Sommarjobb, Inventerare på teknik- och fastighetsförvaltningen

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.

På teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar vi för kommunens gator och vägar, naturmark, parker, lekplatser och allmänna platser. Vi ser till att kommunens invånare har rent dricksvatten av god kvalitet, vi bygger och förvaltar kommunens fastigheter och ansvarar även för den interna servicen till kommunens verksamheter. Dessutom är vi med och utvecklar nya bostadsområden och stadsdelar.

ARBETSUPPGIFTER
Gillar du att cykla?
Med hjälp av teknisk utrustning kommer du samla in data om befintlig cykelinfrastruktur, bland annat kommer du att kontrollera skyltar cykelställ och vägmarkeringar. Det innebär att du kommer att anteckna, räkna samt fotografera objekt och därigenom generera data till ett geografiskt informationssystem. Arbetet kommer även att innebära att du ska räkna flöden av cyklister vid specifika tidpunkter och platser. Du kommer även att analysera den insamlade datan. Den geografiska informationen kommer sedan användas som planeringsunderlag för att göra Karlstad till en ännu bättre cykelstad.


KVALIFIKATIONER
Du gillar att cykla!
Du är intresserad av samhällsplanering, infrastruktur och självständigt arbete utomhus. Som person är du är noggrann, systematisk och analytisk.

Du kan ha en påbörjad högskole- eller universitetsutbildning inom samhällsbyggnad, samhällsplanering eller lantmäteri. Meriterande om du har erfarenhet av GIS.


ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner på detta företaget

Lars Persson
054-540 66 78
Per-Anders Bergman
054-540 65 72
Göran Sjödén
054-540 68 95
Facklig företrädare kan nås via kommunens växel
054-540 00 00
Enhetschef Magnus Ådén
054-540 65 64
Enhetschef Patrik Nilsen
054-540 65 78
Processingenjör Anna Söderlindh
054-540 65 71
Enhetschef Jan Barthelsson
054-540 67 71
Peter Risberg, Vision
054-540 67 76
Enhetschef Eva-Lena Beiron
054-540 68 10
VA-ingenjör Jan Wennberg
054-540 68 15
Charlotte Stenberg, Sveriges ingenjörer

Avdelningschef, Lokalförsörjningsavdelningen Anna-Lena Lindgren
054-540 68 38
Enhetschef Magnus Ådén
054-540 65 64
Produktionsplanerare Lennart Hall
054-540 66 64
Enhetschef Lars Brandelius
054-540 67 72
Sveriges ingenjörer Phernilla Lund
054-540 67 64
Laboratorieingenjör Pia Biared
054-540 65 55
El och instrumenttekniker Daniel Eriksson
054-540 65 58
Drifttekniker Stefan Melin
054-540 66 26
Stabschef Carina Strandberg
054-540 68 74
Administrativ chef Maria West
054-540 68 74
Projektingenjör VA Anna Söderlindh
054-540 65 71
Enhetschef Malin Pettersson
054-540 69 21
Utvecklingschef Per-Anders Bergman
054-540 65 72
Enhetschef Stefan Björkman
054-540 65 59
Organisations- och rekryteringskonsult Peter Finell, Qtym AB
054-14 18 08
Enhetschef Andreas Rudsvik
054-540 68 21
Enhetschef Christina Hägglund
054-540 68 32
Enhetschef Pär Ungerberg
054-540 66 63
Avdelningschef Torbjörn Frykstedt
054-540 67 92
Enhetschef Eva-Lena Beiron
054-540 68 10, 070-549 53 61
GIS-ingenjör Patrik Blomquist
054-540 68 08
Avdelningschef Anna-Lena Lindgren
054-540 68 38, 076 801 51 20
Enhetschef Malin Pettersson
054-540 69 21
Enhetschef Fredrik Jarälv
054-540 67 78
Produktionsledare Tony Eng
054-540 65 93
Enhetschef Håkan Eriksson
054-540 69 52
Produktionsledare Sören Norén
054-5406751
administrativ chef Maria West
054-540 45 57
Enhetschef Lars Brandelius
054-540 67 72
avdelningschef Jens Gustafsson
054-540 68 53
Personalchef Göran Sjödén (from 150810)
054-540 68 95
Enhetschef Jonas Gunnestrand
054-540 68 42
Enhetschef Patrik Nilsen
054 540 65 78
Produktionsplanerare Veronica Adrian
054 540 70 98
Avdelningschef Lars Persson
054-298320
Produktionsledare Tomas Stomberg
054-540 67 40
Avdelningschef, Lokalförsörjningsavdelningen Anna-Lena Ljung
054-540 68 38
Enhetschef produktion gata Fredrik Jarälv
054-540 67 78
Produktionsledare Peter Glennberg
054-540 66 10
Avdelningschef Lars Persson
054-540 66 78
Personalchef Göran Sjödén
054-540 68 95
Enhetschef Fredrik Nilson
054-540 70 96
tf enhetschef Ann Johansson
054-540 69 47
Produktonsledare Henrik Säfströmer
054-540 66 15
Mätartekniker Erling Schagerberg
054-540 6594
tf förvaltningsdirektör Per-Anders Bergman
054-540 65 72
Ekonomichef Kristin Johansson
054-540 69 69
Enhetschef Robert Eder
054-540 70 97
Projektingenjör Victoria Hågland Sandborgh
054-540 69 11
Projektingenjör Maria Dåverhög
054-540 71 25
Processansvarig enhetschef Susanne Ring
054-540 68 21
Enhetschef Björn Johansson
054 - 540 69 54
Miljöingenjör Jan Wilhelmsson
054-540 6812
Cykelsamordnare David Nordström
054-5407086
El- och instrumenttekniker Daniel Johnsson
054-540 70 99
mark- och exploateringschef Fredrik Nilson
054-540 70 96
Enhetschef mark- och exploateringsenheten Fredrik Nilson
054-540 70 96
tf enhetschef Lars Karlsson
054-5406627
kommundirektör Ulf Nyqvist
054-540 10 01
rekryteringskonsult Qtym Sara Magnusson

rekryteringskonsult Qtym John Johansson

Sammanfattning

Besöksadress

Drottninggatan 32 Karlstad
None

Postadress

Stadshuset, Drottninggatan 32
Karlstad, 65184

Liknande jobb


Miljöplanerare

Miljöplanerare

24 February 2020

Handläggare operativ samordning

Handläggare operativ samordning

21 February 2020

21 February 2020

Planeringsledare med fokus på trygghetsfrågor

Planeringsledare med fokus på trygghetsfrågor

21 February 2020