Arbetslivsinstitutet.se

Socionom/Socialpedagog


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön tills vidare

Vid socialkontoret i Sollentuna kommun arbetar ca 180 personer. Verksamheten är uppdelad i tre avdelningar; avdelningen för vuxna, avdelningen för barn och unga samt administrativa avdelningen.

Åkerbo korttidsboende är ett drogfritt boende för personer som p.g.a. sociala, psykiska, missbruks eller samsjuklighets problematik har behov av tillfälligt boende med stöd. Primära uppdraget är att stödja och hjälpa till eget anpassat boende.

Åkerbo består av 17 rum med gemensamhetsutrymmen samt 10 lägenheter. På Åkerbo råder självhushållning.
Personer kommer till Åkerbo på uppdrag av utredande socialsekreterare från Socialkontoret i Sollentuna.****** Målsättning: ******
Att genom stöd-, hjälp- och kontrollinsatser förbereda de boende för ett självständigt liv i en lämplig boendeform.

Alla boende har individuell plan utifrån uppdrag.

 Arbetsmetod och innehåll:

Att utifrån ESL pedagogik (ett självständigt liv)  ta fram mål och delmål tillsammans med individen utifrån respekt, delaktighet och autonomi. Ta ansvar för hela husets skötsel med tillhörande trädgård och motivera boende att delta i de dagliga aktiviteterna som städ och trädgård.

Att arbeta aktivt i kontaktmannaskap utifrån ESL pedagogik, ansvara för att genomförandeplan upprättas utifrån uppdraget. Samarbeta och återkoppla till uppdragsgivaren och andra för individen viktiga personer/myndigheter.

 -Att stödja, strukturera och träna  ADL

-Att motivera och uppmuntra till eget ansvarstagande

-Att vägleda  och stödja individen till rätt boendeform utifrån individens behov.

-Att samordna insatser och kontakter tillsammans med individen.

-Att upprätta genomförandeplan utifrån uppdragsbeskrivning och jouralföra arbetet utifrån socialtjänstlagen.

-Att själv delta och motivera boende att städa och hålla ordning i sitt rum/lägenhet samt allmäna utrymmen

 På Åkerbo arbetar Enhetschef, samordnare  och åtta socionomer/socialpedagoger. Vår intention är att bredda vår kompetens. Vi söker nu en utbildad socionom med lång erfarenhet av arbete inom hemlöshet, missbruksvården och /eller och psykiatri.

 Du är utbildad socionom med erfarenhet av både myndighetsutövning och utförarverksamhet.

Erfarenhet: Gedigen och bred erfarenhet av arbete inom socialt arbete,  psykiatri, socialpsykiatri och beroende krävs. Erfarenhet av arbete med hemlösa är meriterande.

Utbildning i ESL och MI ( motiverande samtal) är meriterande. Utbildning i ORS/SRS är meriterande.

Du har intresse av att stödja och hjälpa socialt utsatta personer och du är kunnig i både teori och i praktiskt arbete, har förmåga att se vad som behövs göras och har inställningen av att allt arbete är lika mycket värt.

Du är lösningsfokuserad, idérik och ser möjligheterna. Du inser att du är en förebild för brukarna och förvaltar det väl. Ditt arbetet grundar sig på kunskap och evidens.

Du har ett medvetet brukarperspektiv och ditt arbetssätt präglas av empati lyhördhet och respekt.

Du tar ansvar och tycker om att växla mellan självständigt arbete och teamwork.

Du tar självklart ansvar och bidrar i verksamheten.

Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Du är van vid att dokumentera och är van dataanvändare. I Sollentuna dokumenterar vi i Pro Capita, en tillgång är om du har vana att dokumentera via Pro Capita.

 Tillsvidareanställning heltid 38,25 tim/veckan

Tjänstgöring på rullande schema dag, kväll, natt och helgtjänstgöring.

Löneform: månadslön

 Vi kan erbjuda dig ett intressant och stimulerande arbete i trevlig och positiv anda.

Du har team handledning

Vi erbjuder dig kompetensutveckling.

Du får friskvårdsbidrag vid valfri träning

Du får utvecklingssamtal

Vi önskar dig välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Ann Grundqvist Grybb
+46 08-57922954
Stefan Olofsson
08-5792 2955
Ingrid Norberg
08-579 226 64
Maria Andersson
08-579 226 60
Tomas Hedlund
08-5792 1951
Rosa Ghamsary
+46 08-5792 2451
Ann-Charlotte Zetterberg
08-57921701
Ann Grundqvist-Grybb
08-5792 2954
Linda Ekstrand
+46 0735392826
Maria Nyström
+46 0735460603
Tapio Liimatainen

Lillin Langebäck
+46 08-754 12 51, +46 08-579 222 05
Rektor Marie Tiedemann
+46 0857922984
Christine Johansson
08-6261602
Lotta Dagnå
08-57921277
Siv Kevin
+46 08-57922613
Ingela Wall, Rektor
08-579 214 90
Ulla Backman, bitr rektor
08-57922943
Maria Gladh
08-5792 1629
Tapio Liimatainen, Rektor
08-579 221 87
Jonas Bolander
+46 08-5792 2942
Lena Widström
+46 859496631, +46 739152496
CarinaOsmén
+46 08-57922904
Annika Ekman

Thomas Näslund, kulturskolechef
+46 857921422, +46 739151462
Elisabeth Cedergren
08-59496714
Kim Nersing
08 579 225 43
Rose-Marie Larsson
08-5792 1482
Jan Eriksson
08-5792 2952
Jenny Swärd
08-5792 1269
Veronica Holmberg
+46 08-579 22 666
Birgitta Ejderfjäll
08-57922532
Elisabeth Österman
08-579 221 53
Tony Falk, Lärarförbundet
08-579 221 60
Helena Elmquist, avdelningschef
08-579 212 04
T f enhetschef Vlasta Marcikic
08-5792 12 97
Christine Elm
+46 857922821
Reza Moein
+46 0857921348
Anette Ceder
08-579 216 23
Kari Tsutsunen
+46 0739152516
Carina Osmén
08-5792 2904
Ingela Wall, Rektor
08-579 214 90
Anita Lidman
08-579 229 84
Anette Ceder
08-5792 1623
Karin Schmidt Bohgard
08-5792 2765
Linda Mattsson Kledzik

Filip Olofsson, Bygglovchef
08 579 217 67
Christina Lundström
+46 08-579 229 03
Anders Nilfjord, Chef ekonomi och administration
08-57921332
Ann-Charlotte Zetterberg
08-579 217 01
Maria Tideström, Avdelningschef Projekt
08-57921727
Linda Ekstrand
+46 0735392826
Ola Lagerström, rektor

Ingela Wall
08-5792 1490
Anita Lidman, rektor
08-579 229 84
Carina Osmén
+46 08-57922904
Micael Linefjell
08-5792 2602
Katarina Österberg
+46 739152575, +46 739152575
Susanne Leffler
08-5792 1239
Inger Jansson, Enhetschef
08-579 212 88
Bitr rektor Micael Linefjell
08-57922602
Anders Unosson

Susanne Leffler, Enhetschef
08-579 212 39
Anette Lundqvist, Rektor

Enhetschef Mikael Nissén
08-5792 2331
Micael Linefjell
08-57922602
Cecilia Sundström
08-5792 2904
Elisabeth Österman
08-5792 1587
Christina Wiklund, Avdelningschef
08-5792 2060
Rutger Carlheim-Gyllenskiöld

Helena Appelgren, Tf kanslichef (semester 13/8-17/8)
08-5792 1010
Pierre Carlsson, Administrativ chef (semester 3/8-20/8)
08-5792 1520
Anette Ceder, avdelningschef
08-579 232 01
Elena Grgic, enhetschef överförmyndarenheten
08-579 231 10
Anna Hamberg, Avdelningschef
0739-15 29 80
Mona Birgetz, Personalchef
08-579 214 29
Katarina Tittelbach, facklig företrädare
08-5792 1475
Mats Nilsson, Teamledare
08-5792 3760
Pirjo Körsén, Miljö- & hälsoskyddschef
08-579 224 87

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 8 July 2013

Sollentuna Kommun

Besöksadress

Sollentunavägen 265-267
None

Postadress

Storkvägen 13-15
Sollentuna, 19155

Liknande jobb


Coach Vägval Vuxen sökes Upplands Väsby kommun 26 June 2013 Coach Vägval Vuxen sökes