Arbetslivsinstitutet.se

Sommarjobb drifttekniker


5 platser 11 dagar - 3 månader Heltid Vi tillämpar individuell lönesättning. Heltid. Sommarjobb / Säsongsanställning, tillträde: Tidsbegränsad anställning under tre månader. Tillträde enligt överenskommelse.

Produktion VA och biogas är en del i samhällsbyggnads vatten och avfallsavdelning. Huvuduppgiften är att producera och distribuera dricksvatten samt samla in och rena avloppsvatten. I verksamheten ingår även att behandla organiskt avfall och avloppsslam genom rötning samt att producera biogas. Verksamheten spelar en central roll i samhällsutvecklingen och kan samtidigt jämföras med en processindustri.

För jobb under sommaren söker vi drifttekniker till enheterna vatten, ledningsnät, avlopp och biogas.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet innebär att genom tillsyn och skötsel säkerställa drift och underhåll av vattenverk, reservoarer, bigogasanläggning, avloppsreningsverk och avloppspumpstationer.
I jobbet på enheten ledningsnät ingår även byte av vattenmätare.

Du arbetar tillsammans med övrig driftspersonal men förväntas utföra arbetsuppgifterna självständigt och med hög kvalitet.

KVALIFIKATIONER
Teknisk gymnasieutbildning med inriktning driftteknik/processindustri eller energiprogrammet alternativt annan utbildning inom VA.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom likande VA-verksamhet som exempelvis VVS-installation, driftteknik VA eller annan processindustri. För jobbet krävs körkort.

I Skellefteå kommun eftersträvar vi mångfald. Vi ser det som en tillgång om du är flerspråkig, kan teckenspråk eller har andra kulturella kompetenser som berikar vår verksamhet

ÖVRIGT
På samhällsbyggnad tänker vi kretslopp, framtid och människor. Vi erbjuder kommunal service av hög klass, för våra kommuninvånare och det lokala näringslivet. Med teknik av god kvalitet och mångfald, både sett till verksamhetsområden, personal och teknisk utveckling, gör vi ett växande Skellefteå möjligt. Vår kunskap finns inom områdena miljö, gator, parker, räddningstjänst, sotning, fysisk planering, hamn, service samt vatten och avfall.

Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/

Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.

Kontaktpersoner på detta företaget

Bert Söderström, sektionschef
0910-73 50 00
Olov Karlsson, Kommunal
0910-73 50 00
Thomas Rudholm, transportledare
0910-73 50 00
Pär Hellgren, funktionschef
0910-73 50 00
Johan Stålnacke, funktionschef
0910-73 50 00
Gösta Westin, avdelningschef
0910-73 50 00
Petra Lindberg, Vision
0910-73 50 00
Helena Jonsson, verksamhetschef
0910- 73 50 00
Susanne Pettersson, Vision
0910-73 50 00
Sofie Pettersson, funktionschef
0910-73 50 00
Elvy Lindgren, Vision
0910-73 50 00
Katarina Bergsten, kommunikatör
0910-73 50 00
Carina Westerlund, nämndsekreterare
0910-73 50 00
enhetschef Daniel Haarala
0910-73 50 00
enhetschef Lars Lidström
0910-73 50 00
enhetschef Karin Lundqvist
0910-73 50 00
verksamhetschef Helena Jonsson
0910 - 73 50 00
funktionschef Pär Hellgren
0910-73 50 00
utvecklingsledare Carina Castehav
0910-73 50 00
verksamhetschef Robert Nyman
0910-73 50 00
avdelningschef Anders Mellberg
0910-73 50 00
verksamhetschef Nils-Erik Hedblad
0910-73 50 00
avdelningschef Harriet Wistemar
0910-73 50 00
enhetschef Andreas Johansson
0910-73 50 00
verksamhetschef Anders Saadio
0910-73 50 00
enhetchef Lars Lindström
0910-73 50 00
insatsledare Magnus Nyberg
0910-73 50 00
fysisk planerare Rebecca Boman
0910-73 50 00
landsbygdsutvecklare Simon Markusson
0910-73 50 00
HR-specialist Jenny Holmberg
0910-73 50 00
verksamhetschef Lars Pettersson
0910-73 50 00
handledare Christer Svensson
0910-73 50 00
verksamhetschef Fredrik Winnerfall
0910-73 50 00
enhetschef Skelleftedalen Karin Lundqvist
0910-73 50 00
enhetschef Bureå/Burträsk/Lövånger Ulf Ståhl
0910-73 50 00
enhetschef Byske/Kåge/Jörn Boo Lindahl
0910-73 50 00
enhetschef centrala stan Marcus Lindkvist
0910-73 50 00
enhetschef Tommy Marklund
0910-73 50 00
enhetschef Lena Hällgren
0910-73 50 00
transportchef Bert Söderström
0910-73 50 00
verksamhetschef Björn Holmgren
0910-73 50 00
verksamhetschef Agneta Lantto-Forsgren
0910-73 50 00
enhetschef Thomas Lundgren
0910-73 50 00

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 10 April 2017
Ange referens: A661353/2017

Skellefteå kommun, samhällsbyggnad

Besöksadress

Trädgårdsgatan 6
None

Postadress

Skellefteå kommun
Skellefteå, 93185

Liknande jobb


Academic Work 20 June 2017 Servicetekniker till Clear Channel!
Academic Work 28 June 2017 Drifttekniker till KG Knutsson Fastighet AB