Arbetslivsinstitutet.se

Socialförvaltningen söker Områdeschef till Äldreomsorgen


1 platser Tillsvidare Heltid Heltid. 100% Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Oskarshamn en tillväxtkommun.

Vill du bidra till att bygga samhället och göra det goda livet möjligt för Oskarshamns kommuns medborgare? Att jobba hos Oskarshamns kommun ger dig möjligheten! Oskarshamn har ett urstarkt näringsliv med energifokus, ett fantastiskt kust- och inland och ett rikt kultur- och fritidsliv. Vi vill att våra medarbetare drivs av engagemang, respekt, samarbetsförmåga och en helhetssyn. Vi har kraften och energin att utvecklas och förändra.


Socialförvaltningen är indelad i fyra områden, äldreomsorg, omsorgen om funktionsnedsatta, individ- och familjeomsorg och hälso- och sjukvård.
Äldreomsorgen är förvaltningens största område med ansvar för särskilda boenden, gruppboende och servicelägenheter, hemtjänst, bemanningsenhet, anhörigstöd och myndighetshandläggning. Äldreomsorgen är just nu inne i ett stort förändrings- och utvecklingsarbete som kan innebära en del förändringar i organisationen.


ARBETSUPPGIFTER
Som områdeschef är du direkt underställd socialchefen, ingår i förvaltningens ledningsgrupp, har ett övergripande ansvar för ledning och utveckling av verksamheten med verksamhets-, personal- och ekonomiansvar inom äldreomsorgen. I uppdraget ingår att tillsammans med socialchefen bevaka omvärlds- och utvecklingsfrågor. Du ska leda, planera, utveckla, följa upp och styra verksamheten kostnadseffektivt med god kvalitet.

Som chef i Oskarshamns kommun har du extra ansvar för verksamhetens innehåll, kvalitet, medarbetarnas prestationer och för hur innevånarna upplever vår service.
- Att skapa förutsättningar som ger medarbetarna goda möjligheter till delaktighet och personlig utveckling.
- Att tydligt beskriva verksamhetens mål samt medarbetarnas uppdrag och ansvar.
- Att vara god förebild som främjar arbetsglädje, öppenhet och kreativitet i hela organisationen.


KVALIFIKATIONER
Adekvat högskoleutbildning och ledarutbildning. Du ska ha gedigen chefserfarenhet och erfarenhet av att leda andra chefer. Erfarenhet av att arbeta i en politikerstyrd organisation såväl som god kunskap om den lagstiftning som styr verksamheterna.
i det förändrings- och utvecklingsarbetet som pågår inom äldreomsorgen är kunskap i förändringsarbete nödvändigt.

Tjänsten kräver att du har lätt att uttrycka dig såväl muntligt som skriftligt då du i många sammanhang kommer att representera verksamheten internt och externt.

Som person är du säker och professionell i din framtoning samt har god självkännedom. Du är tydlig, lyhörd, drivande och har uthållighet i att utveckla en verksamhet. En utvecklad social kompetens är en förutsättning för detta arbete som präglas av en ständig samverkan med kollegor och uppdragsgivare.

Körkort B är ett krav.

Kontaktpersoner på detta företaget

Harriet Hveen Hugosson
0491-88 608
Martina Johansson
0491-76 47 83
Olof Svensson,
0491-88950
Britt Wyckman
0491-88927
Madelene Walett
0491-764629
Sektionschef Anne Borgenäs
0491-764772
SSR Helena Johansson
0491-88637
Vision Ann Holgersson
0491-76 46 43
Sektionschef Anne Borgernäs
0491-76 47 72.
Sektionschef Olof Svensson,
0491-88950
Vision Britt Wyckman
0491-88927
SSR Madelene Walett
0491-76 46 29
SSR Madelene Walett
0491-764629
Administratör Britt-Marie Hagman
0491-76 44 05
Enhetschef bemanningsenheten Karin Torstensson
0491-76 46 78
Kommunal Anita Hultgren
0491-88 000
Kommunal Sari Hed
0491-88 000
Vision Martina Johansson
0491-76 47 83
Socialchef Elisabeth Larsson
0491-88 955
Ledarna Margareta Nilsson - Stahl
0491-76 47 11
Vision Leif Nordenberg
0491-76 42 83
Vårdförbundet Angelique Wennerström
0491-76 46 83
Vårdförbundet Ann Hammar
0491-76 46 32
SSR Helena Johansson
0491-76 46 05
Sektionschef Yvonne Olsson
0491-88 935
Vision Anette Karlsson
0491-76 46 23
Områdeschef IFO Annika Kratz
0491- 88 954
Sektionschef, Integrationsenheten Olof Svensson,
0491-88950
SSR Elaine Bäck
0491-76 46 27
Verksamhetschef hälso- och sjukvård Kenneth Nilsson
0491-88 942
Samordnare rehabenheten Karin Nilsson
0491-76 47 34
LSR Maria Wirén
0491-88 946
Tf. Områdeschef, Äldreomsorgen Elisabeth Englund
0491-88917
Bitr. Områdeschef, Äldreomsorgen Catharina Sabelström
0491-764671
Sektionschef, Integrationsenheten Olof Svensson
0491-88950
Områdeschef/Verksamhetschef Hälso- och Sjukvård Kenneth Nilsson
0491-88 942
Sektionschef Barbro Jönsson
0491-76 46 51
Områdeschef för äldreomsorgen Anna Hasselbom Trofast
0491-88 940
Områdeschef Harriet Hveen Hugosson
0491-88 608
1:e socialsekreterare Monica Wimmergren
0491-76 48 15
Sektionschef Anne Borgenäs
0491-76 47 72
Biträdande föreståndare på Bryggan Anette Roth
0491-76 46 23
Chef för rehabenheten Karin Nilsson
0491-76 47 34
Sektionschef ÄO Catharina Claesén Engström
0491-76 44 02
Sektionschef ÄO Karin Torstensson
0491-76 44 03
Sektionschef ÄO Solveig Ekstrand
0491-76 44 01
Enhetschef OF Matilda Gren
0491-76 46 72
Enhetschef Rostia Bladh
0491-88 611
Enhetschef Charlotte Kreutz Lundgren
0491-76 47 83
Enhetschef Rosita Bladh
0491-88 611
Enhetschef Annelie Eriksson
0491-88 976
Enhetschef Madelaine Lövgren
0491-88 923
Enhetschef Admir Robovic
0491-88 680
Enhetschef Josephine Berg
0491-76 47 24
Enhetschef Maria-Therése Järlefalk
0491-76 46 37
Enhetschef Mona Gränsmark
0491-88 932
Enhetschef Håkan Apelgren
0491-76 46 77
Enhetschef bemanningsenheten Carina Helmersson
0491-76 46 75
Enhetschef Therése Olsson
0491-76 43 67
Områdeschef/Verksamhetschef Hälso- och Sjukvård Mitko Capanov
0491-88 942
Samordnare SSK Helen Nilsson
0491-76 43 62
Enhetschef Petra Asp
0491-76 46 87
Enhetschef Christina Sjöström
0491-76 47 66
Caroline Thuresson
0491-76 44 06
Socialchef Socialförvaltningen Anna Lindquist
0491 - 889 55
Enhetschef Catharina Högstedt
0491-76 47 71
Socialchef Anna Lindquist
0491-88 955
Områdes/verksamhetschef Hälso- och Sjukvård Mitko Capanov
0491 - 889 42
Samordnare Helen Nilsson
0491-764362
Bemanningsenheten Socialförvaltningen Caroline Thuresson
0491-76 44 06

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 9 February 2014
Ange referens: A373026
Övrigt: Vi har rökfri arbetstid. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.

Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen

Besöksadress

57228 Oskarshamn
None

Postadress

Box 706
Oskarshamn, 57228

Liknande jobb


Enhetschef Socialförvaltningen,.. 12 February 2014 Enhetschef
Enhetschef Socialförvaltningen,.. 25 February 2014 Enhetschef