Somalisktalande kommunvägledare till Servicecenter

Arbetsbeskrivning

Till svarsgrupp Social välfärd söker vi dig med somalisk språkkompetens!

God och likvärdig service till Örebros medborgare, bra bemötande och effektiv hantering av alla ärenden är utgångspunkten för oss i Örebro kommun. Det ska vara enkelt att ta och få kontakt med oss. Servicecenter kommer att bli ingången till kommunens alla verksamheter, via telefon, webb eller personligt möte. Vi vill att vårt servicecenter ska kännetecknas av hög tillgänglighet, professionellt bemötande och bred kompetens. Målet är att Örebros medborgare får information, råd och stöd gällande sina behov och önskemål och att kontakten med Servicecenter har skapat ett mervärde. Just nu pågår förberedelserna inför öppnandet som sker i februari 2014. Lokalen kommer att vara belägen på Drottninggatan, i centrala Örebro.

Om uppdraget
I Servicecenter kommer kommunvägledarna finnas i fyra olika roller; första linjen, svarsgrupp Barn & utbildning, svarsgrupp Samhällsbyggnad, näringsliv & arbetsmarknad samt svarsgrupp Social välfärd. Till svarsgrupp Social välfärd söker vi dig som har somalisk språkkompetens och är intresserad av att ge stöd och service till främst våra medborgare med somaliska som modersmål. 

Kommunvägledarens huvudsakliga arbetsuppgift är att lämna information om Örebro kommuns verksamheter via telefon, mail, webb och personligt möte. Uppdraget innebär att ge information och vägledning i det specifika ärendet, verka för ökad användning av tjänster för självservice, hantera blanketter, ta emot inkomna handlingar samt utföra enklare handläggning utifrån rutin- och regelstyrt arbetssätt. Arbetstiden är schemalagd. Servicecenters preliminära öppettider: Mån-fre kl 07-18 och lör kl 09-15.

Kompetensutveckling
Som kommunvägledare ges du fortlöpande utbildning och kompetensutveckling. Du kommer att erhålla kompetensutvecklingsinsatser rörande; service och bemötande, kommunkunskap samt verksamhetsspecifik utbildning.

Kompetenskrav
- Avslutad godkänd gymnasieutbildning
- Minst två års erfarenhet av att arbeta inom serviceyrke
- Erfarenhet av arbete med att ge service via telefon
- Mycket goda språkkunskaper i svenska, både i tal och i skrift
- Mycket goda språkkunskaper i somaliska, både i tal och skrift 
- Goda kunskaper i engelska
- Erfarenhet av arbete med datorn som verktyg
- Grundläggande kunskap om Örebro kommun och dess verksamheter

Det är viktigt att du genom ett gott bemötande kan anpassa ditt sätt att kommunicera till en mängd olika situationer. Du är uppmärksam och tillmötesgående och har genuint intresse, vilja och förmåga att hjälpa och vägleda människor. Ditt arbetssätt präglas av helhetssyn med medborgarfokus som utgångspunkt. Du har lätt för att arbeta tillsammans med andra och kan snabbt anpassa dig till förändringar och ny information. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande
- Erfarenhet av arbete med fysiska möten
- Språkkunskaper utöver svenska, somaliska och engelska
- Socionomutbildning
- Kunskap om något/några av Örebro kommuns verksamhetssystem, ex Trio Agent, Future, Adela

Anställningens omfattning
100%, tillsvidareanställning

Facklig information
Vision: Jan Andersson, 019-21 12 02
Kommunal, exp: 019-21 35 21

Ansökan
Örebro kommun använder sig av ett elektroniskt rekryteringssystem och vi önskar att du lämnar din ansökan via systemet. Sista ansökningsdag är 2014-01-06.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Peter Örbring, Enhetschef
   019- 21 38 74
Kerstin Awad, Distriktsköterska
   019-21 49 44
Eva Cading, Enhetschef Barn och familj
   019-21 27 11
Ann-Sofie Vennerstrand, Rektor
   019-21 20 52
Emelie Rådström Sipinen, Enhetschef
   019-21 25 35
Peter Thermaenius, Rektor
   070-631 44 90
Mona Hansen, Förskolechef
   019-21 40 84
Johanna Gancarz, Utvecklingsledare
   019-21 32 23
Mona Öhrn, Kontorschef
   076-551 39 76
Anna Lorinius, Rektor
   019-21 49 67
Mats Kempinsky, Rektor
   019-21 65 61
Elisabeth Östlund, Utvecklingsledare
   070-156 12 99
Zandra Ahkoila, Förskolechef
   019-213025
Unni  Thorstensson, Rektor
   019-21 67 57
Ewa Fritze, Förskolechef
   019-21 27 81
Birgitta Korsback, Rektor
   019-21 65 37
Anna Fornberg, Förskolechef
   019-21 25 23
Ulf Aldén, Rektor
   019-21 31 21
Hasan  Kosic, Fritidsledare
   019-21 26 63
Håkan Svensson, Fritidsgårdschef
   070-3073973
Elisabeth Lindh, rektor
   019-21 26 82
Gunnel Rasmussen, Rektor
   070-3227770
Ulrika  Johansson, Rektor
   070-3786541
Gerd Dahlström, Enhetschef
   019-21 44 49
Stig-Göran Johansson, Rektor
   019-21 22 21
Inger Isaksson, Rektor
   019-21 38 25
Magnus Wistrand, Rektor
   019-21 65 62
Katarina Hammarström, Bitr rektor
   019-21 23 04
Anders Danielsson, Enhetschef
   019-21 34 04
Henric Lundberg, Rektor
   019-21 58 99
Merja Polet, Förskolechef
   019-21 58 91
Staffan Östman, Rektor
   019-21 55 73
Britt-Marie Linelius-Ljungman, Rektor
   019-21 51 19
Peter Lindqvist, Enhetschef
   019-21 15 40
Åke Johansson, Rektor
   019-21 64 97
Magnus Wreeby, Rektor
   019- 21 27 89
Patric Klaremo, Enhetschef
   019-21 11 30
Jonas Bergman Wallin, Rektor
   019-21 65 02
Lars  Ferbe, Tf VA-chef
   019-211931
Lars  Ferbe, Enhetschef
   019-211931
Kerstin Göthberg, Förskolechef
   019-21 28 75
Bengt Lindborg,
   076-551 39 43
Fredrik Nordvall, Rektor
   019-21 29 02
Margareta Dahlén, Områdeschef
   019-21 46 35
Åsa Carper Lund, Rektor
   019-21 29 91
Anders Sallmann, Rektor
   019-21 28 29
Stefan  Bertebo, Verksamhetschef
   019-211887
Pernilla Wikström-Pehrson, Chefsjurist
   019-211142
Martin Willén, Mark-och exploateringschef
   019-21 13 47
Martin Willén, Bitr förvaltningschef
   019-21 13 47
Ann Lundström, Rektor
   019 - 21 50 30
Catarina Söderberg, Myndighetschef
   019-21 34 43
Åsa Sandin, Enhetschef
   019-21 16 15
Lena Persson, Rektor
   019-21 20 75
Lilian Beckne Hammarlund, Rektor
   019-21 20 42
Ulrica Evertsson, Rektor
   019-214952
Susanne Sandberg, Rektor
   019-21 20 90
Sture Barkin, Rektor
   070-567 02 43
Margareta Engström, Förskolechef
   019-21 21 79
Peter Åstrand, Enhetschef
   019-21 50 10
Annika Rolland, Lönechef
   019-21 12 62
Linda Mattisson, Chef
   019-21 51 27
Robert Forsling, Rektor
   070-683 19 84
Anna Jakobsson, Enhetschef
   019-21 43 06
Katarina Bäckström, Föreståndare
   019-21 61 05
Ing-Marie Svanberg, Enhetschef
   019-21 38 75
Bo Andersson, Enhetschef
   019-21 57 08
Jens Andersson, Rektor, Vintrosa skola
   019-21 50 50
Viktoria Holmgren, Rektor
   019-21 38 01
Annica  Jones Åstrand, Rektor
   019-21 33 33
Lisbeth Call Karlsson, Enhetschef
   019-215454
Bengt Nyström, Enhetschef
   019-21 39 84
Naemi Andersson, Föreståndare
   019-21 19 06
Patrik Nilsson, Rektor
   019-21 32 86
Mathias Olaisson, Enhetschef
   019-21 58 67
Gunnel Rasmussen, Rektor
   070-322 77 70
Katrin Willander, Rektor
   070-669 55 32
Monica Schulstad, Förskolechef
   070-325 12 22
Marita Forss, Förskolechef
   019-21 26 19
Elaine Reinholdson, Förskolechef
   019-21 25 77
Michael Svenberg, Rektor
   019-21 33 94
Anna-Lena Åkerberg, Förskolechef
   019-21 20 81
Håkan Ågren, Rektor
   070-684 80 46
Monica Skantz, Områdeschef
   019-21 26 09
Barbro Johansson, Kostchef
   019-21 25 11
Lars Nilsagård, Rektor
   019-21 66 29
Lisbeth Call Karlsson, Enhetschef
   019-21 54 54
Inga-lill Bylund, Enhetschef
   019-215453
Birgitta Fredriksson, Förskolechef
   019-21 31 24
Hisham Törnvall, Enhetschef
   019-21 11 35
Lars Thornberg, Avdelningschef, Lokalförsörjningsavd
   019-21 42 61
Bo Fritzson, Administrativ chef
   019-21 63 33
Marianne Hjelmér, Enhetschef
   019-21 54 69
Ann-Helen Thérus, Samordnare
   019-211704
Stefan Peterson, Avdelningschef
   019-21 14 45
Maud Söljén, Rektor
   019-21 33 03
Gunilla Wåhlén, Enhetschef
   5428
Christina Jarvis, Förskolechef
   019-21 33 42
Christina Karlsson, Rektor
   019-21 35 85
Fredrik Kilstam, Gruppchef
   019-211935
Monica Igelström, Enhetschef
   019-21 43 85
Ulrika Sundqvist, Enhetschef
   019 - 21 59 21
Per Hagström, Rektor
   019-21 23 72
Ingrid Gustafsson, Verksamhetschef
   019-21 50 08
Ann Lundström, Rektor
   019-21 50 30
Bo Hjärtmyr, Gruppchef
   019-21 17 86
Kenth Johansson, Gruppchef
   019-21 18 40
Mari Engman, Förskolechef
   019-21 20 85
Tomas Martinsson, Gruppchef
   019-21 18 25
Inger  Ingvarsson, Enhetschef
   019-21 51 69
Marcus Cederberg, Enhetschef
   019-214592
Ingela Bäck Gustafsson, Rektor
   019-21 29 10
Magnus Eriksson, Chef
   019-21 18 46
Leif Dickens, Förskolechef
   019-21 33 48
Ann-Kristin Norberg, Kontorschef
   019-21 62 87
Jim Holmblad, Enhetschef
   019-21 49 25
Hans Kreü, Enhetschef
   019-21 19 74
Git Forsberg, Enhetschef
   019-21 25 65
Fehime Bodur, Sektionschef
   019-21 57 18
Carina Skogh, Rektor
   076-551 49 42
Ashraf Ghotbi, Enhetschef
   019-21 59 44
Christer Pettersson, Gruppchef
   019-21 18 43
Carina  Nilsson, Enhetschef
   019-21 54 48
Ing-Britt Eriksson, Enhetschef
   019-21 54 66
Mikael Blom, Rektor
   019-21 64 63
Maria Rundström, Administrativ assistent
   019-21 36 06
Emma Bernhult, Enhetschef
   019-21 45 90
Lars Hilmersson, Sektionschef
   019-21 61 48
Lillemor Odencrants, Enhetschef
   019-21 27 24
Anna Ragnarsson Perinert, Rektor
   019-21 29 36
LR Exp,
019-18-31-99
Karl-Göran  Wahlström, Ordförande i styrgrupp
   073-337 80 48
Monica Björnram, Enhetschef
   019-21 58 78
Christin Permstäde, Enhetschef
   019-21 54 73
Gun-Britt Axén, Förskolechef
   019-21 22 96
Ann Nielsen, Bitr. förskolechef
   019-21 39 14
Ian Kjellstorp, Tf enhetschef
   019-21 42 05
Alf Lindblad, Planerare
   019-212734
Cecilia Brobäck,
   076-551 33 68
Carin Neanro, Enhetschef
   019-21 31 16
Bente Andersson, Enhetschef
   019-21 48 20
Marie Pettersson, Enhetschef
   019-21 44 30
Annika Lejdebo, Administrativ Samordnare
   019-21 41 28
Mats Olsson, Rektor
   019-21 33 52
Anna Stålhök, Rektor
   019-21 49 88
Saba Tsegai, Enhetschef
   019-21 31 96
Annika Billinger, Rektor
   019-21 47 06
Anette Hagberg Gustafsson, Enhetschef
   019-21 35 67
Ulla-Britt Carlsson, Enhetschef
   019 - 21 43 86
Jörgen Beyron, Kostchef
   019 - 21 46 68
Anne Jeanson, Rektor
   019-21 40 72
Annika Bäckman, Enhetschef
   019-21 49 32
Jenny Green, Enhetschef
   019-21 20 44
Madeleine Forsberg, Förskolechef
   019-21 59 37
Tina Ottosson, Rektor
   019-21 61 75
Anders Adamson, Rektor
   019-21 66 28
Sophia Greek, Enhetschef
   019-21 54 79
Maria Aversjö, Rektor
   019-21 29 02
Birgitta Nilsson, Förskolechef
   019-21 30 60
Anders Gladh, Områdeschef
   019-216237
Maria Österberg, Enhetschef
   019-21 54 68
Britt Lindström, Enhetschef
   019-214264
Catrin Eriksson, Förskolechef
   019-21 36 60
Lena Lindblom-Jonsson, Förskolechef
   019-21 19 92
Åse Friberg, Enhetschef
   019-21 15 44
Carina Skogh, Rektor
   019-21 57 61
Zandra Ahkoila, Förskolechef
   019-21 30 25
Jan Persson, Enhetschef
   019-211582
Ingmarie Wiggh, Stadsarkivarie
   019211077
Anneli Fransson, Enhetschef
   019-211764
Pia Idestål, Förskolechef
   019-21 33 21
Ulla Maj Bondeson, Förskolechef
   019- 21 33 27
Magnus Carlberg, Enhetschef
   019 - 21 13 79
Anna Kero, Trafikstrateg
   019-21 13 17
Hans Ekström, Redovisningschef
   019-211200
Annika Jogenius, Enhetschef
   019-21 54 72
Elisabeth Gustavsson, Förskolechef
   019-21 38 06
Stefan Peterson, Avdelningschef
   019-21 14 45
Sofia Lindén, Bygglovschef
   019 - 21 13 64
Susanne Kilström, Chef
   019-21 51 14
Ulrika Jansson, Planeringschef
   019-211311
Christina Berg, Enhetschef Ungdom och Familj
   019-21 42 16
Anna Stålhök, Rektor
   019-21 26 41
Inger  Grans, Förskolechef
   019-21 25 00
Inger Rohlén, Förskolechef
   019-21 26 86
Åsa Svahn, Områdeschef sydost
   019-21 32 54
Siw Öberg, Enhetschef
   019-21 49 34
Michael Thor, Biträdande föreståndare
   070-2827001
Svanfridur Birgisdóttir, Rektor
   019-21 68 77
Elisabeth  Long , Rektor
   019-21 32 82
Britt Lindström, Enhetschef
   21 42 54
Eva Lindberg, Stabschef
   019-21 15 66
Åsa Tiderman, Områdeschef
   070-226 76 73
Maria Malmsten, Enhetschef
   070-299 48 80
Berit Olsson, Kontorschef
   019-21 49 88
Merja Polet, Förskolechef
   070-669 55 72
Anna-Lena Miramadi, Förskolechef
   019-21 20 32
Lisa Otternäs, Enhetschef
   076-551 39 37
Annifrid Frimodigh, Enhetschef
   019-21 54 52
Anna-Karin Wulgué, konsthallschef
   019-214895
Helena Aronsson, Tf förvaltningschef
   019-21 14 47
Lena Persson, Rektor
   019-212075
Anna Lundqvist, Förskolechef
   019-21 51 88
Åsa Käll, Förskolechef
   019-21 28 61
Fredrik  Millertson, Förvaltningschef
   019-211604
Anders Nylén, Enhetschef
   019-21 20 07
Leif Ekström, Upphandlingschef
   019-21 16 46
Marielle Nilsson, Enhetschef Hälsoskydd
   019-21 14 59
Urban Broman, Enhetschef
   019-21 54 58
Johanna Elfving, Enhetschef
   019-211456
Anna Ragnarsson Perinert,
   019-21 29 36
Mia  Dahl, Enhetschef
   019-21 17 20
Madelene Sonnerfelt, Enhetschef
   019-21 58 61
Christer Lundsten, Gruppledare
   019-21 30 86
Stefan Tyresgård, Rektor
   019-21 23 91
Malin  Örtgård, Enhetschef
   019 - 21 52 22
Ulf  Lindin, Enhetschef
   019-214920
Annica Ericson, Administrativ samordnare
   019-21 45 34
Elin Frank, Platschef
   019-21 17 36
Maria Lysegård, Chef
   019-21 21 46
Hanna Dufva, Enhetschef
   019-211550
Lotta  Lindner Aaltonen, Platschef
   019-21 61 82
Åsa Sandin, Enhetschef
   019-21 16 15
Lena Påhlsson, Enhetschef
   019-213817
Teresa Piorkowski, Enhetschef
   019-215330
Camilla Eriksson, Gruppledare
   019-216003
Anki Lindell Svensson, Rektor F-6
   019-21 21 30
Lilian Beckne Hammarlund, Rektor, Specialenheten
   019-21 20 42
Ing-marie Karlsson, Förskolechef
   019-21 50 51
Eva Ekblom, Enhetschef
   019-21 31 51
John Svensson, Enhetschef
   019-21 35 24
Tina Mathsson, Strateg/Enhetschef
   019-21 35 19
Anders Jansson, Enhetschef
   019-21 52 50
Urban Svensson, Verksamhetschef
   019-21 42 16
Lena Mantler, Verksamhetschef
   019-21 21 59
Helena Aronsson, Tf Förvaltningschef
   019-21 14 47
Ann Lundström, Rektor, Garphyttans skola
   019- 21 50 30
Anna-Karin Anfelt, Rektor
   019-21 64 95
Anneli Widestrand, Rektor
   019-21 29 81
Ulrika Palmén, Enhetschef
   019-21 18 89
Andreas Gillberg, Biträdande rektor
   019-21 29 28
Marine Rosenberg, Förskolechef
   019-21 38 82
Gunilla Wåhlen, Enhetschef
   019-21 54 28
Lars  Andersson, Enhetschef
   019-21 59 42
Carina Larsson, Enhetschef
   019-21 59 43
Carin Westmark, Enhetschef
   019-21 36 25
Anna-Karin Johansson, Gruppledare Hjorten
   019-21 43 29
Steve Svensson, Arbetsterapeut
   019-21 41 29
Lena Jansson, Enhetschef
   070-5264131
Lars  Åsell, Sjuksköterska
   019-21 41 26
Mathias Olaisson, Enhetschef Östernärke
   019-21 58 67
Saba Tsegai, Enhetschef Vesslan
   019-21 31 96
Lena Thörnell, Enhetschef, Gillet
   019-21 31 90
Eva Ekblom, Enhetschef, Fokus
   019-21 31 51
Fatima Chergui, Enhetschef, Almby/Eklunda
   019-21 37 91
Pia Axén, Enhetschef, Norrby/Sofia
   019-21 46 61
Birgitta Carlsson, Enhetschef
   019-21 43 51
Anneli Ljung, Adm.assistent (Varberga)
   019-21 44 14
Jenny Nygårds, Enhetschef (Rex)
   019- 21 26 02
Pia  Bohlin, Enhetschef (Axberg)
   019-21 25 29
Amela Hajdarovic, Adm.assistent (Vivalla-Lundby)
   019-21 25 69
Arianne Axewill, Enhetschef (Tysslinge)
   019-21 50 79
Birgitta Tuovi, Enhetschef (Haga- Tysslinge)
   019- 21 21 62
Christina Johansson, Enhetschef (Älvtomtaområdet, Rex, Varberga)
   019-21 33 90
Arianne Axewill, Enhetschef (Haga-Tysslinge)
   019-21 50 79
Magnus Wreeby, Rektor
   019- 21 32 71
Tiina Kluge, Gruppchef
   019-211943
Mathias Olaisson, Enhetschef, Östernärke
   019-21 58 67
Niklas Nilsson, Enhetschef, Vesslan
   019-21 31 56
Jasmina Mann, Enhetschef, Almby/Eklunda
   019-21 37 43
Lisbeth Israelsson, Adm.assistent Rosenlund
   019-21-29 30
Eva Lindéus, adm.assistent, Elgströmska huset
   019-21 69 85
Christel Samuelsson, adm.assistent Jeremiasgården
   019-21 38 32
Erika Andersson, adm.samordnare, Ängen
   019-21 47 46
Mona Nordqvist, adm.assistent Ölmbrogården
   019-21 57 26
Lina Svensson, adm.assistent Hagagården
   019-21 48 53
Anna Lokander, adm.assistent, Södermalmshemmet
   019-21 32 10
Eva-Lena  Stellin, adm.assistent Mikaeligårdenn
   019- 21 43 50
Antonia Fidan, adm.assistent, Rostahemmet
   019-21 57 02
Marita Fritz, Enhetschef Ädelgården
   019-21 45 56
Jonas Harrysson, Gruppchef
   019-21 17 89
Randi Andreassen, Gruppchef
   019-21 16 37
Jenny Andersson, Gruppchef
   019-21 18 39
Heléne Freiij, Rektor
   019-21 39 71
Ann-Cathrine Logrell, Enhetschef
   019-21 58 82
Liz Bjelke, Enhetschef
   019-21 47 79
Tina Carlsson-Hessel, Adm.ass
   019-21 47 59
Jessica Henriksson, Enhetschef
   019-21 47 69
Maria Bygdén, Enhetschef (Brolyckan)
   019- 21 34 49
Emily Lindström, Enhetschef (Brolyckan)
   019- 21 34 41
Birgitta Tuovi, Enhetschef (Haga)
   019- 21 21 62
Emma Kozan, Enhetschef (Marklyckan)
   019- 21 35 11
Malin Karlsson, Adm assistent (Rosta-Örnsro)
   019-21 35 14
Annelie Ljung, Adm.assistent (Varberga)
   019-21 44 14
Maria Rundström, Adm assistent, Hemvård öster (Bemanningsenheten)
   019-21 36 06
Emma Bernhult, Enhetschef, Hemvård öster (Bemanningsenheten)
   019-21 45 90
RoseMarie Haraldsson, Förskolechef
   019-21 51 42
Klara Melander, Adm.assistent
   019-21 54 60
Lotta Hendrén, Adm.assistent
   019-21 49 09
Britt Wadsten, Administrativ assistent
   019-21 54 57
Birgit Fagrell, Administrativ assistent
   019-21 49 92
Gunilla Nylund, Administrativ assistent
   019-215567
Helena Nilsson, Administrativ assistent
   019-21 49 44
Michael Wennblom, Rektor
   019-21 37 60
Yvonne Nordqvist, Sjuksköterska, arbetsledare
   019-21 48 23
Victoria Gustafsson, Sjuksköterska, nattjobb
   019-21 41 26
Victoria Grafver, Sjuksköterska
   019-21 46 76
Lars Årsell, Sjuksköterska
   019-21 41 26
Eva Fransson, Sjuksköterska
   019-21 41 27
Lena Thörnell, Enhetschef
   019-21 31 90
Ewa Karlsson, Adm.assistent (Axberg)
   019- 21 22 36
Annnika Andersson, Enhetschef
   019-21 46 53
Nina Ericsson, Enhetschef
   019-21 32 07
Helena Persson, Rektor
   019-21 31 60
Christina Klingberg, Enhetschef
   019-21 28 50
Mona Öhrn, Kontorschef
   019-21 41 19
Julia Runesson, Tf kontorschef
   019-21 11 62
Britt-Inger Hagström, Enhetschef
   019-21 34 61
Sylvi Andersson, Tf. rektor
   019-21 40 10
Annika Hellkvist, Enhetschef
   019-21 54 05
Ina Axelryd, Rektor
   070-565 43 90
Tina Mathsson, Enhetschef
   019-21 35 19
Anders Lundkvist, Rektor
   019-21 68 42
Jasmina Mann, Enhetschef
   019-21 37 43
Ulf Aldén, Rektor
   070-358 19 16
Emma Bernhult, Enhetschef (Bemanningsenheten)
   019-21 45 90
Katarina Fardelin, Bitr. rektor
   019-21 23 69
Dick Berglind, Förskolechef
   019-21 31 47
Britt-Marie Silverdahl, Enhetschef och kontaktperson för tjänsten
   019-21 58 74
Ann-Christine Olofsson, Enhetschef Vuxna
   019-21 21 63
Christina Berg, Enhetschef Ungdom och Familj
   019-21 36 32
Lena Lundgren, Gruppledare Mottagning och jourenheten
   019-21 58 26
Lillemor Odencrants, Enhetschef Mottagning och jourenheten
   019-21 27 24
Britt Lindström, Enhetschef familjehem och familjerätt
   019-21 42 64
Ulrika Johansson, Gruppledare
   019-21 22 33
Lars Andersson,
   019-21 19 46
Lise-Lotte Hendrén, Administrativ assistent
   019-214909
Marie-Louise Djupström, Bitr. rektor
   019-21 24 60
Magdalena Fröberg, Rektor
   019-21 32 89
Lena Vogel, Förskolechef
   019-21 24 65
Tina  Skoog, Gruppledare
   019-21 22 74
Ann-Catrin Sandström,
   019-21 37 01
Magnus Wistrand, Enhetschef
   019-21 25 48
Bengt Nilsson, Gruppchef
   019-21 15 67
Nicklas Nilsson, Enhetschef
   019-21 31 56
Stefan B Nilsson, Tf enhetschef
   4205
Torgny Persson, Gruppchef (Behandling)
   019-21 18 34
Carina Berg, Enhetschef
   4598
Lena Emerén, Enhetschef
   019-21 47 67
Ann-Catrin Sandström, Enhetschef
   019-21 37 01
Britt-Marie Silverdahl, Enhetschef
   019-21 58 74
Kamila Rzemiszewska, Adm.sam
   019-21 37 00
Maria Malmsten, Enhetschef
   019-21 69 84
Tomas Elm, Enhetschef
   019 - 21 54 49
Åsa Thalin, Föreståndare
   019-21 54 14
Anna  Sjöblom Jysky, Bitr föreståndare
   019-21 39 98
Kjell Lund, Områdeschef
   019-21 13 33
Anders Nylén, Myndighetschef
   019-212007
Sylvi Andersson, Rektor
   070-163 27 77
Marita Andersson, Utvecklingsledare
   019-21 36 20
Karin von Stedingk, Områdeschef
   019-21 32 20
Sanna  Bolinder, Enhetschef
   019 - 21 13 88
Ann-Kristin Norberg, Kontorschef
   019-21 62 87
Leif Johannesson, Enhetschef
   019-21 57 01
Anna-Karin Back, Enhetschef
   019-21 49 54
Ann-Marie Andersson, Förskolechef
   019-21 38 90
Roland  Schedin, Gruppchef (Transport)
   019-21 14 99
Annika Kreü, Enhetschef
   019-214653
Ola Käll, Gruppchef
   019-211953
Inga-lill Bylund, Enhetschef
   019-21 54 53
Pia Ahlin, Enhetschef
   019-21 46 61
Anders Gladh, Områdeschef
   019-21 62 37
Patrice Graner, Kostchef
   019-21 43 44
Stefan B Nilsson, Enhetschef
   019-21 42 05
Jan  Kailing, Enhetschef
   019 - 21 34 60
Elisabeth Ullefors, Enhetschef
   019 - 21 44 86
Jan Almgren, Rektor
   019-21 33 47
Ann-Catrin Svantes Ohlson, Kanslichef
   019-21 41 95
Marie  Jansson, Administrativ samordnare
   019-21 38 80
Viveca Tachezy, Enhetschef
   019-21 57 09
Eva  Pettersson, Enhetschef
   019 - 21 49 41
Marie Casco, Enhetschef Arbetsmiljö- och ledningsstöd
   019-216438
Maria Cederskär, Enhetschef Kompetensförsörjning och administration
   019-211158
Sandra Christensson, Enhetschef
   019-21 26 98
Kerstin Hellberg, Kontorschef
   019-21 14 14
Hanna Herud, Enhetschef
   019-21 44 19
Amanda Kling, Enhetschef
   019-21 55 81
Bodil Lundvall, Enhetschef
   019-21 43 18
Anders Johansson, CIO
   019-21 45 45
Birgitta  Tuovi, Enhetschef
   019-21 21 62
Pia Kristoffersson, Bitr. enhetschef
   019-21 44 82
Anne Andersson, Ekonomidirektör
   019-211179
Mokhtar Bennis, Enhetschef
   019-215930
Veronica Svensson, Avdelningschef
   019 - 21 43 01
Ida Wahlqvist, Bitr förskolechef
   019-21 26 86
Göran Andersson, Enhetschef
   019-21 54 32
Renée Lindström, Administrativ samordnare
   019-21 37 42
Lars Åsell, Sjuksköterska
   019-21 41 26
Urban Svensson, Områdeschef
   019-21 42 16
Daniel Johansson, Enhetschef
   019-21 54 46
Malin Björk, Enhetschef
   019-21 13 97
Johan Svedmark, Områdeschef Nordost och Östernärke
   019-21 12 12
Katrin Winarve, Enhetschef
   019-21 50 92
Helena Aronsson, Enhetschef Livsmedel
   019-21 14 47
Marcus Cederberg, IT-chef
   019-214592
Johanna Elfving, Enhetschef
   019-21 14 56
Dick Duberg, Enhetschef
   019-214144
Tommy Karlqvist, Verksamhetschef
   019-21 15 70
Ulf Aldén, Rektor
   019-21 31 15
Johan Wittenfelt, Utvecklingsledare
   019-21 69 48
Åsa Fogelqvist, Enhetschef
   019-21 46 59
Erik  Jörstad, Gruppchef
   019-211525
Christina Lundin, Biträdande enhetschef
   019-21 36 46
Lena Brydolf, Föreståndare
   019-21 36 05
Lise-Lotte Jakobsson, Enhetschef
   019-21 22 45
Mats Öhlund, Rektor
   019-211235
Dick Grandin, Enhetschef
   019-21 34 20
Susanne Bergstöm, Socialchef
   019-214431
Hans Martinsson, Chef, vaktmästargruppen
   0706-309 530
Anders Duvkär, Gymnasiechef
   076-5515772
Anna Luth, Adm samordnare
   019-21 58 68
Anette Samuelsson, Enhetschef
   019-21 59 14
Anna Lorinius, Rektor
   019-21 59 67
Berit Olsson,
   019-21 49 88
Ulrica Evertsson, Rektor
   019-21 49 52
Christina Nilsson,
   019-21 23 91
Christina Nilsson,
   019-21 23 90
Berit Olsson, Rektor
   019-21 49 88
Maria Hjertqvist,
   019-21 51 18
Johanna Ballhausen Jonsson, Rektor
   019-21 37 75
Christina Berg, Enhetschef
   4670-58 99 101
Heléne Freiij, Rektor
   019-21 20 52
Sture Barkin, Rektor
   019-21 22 43
Ulrika  Johansson, Rektor
   019-21 21 01
Anette Larsson, Biträdande rektor
   019-21 21 15
Jenzine Fältskog, Rektor
   019-21 27 89
Åsa Carper Lund, Rektor
019-21 29 91
Arianne Axewill, Enhetschef (Tysslinge)
019-21 50 79
Lilian Beckne Hammarlund, Rektor
019-21 20 42
Jörel Bergström, Rektor
019-21 38 13
Margareta Engström, Förskolechef
019-21 21 79
Anneli Widestrand, Rektor
019-21 29 81
Jens Andersson, Rektor, Vintrosa skola
019-21 50 50
Annika Bäckman, Enhetschef
019-21 49 32
Heléne  Freiij, Rektor
019-21 20 52
Helén Samuelsson, Enhetschef
019-21 19 24
Anders Jansson, Enhetschef
019-21 52 50
Anna Lorinius, Rektor
019-21 59 67
Rikard Fagerström, Rektor
019-21 34 13
Elisabeth  Long , Rektor
019-21 32 82
Nicklas Nilsson, Enhetschef
019-21 31 56
Stefan Tyresgård, Rektor
019-21 23 91
Ulrika  Johansson, Rektor
019-21 21 01
Ulf Aldén, Rektor
019-21 31 21
Gunilla Nylén, Fritidsgårdschef
019-214704
Maria Aversjö, Rektor
019-21 29 02
Anna Ragnarsson Perinert,
019-21 29 36
Tommy Karlqvist, Verksamhetschef
019-21 15 70
Sylvi Andersson, Rektor
019-21 40 10
Birgitta Nilsson, Förskolechef
019-21 30 60
Eva Ekblom, Enhetschef
019-21 31 51
Berit Olsson, Rektor
019-21 49 88
Anna-Karin Anfelt, Rektor
019-21 64 95
Maria Malmsten, Enhetschef
019-21 69 84
Per Hagström, Rektor
019-21 23 72
Jeanette Ohlsson, Områdeschef
019 - 21 42 02
Lena Persson, Rektor
019-21 20 75
Ulla Maj Bondeson, Förskolechef
019- 21 33 27
Jens Andersson, Rektor
019-21 50 50
Henric Lundberg, Rektor
019-21 58 99
Annica  Jones Åstrand, Rektor
019-21 33 33
Inger Rohlén, Förskolechef
019-21 26 86
Ann-Marie Andersson, Förskolechef
019-21 38 90
Unni  Thorstensson, Rektor
019-21 67 57
Barbro Johansson, Kostchef
019-21 25 11
Anders Adamson, Rektor
019-21 66 28
Gunilla Nylund, Administrativ assistent
019-215567
Anders Lundkvist, Rektor
019-21 68 42
Jasmina Mann, Enhetschef
019-21 37 43
Annika Billinger, Rektor
019-21 47 06
Anna-Karin Johansson, Gruppledare
019-21 43 29
Lena Mantler, Verksamhetschef
019-21 21 59
Carina Skogh, Rektor
019-21 57 61
Lisbeth Call Karlsson, Enhetschef
019-21 54 54
Lena Lindblom-Jonsson, Förskolechef
019-21 19 92
Annika Hellkvist, Enhetschef
019-21 54 05
Anders Nylén, Myndighetschef
019-21 20 07
Jonas Bergman Wallin, Rektor
019-21 65 02
Mathz Lindberg, Rektor
019-21 57 63
Martin Willén, Mark- och exploateringschef
019-21 13 47
Patrik Nilsson, Rektor
019-21 32 86
Ulrika Jansson, Planeringschef
019-21 13 11
Frida  Hammarlind, Enhetschef detaljplan
019-21 13 39
Eva Cading, Enhetschef
019-21 27 11
Sten Bringert, Administrativ chef
019-21 67 17
Maria Lilja, Bitr förskolechef
019-21 47 45
Viktoria Bjurström, Rektor
019-21 26 26
Gunnel Rasmussen, Rektor
070-3227770
Mats Olsson, Rektor
019-21 33 52
Sofia Lindén, Bygglovschef
019 - 21 13 64
Mats Kempinsky, Rektor
019-21 65 61
Anders Duvkär, Gymnasiechef
076-5515772
Lars Nilsagård, Rektor
019-21 66 29
Peter Thermaenius, Rektor
019-21 67 94
Margareta Dahlén, Områdeschef
019-21 46 35
Ingela  Bergman Persson, Rektor
019-21 65 64
Emelie Rådström Sipinen, Enhetschef
019-21 25 35
Elisabeth Östlund, Utvecklingsledare
070-156 12 99
Helena Eriksson, Rektor
019-21 37 60
Anki Lindell Svensson, tf Rektor F-3
019-21 28 93
Pia Ahlin, Enhetschef
019-21 46 61
Ann-Kristin Norberg, Kontorschef
019-21 62 87
Magnus Wreeby, Rektor
019- 21 32 71
Viktoria Holmgren, Rektor
019-21 38 01
Ingela Bäck Gustafsson, Rektor
019-21 29 10
Ina Axelryd, Rektor
070-565 43 90
Peter Thermaenius, Rektor
070-631 44 90
Åsa Svahn, Områdeschef sydost
019-21 32 54
Susanne  Kilström, Enhetschef
019-21 51 14
Monica Schulstad, Förskolechef
019-21 27 77
Anna Lundqvist, Förskolechef
019-21 51 88
Merja Polet, Förskolechef
019-21 58 91
Elin Andersson, Utvecklingsledare
019-216944
Hisham Törnvall, Enhetschef
019-21 11 35
Robert Forsling, Rektor
070-683 19 84
Zandra Ahkoila, Förskolechef
019-21 30 25
Mona Hansen, Förskolechef
019-21 40 84
Cedric Andersson, Enhetschef
019-21 44 77
Pia Idestål, Förskolechef
019-21 33 21
Andreas Gustafsson, Biträdande rektor
019-21 50 55
Arianne Axewill, Enhetschef Haga/Tysslinge hemvård
019-21 50 79
Lena  Johansson,
019-21 40 77
Katarina Fardelin, Bitr. rektor
019-21 23 69
Jan Almgren, Rektor
019-21 33 47
Anna-Lena Miramadi, Förskolechef
019-21 20 32
Mari Engman, Förskolechef
019-21 20 85
Leif Ageland, Enhetschef
019-21 68 15
Abdo Malki, Bitr. Enhetschef
019-21 67 52
Lena Persson, Rektor
019-212075
Anette Persson, Arbetslagsledare
019-21 43 83
Niklas Camén, Enhetschef
019 - 21 49 05
Veronica Svensson, Avdelningschef
019 - 21 43 01
Lise Ohlin, Enhetschef
019-213208
Maud Frimodig, Rektor
019-21 35 85
Marie-Louise Djupström, Bitr. rektor
019-21 24 60
Marianne Mustonen, Rektor
019-21 30 54
Ida Örnberg, Projektledare
019-21 44 98
Ida  Örnberg, Projektledare
019-21 44 98
Cecilia Brobäck,
076-551 33 68
Bodil Lundvall, Enhetschef
019-21 43 18
Pia  Bohlin, Enhetschef, Axberg
019-21 25 29
Annica Andersson, Enhetschef
019-21 12 19
Anders Gladh, Områdeschef
019-21 62 37
Ann-Kristin Lindell Svensson, Rektor
019-21 28 93
Fehime Bodur, Sektionschef
019-21 57 18
Helena Aronsson, Enhetschef Livsmedel
019-21 14 47
Michael Svenberg, Rektor
019-21 33 94
Helene Lis, Kultur- och fritidschef
019 - 21 41 57
Charlotte Bergendahl, Platschef
019-21 12 46
Emma Röjler, Platschef
019-21 17 36
Peter Rosenberg, Platschef
019-21 35 51
Hans Kreü, Enhetschef
019-21 19 74
Magdalena Fröberg, Rektor
019-21 32 89
Karin von Stedingk, Områdeschef
019-21 32 20
Inger Isaksson, Rektor
019-21 38 25
Håkan Ågren, Rektor
070-684 80 46
Ing-marie Karlsson, Förskolechef
019-21 50 51
Eva Ludvigsson, Administrativassistent
019-21 28 92
Anna-Lena Åkerberg, Förskolechef
019-21 20 81
Pernilla Larsson, Förskolechef
019-21 28 61
Emma Bernhult, Enhetschef
019-21 45 90
Lillemor Odencrants, Enhetschef
019-21 27 24
Britt Lindström, Enhetschef
21 42 54
Christina Lundin, Biträdande enhetschef
019-21 36 46
Isat Berisa, Biträdande föreståndare
019-21 36 05
Mikael Blom, Rektor
019-21 64 63
Inger Jidenius, Enhetschef
019-211344
Jonzon Magnus, Rektor
019-21 21 01
Urban Broman, Enhetschef
019-21 54 58
Anders Jansson, Enhetschef
019215250
Gunnel Rasmussen, Rektor
070-322 77 70
Bengt Lindborg,
076-551 39 43
Britt-Inger Hagström, Enhetschef
019-21 34 61
Britt-Marie Linelius-Ljungman, Rektor
019-21 51 19
Maria Hjertqvist,
019-21 51 18
Tina Ottosson, Rektor
019-21 61 75
Ingrid Gustafsson, Verksamhetschef
019-21 50 08
Peter Thermaenius, Rektor
070-693 40 21
Gun-Britt Axén, Förskolechef
019-21 22 96
Ann Nielsen, Bitr. förskolechef
019-21 39 14
Christer Lundsten, Gruppledare
019-21 30 86
Johan Svedmark, Områdeschef Nordost och Östernärke
019-21 12 12
Åke Johansson, Rektor
019-21 64 97
Åsa Sandin, Enhetschef
019-21 16 15
Git Forsberg, Enhetschef
019-21 25 65
Sandra Christensson, Enhetschef
019-21 26 98
Maria Österberg, Enhetschef
019-21 54 68
Patrik Törnblom, Gruppchef
019-21 18 48
Per  Andersson,
019-21 18 53
Birgitta Korsback, Rektor
019-21 65 37
Ewa Fritze, Förskolechef
019-21 27 81
Britt-Marie Silverdahl, Enhetschef
019-21 58 74
Jörgen Beyron, Kostchef
019 - 21 46 68
Ulla-Britt Carlsson, Enhetschef
019 - 21 43 86
Anders Sallmann, Rektor
019-21 28 29
Tomas Martinsson, Gruppchef
019-21 18 25
Kenth Johansson, Gruppchef
019-21 18 40
Mathias Olaisson, Enhetschef
019-21 58 67
Anna Luth, Adm samordnare
019-21 58 68
Annika Jogenius, Enhetschef
019-21 54 72
Eva  Pettersson, Enhetschef
019 - 21 49 41
Birgitta Carlsson, Enhetschef
019-21 43 51
Carin Neanro, Enhetschef
019-21 31 16
Servicetorget Örebro kommun, Seniorlots
019-21 40 30
Peter Thermaenius, Rektor
070-6934021
Monica Björnram, Enhetschef
019-21 58 78
Johan Walter, Bitr.rektor
076-5516429
Birgit Fagrell, Administrativ assistent
019-21 49 92
Monica Möller, Rektor
076-551 51 53
Annika Rolland, Lönechef
019-21 12 62
Ulrika Ringström, Biträdande enhetschef
019-21 50 23
Ulf  Lindin, Enhetschef
019-214920
Birgitta Wörman, Planeringschef
019-21 26 10
Helene Lis, Kultur- och fritidschef
019 - 27 28 16
Jessica Henriksson, Enhetschef
019-21 47 69
Liz Bjelke, Enhetschef
019-21 47 79
Åse Friberg, Enhetschef
019-21 15 44
Magnus Eriksson, Chef
019-21 18 46
Marie-Louise Gustafsson, Enhetschef
019-21 34 62
Peter Lindqvist, Enhetschef
076-551 52 64
Vendela Lehn, Områdeschef
0705-160190
Anna Ragnarsson Preinert,
019-21 29 36
Sophia Greek, Enhetschef
019-21 54 79
Sture Barkin, Rektor
070-567 02 43
Ann-Catrin Sandström,
019-21 37 01
Monica Lilja, Kökschef
019-21 46 90
Ulla Maj Bondeson, Förskolechef
070-6673428
Nina Ericsson, Enhetschef
019-21 32 07
Eva  Cading, Enhetschef
019-21 27 11
Mats Öhlund, Rektor
076-551 3959
Elisabet Dackerud, Administrativ assistent
019-21 49 50
Teresa Piorkowski, Enhetschef
019-21 53 30
Annika Lejdebo, Administrativ samordnare
019-21 41 28
Anders Johansson, CIO
019-21 45 45
Anneli Widesreand, Rektor
0732099607
Maria Lilja, Förskolechef
019-21 47 45
Kerstin Göthberg, Förskolechef
019-21 28 75
Lena Vogel, Förskolechef
019-21 24 65
Anna Fornberg, Förskolechef
019-21 25 23
Johanna Viberg, Tf Utvecklingschef
019-210 13 30
Ing-Marie Karlsson, Rektor
019-21 50 51
Dick Grandin, Enhetschef
019-21 34 20
Carina  Nilsson, Enhetschef
019-21 54 48
Madelene  Lagerlöf, Kostchef
019-21 63 51
Siw Öberg, Enhetschef
019-21 49 34
Karin Nilsson, Redovisningschef
019-21 12 67
Karin Helmrich, Systemansvarig
019-211724
Fredrik Kilstam, Gruppchef
019-211935
Marita Forss, Förskolechef
019-21 26 19
Ewa Ahlén, Gruppledare
019-21 36 12
Marianne Kangro, Enhetschef
019-21 58 61
Ann-Cathrine Logrell, Enhetschef
019-21 58 82
Ann-Christine Olofsson, Enhetschef Vuxna
019-21 21 63
Monica Skantz, Områdeschef
019-21 26 09
Ulrica Evertsson, Rektor
019-21 49 52
Gunilla Alm, Enhetschef
019-21 23 36
Mullugheta Asgedom, Fritidsgårdschef
019-21 29 40
Susanne Mattsson, Bitr. Fritidsgårdschef
019-21 29 40
Monica Möller, Rektor
019-21 39 71
Birgitta  Tuovi, Enhetschef
019-21 21 62
Lars Hilmersson, Sektionschef
019-21 61 48
Anna Billgren , Miljöchef
019-211463
Roland  Schedin, Gruppchef (Transport)
019-21 14 99
Åsa Fogelqvist, Enhetschef
019-21 46 59
Christina Jarvis, Förskolechef
019-21 33 42
Hanna Dufva, Enhetschef
019-211550
Inger Isaksson, Förskolechef
019-21 38 25
Anna-Karin Back, Enhetschef
019-21 49 54
Nicklas Nilsson, Enhetschef
019-21 31 56
Annie Wärnelid, Enhetschef
019-214924
Maria Fagrell, Enhetschef
019-211511
Tomas  Roos, Enhetschef
019-21 35 76
John Svensson, Enhetschef
019-21 35 24
Erik  Jörstad, Gruppchef
019-21 15 25
Inger  Grans, Förskolechef
019-21 25 00
Maria Hjertqvist, Bitr rektor
019-21 51 18
Renée Lindström, Administrativ samordnare
019-21 37 42
Katarina Hammarström, Rektor
019-21 23 04
Britt Lindström, Enhetschef
019-21 42 54
Elsemarie Hallqvist, Rektor
019-21 64 44
Christina Berg, Enhetschef
4670-58 99 101
Sofia  Perssson, Förvaltningschef
019 - 21 52 21
Håkan Gustafsson, Enhetschef
019-214542
Christina Klingberg, Enhetschef
019-21 28 50
Staffan Östman, Rektor
019-21 55 73
Monica Igelström, Enhetschef
019-21 43 85
Anders Carlsson, Rektor
019-21 40 10
Mikael Ljungstedt, Enhetschef
019-21 19 08
Carina Larsson, Enhetschef
019-21 59 43
Carin Westmark, Enhetschef
019-21 36 25
Ashraf Ghotbi, Enhetschef
019-21 59 44
Anna Almbrandt, tf enhetschef
019-215942
Annika Kreü, Enhetschef
019-214653
Birgitta  Tuovi, Enhetschef, Tullhuset
019-21 21 62
Anette Dejman, T.f fsk.chef
019-21 28 61
Ken Dahlberg, Rektor
019-21 63 70
Ulrika Johansson, Gruppledare
019-21 22 33
Jim Holmblad, Enhetschef
019-21 34 04
Lena  Vogel, Förskolechef
019-21 24 65
Anna  Nordlund , Biträdande enhetschef
019-21 42 27
Per  Elvingson, Klimatstrateg
019-211792
Niklas  Jakobsson, Klimatstrateg
019-211568
Lena Emerén, Enhetschef
019-21 47 67
Marita Fritz, Enhetschef Ädelgården
019-21 45 56
Hans Andersson, Parkchef
019-21 13 87
Ann Svensson, Enhetschef
019-21 46 91
Urban Svensson, Områdeschef
019-21 42 16
Jonas Håård, Gruppledare
019-21 44 21
Pia Ahlin, Enhetschef, Norrby
019-21 46 61
Åsa Tiderman, Områdeschef
019-21 52 99
Eva Jönsson, Områdeschef
019-21 52 93
Jeanette Ohlsson, Områdeschef
019-21 42 02
Lise Frederiksen-Bach, Enhetschef
019-21 25 65
Ulrika Palmén, Enhetschef
019-21 18 89
Gustaf  Brandell, Bitr.rektor
019-21 44 40
Christina Berg, Enhetschef
019-21 36 32
Annika Rolland, Enhetschef på Förvaltningskontor Ringgatan
019-21 12 62
Marie Casco, Enhetschef på Ekonomi- och hållbarhetsavdelningen
019-21 64 38
Christel  Reinebo,
019-21 14 55
Bengt Lindborg, Bitr.rektor
076-551 39 43
Michael Kempi, Gruppchef
019-21 18 11
Marie Casco, tf enhetschef
019-21 64 38
Britt Lindström, Enhetschef familjehem och familjerätt
019-21 42 64
Ulf Aldén, Rektor
019-21 31 15
Dick Grandin, Enhetschef
019- 21 34 20
Åsa Svahn, Verksamhetschef Förskola
019-21 32 54
Ann-Catrin Svantes Ohlson, Kanslichef
076 551 40 78
Gunilla Andersson, Projektledare/planerare
019-21 56 92
Johanna Viberg, Utvecklingschef
019-21 13 30
Maria Holmberg, Delprojektledare
019-21 62 34
Catarina Söderberg, Enhetschef
019-21 34 43
Jörel Bergström, Rektor/Adolfsbergsskolan F-6
019-21 38 13
Lena Persson, Rektor/Specialenheten
019-21 20 75
Ina Axelryd, Rektor
019-21 22 18
Emma Bernhult, Enhetschef
019-21 46 91
Jana  Gullberg, Gruppchef
019-21 45 62
Mathilda Hartin, Enhetschef
019-21 49 10
Krister Heedman, Enhetschef
019-21 49 15
Maud Söljén, Förskolechef
019-21 33 03
Charlotta  Chrysander Rydberg, Förskolechef
019-21 33 42
Anna Lorinius, Förskolechef
019-21 49 67
Ulrika Evertsson, Förskolechef
019-21 49 52
Mirja Lindahl, Enhetschef
019-21 39 95
Mats Friberg, Gruppledare
019-216998
Annika Johansson, Förskolechef
019-21 30 60
Ingela  Klingvall,
019-21 14 16
Lisa Otternäs, Enhetschef
070-7228480
Svanfridur Birgisdóttir, Rektor
019-21 68 66
Ing-Britt Eriksson, Enhetschef
019-21 54 66
Lisbeth  Jansson, Enhetschef
019-21 34 33
Maria Rögardt, Förskolechef
019-21 50 50
Camilla Brehmer Trumö, Enhetschef
019-21 46 74
Cristina  Carlsson, Enhetschef
019-21 54 46
Randi Andreassen, Gruppchef
019-21 16 37
Birgitta  Rissve, Förskolechef
019-21 31 47
Anna Almbrandt, Enhetschef
019-21 59 42
Sophie Rönnklint, Rektor
019-21 12 39
Hanna Herud, Enhetschef
019-21 31 04
Gunilla Edlund, Enhetschef
019-21 32 06
Anna-Lena Henriksson, Enhetschef
019-21 11 60
Anna-Carin Westling, Enhetschef
019-21 31 91
Peter Lindqvist, Enhetschef
076-5515264
Christina Johansson, Enhetschef
019-21 33 90
Susanne Forsell, Distriktssköterska
019-21 35 12
Anna-Karin Wulgué,
019-214895
Annika Kronwall, Rektor
019-21 63 98
Anna Jakobsson, Avdelningschef
019-21 43 06
Christina Jarvis, Förskolechef
019-21 26 92
RoseMarie Haraldsson, Förskolechef
019-21 51 42
Lena Thörnell, Enhetschef, Gillet
019-21 31 90
Annie Wärnelid, Enhetschef
019-21 49 24
Maria Lavesson Hjortzberg, Administrativ samordnare
019-21 29 04
Anna Stålhök, Rektor
019-21 26 41
Lars Andersson,
019-21 19 46
Michael Svenberg, Rektor 3-6
019-21 33 94
Maud Söljén, Rektor F-2
019-21 33 03
Jenzine Fältskog, Rektor
019-21 27 89
Oliver Hagvall, Enhetschef
019-21 49 02
Håkan  Persson,
019-215513
Kjell Lund, Verksamhetschef grundskola
019-21 13 33
Johanna Ballhausen Jonsson, Rektor
019-21 20 90
Susanne Carlsson, Förskolechef
019-21 40 16
Richard Fagerström, Rektor
019-21 34 13
Anne Andersson, Förvaltningschef och Ekonomidirektör
019-211179
Monika Gustavsson, Områdeschef
070-2278900
Sture Barkin, Rektor
019-212243
Lise-Lotte Jakobsson, Enhetschef
019-21 22 45
Lars Hallqvist, Rektor
019-21 65 33
Anna Lemnell, Rektor
019-21 37 75
Robert Forsling, Rektor
019-21 66 21
Magnus Eriksson, Enhetschef
019-21 18 46
Jonas  Andersson, Planerare
019-21 10 83
Anders Gladh, Boendechef
019-21 62 37
Linda Hillding, Lantmäterichef
019-211367
Inger  Grans, Förskolechef
076-551 34 33
Helena Persson, Rektor
019-21 31 60
Anna Ragnarsson Perinert, Rektor
019-21 29 36
Anders Sallmann, Rektor
019-21 28 93
Anders Carlsson, Rektor
019-21 40 01
Birgitta Ben Ismail, Bitr.förskolechef
076-551 42 62
Elisabeth Gustavsson, Förskolechef
019-21 38 06
Daniel Johansson, Enhetschef
019-21 42 07
Katarina Jonsson, Tf Rektor
019-21 29 91
Magdalena Fröberg, Rektor
019-21 30 54
Tina Carlsson-Hessel, Adm.ass
019-21 47 59
Liz Bjelke, Enhetschef
019-21 47 69
Maria Åkerstedth, Rektor
019-21 62 65
Denice Östman, Förskolechef
070-669 55 72
Olof Jacobsson, Bitr.rektor
0765513368
Robert Hambre, Rektor
019-21 57 63
Michael Yimam, Hörselingenjör
019-21 67 69
Sture Barkin, Rektor
019-21 22 43
Christin Permstäde, Enhetschef
019-21 45 32
Christina Berg, Enhetschef Ungdom och Familj
019-21 42 16
Anna  Lorinius, Förskolechef
019-21 49 67
Anna  Stålhök, Rektor
019-21 26 41
Örjan Strömberg, tf Enhetschef
070-6272570
Annica Ericson, Administrativ samordnare
019-21 45 34
Bengt Nyström, Enhetschef
019-21 39 84
Inga-Greta Carneland Hörnström, Kanslichef
019-21 11 45
Ann Lundström, Rektor
019-21 50 30
Catarina Söderberg, Myndighetschef
019-21 34 43
Linda Axelsson, Förskollärare
019-21 32 21
Ann Nielsen, Bitr.förskolechef
019-21 39 14
Lise Ohlin, Enhetschef
019-21 56 11
Emma Spanedal, Enhetschef
019-21 51 78
Renée Lindström,
019-21 37 42
Marie Andersson,
076-551 67 82
Arianne Axewill, Enhetschef
019-21 42 28
Lena Persson, Rektor år 1-6
019-21 20 75
Lilian Beckne Hammarlund, Rektor år 7-9
019-21 20 42
Åsa Oskarsson Särnholm, Förskolechef
019-212861
Agneta Karlsson, Förskolechef
019-21 40 74
Fredrik Karlsson, Rektor
076-5513410
Mona Öhrn, Kontorschef
019-21 41 19
Maria Nyström, Bitr. Fritidsgårdschef
019-21 29 40
Sandra Månstjerna, Bitr.Enhetschef
019-21 20 44
Christin Permstäde, Enhetschef
019-21 54 73
Marie Andersson, Administrativ samordnare/rekryterare
019-21 33 54
Camilla Fermby, Förskolechef
01-21 22 91
Annika Rolland, Enhetschef
019-21 12 62
Nina  Glimvall, Verksamhetschef
019-21 27 90
Birgitta Wörman, Utvecklingschef
019-21 26 10
Monica Möller, Rektor
076-551 66 69
Hans Martinsson, Chef vaktmästargruppen
019-21 51 97
Ulrika Ringström, Enhetschef
019-21 50 23
Lena-Maria Enander,
019-21 58 26
Elisabeth Rapp, Sektionschef
019-214254
Anki Lindell, Bitr.rektor
019-21 40 68
Anders Ringqvist, Enhetschef
019-21 12 20
Monica Engström, Enhetschef
019-21 18 24
Anki Lindell, Rektor
019-21 40 68
Charlotte Arenander, Enhetschef
019-21 50 92
Viktoria Bjurström, Rektor
019-21 26 26
Elaine Reinholdson, Förskolechef
019-21 25 77
Viveca Tachezy, Enhetschef
019-21 57 09
Aida Rakovic, Enhetschef
019-21 41 85
Mats Olsson, Rektor
070-851 33 52
Anna Stålhök, Rektor
070-3185260
Lars Hilmersson, Verksamhetschef
076-5515625
Marita Forss, Förskolechef
0705418785
Monika Gustavsson, Områdeschef v.27-28
070-2278900
Fredrik Bergström, Områdeschef v.30-
070-318 30 09
Elin Branhammar, Bitr Enhetschef
019- 21 44 19
Madeleine Forsberg, Förskolechef
019-21 59 37
Jörgen Klingborg,
019-21 35 19
Mathias Olaisson, Enhetschef, Östernärke
019-21 58 67
Anette Samuelsson, Enhetschef
019-21 59 14
Helen Åhlen, Administrativ samordnare
019-21 10 58
Mats Brantsberg, Säkerhetschef
019-211109
Rikard  Lund, Områdeschef
019-21 47 96
Stefan Hedlund, Gruppchef
019-21 16 98
Zandra Ahkoila, Verksamhetschef förskola
019-21 27 28
Mona Öhrn, Kontorschef
076-55 13 976
Åsa Svahn, Verksamhetschef Förskola
019-21 32 54
Camilla Jägergård vecka 31, Skolassistent
019-21 20 73
Hanna Herud, Enhetschef
019-21 32 08
Sanna  Hirsikangas Bolinder, Enhetschef
019 - 21 13 88
Ferid Kovacevic, Gruppchef
019-21 57 57
Johanna Elfving, Tf. Miljöchef
019-21 14 56
Madelene Sonnerfelt, Enhetschef
019-21 50 79
Lena Carlsson, Enhetschef
019-21 21 68
Fredrik Millertson , Förvaltningschef
019-21 16 04
Svanfridur Birgisdóttir, Rektor
019-21 68 77
Jenny Åkerström, Gruppledare
019-21 30 72
Anita Holt, Enhetschef
019-21 54 76
Marianne  Andersson, Enhetschef
019-21 27 38
Martin Malmsten, Enhetschef
019-21 50 01
Anna-Karin Johansson, Enhetschef
019-21 17 20
Camilla Fermby, Bitr. förskolechef
01-21 22 91
Patrik  Kindström, Enhetschef
019-211612
Ulrika Jansson, Avdelningschef
019-21 13 11
Håkan Nordmark, enhetschef
019-21 33 86
Martin Ekenglans, Enhetschef
019-21 54 01
Eva Mannby, Förskolechef
019-21 51 88
Catharina Skyllberg, Rektor
019-21 29 91
Eleonore Åkerlund, Enhetschef
019-211801
Anna Ragnarsson Preinert, Rektor
019-21 29 36
Birgitta Ben Ismail, Bitr. Förskolechef
076-551 42 62
Jenny Eriksson, Förskolechef
019-21 38 10
Anki Lindell, Rektor
019-21 51 18
Lars Hilmersson, Sektionschef
076-5515625
Lena Sörbö, Rektor
019-21 56 26
Erik Blohm, Exploateringschef
019-21 12 80
Philip Cedergren, Enhetschef
019-21 13 46
Magnus Carlberg, Enhetschef
019-21 13 79
Patrik  Kindström, Enhetschef
019-21 16 12
Åsa Önander, Enhetschef
019-21 68 15
Eva  Pettersson, Enhetschef
019-21 54 73
Margarita  Fernandez, Rektor
019- 21 23 72
Jonas Axelsson, Gruppchef
076-551 33 30
Sonya Cansu, enhetschef
076 551 3960
Jan  Kailing, Enhetschef
019 - 21 34 60
Fredrik Bergman, Rektor
019-21 51 19
Urban Svensson, Verksamhetschef
019-21 42 16
Helena Eriksson, Rektor
019-21 37 20
Malin Duckert Ek , Enhetschef
019-21 39 37
Linda  Carlsson, Enhetschef
019-21 49 33
Birgitta Fredriksson, Förskolechef
019-21 31 24
Ulrika K. Jansson, Avdelningschef
019-21 13 11
Patrik  Kindström, Enhetschef
019-21 16 12
Maud Söljén, Rektor
019-21 33 03
Lena Sjöqvist, Restaurangchef
019- 21 66 19
Kerstin Hellberg, Enhetschef, stab
019-21 14 14
Dick Grandin, Enhetschef
070-565 47 37
Anna Glader, Vik. Förskolechef
019-21 25 77
Anders Duvkär, Utbildning- och arbetsmarknadschef

Robert Forsling, Rektor

Angelica  Sörensson, Förskolechef
019-21 33 42
Anna Zetterberg, Rektor
019-21 23 69
Camilla Andersson, Områdeschef
019-215793
Elisabeth Rapp, Enhetschef
019-214254
Maria Fagerström, Rektor
019-21 60 73
Ulrika Lundkvist, Enhetschef
019-21 48 48
Lena Brydolf, Gruppledare
019-21 30 76
Monica Skantz, Verksamhetschef Grundskola
019-21 26 09
Andreas Gustafsson, Rektor
019-21 50 30
Maria Lysegård, Platschef, Hagabadet
019-21 21 46
Elin Frank, Platschef, Eyrabadet
019-21 17 36
Maria Reuterhäll,
019- 21 56 28
Katrin Willander, Rektor
070-669 55 32
Inger Isaksson, förskolechef
019-21 26 92
Helena Lindström, Enhetschef
019-21 15 56
Åsa Lindquist, Rektor
019-21 65 18
Gunilla Andersson, Enhetschef
019-21 56 92
Chris Gelinder, Rektor
019- 21 22 61
Anders Nylén, Myndighetschef
019-21 20 07
Anette Larsson, Rektor
019-21 21 15
Agneta  Magnestrand, Förskolechef
019-21 40 74
AnnaKarin Landström, Gruppledare
019-21 42 65
Annalena Körberg, Förskolechef
019- 21 25 23
Annika Kronwall, Rektor
070- 583 17 17
Juanjo Izaguirre, Enhetschef
019-21 18 15
Maria Gille, Tf Enhetschef
019-21 11 32
Mats Öhlund, Rektor
019-21 12 35
Niklas Camén, Enhetschef
019 - 21 42 18
Fredrik Karlsson, Rektor
076-551 34 10
Ingólfur Tryggvason, Fritidsgårdschef, Haga
019-212150
Mullugheta Asghedom, Fritidsgårdschef, Vivalla
019-212940, 070-3478642
Björn Ekedahl, Rektor
070-6811247
Dick Duberg, Enhetschef
019-21 52 86
Pernilla Åhs-berger, Enhetschef
019-21 48 27
Ingrid Stenqvist, Enhetschef
019-21 66 20
Johanna Elfving, Enhetschef miljöskydd
019-21 14 56
Kristian Hellström, Enhetschef livsmedel
019-21 14 68
Anneli Fransson, Enhetschef
019-211764
Mats Berglund, GIS-samordnare
019-21 17 54
Marie  Jansson, Enhetschef
019-21 38 80
Sophia Bennis, Enhetschef
019-21 37 35
Gunilla Nylund, Administrativ assistent
019-21 55 67
Britt Wadsten, Administrativ assistent
019-21 54 57
Birgit  Lindholm, Administrativ assistent
019- 21 49 92
Erika Andersson, Administrativ assistent
019-21 58 89
Camilla Eriksson, Gruppledare Servicecenter
019-21 69 96
Mona  Cannesjö, Gruppledare
019-21 59 97
Åsa Oskarsson Särnholm, Förskolechef
019-21 28 61
Yvonne Hagström,
019-21 54 11
Sandra Månstierna, Enhetschef
019-21 58 67
Lilian Beckne Hammarlund, Rektor
019-21 20 43
Sylvi Andersson, Tf. Rektor
019-21 26 26
Ulf Skoog, Rektor
019-21 61 99
Camilla Hofwander, Enhetschef
019-21 54 05
Björn Ekedahl, Rektor
070-681 12 47
Sofia Lindén, Bygglovschef
019-21 13 64
Sofia Lindén, Avdelningschef
019-21 13 64
Jenny Eriksson, Förskolechef
019-21 38 06
Andreas  Källdén, Enhetschef
019- 21 26 98
Gunilla Andersson, Projektledare/Enhetschef
019-21 56 92
Maria Eck, Enhetschef
019-21 58 51
Malin Duckert Ek , Enhetschef

Linda  Carlsson, Enhetschef

Helena Helge, Administrativ assistent
019-21 64 78
Håkan Sandberg, Förskolechef
019-21 36 60
Mårten Sandström,
019-21 68 09
Magnus Wreeby, Bitr.Rektor
019- 21 32 71
Stig-Göran Johansson, Rektor
070- 25 32 200
Tarja Tanskanen, vik enhetschef
019-21 34 06
Pernilla Larsson, Samordnande sjuksköterska
019-213740
Gitte  Östling, Enhetschef

Patric Klaremo, Enhetschef
019-21 11 30
Mats Friberg, Gruppledare

Johan Wittenfeldt, Gruppledare
019-21 69 48
Andreas Blom, Processledare Teknikcollege Örebro län
076- 551 52 24
Andreas Nyman, Gruppledare
019-21 43 29
Anette Andersson, Fritidsgårdschef, Lillån
019-212990
Håkan Svensson, Fritidsgårdschef
070-3073973
Jasmina Mann, Enhetschef
076-496 86 21
Maria Holmberg, Administrativ samordnare
019-21 62 34
Jessica Henriksson, Enhetschef
019-21 34 43
Pia Kristofersson, Gruppledare
019-21 44 82
Hanna Dufva, Avdelningschef
019-21 15 50
Hanna Arneson, Folkhälsostrateg
019-21 31 07
Annalena Körberg, Förskolechef
019- 21 2523
Lena  Almquist, Enhetschef
019-21 38 76
Marcus Milan, Förskolechef
019-21 38 25
Bengt Lindborg, Rektor
076-551 39 43
Dick Duberg, Enhetschef
019-21 52 86
Mathilda Hartin, Enhetschef
019-21 49 10
Personlig assistans (bemanningsenhet),
019-21 49 37
Lenita Birath, Tf Enhetschef
019-21 56 83
John Dunnett, Pedagogisk verksamhetsutvecklare
019-21 55 89
Malin Björk, Enhetschef
019-21 13 97
Helena Lundell, Verksamhetschef
0703825293
Eva Lindberg, Stabschef
070-654 02 99
Greta Åström, Teknik- och miljöpedagog
070-355 14 79
Mokhtar Bennis, Verksamhetschef
019-21 63 61
Mårten Sandström, 019-21 68 09

Sylvi Andersson, Tf. Rektor
019-21 56 26
Conny Ersarp, Enhetschef
019-21 17 40
Maria Lysegård, Chef
019-21 21 46
Sara  Nordkvist, Tf arbetsledare
019- 21 17 36
Maria Lysegård, Platschef
019-21 21 46
Bettina Widell, Boendepedagog
076-4968145
Emelie Eriksdotter, Boendestödjare
019-21 52 23
Nenne Gustavsson, administrativ chef
0703005909
Camilla Andersson, Lärare

Anna Jakobsson, Avdelningschef, svarar på frågor v. 27-28
019-214306
Gunilla Alm, Enhetschef, svarar på frågor v. 29-31
019-21 61 52
Carin Westmark, Verksamhetschef

Ashraf Ghotbi, Enhetschef/Tf. Verksamhetschef
019-21 59 44
Anneli Widestrand, Rektor
019- 21 29 81
Andreas Svensson, Upphandlare
019-21 50 91
Eva Nordlund, Upphandlingschef
019-21 55 42
Magnus Wreeby, Rektor
0765 51 48 55
Stefan Forsell, Gruppchef
019-21 18 28
Mikael Blom, Rektor
070-20 49 199
Mikael Ramnerö, Försörjnings- och servicechef

Anna Stålhök, Rektor
070-3185360
Maria Fridholm, Enhetschef, Kan svara på frågor from v. 29
019-21 52 90
Jonas Cardell, Enhetschef
019- 21 44 13
Marie Casco, Enhetschef
019-21 64 38
Christine Ohlsson, Adm asamordnare
019-21 20 10
Susanne Bergstöm, Socialchef
019-214431
Marianne Hjelmér, Enhetschef
019-21 54 69
Patrik Jogenius, Enhetschef
019 - 21 54 25
Malin  Örtgård, Enhetschef
019 - 21 52 22
Johanna Elfving, Enhetschef miljöskydd, v. 31 + 33
019-21 14 56
Kristian Hellström, Enhetschef livsmedel, v. 29-30
019-21 14 68
Sofia Lindén, Avdelningschef
019 - 21 13 64
Johanna Ballhausen Jonsson, Rektor
076-551 45 56
Mats Friberg, Gruppledare
019-21 69 98
Eva Jöbo, Områdeschef
019-214683
Monica Schulstad, Förskolechef
070-3251222
Camilla Andersson, Områdeschef
019-215793
Gunnel Rasmussen, rektor
0703227770
Viktoria Holmgren, Rektor
070-2138012
Margareta Borg, Förvaltningschef
019-21 50 14
Marie Andersson, Administrativ samordnare
019-21 33 54
Maria Gagnert, Förskolechef Bruket
019-212692
Annifrid Frimodigh, Enhetschef
019-21 54 52
Anna Atterhed, Enhetschef
019-215092
Marine Rosenberg, Förskolechef
019-21 38 82
Mathilda Hartin, Enhetschef
019-214910
Anita Erlenhov, Adm ass
019-215842
Anette Hallsten, Fritidsgårdschef
019-21 49 94
Annica Ericson, Administrativ samordnare
076-551 51 79
Anna Ekblom, Enhetschef
019-21 62 02
Ingrid Gustafsson, Verksamhetschef
076-551 48 08
Leif Ageland, Enhetschef
019-21 65 68
Maria Bygdén, Enhetschef
019- 21 47 69
Annelie Johansson, Enhetschef
019- 21 47 79
Eva Cading, Enhetschef Barn och familj
019-21 27 11
Madelene  Lagerlöf, Verksamhetschef
019-21 63 51
Fredrik Lundquist, Kökschef
076-551 31 91
Robert Hedström, Enhetschef Löneenheten
019-213446
Annica Helgadotter Påle, Bibliotekschef
019-216160
Fehime Bodur, Sektionschef
019-215718
Göran Paju, Facklig representant, Vision
019-212144
Anna-Klara Nystedt, Facklig representant, DIK
019-216143
Nenne Gustavsson, Administrativ chef
070-300 59 09
Camilla Andersson, Lärare
019-21 68 58
Åsa Önander, Enhetschef
019-216815
Inger Sjöbäck, Förskolechef
019-21 26 86
Björn  Stensson,
076- 551 61 52
Mats Brantsberg, Säkerhetschef
019-211109
Maria Ärneteg Carlsson, Enhetschef
019-21 54 65
Maria Larsson, Enhetschef
019-21 50 06
Marie Jansson, Enhetschef
019-21 38 80
Jenny Nygårds, Enhetschef
019- 21 17 90
Anette  Gustafsson, Projektledare
019-21 60 99
Bemanningsenheten ,,
019-21 37 42
Ulla-Maj Bondeson, Förskolechef
19-21 33 27
Lärarförbundet Expedition,
019-14 10 14
LR Expedition,
019-18 31 99
Randi Andreassen, Gruppchef
019-211637
Anneli Jernetz, Arbetsledare
019-211839
Oliver Hagvall, Enhetschef
019- 21 49 02
Jasmina Mann, Enhetschef
019-21 67 05
Carina Laurin Stensson, Facklig kontaktperson, SACO
019-21 30 96
Mona Cannesjö, Gruppledare
019-21 59 97
Vision ,
019- 21 69 95
SACO Exp,
019-21 30 69
Inger Jidenius, Enhetschef
019- 21 13 44
Jan Persson, Enhetschef
019-21 15 82
Britt Lindström, Enhetschef
019-21 42 64
Ove Carlsson, SACO
019-21 40 79
Vision Expedition,
019-21 11 93
Bengt Nilsson,
019-21 15 67
Stina Broberg, Vision
019-21 18 61
Thomas Löfgren, Kommunal
070-693 01 78
Jan Andersson, Facklig kontaktperson, Vision
019-21 11 93
Ove Carlsson, Facklig kontaktperson, SACO
019-21 40 79
Mullugheta Asghedom, Fritidsgårdschef Vivalla
070-3478642
Håkan Svensson, Fritidsgårdschef 52:an
070-30739773
Carina Laurin, SACO
019-21 30 96
Jan Andersson,
019-21 12 02
Ulrika Justusson, Enhetschef
019- 21 34 04
SACO, expedition ,
019-21 30 96
Vision, expedition ,
019-21 11 93
Jimmy  Mattsson, Gruppchef
019-211838
Hanna Jonasson, Administrativ chef
019- 21 38 90
Linnéa Ericsson Hesse, Rektor
019- 21 59 59
Charlotte Pålsson, Platschef
019-21 17 36
Claudia Kraft, Rektor
019-21 66 29
Lärarförbundet, exp ,
019-14 10 14
LR, exp ,
019-18 31 99
Susanne Oscarsson, Adm.samordnare
019-21 54 55
Cristina Carlsson, Enhetschef
019-21 54 46
Kommunal, Expedition ,
010-442 92 50
Patric Klaremo, Enhetschef Servicecenter
019-21 11 30
Inger Blückert, Vision
019-21 69 95
SACO Expedition,
019-21 30 96
Jan Andersson, Vision
019-2112 02
Kommunal, exp ,
010-442 92 50
Maria Reuterhäll, Enhetschef
019- 21 56 28
Marianne Kangro, Enhetschef
019- 21 58 61
Ann-Cathrine Logrell,
019- 21 58 82
Gunilla Käller, Enhetschef
019-214419
Anna-Karin Mäntyla, Verksamhetschef
019-21 13 33
Margareta Essving, Biträdande rektor, Vivallaskolan
019-214068
Anna Stålhök, Rektor, Västra Engelbrekt
019-212641
Thomas Gustafsson, Verksamhetschef, Partnerskap Örebro
019-216501
Maria Lindberg, Projektledare, Sociala investeringar, Partnerskap Örebro
019-211374
Jenny Fredriksson, Enhetschef
019-213441
Kommunal Expedition,
010- 442 92 50
Ashraf Ghotbi, Enhetschef
019- 21 59 44
Aida Rakovic, Enhetschef
019- 21 41 85
Viveca TachezY, Enhetschef
019- 21 57 09
Maja Koivuranta, Enhetschef
019- 21 59 41
Lina Pettersson, Vik Förskolechef
019-21 50 50
Lärarförbundet Exp,
019-14 10 14
Vårdförbundet Exp,
019-21 42 45
Helena Larsson, Lärare
019-21 38 64
Mona Öhrn, Enhetschef
019-21 41 19
Vision Exp,
019-21 11 93
SACO Exp,
019-21 30 96
Staffan Östman, Rektor
019- 21 55 73
Elaine Reinholdson, Förskolechef
019- 21 25 77
Hanna Jonasson, Administrativ chef
019- 21 38 29
Åsa Lindquist, Rektor
019- 21 65 18
Ann-Katrin Sandström, Enhetschef
019-21 37 01
Kommunal ,
019-21 24 00
Maritha Green, Driftledare
019-21 65 88
Eva Lindberg, Stabschef
019-21 15 66
Vision ,
019-21 11 93
RoseMarie Haraldsson, Förskolechef för Näsby/ Ormesta förskolor
019-21 51 42
Veronica Svensson, Verksamhetschef
019 - 21 43 01
Bengt Nyström, Enhetschef
019- 21 39 84
Naemi Andersson, Föreståndare
019- 21 19 06
Kommunal, exp ,
010-442 92 60
Eva Gustafsson, Enhetschef bitr
019-21 15 33
Kommunal Exp,
010-442 92 64
Margareta Wall, Kommunikationsdirektör
019-21 11 34
Lena Larsson, Personaldirektör
019-21 11 67
Carina Laurin Stensson, SACO
019-21 30 96
Ulrika Justusson, Enhetschef
019-213404
LR Exp,
019-18 31 99
Marie-Louise Hammar, Enhetschef

Kommunal Exp,
019-442 92 50
Lise-Lotte Westergård, Enhetschef
019- 21 34 06
Camilla Hofwander, Enhetschef
019- 21 54 05
Thomas Gardebrand, enhetschef
019- 21 54 37
Lena Mantler, verksamhetschef
019-212159
Vision Catarina Askling,
019/21 29 74
Anna Andersson, enhetschef
019-213083
Matts Deubler, Lärarförbundet
019-21 49 95
Renée Lindström, Enhetschef
019-213742
Anki Lindell, Rektor
01-21 51 18
Tomas Andersson, Vision
019-21 45 83
Mats Nyqvist, SACO
019-21 45 83
Daniel Johansson, Enhetschef
019- 21 42 07
Charlotta Karlsson-Andersson, Förvaltningschef

Anders Duvkär, Områdeschef - utbildning

Mikael Ramnerö, Områdeschef försörjning, service och arbete

Andreas Gustafsson, Tf Rektor
019-21 50 33
Ann-Marie Andersson, Enhetschef
019-21 54 61
Ann-Marie Andersson, Enhetschef
019-215461
Inger Grans, Förskolechef
019-21 25 00
Kommunal, expedition ,
010-442 92 60
Claudia Kraft, Rektor
070-681 12 47
Kommunal Exp,
019-21 24 00
Vision Exp,
019-21 46 64
Per Hagström, Rektor
019- 21 29 81
Katrin Willander, Förskolechef
070-6695532
Lärarnas Riksförbund Exp,
019-18 31 99
Margaretha Essving, Bitr. rektor
019-21 40 68
Vårdförbundet, Exp ,
0771-42 04 20
Carina Nilsson, Enhetschef
019-21 54 48
Raimo Kankaanpää, Kökschef
019-21 62 71
Lena Sjöqvist, Kökschef
019-21 66 19
Kommunal Expedition,
010-442 92 50
Annelie Widestrand,
019-21 20 52
SACO Ove Carlsson,
019-21 40 79
Vision Jan Andersson,
019-21 11 93
Agneta Magnestrand, Förskolechef
019-21 40 74
Oliver Hagvall,

Vision, Exp ,
019-21 11 93
SACO, Ove Carlsson ,
019-21 40 79
Lärarförbundet Anders Lexell,
076-551 43 78
LR Petter Kraftling,
019-21 57 07, 073-097 46 09
Elaine Rainholdson, Förskolechef
019-21 25 77
Lärarförbundet Pia Rizell,
019-21 26 65
Lärarförbundet Exp,
019- 14 10 14
LR ,
019-18 31 99
Magnus Carlberg, Enhetschef för Stadsmiljö och översiktlig planering
019-21 13 79
Kommunal Exp,
010-442 92 50
-------------------- ,

Magnus Wistrand, Idrott- och friluftschef Verksamhetschef Fritid
019-21 25 48
.................... ,

SACO Expedition,
019-213096, 019-214079
Vision Göran Paju, Facklig
019-21 21 44
Susanna Norsell, Enhetschef
019- 21 60 63
Kommunal Exp.,
010- 442 92 50
Annie Wärnelid, Enhetschef
019- 21 49 24
SACO Exp.,
019- 21 30 96
Göran Andersson, Enhetschef
019-21 54 32
Kommunal ,
019-21 52 80, 21 23 77, 21 23 45
Nathalie Schreiber, Gruppledare
019- 21 43 23
Stefan Furth,
019-21 67 38
Kommunal Annika Estholt,
019-21 67 14
Vision Annika Enerholm,
019-21 67 46
Vision Exp.,
019- 21 12 02
Arianne Axewill, Enhetschef
019- 21 42 28
Jan Andersson, Vision
019- 21 12 02
Kommunal Exp,
019- 21 18 36
Lärarförbundet Karin Östebo,
019-21 35 89
Ing-Britt Eriksson, Enhetschef
070-576 53 20
Anna Andersson, enhetschef
076-720 68 20
SACO Expedition,
019-213096
Vision ,
019-211206
Lärarförbundet Exp.,
019- 14 10 14
Annika Walter, Rektor
019- 21 26 26
Gunilla Wåhlén, Enhetschef
019-21 54 28
Lärarförbundet , Mathilda Bergqvist
019-21 35 77
Stefan Tyresgård, Rektor
019- 21 23 91
Cecilia Aldén, Ekonom
019-21 18 98
LR Exp,
019- 18 31 99
Robert Hedström, Enhetschef
019-21 34 46
____________________ ,

Facklig kontakt , Vision
019-602 27 52
Juan José Izaguirre, Enhetschef
019- 21 18 15
Camilla Fermby, Bitr. förskolechef
019-21 22 91
Lärarförbundet Giggi Ekdahl,
019-21 50 33
Kommunal Minna Pellikka,
019-21 50 33
Margarita Fernandez, Rektor
019-21 23 72
Lärarförbundet; Exp ,
019-14 10 14
Lärarförbundet Per Lundkvist,
019-21 29 03
LR Lisa Åsgrim,
019-21 29 26
Fredrik Forsberg, Näringslivsdirektör
019-21 15 60
------------------- ,

Kommunal Exp,
019-21 52 80
Anki Lindell, Rektor
019- 21 5118
Vision , Göran Paju
019-21 21 44
Viktoria Holmgren, Rektor
019- 21 38 01
Anneli Widestrand, Rektor
019-21 20 52
Lärarförbundet Exp,
019-21 50 20
Camilla Sandh, Enhetschef
019-21 41 37
Kommunal Exp,
21 24 00
Annica Hellkvist, Enhetschef
019-21 50 94
Birgitta Rissve, Förskolechef
019-21 31 47
Ingmarie Wiggh, Stadsarkivarie
019-21 10 77
Vision , Expedition
019-21 11 93
SACO , Expedition
019-21 30 96
Christina Johansson, Enhetschef
019- 21 33 90
Eva-Lena Kallin, SACO
019- 21 28 42
Helene Lis, Förvaltningschef
019-21 41 57
Maria Schultz, Kvalitetsledare
019- 21 41 58
Catharina Skyllberg, Rektor
019- 21 29 91
Marianne Mustonen, Rektor
019- 21 30 54
Marcus Milan, Förskolechef
019-21 38 25
Ingela Bergman Persson, Rektor
019- 21 65 64
Lars Tivenius, LR
019- 21 65 84
Kommunal, Exp ,
019-21 24 01
Lärarförbundet Ulrika Sandberg,
019-21 22 13
LR Bengt-Olov Johansson,
019-21 22 15
Pia Idestål, Förskolechef
019- 21 33 21
Ulla Maj Bondesson, Förskolechef
019- 21 33 27
Annalena Miramadi,
019-21 20 32
Christina Johansson, Enhetschef
019-21 33 90
Vårdförbundet , Eva Harrysson
019- 21 43 58
Camilla Åstholm ,
019-21 27 21
Soile Leino, Leg psykolog
019-21 23 81
Psykologförbundet , Andreas Engström
019-21 37 28
Gunn-Britt Axén, Förskolechef
019- 21 22 96
Marie Lundholm, Lärarförbundet
019- 21 39 06
Bente Andersson, Bitr. Enhetschef
019- 21 48 20
Lärarförbundet Sören Forsberg,
019-21 30 37
Barbro Johansson, Kostchef
019- 21 25 11
Anneli Eriksson, Enhetschef
019- 21 28 44
Pia Ahlin, Enhetschef
019- 21 46 61
Annika Jogenius, Enhetschef
019- 21 54 72
Lise-Lotte Westergård, Enhetschef
019- 21 51 54
Max Jakobsson, Enhetschef
019- 21 10 84
Bodil Lundvall, Enhetschef
019- 21 43 18
Lise-Lotte Westergård, Enhetschef
019-21 51 54
LR Lisa Åsgrim,
019-21 28 93
Olof Jacobsson, Bitr. Rektor
076- 551 33 68
Åsa Sätterström, Lärarförbundet
019- 14 10 14
Zandra Ahkoila, Verksamhetschef
019-21 27 28
Pernilla Larsson, Enhetschef
019- 21 37 40
Vårdförbundet, Facklig representant
0771- 420 420
Anna Zetterberg, Rektor
019- 21 23 69
Vårdförbundet Exp.,
0771- 420 420
Annica Jones Åstrand, Tf rektor
019- 21 29 10
Lararförbundet Exp,
019-21 51 21
Margareta Dahlén, Områdeschef
019-214635
Vision ,
019-211202
SACO ,
019-214079
Katarina Hammarström, Rektor
019- 21 23 04
Anna Atterhed, Enhetschef
019-21 50 92
Susanne Bergström, Socialchef
019-21 10 00
Agneta Grahn, Enhetschef
019-21 36 23
Inger Jidenius, Enhetschef
019-21 13 44
Per Hagström, Rektor
019-21 29 81
-------------------- -,

LR Mikael Enoksson,
070-637 20 44
Heléne Freiij, Rektor
019-21 65 61
LR, Lars Tivenius,
019-21 65 84
Angelica Sörensson, Förskolechef
019-21 33 42
Annalena Miramadi, Förskolechef
019-21 20 32
Kommunal, Exp ,
019-21 52 80
Inga-lill Bylund, Enhetschef
019-21 54 53
Eva-Lena Boudville, Enhetschef
019- 21 54 51
Lärarförbundet Kjellman,
019- 21 59 39
Chris Gelinder,
019-21 22 61
------------------ ,

Fredrik Karlsson, Rektor
019-21 58 99
Lärarförbundet, Anders Lexell,
076-551 43 78
Mari Engman,
019-21 20 85
Elin Persson, Enhetschef
019-2146 43
Lena Mantler, Verksamhetschef
019-22159
SACO Ove Carlsson,
019-214079
Vision Jan Andersson,
019-211202
Stig Göran Johansson, Förskolechef
070-253 22 00
Kommunal Camilla Eriksson,
019-21 22 67
Lärarförbundet Lars Polet Ekvall,
019-21 22 69
Örjan Karlsson, Kökschef
076-55 14 836
LR Exp,
019 -18 31 99
Lärarförbundet, Ingrid Ekdahl,
019- 21 50 33
Jonas Bergman Wallin Rektor,
019-21 65 02
LR, Anders Hallman,
019-21 63 18
Christina Lundin, Enhetschef
019- 21 36 46
Vision Exp,
019-21 12 02
Inger Blückert, Vision
019-21 69 35
Maria Gagnert, Förskolechef
019-21 26 92
LR, Svante Tideman ,
019-21 66 54
Anders Sallman, Rektor
019-21 28 93
Per Hagström,
019-21 29 81
Ulf Aldén, Rektor
019- 21 40 67
Vision ,
019-211193
Ewa Ruth-Askeblad, Enhetschef
019-21 42 76
Chris Gelinder, Rektor
019-21 22 61
Vårdförbundet ,
077-142 04 20
Lärarförbundet, David Crawford,
019-21 29 26
Linnea Hesse Eriksson, Rektor
019-21 59 59
Åsa Ekblom, Vision
019-211608
Patrik Simonsson, SACO
019-21 13 66
Theresa André, Enhetschef
019-21 11 61, 076-5515358
Elisabeth Landmark, Gruppledare
019-21 22 33
Sara Samuelsson, Enhetschef
019-21 17 78
Patrik Törnblom, Enhetschef
019-21 18 48
Per Andersson, Verkmästare
019-21 18 53
Maria Holmberg, Gruppledare
019-21 62 34
Staffan Henningson, Projektledare kompetensförsörjning
019- 21 62 54
Lärarförbundet Exp,
019-18 31 99
Anne Karlström, Biträdande rektor
019-21 23 05
SSR Carina Laurin,
019-21 19 36
Vision Peter Tillman,
019-21 67 98
LR, Svante Tideman,
019-21 66 54
Christer Pettersson, Gruppchef Återvinningscentralerna
019-21 18 43
Sanna Wistrand, Kommunal
076-551 64 00
Karoline Asp, Enhetschef
019-21 47 67
Eva Mannby, Förskolechef
019-21 55 88
Lärarförbundet Jenny Lindahl,
019- 21 47 62
Susanna Norsell, Enhetschef
019-21 60 63
Erika Andersson, Enhetschef
019-21 58 89
LR Exp,
019-19 31 99
Margaretha Eriksson, Enhetschef
019-21 55 81
Katarina Hammarström, Rektor

Christer Davidsson, Bitr. Rektor
019- 21 32 71
Anna Ståhlhök, Rektor
019-21 26 41
Saco Exp,
019-21 32 27
Britt Frejd, Enhetschef
019-21 49 05
Annalena Körberg, Förskolechef
019-21 25 23
Cecilia Aldén, Enhetschef
019-21 18 98
SACO ,
019-21 30 96
Anna Frimodig Hershberg, Förskolechef
019-21 46 30
Elisabeth Jansson, Lärarförbundet
019- 21 30 44
Mari Engman, Förskolechef
019- 21 20 85
Satu Westergren, Lärarförbundet
019-21 66 07
Linnea Ericsson Hesse, Rektor
019-21 59 59
Lärarförbundet Åsa Sätterström,
019-14 10 14
LR Mayvor Reimfelt,
019-21 33 80
Kommunal Mia Ekström,
019-21 30 43
Lärarförfundet Elisabeth Jansson,
019-21 30 44
____________ ,

Vårdförbundet ,
0771- 42 04 20
Jörel Bergström, Rektor
076-496 87 38
Marie-Helene Lindahl, Rektor
019-21 67 79
Jonas Axelsson, Gruppchef
019-21 18 11
________________ ,

Anders Adamson, Rektor
019-21 66 28
---------- ,

Mokhtar Bennis, Verksamhetschef

Ingela Eklund, tf Enhetschef
019-21 38 72
____________________ -----,

Linnea Hesse Ericsson, Rektor
019-21 59 59
Lärarförbundet, Agneta Sundmark,
019-21 20 82
Eva Lindberg, Enhetschef
019-21 15 66
Anna Glader, Förskolechef
019-21 25 77
Lärarförbudet Åsa Sätterström,
019-14 10 14
LR Mayvor Reimfeldt,
019-21 33 80
LR, Svante Tideman -,
019-21 66 54
Patrik Jogenius, Enhetschef
019- 21 54 25
Stefan Furth, Boendechef
019-21 67 38
Ina Axelryd, Rektor

Åke Johansson, Rektor
019- 21 64 97
Malin Smith-Mac Gowan, Danspedagog
019- 21 12 65
Anna Fransson, Enhetschef
019-21 17 76
Kommunal Bengt Wallner,
019-21 17 60
Kommunal Sektion 21,
019-21 15 72
Lärarförbundet, Exp -,
019-14 10 14
Lärarförbundet Ann-Sofie Tärneskog,
019-21 54 82
Mikael Enoksson, LR
070-637 20 44
Ken Dahlberg, Rektor
019- 21 63 70
Svante Tideman, LR
019- 21 66 54
Satu Westerberg, Lärarförbundet
019- 21 66 56
-------------------- .,

____________________ .,

Monica Möller, Rektor
019- 21 39 71
Charlotte Pålsson, Platschef Eyrabadet
019-21 17 36
Maria Lysegård, Platschef Hagabadet
019-21 21 46
Niklas Jarl, Enhetschef
019-21 68 50
Kenneth Dyrvik, Lärarförbundet
019-216635
Svante Tideman, Lärarnas Riksförbund
019-216654
Anna Stålhök, Rektor
070- 318 52 60
Vision -,
019-21 11 93
Åsa Björkman, Rektor
019-21 32 82
Lärarförbunder Exp,
019-14 10 14
Marie Jansson, Enhetschef
019- 21 69 84
Anders Adamson, Rektor, Riksgymnasiet
019-21 66 28
---------- ---------,

Satu Westerberg, Lärarförbundet
019-21 66 56
Magnus Wreeby, Rektor
019-21 33 33
Lärarförbundet Exp,
010-14 10 14
Lena Uddmyr, Enhetschef
019-21 25 35
-------------------- --------------------,

Kommunal Expedition,
019-21 24 00
Ulla Maj Bondeson, Förskolechef
0706-67 34 28
Ingrid RIslund, Enhetschef
019-21 66 20
Thomas Gustafsson, Verksamhetschef
076 5511150
Unni Thorstensson, Rektor
019- 21 67 57
Monica Schulstad, Förskolechef
070- 325 12 22
Britt Frejd, Enhetschef
019- 21 49 05
Magnus Allenbrant, Enhetschef
019- 21 52 86
Inger Ingvarsson, Enhetschef
019-21 51 69
Eva Jöbo, Områdeschef
019-21 46 83
Vårdförbundet, Expedition,
0771-42 04 20
____________________ -,

Anna Glader, Förskolechef
01-21 25 77
- ---------------- -,

Lärarförbunder Pia Rizell,
019-21 26 65
Ann Lundström, Rektor
070- 237 84 00
Lena Larsson, Personaldirektör/avdelningschef
019-21 11 67
Katarina Hamarström, Rektor
019-21 23 4
Victoria Martinez, Enhetschef
019-21 22 34
Marianne Andersson, Enhetschef
019-21 27 38
Kommunal, Expedition,
019-21 24 00
Malin Scholzé, Enhetschef
019-21 51 26
Anders Adamson, Rektor
019- 21 66 28
Lärarförbundet Elisabeth Jansson,
019-21 30 47
Annica Jones Åstrand, Tf Rektor
019-21 29 10
Lärarförbundet, Expedition,
019-14 10 14
LR, Expedition,
019-18 31 99
Vårdförbundet -,
0771- 42 04 20
Maria Carlsson, Enhetschef
019- 21 11 84
Johan Hellsten, Arbetsledare
019- 21 10 45
Annika Billinger, Rektor F-9
019-21 47 06
Emma Kozan, Avdelningschef
019- 21 18 75
--------- ---------,

Kommunal expedition,
019-442 92 63
Saco expedition,
019-21 40 79
SACO, Ove Carlsson,
019-21 40 79
Vision, Jan Andersson,
019-21 12 02
Åsa Oskarsson Särnholm,
019-21 28 61
Pernilla Larsson, Enhetschef
019- 21 34 06
Sandra Månstierna, Enhetschef
019- 21 58 67
Anneli Widestrand, Rektor
019-2120 52
Anna Frimodig Hershberg, Förskolechef
019- 21 46 30
Birgitta Tuovi, Enhetschef
019-21 21 62
Margareta Esswing, Biträdande rektor
019-21 40 68
Thomas Gustafsson, Verksamhetschef, Partnerskap Örebro
019-21 65 01
Maria Lindborg, Projektledare Sociala investeringar
019-21 13 74
Ann-Christine Olofsson, Enhetschef
019- 2121 63
Malin Örtgård, Enhetschef
019-21 52 22
____________________ ,,

Annka Billinger, Rektor
019- 21 47 06
Azita Iranipour,

Azita Iranipour,
019-21 55 91
Katrin Willander, Förskolechef
070- 669 55 32
Karin von Stedingk, Avdelningschef
019-21 32 20
Anna Ragnarsson Preinert, Bitr. Rektor
019-21 66 97
LR, Expedition,
059-18 31 99
Lärarförbundet, Johan Lindagen,
019-21 30 22
LR, Monika Collander,
019-21 30 54
Monica Skantz, Verksamhetschef
019-212609
Saco Ove Karlsson,
019-21 40 79
Angelica Sörensson, Förskolechef
019- 21 33 42
Patrik Nilsson, Rektor
019- 21 32 86
Sören Forsberg, Lärarförbundet
019- 21 30 37
Leif Ageland,
019-21 65 68
Ingela Pihlström, Sambasamordnare
019-21 12 614
Theresia Forsberg,
019-21 42 15
Lärarförbundet, Lars Nordin,
019-21 24 93
Lärarförbundet Pia Rizell,
019-21 25 75
Vårdförbundet Exp,
0771-42 04 20
Helena Lundell, Verksamhetschef
019 - 21 52 93
Vision, Expedition, Facklig organisation
019 - 21 11 93
Kommunal, Expedition, Facklig organisation
010 - 442 92 63
SACO, Expedition, Facklig organisation
019-21 30 96
Patrik Nilsson, Rektor
019-21 29 81
Eva Pettersson, Enhetschef
019-21 49 41
Kommunal Exp,
019-21 35 21
LR, Exp -,
019-18 31 99
LR, Petter Kraftling,
0730-97 46 09
Lärarförbundet, Anders Lexell,
0765-51 43 78
Richard Svensson, Enhetschef
019-21 52 91
Andreas Gustafsson, Rektor
019- 21 50 30
Ingrid Ekdahl, Lärarförbundet
019- 21 50 33
Minna Pellikka, Kommunal
019- 21 50 81
Lärarförbubndet Exp,
019-14 10 14
Anna-Karin Bergstedt, Lärarförbundet
019- 21 47 63
Madeleine Forsberg, Förskolechef
019- 21 59 37
Henrietta Norén, Enhetschef
019-21 32 07
Vårdförbundet, Expedition,
0771 - 420 420
Ina Axelryd, Rektor
019- 21 22 18
Karin Persson, Lärarförbundet
019- 21 22 13
Bengt-Olov Johansson, LR
019- 21 22 15
Birgitta Fredriksson, Förskolechef
019- 21 31 24
Malin Örtgård, Enhetschef
019- 21 52 22
Liz Bjelke, Enhetschef
019- 21 49 54
RoseMarie Haraldsson, Förskolechef
019- 21 51 42
LR, Petter Kraftling,
019-21 57 07
Lärarförbundet, Kalle Forsberg,
019-21 68 78
Eva Cading, Enhetschef
070 66 22 695
Pernilla Larsson, Enhetschef
019-21 34 06
SACO Expedition,
019-602 03 37
Kommunal, Expedition,
010-442 92 50
Lina Pettersson, Vik. förskolechef
019-21 50 50
Lärarförbundet, Exp,
019-14 10 14
Anna Stålhök, Rektor
019- 21 26 41
Jörel Bergström, Rektor
076 496 87 38
Mats Öhlund, Enhetschef
076-551 39 59
Mike Crawford, Lärarförbundet
070-538 37 78
Carin Neanro, Enhetschef
019- 21 31 16
Ewa Salomonsson, Gruppledare
019-21 16 39
SACO Expedition,
019-21 30 96, 21 40 79
Ann-Catrin Svantes Ohlson, Kanslichef
019-21 41 95
SACO, Carina Laurin Stensson,
019-21 30 96
Vision, Expedition,
0771-42 04 20
Azita Iranipour, Enhetschef
019-21 55 91
Robert Österlund, Enhetschef
019-21 11 14
Camilla Andersson, Områdeschef
019-21 57 93
Marie Engman, Förskolechef
019-21 20 85
Vårdförbundet Exp,
0771-420 420
Annika Lejdebo, Administrativ samordnare
019-21 41-28
Heléne Freiij, Rektor
019- 21 65 61
Monica Igelström, Enhetschef
019- 21 43 85
Eva Lindberg, Enhetschef
019-211566 / 0706540299
------ ------,

Vision .,
019-211193
SACO Expedition,
019-213096
-------- --------,

Vision .,
019-21 11 93
Anders Järnerot, Gymnasielärare karaktärsämnen

Lärarförbundet, Camilla Andersson,
019-21 68 58
Vision, Expedition,
019 - 21 11 93
Åsa Tiderman, Verksamhetschef
019-21 52 99
Vårdförbundet expedition,
019-21 42 45
FSA-SACO expedition,
019-21 30 96
Anna-Stina Henriksson, Avdelningscef
019-214594
Jörel Bergström, Rektor
076-49 68 738
Marie-Helene Lindahl, Rektor
076-49 68 737
________________ .,

Eva Harrysson, Vårdförbundet
01- 21 43 58
Camilla Åstholm, Vårdförbundet
019- 21 27 21
Jimmy Mattsson, Gruppchef
019-211838
Thomas Löfgren, Kommunal
070-6930178
Jonas Bergman Wallin, Rektor
019- 21 65 02
Anders Hallman, LR
019-21 63 18
Jenny Johansen, Lärarförbundet
019- 21 61 16
Kommunal Fredrika Jakobsen, Kommunal
019-21 41 56
Bo Andersson, Enhetschef
019-21 57 08
Vision Åke Gustafsson,
019-21 39 89
Ann-Helen Thérus, Enhetschef
019-21 17 04
Ulrica Evertsson, Förskolechef
019-21 49 52
Roland Schedin, Gruppchef
019-21 14 99
Kommunal Expedition,
010-442 92 64
Lärarförbundet, Agneta Sundmark,
019-21 20 58
Patrik Nilsson,
019- 21 32 86
Eva Lena Boudville, Enhetschef
019215451
Maria Ärneteg Carlsson, Enhetschef
019-215465
Eleonore Åkerlund, Enhetschef
019-21 18 01
Birgitta Carlsson, Enhetschef
019- 21 43 51
Martin Malmsten, Enhetschef
019- 21 50 01
Anna Lundgren,
019-21 61 57
Maria Fridholm, Enhetschef
019- 21 52 90
Åsa Fogelkvist, Enhetschef
019- 21 46 59
Kommunal, expedition,
010- 442 92 50
Naemi Andersson, Föreståndare
019-21 19 06
SACO, Ove Carlsson,
019-21 40 79
Abdo Malki,
019-21 67 52
Lärarförbundet Expedition,
019-21 51 20
LR Expedition,
019-21 40 69
Johan Walter, Rektor
019-21 27 89
Lärarnas Riksförbund Per Boström, 073-142 73 16
019-21 27 89
Ingela Bergman Persson, rektor
019-216564
Anders Nylén, Områdeschef
019-21 20 07
Johanna Sollerman, Gruppledare
019-21 44 52
Denice Östman, Förskolechef
019-21 58 91
Kommunal, Expedition,
010-442 92 63
Mats Olsson, Rektor
019-21 33 52, 0708-513352
Lars Hallqvist, Rektor
0765 513 264
Annica Hellkvist, Enhetschef med processansvar
019-21 50 94
Vision, Expedition, Facklig representant
019 - 21 11 93
SACO, Expedition, Facklig representant
019-21 30 96
Vårdförbundet, Expedition, Facklig representant
0771 - 420 420
Lars Nordin, Lärarförbundet
019- 21 24 93
Bo Duberg, LR
019- 21 24 94
Britt Lindström, Enhetschef
019- 21 42 64
Anna Andersson, Rektor
019- 21 29 10
Katrin Wilander, Rektor
070-669 55 32
_________________ .,

Linda Carlsson, Enhetschef
019-21 49 33
Malin Duckert Ek, Enhetschef
019-21 66 93
__________________ .,

Maria Lundgren, Gruppledare
019- 21 41 99
Renée Lindström, Enhetschef
019-21 37 42
Christina Berg, Enhetschef
019-213632
Kommunal .,
010-442 92 50
Christina Berg, Enhetschef
019-213632 / 0705899101
Anna Andersson, Rektor
019-21 29 10
___________________ ,,

Henrietta Ekberg, Enhetschef
019- 21 60 87
Ingrid Rislund, Enhetschef
019- 21 66 20
Mikael Ljungstedt, Enhetschef
019- 21 19 08
Monica Ström, SSR
019- 21 40 53
Hans Kreu, Enhetschef
019- 21 19 74
Lärarförbundet, Ulrika Sandberg,
019-21 22 13
LR, Bengt-Olov Johansson,
019-21 22 15, 019- 21 22 17
Sanna HirskikangasBolinder, Enhetschef
019-21 13 88
Mats Friberg,
019-21 69 98
Gunilla Käller, Enhetschef
019-21 44 19
Yvonne Modig, Enhetschef
019-21 20 44
Göran Andersson, Enhetschef
019-21 54 32, 076-551 11 18
Kommunal, Expedition,
010-442 92 60
Anna Glader, Förskolechef
019- 21 25 77
Lena Andersson, Budget- och skuldrådgivare
019- 21 42 92
Carina Laurin Stensson, SSR
019- 21 19 36
Peter Tillman, Vision
019- 21 67 78
Lärarförbundet, Mats Thyberg,
019-21 50 11
Håkan Gustafsson, Verksamhetschef, Avfall
019 - 21 4542
Vision Expedition,
019-602 27 52
Krister Ottosson, Enhetschef
019-21 66 02
Ferid De Basso, Bitr. rektor
019- 21 56 87
Anna Lundgren, Tf enhtschef
019-21 61 57
AnnaStina Henriksson, Avdelningschef
019-21 45 94
Lena Jansson, Enhetschef
019-21 41 31
Lars Åsell, Sjuksköterska (Demensvåning)
019-21 41 26
Eva Fransson, Sjuksköterska (Demensvåning)
019-21 41 27
-------------------- ,,

Tina Hultkrantz, Avdelningschef
019-21 45 23
Frida Hammarlind, Enhetschef detaljplan
019-21 13 39
Philip Cedergren, Biträdande enhetschef
019-21 13 46
Lasse Lundberg, Vision
019-21 42 31
Leif Johannesson, Enhetschef
019-21 56 38
Vision, Expedition,
019-21 11 93
Camilla Fermby, Bitr. förskolechef
019- 21 22 91
Britt-Inger Hagström, Enhetschef
019-213461
-------------------- ----,

Vårdförbundet Exp.,
0771-420420
Mullugheta Asghedom, Fritidsgårdschef
070-3478642
Annica Ericson, Administrativ samordnare
019-214534, 076-5515179
Jan Andersson, Vision
019-211202
Christina Johansson, Enhetschef
01-21 33 90
____________________ _,

Maritza Thorsén, Enhetschef
019-21 44 30
Elisabeth Ullefors, Enhetschef
019-21 44 86
_______________ _,

Kommunal Exp,
010-44229601
Hannele Alexandersson, Enhetschef
019 - 21 31 01
Kommunal. Expedition,
010- 442 92 50
Åsa Björkman, Rektor
019-21 32 83
Vision Exp,
010-442 92 50
Ingela Bäck Gustafsson, Rektor
076-496 87 40
Fredrik Aronsson, Rektor
076-496 87 39
Renée Lindström, Enhetschef
019- 21 37 42
Emma Spanedal, Enhetschef
019- 21 51 78
Anette Andersson, Fritidsgårdschef
019-212990
Annica Ericson, Administrativ samordnare
019-214534, 076-6615179
Ann Dahlström, Enhetschef
019-21 17 73
Vision Exp,
019-21 20 02
Lärarförbundet, Ingrid Ekdahl,
019-21 50 33
LR, Kjell Gabriellsson,
019-21 22 40
Magnus Wistrand, Verksamhetschef
019-21 25 48
Bengt-Göran Wallner, Kommunal
070-24 62 992
Göran Paju, Vision
019-21 21 44
Carina Berg, Enhetschef
019-21 45 98
Anna-Karin Westling, Enhetschef
019-21 31 91
Andreas Gustafsson, Rektor
019215030
----- -----,

Ingrid Ekdahl, Lärarförbundet
019-215033
Kjell Gabrielsson, Lärarnas Riksförbund
019-212240
Malin Duckert Ek, Enhetschef
019-21 66 96
Lena Jansson, Enhetschef
019-214131
Steve Svensson, Arbetsterapeut
019-214129
Hanna Schwager, SACO/SA
019-214380
Åsa Thalin, Föreståndare
019-21 54 13
Bengt Ingwall, Biträdande föreståndare
019-21 54 13
Anna Sjöblom Jysky, Biträdande föreståndare
019-21 39 98
Annika Lejdebo, Adm samordnare
019-21 41 28
Jasmina Mann, Enhetschef
019- 21 67 05
Jessica Henriksson, Enhetschef
019- 21 34 43
Anna Almbrandt, Enhetschef
019- 21 59 42
Emma Spanedal,
019-21 51 78
------------------- ,,

Ann-Christine Olofsson, Enhetschef Vuxen
019-21 21 63
Christina Berg, Enhetschef Ungdom
019-21 36 32
Ann-Catrin Sandström, Enhetschef
019-21 37 01
Tiina Kluge, Gruppchef
019-21 19 43
Kommunal Per-Ove Karlsson,
076-551 36 63
Maria Holmberg, Gruppledare
019- 21 62 34
Stina Broberg, Facklig kontaktperson, Vision
019-21 18 61
Lars Åsell, Arbetsledande sjuksköterska
019-214126
Susanne Runsten, Kommunal
019-214126
Ann-Cathrine Logrell, Enhetschef
019- 21 58 82
Marianne Kangroo, Enhetschef
019-21 58 61
Carin Neanro, Enhetschef
019-213116
Elisabeth Landmark, Gruppledare
019- 21 22 33
_________________ ,,

Ulla-Britt Carlsson, Enhetschef
019-21 43 86
Eva Cading, Enhetschef
019-212711 / 070-6222695
Jan Andersson, Vision
019-214079
Ove Carlsson, SACO
019-214079
Anders Ringqvist, Enhetschef
019- 21 14 59
Inger Grans, Förskolechef
019-212500
Angelica Sörensson, Förskolechef
019-213342
Anna Karin Anfelt, Rektor
019- 21 64 95
Jan Almgren, Rektor
019-213347
Stefan Forsell, tf Enhetschef
019-21 18 28
Kommunal Kansli,
010-4429264
Anna-Karin Wulgué, Konsthallschef
019-21 48 95
Erika Jonsson, Enhetschef
019-214137
Hanna Jonasson, Administrativ chef
019-213829 / 0765513890
Vision, Expedtion,
019-21 11 93
Emma Kozan, Avdelningschef
019- 21 35 11
Sahra Strandberg, Avdelningschef
019-21 40 24
Fatima Chergui, Avdelningschef
019-21 37 91
Maria Hedlund, Tf. enhetschef
019-21 11 59
Ing-Marie Andersson, Tf. Enhetschef
019-21 41 24
Vision Expedition, Facklig representant
019- 21 12 02
Sofia Lindén, Avdelningscef
019-21 13 64
Catharina Skagö, Enhetschef
019-213524
---- ----,

Kommunal .,
019213868
Mathilda Hartin, Enhetschef, Personlig assistans
019 - 214910
Bente Andersson, Enhetschef bi, Socialpsykiatrin
019 - 214820
Thomas Gardebrand, Enhetschef, Barn och ungdomsverksamheterna
019 - 215437
Peter Åstrand, Enhetschef, Grupp- och servicebostad
019 - 215010
Anna Jöbo, Sektionschef
019-216192
Antonia Simonovic, DIK
019-212036
Pia Ahlin, Enhetschef
019-214661
Anna-Lena Henriksson, Enhetschef
019-211160
Tina Hultkrantz, Avdelningschef HSV
019- 21 45 23
Anna Lundgren, Tf enhetschef
019-21 61 57
Berit Olsson,
019-214922 / 0703982893
Jonas Axelsson, Gruppchef Atle Behandling
019-21 18 11
Gunilla Käller, Enhetschef
019-214419 / 0765-514044
Asieh Ghadami, Vårdförbundet
0730-505001
Tiina Kluge, Gruppchef
019-211943
Jari Riihinen, Vision
076-551 3671
Per-Ove Karlsson, Kommunal
070-551 3663
SACO Expedition, Facklig representant
019-21 30 96
Andreas Källdén, Enhetschef
019- 21 26 98
Lena Uddmyr, Enhetschef
019- 21 25 31
Göran Paju, Vision
019- 21 21 48
Lotta Perkiö, Sektionschef
019-216166
Margarita Fernandez, Rektor
019- 21 23 72
Åke Svingborg, Vision
19- 21 15 10
Magnus Eriksson, Kommunal
019- 21 16 64
Brigitta Carlsson, Enhetschef
019-214351 / 070-3425206
Annika lejdebo, Administrativ samordnare
019-214128
SACO .,
019-213096
Björn Andersson, Facklig representant: Kommunal
076-5514074
Stina Broberg, Facklig representant: Vision
019-21 18 61
Björn Andersson, Kommunal
076-5514074
Lena Uddmyr, Enhetschef
019- 21 25 35
----- -------,

Rebecca Lilja, Enhetschef
019-21 41 04
Eva Nordlund, Upphandlings- och uppföljningschef
019-21 55 42
Jimmy Mattsson, Entreprenadingenjör
019-211838
Thomas Löfgren, Facklig kontakt Kommunal
070-693 01 78
Gunilla Andersson, Enhetschef med processansvar
019-21 56 92
Kommunal Expedition, Facklig representant
010-442 92 50
Vision Expedition, Facklig representant
019-602 27 52
Mona Cannesjö, Gruppledare
019-215997
Hans Andersson, Enhetschef
019-21 13 87
Björn Andersson, Facklig kontaktperson, Kommunal
076-5514074
Stina Broberg, Facklig kontaktperson, Vision
070-7911112
Anne-Charlotte Kjällman, Lärarförbundet
019-21 59 39
Eva Jöbo, Områdeschef
019 - 21 46 83
Teoretiska - Carina Skogh, Rektor
019-21 57 61
SFI - Svanfridur Birgisdottir, Rektor
019-21 68 77
Max Jokobsson, Enhetschef
019- 21 10 84
Jonas Ask, Transportsamordnare
019-211498
Christer Widmark, Kommunal
070-7579060
Kenny Åkesson, Bildtel: servicecenter@t-meeting.se
Skype: servicecenter.orebro
Fackförbund: SACO,
019-21 30 96
Marie Hellgren, Biträdande ekonomidirektör
019 - 21 26 32
Inger Blückert, Facklig kontaktperson Vision
019-21 69 35
Johanna Elfving, Enhetschef
019-21 14 56
Emma Handy, Facklig representant SACO
019-211458
Eva-Lena Göransson, Gruppledare
019-213581
Niklas Sörensen, Kökschef
019-21 20 70
Marie-Louise Larsen, Kommunal
019-21 35 53
Kerstin Backström, Samordnande sjuksköterska
019-21 46 47
Vårdförbundet Expedition,
0771- 420 420
Ola Käll, Gruppchef
019-211953
Jari Riihinen, Facklig representant Vision
076-5513671
Pia Rizell, Lärarförbundet
019- 21 26 65
Exp Vårdförbundet, Facklig representant
0771- 420 420
Mona-Lisa Lenberg, Lärarförbundet
019- 21 39 31
Inger Blückert, Facklig kontakt Vision
019-21 69 35
Carina Laurin Stensson, Facklig kontakt SACO
019-21 30 96
Max Jakobsson, Samordnare
019-21 10 84
Ulrika Justusson, Enhetschef
019-21 34 04
Lars Ferbe, Enhetschef
019-211931
Sandra Månstierna, Enhetschef
019-21 41 65
__________ _,

Kommunal Exp.,
010- 442 92 60
Gunilla Käller, Enhetschef
0765-514044
Kommunal, Expedition,
010 - 442 92 63
Vision Expedition, Facklig representant
019 - 21 11 93
Vårdförbundet Expedition, Facklig representant
0771- 420 420
Maria Wiklund, Samordnare
019-21 44 55
Nina Glimvall, Verksamhetschef
019-21 27 90
Göran Paju, Vision
019-212144
Camilla Thyresgård, Vision
019- 21 49 18
Helen Jönsson, Enhetschef
019-21 47 30
Anna Frimodig Hershberg, Förskolechef
019-21 46 30
Anders Lexell, Lärarförbundet
076-551 43 78
Petter Kraftling, Lärarnas Riksförbund
073 - 097 46 09
Stina Broberg, Facklig kontaktperson, Vision
076-5511105
Vision Expedition, Facklig kontakt
019-602 27 52
Camilla Hofwander, Avdelningschef
019-21 23 40
Ulf Lindin, Verksamhetschef
019-214920
Thomas Gustafsson, Verksamhetschef
019-216501
Magnus Ronell, Instruktör
070- 567 20 82
Camilla Andersson, Lärarförbundet
019- 21 68 58
SACO Exp.,
019-21 30 96
Åsa Fahlström, Rektor
019- 21 29 36
Antonia Simonovic, SACO
019-21 29 36
Jan Hansson,
019- 21 61 23
Maria Gustafsson, Enhetschef
019-216386
Staffan Henningson, Projektledare Kompetensförsörjning
019-21 62 54
Anna Lundqvist, Förskolechef
019-21 28 75
Christina Nilsson, Administratör
019-21 23 90
Anna-Karin Landström, Enhetschef
076 551 39 23
Christer Davidsson, Biträdande rektor
019-21 32 71
Gunilla Alm, Enhetschef
019-216152
Robert Österlund, Enhetschef
019- 21 11 14
Margareta Borg, Skolchef
070-656 84 00
Sophia Bennis, Enhetschef
019-21 69 86
Vision Jan Andersson, Facklig representant
019-2112 02
Lars Nordin, Lärarföbundet
019- 21 24 93
Maria Eriksson, LR
019- 21 24 94
Liz Bjelke, Enhetschef
019-21 49 54
Monica Skantz, Verksamhetschef
019-21 26 09
Jessica Wahlberg, Enhetschef
019- 21 57 01
Maria Gagnert, Förskolechef Lagan
019-21 26 92
Lena Almquist, Enhetschef
019-21 38 76
Unni Thorstensson, Rektor
019-21 67 57
Maria Gagnert, Förskolechef Bruket
019-21 26 92
Sören Forsberg, Lärarförbundet
019-21 30 37
Fredrik Karlsson, Rektor
019- 21 58 99
Susanne Bergstöm, Socialchef
019-21 44 31
Annika Sölveling, HR-strateg
019-21 11 65
Vision Exp.,
019-21 12 06
Ingela Widner, Enhetschef
019-21 25 51
Anders Ringqvist, Enhetschef hälsoskydd
019-21 14 59
Ing-Marie Svanberg, Enhetschef
019-21 38 75
Exp. Vårdförbundet, Facklig representant
0771- 420 420
Gunilla Folkesson, Rektor
076 496 84 63
Anders Lexell, Lärarförbundet
076 551 43 78
Petter Kraftling, LR
019- 21 57 07
Frida Hammarlind, Enhetschef
019-211339
Susanne Oscarsson, Adm samordnare
019-21 54 55
Jenny Lindahl, Facklig representant Lärarförbundet
019-214762
Svante Tideman, Lärarnas Riksförbund
019-21 66 54
Helena Dahlberg,
019-21 49 44
Eva Heikkilä, Enhetschef
019-21 54 73
Kommunal FFF, Expedition,
010-4429260
Kenneth Jansson, Facklig representant
076-5516921
Helena Lindenius, Enhetschef
019-21 10 14
Kommunal Ann-Helen Lindell,
019-21 30 29
Vision Exp., Facklig representant
019- 21 12 02
Sara Rösvall, Socialpedagog
019- 21 28 59
Kommunal Expedition,
019-21 35 22
Christina Löfgren, Enhetschef, centrala mottagningsgruppen
019- 21 50 23
Anna Andersson, Enhetschef, mottagningsgruppen i Vivalla
019-21 30 83
Vision Jan Andersson, Facklig representant
019-21 12 02
------------------ -,

Ulrika Sundqvist, Enhetschef
019 - 21 54 46
Ann-Marie Andersson, Förskolechef
076 551 16 43
Gunilla Käller, Enhetschef
019- 21 44 19 / 0765-514044
Vision Jan Andersson,
019-21 12 02
Patrik Kindström, Enhetschef
019-211612
Anna-Karin Mäntylä, Verksamhetschef
019-211333
Elisabeth Mattsson, Enhetschef

Renée Lindström, Rekryterare
019-213742
Lars Westman, Enhetschef
019-21 67 43
Sara Selling, Rektor
076- 551 34 85
Anna-Karin Mäntylä, verksamhetschef
019-21 13 33
Matts Deubler, Lärarförbundet
Exp. 019- 14 10 14
Ann-Sofie Tärneskog, Lärarförbundet
01- 21 54 82
Kommunal Expedition,
010- 442 92 60
Pernilla Wikström-Pehrson, Chefsjurist
019-212142
IngMarie Svanberg, Enhetschef
019-21 38 75
Lena Påhlsson, Enhetschef
019-21 38 17
Margareta Engström, Förskolechef
076 551 41 74
Malin Örtgård, Enhetschef
019 - 21 52 22
Kommunal Expedition,
010-442 92 60
Soile Leino, Verksamhetschef, Leg psykolog
019- 21 23 81
Psykologförbundet Andreas Engström,
019-21 37 28
Ulrika Johansson, Rektor
070- 378 65 41
Fredrik Aronsson, Rektor
019-21 66 90
Ingela Bäck Gustafsson, Rektor
019-21 66 21
Ingegerd Svensson, Vision
019-216787
Carina Berg, Enhetschef
4598
Lisa Otternäs, Avdelningschef
019-21 13 07
Kalle Forsberg, Lärarförbundet
019-21 68 78
Jenny Nygårds, Enhetschef med processansvar
019- 21 17 90
Mikael Blom, Rektor
070- 204 91 99
Mayvor Reimfelt, LR
019- 18 37 99
Maria Jonsson, Arbetsledande sjuksköterska
019-21 54 05
Mikael Blom, Rektor
019-216463
Anne Karlström,
019-21 23 05
Monica Schulstad, Förskolechef
070-325 12 22
Anders Carlsson, Rektor
019-21 31 60
Magnus Wreeby, Rektor
019- 21 33 33
Maja Bjurling, Bitr. rektor
019- 21 11 15
Arijana Hadzic, Enhetschef
019-21 23 27
Nasrin Dorostkar, Enhetschef
019- 21 49 58
Bengt-Olov Johansson, LR
019- 21 22 17
Karin Fredriksson, LR
019- 21 21 08
Evelina Karlsson, Lärarföbundet
019- 21 21 08
Margarita Fernandez, Rektor
019-21 23 71
Per Lundqvist, Lärarförbundet
019-21 29 03
Davis Crawford, Lärarförbundet
019-21 29 26
Chris Gelinder, Rektor
019- 21 22 40
Sophia Bennis, Enhetschef
019- 21 69 86
David Crawford, Lärarförbundet
019-21 29 26
Christina Lundin, Enhetschef
019-21 36 46
Christer Davidsson, Rektor
019- 21 32 71
Vårdförbundet ,
019-21 42 45
FSA-SACO ,
019- 21 30 96
Karl-Henrik Wickbom, Tf Rektor
019-21 62 62
Carina Skogh, Rektor
076-5514942
Petter Kraftling, Lärarnas Riksförbund
0730 - 97 46 09
Marika Westerberg, Lärarförbundet
076-5511997
Peter Malmström Jonsson, Rektor
019-21 40 01
Magnus Brolin, Biträdande rektor
019-21 37 58
Renée Lindström, Rekryterare
019-213742
Josefin Sjösten, Rekryterare
019-212898
Jimmy Mattsson, Gruppchef
019-21 18 38
Tobias Hällzon, Gymnasielärare
076-5511316
Christina Jarvis, Förskolechef
019- 21 12 00
Bengt Olov Johansson, LR
019-2217
LR Expedition,
019- 18 31 99
Aina Rundgren, Processledare, Sociala investeringar
019-21 15 81
Staffan Wikstedt, Nationalekonom
019-21 12 82
Johan Lindagen, Lärarföbundet
019-21 30 22
Monica Collander, LR
019-21 30 16
Anders Jansson, Enhetschef
019-21 52 50
Lena Jansson, Enhetschef
019- 21 41 31
Steve Svensson, Arbetsterapeut
019-21 41 29
Hanna Schwagger, SACO/SA
019-21 43 80
Malin Brolin, Utvecklingsledare

Morag MacDonald, Utvecklingsledare

Annelie Ivarsson, Utvecklingsledare

Lena Hjelmqvist, Skolsköterska
019-21 47 10
Annelie Ivarsson, Slöjdlärare/utvecklingsledare

Lise-Lotte Persson, LR
019- 21 21 08
Annelie Ivarsson, Slöjdlärare/utvecklingsledare

Katarina Fardelin, Rektor
019-216398, 072-1420858
Anders Hallman, LR
019-216318
Kristina Rönnegård, Lärarförbundet
019-216416
Lärarförbundet, Agneta Sundmark,
019-21 20 20 58
Johan Walter, Rektor
076-5516429
Carina Halleby, Facklig kontaktperson, Vision
019-21 12 34
Mathilda Bergkvist, Kontaktperson, Lärarförbundet
019-21 35 77
Ingela Bäck Gustafsson, Rektor
076 496 87 40
Mullugheta Asgedom, Fritidsgårdschef
070- 347 86 42
Ingolfur Tryggvason, Fritidsgårdschef
019-21 21 49
Anette Andersson, Fritidsgårdschef
019-21 29 90
Saba Tsegai, Enhetschef
019-21 31 96

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Örebro Kommun Örebro
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Dag , Heltid , Tillsvidareanställning

Besöksadress

12345 12345 Örebro
None

Postadress

Box 30000
Örebro, 70135

Liknande jobb


Kommunvägledare, sommarvikarie

24 February 2020

Kommunvägledare

14 February 2014

Kommunvägledare 75%

25 October 2017