Arbetslivsinstitutet.se

Skolpsykolog


1 platser Tillsvidare Heltid Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse

Majorna-Linné är Göteborgs största stadsdel med cirka 63 000 invånare och utgör en attraktiv del av staden att leva och vistas i med såväl havet som stora grönområden och ett rikt kulturutbud.

Stadsdelsförvaltningen med cirka 3400 anställda arbetar inom verksamheter som förskola, grundskola, individ- och familjeomsorg, kultur och fritid, social omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvård. Det vi gör har stor betydelse för många.
ARBETSUPPGIFTER
Område skola söker nu en skolpsykolog.

Som skolpsykolog ska Du stödja och utveckla skolans arbete med att skapa förutsättningar för utveckling och lärande för barn i komplexa lärandesituationer.

Dina arbetsuppgifter består bland annat av konsultation/rådgivning till medarbetare, stödsamtal med elever, samtal med föräldrar, bedömning/utredning av elevers svårigheter.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med erfarenhet av att arbeta i förskola eller skola. Vi ser gärna att du har vidareutbildning i handledning.
Du ska ha god samarbetsförmåga, vara kreativ och utvecklingsinriktad.

Kontaktpersoner på detta företaget

Ulla Gustavsson
031-365 90 40
Carina Hammarstrand
031-701 55 32, ons,torsd
Liselotte Hakeberg
0313658481
Jonas Fried

Marie-Louise Reinhold

Leif Lundberg
031-701 55 04
Krystyna Öbom
031-365 91 69
Mikael Skålberg
031-365 95 60
Anette Tengby
031-3652472
Carina Särnblom
031-365 83 65
Marie-Louise Reinhold
031-368 57 05
Sonboleh Aghajanpour
031-365 88 18
Christina Rigemar
0722-049624
Christina Rigemar

Torbjörn Broomé
031-365 93 54
Javier Merino
031-365 93 78
Irene Bagge
031-365 83 50
Ewa Karlholm-Janson
031-365 90 24
Eva Ahlmann
3658343
Tony Larsson
3658643
Annika Kummel
031-365 81 22
Lena Nilsson
031-3569486
Annika Fryckberg
031-365 92 38
Ulrika Maria Andersson
031-368 57 55
Marie-Louise Reinhold
0702-11 75 19
Annika Kummel
031- 365 81 22
Joacim Wikström
031-7015529
Timo Sormunen
031-365 85 46
Lena Bjurström
031-365 91 43
Ulrika Serrestam
031-3659300
Kerstin Codan
031-365 90 62
Maria Wallberg
031-365 94 96
Camilla Denovan
031-365 86 75
Liselotte Hakeberg
031-365 84 81
Annica Sidstedt-Grahm
031-365 84 78
Anna Ström
031-368 57 57
Birgitta Berndtsdotter Ahlén
031-365 81 62
Siw Andreasson
031 3659301
Linda Johannessen
031-365 86 78
Anna Fors
031-365 94 25
Josefin Svendsen
031-365 80 71
Linda Johannessen
031-365 8678
Christina Wikström
031 365 9003
Tommy Lundström
031-365 82 71
Britt-Marie Almer
031-365 82 64
Jolanta Andersén
031- 365 83 57
Lars Karlsson
031-365 83 85
Eva Brandl
031-365 91 76
Betty Spjuth
031-365 96 71
Sonboleh Agahajanpour

Maria Ström
031-365 93 50
Göran Börjesson
031-365 93 38
Helena Lückner
031-701 55 05
Peter Löfgren
031-365 91 24
Håkan Olsson
070-581 79 18
Annika Andersson
031-365 88 28
Sonboleh Aghajanpour

Joacim Wikström
031-701 55 29
Christina Rekstad
031-365 81 16
Angelica Björfjäll
365 91 61
Inger Ryström
031-365 86 75, 365 95 60
SACO Peter Löfgren
031-365 91 24
Ledarskaparna Chefsrekrytering Håkan Olsson
070-581 79 18
Kommunal Camilla Denovan
031-365 86 75
Vision Krystyna Öbom
031-365 91 69
Områdeschef Shahin Khoshnood
031-365 85 96
Enhetschef Betty Spjuth
031-365 96 71
Vårdförbundet Sonboleh Aghajanpour

SACO Karin Löved
031-365 88 20
Vision Marie-Louise Reinhold
031-368 57 05
Förskolechef Harriet Ström
031-365 80 95
Förskollärare Ann-Cathrin Strömberg
031-365 80 98
Lärarförbundet Helena Lückner
031-701 55 05
Rektor Maria Ström
031-365 93 50
LR Javier Merino
031-365 93 78
Lärarförbundet Lokalombud Christian Widegren

Kommunal Inger Ryström
031-365 86 75
Enhetschef Marie Linderstål
031-365 84 53
1:e Socialsekreterare Timo Sormunen
031-365 85 46
Enhetschef Lena Bjurström
031-365 91 43
Akademikerförbundet SSR Ulrika Maria Andersson
031-368 57 55
Enhetschef Sara Sundberg
031-365 93 84
Rektor Torbjörn Broomé
031-365 93 54
Lärarnas Riksförbund Jonas Fried

Lärarförbundet Joacim Wikström
031-701 55 29
Lärarförbundet Carina Hammarstrand
031-701 55 32, ons,torsd
Förskolechef Helena Välkki
031-365 94 39
Förskolechef Ewy Olausson
031-365 81 46
Områdeschef Kultur och Fritid Linda Johannessen
031-365 86 78
Facklig företrädare Saco Ewa Karlholm-Jansson
031-365 90 24
Områdeschef Kerstin Hansson
031-365 96 14
Kommunal Ingegerd Johansson
010 - 442 94 18
Förskolechef Sara Lindblad
031-365 82 37
Förskolechef Siw Andreasson
031 3659301
Rektor Annika Kummel
031- 365 81 22
Enhetschef Särskilt boende samt Natt Annika Andersson
031-365 88 28
Förskolechef Göran Börjesson
031-365 93 38
Ekonomichef Håkan Eriksson
031-365 80 21
SACO Jonas Fried

Områdeschef Kultur och Fritid Linda Johannessen
031-365 86 78
Ungdomskonsulent med samordningsansvar för Fritids Anna Fors
031-365 94 25
Samordnare för Musikverksamheten Mammut John Frick
031 365 9431
Vision Josefin Svendsen
031-365 80 71
Områdeschef Elsie Johansson
031-3659126
SSR Peter Löfgren
031-365 91 24
Enhetschef Maria Wallberg
031-365 94 96
Tf HR-chef Gun-Britt Palmqvist
031-365 90 32
HR-specialist Catharina Danielsson
031-365 80 49
Rektor Annika Kummel
031-365 81 22
Lokalombud (Lärarförbundet) Lena Nilsson
031-365 94 86
Lärarförbundet Leif Lundberg
031-701 55 04
Förskolechef Ulla Oscarsson
031-365 82 14
Förskolechef Ulla Gustavsson
031-365 90 40
Enhetschef Helge Piri
031-365 90 85
Enhetschef Ankie Widén
031-365 91 15
SSR Stina Haldén
031-365 91 25
SSR Annica Nylander
031-365 91 16
Vision Lars Karlsson
031-365 83 85
Förskolechef Lena Christiansson
031-365 91 74
Enhetschef Annika Fryckberg
031-365 92 38
Ungdomskonsulent med samordningsansvar Anna Fors
031-365 94 25
Ungdomskonsulent med samordningsansvar Christina Wikström
031 365 90 03
Enhetschef Jolanta Andersén
031- 365 83 57
Förskolechef Christina Rekstad
031-365 81 16
Lärarförbundet Helena Lückner
031-701 55 32
Tf Enhetschef Eva Angelini
073-274 78 81
Enhetschef Irene Bagge
031-365 83 50
Förskolechef Kerstin Codan
031-365 90 62
Förskolechef Siw Andreasson
031-365 93 01
Enhetschef Irene Bagge
031-3658350
Sektorschef - Majorna-Linné Anders Söderberg
031-365 90 23
Lärarförbundets skolledarförening Torgny Tjärnskog
031-701 55 03
Kommunal Susanne Eliasson
010 - 442 94 18
Sveriges skolledarförbund Ulla Oscarsson
031-365 82 14
Förskolechef Christina Rekstad
031-365 81 16, 070-671 56 56
Rektor Pia Lundahl
031-365 82 77
Lärarförbundet Marita Beskow
031-365 82 08
Områdeschef skola Liselotte Hakeberg
031-365 84 81
Sveriges skolledarförbund Ulf Dahlqvist
031-368 57 59
Områdeschef Måltid och Fastighetsservice Susanne Alfjord
031-365 83 44
Kommunal Margareta Åvall
010 - 442 94 18
Kommunal Mikael Skålberg
010 - 442 94 18
SACO - FSA Anna Ström
031-368 57 57, 072-532 74 34
Utvecklingschef Lena Rönnerman
031-365 91 85
SACO Johanna Carpfelt
031-365 90 12
Vision Marie-Louise Reinhold
070-211 75 19
Sektorschef Äldreomsorg/Hälso- och sjukvård Morgan Davidsson
031-365 91 68
Enhetschef måltid skola Jonas Dahlin
0313658044
Margareta Åvall
0313658058
Rektor Päivi Oliv
031-365 81 74
Lärarförbundet Lena Andersson
031-365 81 71
Lärarnas Riksförbund Manuela Toscano Salvador
031-365 81 72
Enhetschef Angelica Björfjäll
031-3659161
Kommunal Inger Ryström
0706222986
Enhetschef Carina Svensson
031-365 83 13
Kommunal Inger Ryström
010 - 442 94 18
Förskolechef Ulrika Serrestam
031-365 93 00
Bitr. rektor Olle Eriksson
031-365 94 92
Rektor Eva Nilsson
031-365 82 32
Rektor Annika Hessman
031-365 94 93
Enhetschef Trygghetsjouren Maritha Myhrborg
031-365 85 92
Gruppchef Camilla Volmefjord
031-365 85 93
Områdeschef Carina Särnblom
031-3658365
Enhetschef Vivika Fröjdendahl
031-365 96 02
Vision Marie-Louise Reinhold

SACO Karin Löwed

Kommunal Camilla Denovan
010 - 442 94 18
Enhetschef Jonas Dahlin
0313658044
Kommunal Margareta Åvall
031-3658058
SACO/SSR Cecilia Krümmel
031-365 83 75
Enhetschef Martina Löfås
031-365 91 82
SACO/SSR Jan-Iwar Olausson
031-365 90 91
Vision Jim-Alex Minorsson Hirschi
031-365 93 99
Enhetschef Leea Jäderström
031-3659728
Enhetschef Bibliotek Helena Jannert
070-390 97 02
Vision Ing-Marie Olander
031-365 80 06
SACO Egon Karlsson
031-365 82 85
Områdeschef Susanne Alfjord
031-365 83 44
Tf Områdeschef skola, SDF Majorna- Linné Ingela Johansson
031-365 82 09
Enhetschef Svalebo Malin Pers
031-365 92 30
Stadsdelsdirektör Thomas Segenstedt
031- 365 90 05
Förskolechef Annelie Andersson
031-365 93 41
Enhetschef Joel Jansson
031-365 83 12
Förskolechef Ewy Olausson
031-365 81 46, 072-550 92 33
Enhetschef Måltid & Fastighetsservice Förskola Camilla Karlsson
031-3659733
Rektor Kerstin Karlsson
031-365 94 40
biträdande rektor Olle Eriksson
031-365 94 92
Enhetschef Cecilia Englund
031-365 94 32
rektor Uffe Liborius
031-3658290
Områdeschef förskola Ulla Jonsson
031-365 90 50
Enhetschef äldreboende & ssk-patrull/natt Annika Andersson
031-365 88 28
Enhetschef Jessica Persson
031-365 84 96
Enhetschef Johanna Utsten
031-365 91 79
förskolechef Kerstin Codan

Förskolechef Zandra Jonasson
031-365 90 62
Enhetschef, Hälso & Sjukvård Betty Spjuth
031-365 96 71
Områdeschef Elsie Johansson
031-365 91 26
Metodutvecklare Petra Schulze
031 - 365 80 56
Enhetschef Lena Bjurström
031-365 97 19
Biträdande rektor Mikael Hallberg
031-3658411
Sektorschef - tillträder 2014-09-15 Cynthia Strömberg

enhetschef Pernilla Andersson
031-365 91 47
Områdeschef Eva-Lotte Holmström
031-365 90 98
Enhetschef Carina Svensson
031- 365 83 13
Metodutvecklare Petra Schulze
031-365 80 56
HR-chef Ann-Christine Larsson
031-365 90 02
Rekyteringskonsult,Chefspoolen Anders Bolin
0732 508805
Enhetschef Daniel Falkemo
031 - 365 84 95
Samordnare Carina Rautila
070-663 39 46
Enhetschef LSS, ssk-natt, rehab Annika Andersson
031-365 88 28
Enhetschef, Hälso & Sjukvård, Vårdplaneringsteamet Betty Spjuth
031-365 96 71
Enhetschef ssk-äldreboende & ssk-patrull Jenny Aleberg
031- 365 96 67
Förskolechef Kerstin Codan
031-365 93 00
Enhetschef Ulla Boström
031-365 84 78
Områdeschef Elsie Johansson
031-365 91 26
Förste socialsekreterare Jenny Ahlqvist
031-3659026
Enhetschef Mona Wibrån
031-365 90 70
Områdeschef skola Fredrik Wärn
031-365 81 76
Enhetschef Familjehemsenheten Kerstin Almgren
031-365 83 42
Områdeschef Peter Almgren
031-365 95 09
Rektor Kerstin Karlsson
031-365 94 40
Rektor Susanne Sandén
031-365 80 63
Rektor Susanne Sandén
031-365 80 63
Enhetschef Ankie Widén
031-365 91 15
1:e socialsekreterare Elisabet Lakfors
031-3658093
Tf enhetschef/rektor Pernilla Andersson
031-365 88 49
Enhetschef/rektor Minou Padellaro
031-365 82 05
Förskolechef Birgitta Berndtsdotter Ahlén
031-365 81 62
Förskolechef Ewy Olausson
031-3658146, 072-5509233
Biträdande rektor Pernilla Andersson
031-365 88 49
Rektor Uffe Liborius
031-365 82 90
Biträdande rektor Martin Björklund
031-3658271
Rektor Britt-Marie Almer
031-365 82 64
Förskolechef Harriet Ström
031-3658095, 070-6572280
Förskollärare Stina Dahlman
031-3658120
Rektor Nahid Rezaei
031-365 81 22
Rektor Jonas Fransson
070-387 04 30
Rekryterare Therese Warberg
031-365 86 91
Biträdande rektor Mikael Hallberg
070-785 00 90
1:e socialsekreterare Anne-Marie Andreae
031-3658065
Enhetschef Pernilla Andersson
031-365 88 49
Enhetschef Minou Padellaro
031-365 82 05
Områdeschef Agneta Caderoth Åstedt

Rektor Elisabeth Ahlqvist-Johansson
031-365 82 90
Enhetschef Angelica Holmberg
031-365 91 61

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 1 July 2013
Ange referens: A338963
Övrigt: Med hänvisning till lag, SFS 2000:873, måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur Belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas

Göteborgs stad, SDF Majorna-Linné

Besöksadress

Köpmansgatan 20 40482 Göteborg
None

Postadress

None
Göteborg, 40482

Liknande jobb


Specialpedagogiska s.. 1 July 2013 Leg psykolog till Manillaskolan
Barn- och utbildning.. 27 June 2013 Skolpsykolog 30-50%
Gislaveds kommun, Gi.. 1 July 2013 Skolpsykolog
Skolpsykolog, Stöd- och hälsoenheten Kristianstads kommun 28 June 2013 Skolpsykolog, Stöd- och hälsoenheten