
054-540 33 98
Annica Åsemark Karlsson
054-5403569
Johan Wisenius
054-540 36 35
Alf Holmberg
054-540 31 18
Per-Arne Pettersson

Monica Johansson
054-5403590
Birgitta Vuorinen
054-540 35 46
Jenny Gladh, Förskolechef
054-5403444
Ulrica Segerström
054 540 3375
Jan Bengtsson
054-540 29 98
Marita Sandelin
054-540 31 49
Heléne Andersson
054-540 33 88
Kommunal
054-540 47 60
Amelie Wahlström
054-540 33 74
Lena Nyberg, verksamhetschef/rektor
054-5403583
Elisabeth Olofsson
054-540 32 65
Jan Bengtsson
054-540 31 75
Per-Ove Wramstedt
054-5403292
Heléne Andersson
054-540 3365
David Larsson
054-540 33 27
Anna Carlsson
054-5403691
Lärarförbundet
054 - 21 84 45
LR
054-29 51 43
Birgitta Vuorinen
054- 540 35 46
Marie- Louise Fromén
054-540 33 79
Michel Kisberg
054-5403179
SSR
054-540 47 67
Jenny Gladh
054-540 34 44
Kerstin Wallménius
054-540 31 69
Lärarförbundet
054 218445
Kerstin Andersson
054-540 29 01
Anders Karlsson
054-540 34 33
Fackliga företrädare nås via Ann-Mari Brunzell
054-540 29 26
Rektor Svante Johansson
054-540 32 64
Enhetschef Helena Martinsson
054 -540 29 96
Lärarnas riksförbund
054-540 32 32
Rektor Christine Henningsson
054-540 31 22
Enhetschef Jenny Gladh
054-540 34 44
Förskolechef Fredrik Malm
054-5403646
förskolechef Inger Rydholm
054-540 3644
Förskolechef Eva Haglund
054 5403708
Rektor Sofia Fougstedt
054-540 30 73
Planeringschef Staffan Skoglund
054-540 35 10
Rektor Anna Hjärpe
054-540 36 80
Verksamhetschef/rektor Jan Bengtsson
054-540 31 75
Britt-Marie Melin

Rektor Svante Johansson
054-540 32 64
Förskolechef Ulrica Segerström
054-540 33 75
Rektor Magnus Sjödin
054-5403515
Förskolechef Johan Karlefjärd
054 - 540 36 88
Förskolechef Marita Sandelin
054-540 31 49
Förskolechef Jenni Gunnberg
0545403037
Nämndsekreterare Fackliga företrädare nås via Ann-Marie Brunzell
054-540 29 26
Rektor Lena Nyberg
054-540 35 83
Lärarförbundet
054-21 66 89, 21 84 45
Förskolechef Jenni Gunnberg
054540 3037
kökschef, skolområde Syd Andreas Sjöblom
054-540 29 48
Förskolechef Annica Åsemark Karlsson
054-5403569
förskolechef Susanne Bohm
054 540 30 10
Rektor Birgitta Vuorinen
054-540 35 46
Lärarförbundet
054-21 66 89,21 84 45
Rektor Stefan Pettersson
054 540 33 17
Förskolechef Erika Axelsson
054-5403551
Rektor Christer Falkmar
054 - 540 30 38
Rektor Jan Bengtsson
054-540 31 75
Förskolechef Johanne Lihv
054-540 3240
Förskolechef Malin Geary
054-5403707
Förskolechef Kerstin Wallménius
054-540 31 69
Rektor Johan Wisenius
054-540 36 35
Rektor Staffan Stråhle
054-5403282
Rektor Elisabeth Olofsson

förskolechef Kerstin Wallménius
054 540 319
Rektor Per-Ove Wramstedt
054-5403292
Lärarförbundet
054-216689
Förskolechef Malin Engelbrektsson
054-540 34 93
Förskollärare Annica Olwstam
054-5403419
Rektor Anna Carlsson
054-5403691
Rektor Alf Holmberg
054-540 31 18
Rektor Staffan Stråhle
054-540 32 82
Rektor Iréne Lidström
054 - 540 32 21
Rektor Mikael Nilsson
054-540 33 98
Enhetschef Ann-Margret Eliasson
054-540 29 75
Rektor Michael Kisberg
054-540 31 79
Förskolechef Ingrid Florell Jonzon
054-5403024
Förskolechef Ulrica Segerström
054 540 3375
Förskolechef Christina Forslund
054-540 36 64
Förskolechef Elise Olausson
054-540 32 41
Förskollärare Margaretha Hjert
054-540 32 51
Förskollärare Beryl Agneblad Kolthoff
054-540 31 91
Rektor Elisabeth Olofsson
054-540 32 65
bitr rektor Sofia Hedberg

Förskolechef Johan Karlefjärd
054-5403688
Skolområdeschef Syd Gunnar Fast
054-540 31 37
Skolområdeschef Väst Anders Karlsson
054-540 34 33
Skolområdeschef Öst Johan Sjövall
054-540 29 08
Förskolechef Hjördis Jansson
054 5403689
Lärarförbundet
054-216689,
Rektor David Larsson
054 540 33 27
Johansson Karin

Lärarförbundet
054-216689, 218445
Rektor Kerstin Carlvik
054-5403019
Ekonomichef Christina Widén
054-540 29 02
Förskolechef Gudrun Jalalian
054-540 33 24
rektor elisabeth.olofsson@karlstad.se
054-5403265
Planeringschef Staffan Skoglund
054-540 35 10
Förskolechef Maria Mangelin
054-5403169
Lärarförbundet Marie-Louise Fromén
054-540 33 79
Nämndsekreterare Ann-Marie Brunzell
054-540 29 26
Kulturskolechef Kerstin Wallmyr
054-540 29 87
Kökschef Bernt Thyrell
054-540 37 04
Förskolechef Susanne Bohm
0545403010
Förskolechef Jenni Gunnberg
0545403037
IT-strateg, barn- och ungdomsförvaltningen, Karlst Charlotte Olsson
054-540 29 22
Planeringschef, Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltni Urban Karlsson
054-540 13 14
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatse Malin Lundgren Kullgren
054-540 13 06
rektor Birgitta Vuorinen
054-540 35 46
Rektor Mats Brorsson
054-540 3373
Rektor Suzanne Lemborn
054-540 31 74
Rektor Anna Carlsson
054-540 36 91
Enhetschef Ann-Margret Eliasson
054-540 29 75
Rektor 7-9 Iréne Lidström
054 - 540 32 21
Rektor 4-6 Staffan Stråhle
054-540 32 82
Rektor Rune Jacobsson
054-540 30 31
Rektor Amelie Wahlström
054-540 33 74
Rektor Magnus Sjödin
054-540 35 15
Rektor Bert Falk
054-540 31 17
Rektor Monica Johansson
054-5403590
Förskolechef Ulrica Segerström
054-540 3375
Kulturskolechef Kerstin Wallmyr
054-540 29 87
Administratör Katharina Ludvigsson
054-540 29 88
Rektor Britt-Marie Melin
054-540 33 19
Rektor Monica Johansson
054-54 33 17
Rektor Per-Ove Wramstedt
054-5403292
Förskolechef Hjördis Jansson
054 5403689
Rektor Monica Johansson
054-5403590
Förskolechef Britt-Marie Karlsson
054-540 31 33
Förskolechef Sara Lindh
054-540 31 59
Förskolechef Maria Wennberg
054-540 31 36
Administratör Jeanette Hallgren
054-5403223
Förskollärare Malin Engelbrektsson
054-5403493
Suzanne Lemborn

Rektor Charlotte Olsson
054-540 29 22
Rektor Charlotte Olsson
054-540 2922
Förskolechef Malin Engelbrektsson
054-5403493
Chef för studie- och yrkesvägledarna/Rektor Mats Brorsson
054-540 3373
Rektor Ylva Winther
054-5403432
Förskolechef Kristina Wictorin
054-540 32 40
Specialpedagog Aina Sievert
054-540 30 32
Kökschef Helene Andersson
054-5403365
Enhetschef Susanne Eklund
054 540 29 75
Verksamhetsch. för elevhälsans medicinska insatser Malin Lundgren Kullgren
054-540 13 06
Tf skoldirektör Staffan Skoglund
054-540 35 10
Planeringschef Anna-Lena Norlander Groth
054-540 29 03
Chef utvecklingsstöd Maria Holm
054-540 35 00
Personalchef Kerstin Andersson
054-540 29 01
Enhetschef Ulf Eriksson
054-540 29 76
Rektor Ulf Eriksson
054 540 29 76
Rektor Christer Falkmar
054-540 30 38
Rektor Monica Johansson
054-540 35 90
Rektor Anna Hjärpe
054-5403680
Rektor Ylva Winther
054-540 34 32
Rektor Elisabeth Olofsson
054-540 32 65
Rektor Suzanne Lemborn

Kökschef, skolområde Öst Bernt Thyrell
054-540 37 04
Förskolechef Maria Mangelin
054-5403169
Ekonomichef Christina Widén
054-540 29 02
Förskolechef Ingrid Florell Jonzon
054-5403024
Förskolechef Eva Haglund
054 - 540 37 08
Systemförvaltare Maria Höglund
054-540 29 23
Förskolechef Malin Engelbrektsson
054-5403493
Avtalssekreterare Margareta Jordanskog
054-540 29 19
Kökschef skolområde Väst Heléne Andersson
054-540 3365
Kökschef Andreas Sjöblom
054-540 29 48
Enhetschef Ulf Eriksson
054 540 29 76
Rektor 4-9 Iréne Lidström
054-540 32 21
Karlstads kommuns växel Rekryteringsdagar hösten 2015
054-540 00 00
Kökschef skolområde Öst Elisabet Rabe
054-540 3001
Kökschef Helene Andersson
054-540 3365
Rektor Inger Lindström

Rektor Rune Jacobsson
054-540 30 31
Enhetschef Maria Gustafsson Boström
054-540 36 11
Enhetschef Christine Henningsson
054-540 3821
Rektor Christine Henningsson
054-540 3821
Språkpedagog Anna Persson
054-540 32 12
Rektor Christer Falkmar
054- 540 30 38
Rektor Maria Kilman
054-540 31 22
Enhetschef Mottagningsenheten Jenny Gladh
054-540 34 44
Rektor Grundsärskolan Michael Lidström
054-540 32 82
Förskolechef Petra Samuelsson
054-540 3010
Förskolechef Malin Mill Nicklasson
054-540 29 93
Förskolechef Anna Borgert
054-540 3644
Personalchef Kerstin Andersson

Lönesamordnare Birgitta Granlund
054-540 29 35
Rektor Mikael Rundh
054-540 33 73
Kökschef skolområde öst Bernt Thyrell
054-5403704
Rektor Marita Sandelin
054-540 35 83
Rektor Maria Skoogh
054-540 31 74
Rektor Sarah Thorén
054-540 32 21
Kontaktcenter Karlstads kommun (knappval 2) Rekryteringsdagar hösten 2016
054-540 00 00
Rektor Herrhagsskolan Linda Karlsson
054-5403970
Rektor Monica Johansson
054-54 03590
Rektor Iréne Lidström
054-540 3456
Lokalstrateg Nina Lindvall
054-540 32 45
Rektor grundskolan Sarah Thorén
054-5403221
Förskolechef Maria Hultkrantz
054-540 32 41
Rektor Michael Lidström
054-540 32 82
Kökschef Gunnern (äldreomsorgen) Elisabet Rabe
054-540 3001
Rektor Sarah Thorén
054-5403221
Rektor Charlotte Olsson
054-540-2922
Förskolechef Cecilia Gåsvik
054 - 540 31 49
Förskolechef Pernilla Johannesson
054-5403664
Förskollärare Kristin Riddargård
054-540 32 15
Förskollärare Linda Larsson
054-540 32 13
Enhetschef Susanne Eklund
054 540 29 75
Administratör Katharina Ludvigsson
054-540 29 88
Rektor Maria Skoogh
054-540 3174
Förskolechef Annica Åsemark
054-5403569
Kökschef Andreas Sjöblom
054-5402948
Kökschef Gunnern, skolområde Öst Elisabet Rabe
054-540 30 01
Förskolechef Ann-Christin Andersson
054-540 36 88
Personalsekreterare, ansvarig för vikariepoolen Cecilia Ångman
054-540 36 06
Kökschef, skolområde Öst Bernt Thyrell
054- 540 37 04
Kökschef Gunnern (äldreomsorgen) Elisabet Rabe
054-540 30 01
Kökschef, skolområde Väst Heléne Andersson
054-540 33 65
Förskolechef Pernilla Johannesson
054-540 36 64
Rektor Amelie Wahlström
054-540 33 74
Verksamhetsch. för elevhälsans medicinska insatser Malin Lundgren Kullgren
054-540 13 06
Skolöverläkare Anna Enström
054-540 30 16
Kökschef, skolområde Syd Patrik Andersson
054-540 29 48
Projektledare Marie Jonsson
054-540 29 83
Förskollärare Linda Engström
054-540 35 67
personalchef Sofia Asplund
054-540 29 01
personalsekreterare Maria Sundin
054-540 38 30
personalchef Sofia Asplund
054-540 29 01
Förskolechef Carl-Johan Lindalen
054-5403136
Förskollärare Ann-Marie Funeland
054-540 35 67
Tf Enhetschef Staffan Skoglund

Rektor irene Lidström
054-5403456
Rektor Karin Thorell
054-540 33 89
Förskolechef Cecilia Gåsvik
054 - 540 31 49
Rektor Erik Holm
054-5405714

Ansök

Sista ansökningsdatum: 3 July 2014
Ange referens: A407628

Karlstads kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Besöksadress

Karolinen, Våxnäsgatan 10 65184 Karlstad
None

Postadress

Stadshuset, Drottninggatan 32
Karlstad, 65184

Liknande jobb


Sandvikens kommun, K.. 25 May 2015 Skolkurator till Sandvikens grundskolor
Ekerö kommun 10 January 2019 Ekerö Resursteam söker skolkurator
SKOLPOOL SVERIGE AB 14 October 2013 Skolkurator till gymnasium Kalmar & Karlskrona
Vännäs kommun 28 August 2013 Skolkurator