Arbetslivsinstitutet.se

Sömmerska till Skånetvätt i Kristianstad


1 platser Tillsvidare Heltid Enligt avtal. Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Snarast enligt överenskommelse.

Gör skillnad. Varje dag.

Skånetvätt är leverantör av textilier och textilservice till Region Skåne och har även ansvar för inköp av textilier till vården samt tillhandahållande av omklädningsrum. Skånetvätt är en aktiv partner till Region Skånes kärnverksamheter i utvecklingen i textilsortimentet. Vid Skånetvätt som ligger i Kristianstad tvättas drygt 120 ton textilier en normal vecka vilket motsvarar över 1700 leveranser. Skånetvätt har för närvarande drygt 1300 kunder i hela regionen. Vi är regionens enda enhet som är en process-/tillverkningsindustri.


ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en ny sömmerska!

Du kommer ingå i ett team om tre personer som arbetar i Skånetvätts syeri. Vi arbetar med nyproduktion där du som sömmerska tar emot beställning och ansvarar för hela leveransen vilken kan omfatta kundbesök, mätning, stöd vid val av färg, material och design. Detta inkluderar tillverkning av produkten vilket kan vara gardiner, draperier, kapell eller särskild utrustning till Ortopeden med mera. Du kommer även ha hand om lagningar av allehanda textila produkter. Teamet är en viktig del av och har ansvar i kvalitetsgranskning av Tvätteriet samt reparation av Region Skånes Textilstock (vårdkläder med mera). I första hand finns våra kunder vid Centralsjukhuset i Kristianstad samt vårdenheter i anslutning till Kristianstad. Tjänsten är under utveckling och möjlighet finns att påverka utformningen.


KVALIFIKATIONER
Vi vill att du har godkänd gymnasial utbildning, gärna med en inriktning mot hantverk/design som inkluderat textilarbete. Vi ser det som meriterande om du har ytterligare utbildning inom områden så som textil, sömnad, konstruktion och industrisömnad. Vi vill gärna att du har erfarenhet från arbete inom textil- och/eller sömnadsbranschen samt kan arbeta efter skisser/ritningar. För att bli aktuell för tjänsten krävs även att du har grundläggande kunskap i Officepaketet samt talar, läser och skriver svenska obehindrat.

Som person är du van att ta ansvar, är drivande, har förmåga att självständigt planera ditt arbete samt söker ständigt förbättringar. Vidare är du lyhörd, stödjande och samarbetsinriktad. Självklart är du noggrann och intresserad av textil och sömnad.

Varmt välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en god ambassadör för våra värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt.

Att arbeta sida vid sida med sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Som serviceleverantör verkar Regionservice i en komplex miljö, där vikten av rätt flöden, fungerande logistik och optimal byggplanering påverkar hur väl vården lyckas med sitt uppdrag – att ge patienterna god och säker vård. Här är Regionservice en viktig resurs.
Regionservice har idag en årlig omslutning på nästan 4 miljarder kronor och består av cirka 1800 medarbetare. Organisationen befinner sig i en spännande utvecklingsfas och lägger stor kraft på att utveckla verksamheten och tjänsteleveranserna. Relationerna med kunderna är avgörande för framgången och siktet är inställt på att nå ett ömsesidigt partnerskap med ett gemensamt mål – att göra skillnad varje dag.

På www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Lars Karlgren - Affärsområdeschef
044-3093768
Lisbeth Lörqvist - Produktionschef
044-3093781
Tony Svensson (Kommunal)
044-309 37 58
Leo Hafstad
046-17 78 91
Sandra Olin
0768-890 795
Christopher Raushill
040-33 77 65
Linda Strömbäck - Fastighetschef
040-33 14 34
Maria Gal - Vision
0702-414 055
Peter Svensson - Rekryterare (Semester v. 30-32)
040-625 74 51
Paula Oldén - Rekryterare
040-625 74 87
Jens Hermansen
046-17 73 14
Leo Hafstad (semester v 36-39)
046-17 78 91
Christopher Raushill Sveriges ingenjörer
040-33 77 65
Områdeschef Mattias Stafflinger
046-174701
Affärsområdeschef Mikael Wihlborg

Kommunal Lars Svensson

Fastighetsenhetschef Leo Hafstad (semester v 36-39)
046-17 78 91
Fastighetschef Öst Jens Hermansen
046-17 73 14
Rekryterare, GSf Rekrytering Gunilla Sjöberg
040-6257454
Boel Lundell, People Impact
0708-41 70 40
Malin Ferbas
040-6257482
Habib Trbalic - Enhetschef
044-3093799
Tony Svensson Kommunal
044-309 37 58
Christopher Raushill, Sveriges ingenjörer
040-33 77 65
David Lang - Enhetschef
046-17 61 25
David Lang, Fastighetsenhetschef
046-17 61 25
Jan Öberg, CAD-samordnare
040-33 12 13
CAD-samordnare Anastasia Bengtsson
046-755 00 63
Driftchef Patrick Lindén
044-309 29 89
Kommunal Marcus Jeppsson
044-309 20 33
Carina Bauer, Teamledare
044-309 33 50
Maria Gal, Vision

Agneta Lanzow, Akademikerförbundet SSR
040-33 34 60
Kaarina Ivakko, Affärsutvecklare
040-625 72 12
Magnus Petersson, Servicedivisionschef
046-17 21 97
Sandra Olin, Rekryterare
040-625 74 81
Karin Jönsson, Kommunal 39
040-33 30 74
Richard Jerneborg, Vision

Malin Kihlman, Fastighetsdivisionschef
046-17 78 94
Bertil Dersén - Jusek
040-675 30 08
Lars Lyrström, Kommunal
046-17 63 29
Stefan Persson, Driftchef
0768-93 03 19
Lars Svensson, Kommunal

Lasse Lenander, Drift- och serviceledare
0766-48 63 17
Mikael Nilsson, Drift- och serviceledare
0705-34 12 47
Teodor Petrescu, Rekryterare (frågor angående re
040-625 74 84
Vision växel
040-30 48 30
Enhetschef Vagnpark Helena Ohlsson
046 - 17 47 56
Stefan Månsson, Driftchef
046-17 26 06
Kostchef (åter från sem 7/1) Theresia Hermén
0411-89 70 85
Helena Wallin, Ledarna
08-598 992 93
Lisbeth Hald, Kommunal
042-406 12 88
Vision växel
040-33 10 71
Johan Sjöberg
0706-532943
Tord Johansson
0706-098315
Patricia Plajer, Rekryterare (vid frågor kring r
040- 625 74 88
Liselotte Jonsson - Utvecklingschef
0768-87 01 06
Jessica Stålrup - Rekryterare
040-625 74 61
Mia Albin-Bah - Enhetschef
040- 625 72 04
Luljeta Hamid - Enhetschef
040- 625 72 00
Patricia Plajer - Rekryterare (vid frågor kring
040- 625 74 88
Catrin Wahlestedt - Rekryterare (vid frågor krin
040- 625 72 05
Agneta Lantzow - Akademikerförbundet SSR
040-33 34 60
Bitr Fastighetschef Rikard Swedenborg
046-17 26 69
Processutvecklare Petra Voin
040-33 77 39
Peter Svensson - Rekryterare
040-625 74 51
Fastighetsutvecklingschef, Christina Edlund - lokalplaneriare
040-675 31 94
Fastighetsenhetschef David Lang - teknikförvaltare
046-17 61 25
Fastighetschef Öst Jens Hermansen - projektledare el och projektled
046-17 73 14
Fastighetsenhetschef Leo Hafstad - projektledare bygg
046-17 78 91
Fastighetschef Linda Strömbäck - förvaltare
040-33 14 34
Affärsområdeschef Patrick Lindén - specialist el
044-309 29 89
Jenny Sellberg, HR-specialist
046-17 77 39
Gunilla Sjöberg, Rekryterare, GSF Rekrytering
040-625 74 54
Sveriges ingenjörer Christopher Raushill
040-33 77 65
Sveriges Arkitekter Ann Tångmark Lundberg
046-17 78 95
Jusek Bertil Dersén
040-675 30 08
Vision Stefan Degerman

Områdeschef Eva Laudius
0431-817 17
Helena Ohlsson, Servicedirektör

Lars Hagdahl, HR-chef

Sandra Olin, Rekryterare

Agneta Lanzow, SSR
040-33 34 60
Agneta Lanzow, SSR
040-333 460
Patrick Lindén, Affärsområdeschef

Markus Jeppsson, Kommunal
044-309 20 33
Bo Svensson, Vision
044-309 24 86
Bertil Dersén, Jusek
040-675 30 08
Petronella Roos, Teamledare
046-17 55 89
Stabschef Peter Hartvig
070-622 78 95
Rekryterare (för frågor om rekryteringsprocessen) Henrik Svensson
040-625 72 06
Anders Johansson - Fastighetschef
040-33 77 61
Christina Edlund - Fastighetsutvecklingschef
040-675 31 94
Anders Johansson – Fastighetschef
040-33 77 61
Helena Samuelsson - Affärsområdeschef HR
040-625 72 14
Jens Hermansen, Fastighetschef Öst
044-309 43 14
Patricia Plajer, Rekryterare
040- 625 74 88
Linda Strömbäck, Fastighetschef
040-33 14 34
Anastasia Bengtsson, CAD-samordnare
046-755 00 63
Rekryterare (För frågor om rekryteringsprocessen) Henrik Svensson
040-625 72 06
Per Fehland - Enhetschef
040- 625 73 79
Tillgänglig t o m 18/7 samt fr o m 11/8 Magnus Petersson, servicedivisionschef
046-17 21 97
Tillgänglig fr o m 11/8 Petra Holm, stabschef
046-17 37 89
Lovisa Jansson, rekryterare
040-625 73 34
Lars Hagdahl, HR-chef
0768-870 046
Malin Ferbas, Rekryterare (vid frågor om rekryte
040-625 74 82
Christel Fransson, Enhetschef Malmö/Lund
046-17 61 27
Alexandra Ihd, Rekryterare
040- 625 73 01
Jens Hermansen, Fastighetschef Öst
0768-87 14 97
Petra Holm, Affärsområdeschef
046- 17 37 89
Sara Persson, Affärsområdeschef
044-309 30 42
Helena Ohlsson, Enhetschef Vagnpark
046 - 17 47 56
Patricia Plajer, Rekryterare GSF (vid frågor kri
040- 625 74 88
Jens Hermansen, Tf Divisionschef Stora Bygg
0768-87 14 97
Björn Nilsson, Tf Fastighetschef Öst
044-309 26 72
Bo Manelius, Affärsområdeschef
070-642 74 62
Bo I Hansson, Kanslichef

Anita Olsson, Enhetschef
040- 625 73 30
Mikael Thomasson, Enhetschef
040- 625 72 03
Linda Strömbäck, Fastighetschef Väst och Syd
040-33 14 34
Anna Vesterberg, Teknikförvaltare
046-17 77 81
Eva Laudius, Områdeschef
0431-817 17
Anna Hasselblad, Rekryterare
040-625 73 59
Anna Hasselblad - Rekryterare
040-625 73 59
Patrick Lindén - Affärsområdeschef
0768-87 13 47
Katarina Lindholm-Nilsson - Controller
040-675 35 77
Cecilia Kronqvist - Rekryterare (vid frågor om r
040-625 72 25
Theresia Hermén Johansson, Affärsområdeschef
0411-89 70 85
Lovisa Radtke - Rekryterare
040-625 73 36
Henrik Johannesson - Enhetschef

Marie Marnfeldt, Affärsområdeschef
0725-99 70 12
Maria Zanderin, Rekryterare
040-625 74 38
Lars Hagdahl, HR-chef
0768-870046
Helena Skjeld, Servicedirektör

Lovisa Radtke, Rekryterare (vid frågor kring rek
040-625 73 36
Lovisa Radtke - Rekryterare (vid frågor om rekry
040-625 73 36
Tony Carlin, Fastighetschef Lund
046-17 78 93
Per Fehland, Enhetschef
040- 625 73 79
Teodor Petrescu, Rekryterare
040- 625 74 84
Luljeta Hamid, Enhetschef
040-625 72 99
Anna Hasselblad, Rekryterare (vid frågor kring r
040-625 73 59
Fred Persson, Drift- och serviceledare
0725-165854
Johan Sjöberg, Driftchef i Helsingborg
0706-53 29 43
Teodor Petrescu, Rekryterare
040-625 74 84
Peter Hartvig - Divisionschef Assess Management
0706-227895
Mattias Wallin, Huvudprojektledare NSH
0768-87 15 00
Annika Nilsson, Enhetschef
044- 309 33 66
Christel Fransson, Enhetschef Inredning Malmö/Lu
046-17 61 27
Marie Marnfeldt, Affärsområdeschef
040-675 31 50
Sandra Olin - Rekryterare
040-625 74 81
Charlotta Jönsson, Enhetschef
040-625 72 03
Nina Hedgren (för frågor gällande rekryteringspr
046-275 28 52
Luljeta Hamid, Enhetschef
0705-91 88 24
Anna Enqvist - Avtalsadministratör
046-17 63 61
Johanna Löthberg - Upphandlingsstrateg/Teamledar
040-675 31 86
Ulrika Persson - Stabschef (Semester 15/6-8/7)
046-17 54 55
Teodor Petrescu - Rekryterare
040-625 74 84
Eva Frånberg, Enhetschef
0411-99 56 30
Inger Persson, Samordnare
0410-55 489
tillgänglig v 28 Mikael Wihlborg, Affärsområdeschef
0703-17 17 23
tillgänglig v 29-32 Ann-Margret Holmgren, biträdande Affärsområdesch
044-309 15 81
Lovisa Radtke, Rekryterare
046-275 27 06
Liselotte Jonsson, Tf Affärsområdeschef Servicev
0768-870106
Magnus Trönell, FM chef
072-599 74 11
Lars Karlgren, Affärsområdeschef
0768-89 08 76, tillgänglig v. 33
Håkan Blomdahl, Enhetschef

Kumburija Tonkovic, Enhetschef
044-309 37 56
Lars Karlgren, Affärsområdeschef
0768-89 08 76
Jens Hermansen, Fastighetsområdeschef öst
0768-87 14 97
Teodor Petrescu, Rekryterare
046-275 26 96
Cecilia Hovold, Enhetschef
046-275 27 56
Joanna Moldovan, Rekryterare
0462752713
Lovisa Radtke, Rekryterare
040-275 27 06
Region Skåne, GSF Rekryteringscenter

Jens Hermansen, Fastighetsområdeschef
0768-87 14 97
Elin Bechtel (för frågor gällande rekryteringspr
040-62 390 30
Drift- och serviceledare Johan Lindahl, drift- och serviceledare

Stefan Månsson, Driftchef
070-791 22 19
Mikael Wihlborg, Affärsområdeschef
0703-17 17 23
Sandra Olin, Rekryterare
0768- 890 795
Theresia Hermén Johansson, Affärsområdeschef Mål
0768-890 770
Elin Bechtel, Rekryterare
046-275 27 38
Peter Hartvig - Divisionschef AM samt tf Divisio
0706-227895
Gunilla Sjöberg, Rekryterare
046-275 27 02
Fredrik Ericson, Projektledare
046-275 27 01
Hedvig Kjulin, Stf Projektledare
046-275 27 15
Henrik Johannesson, Enhetschef
040-625 73 39
Daniel Gunnarsson, Enhetschef
070- 609 12 77
Tony Norberg, Driftchef och Områdeschef Lund
072- 242 55 29
Lovisa Jansson, Rekryterare
046-275 27 05
Jenny Sundelin, Områdeschef Lokalvård Nordöst, H
0451-29 87 11
Susanne Björkman Nilsson, Ekonomichef
040-675 38 79
Anna Hasselblad, Rekryterare (vid frågor om rekr
046-275 27 08
Henrik Johannesson, Enhetschef
046-275 26 08
Linda Grelte, Rekryterare (för frågor om rekryte
046-275 27 32
Malin Kihlman
0768-890953
Gunilla Sjöberg, rekryterare, GSF rekryteringsce
046-275 27 02
Svarar även för kontakt med fackliga företrädare Jenny Sellberg, HR-specialist, Regionservice
046-17 77 39
Lars Hagdahl, HR chef
040-675 30 73
Lars Karlgren, Affärsområdeschef
0768-89 08 76
Magnus Granqvist, Enhetschef
044-309 28 80
Marcus Enochsson, Rekryterare
046 - 275 26 93
Alexandra Bengtsson, projektledare sommarrekryte

Christel Fransson, Enhetschef
046-17 61 27
Nina Rostern, Rekryterare
046-275 27 34
Anna Lindqvist-Jahnfors, Enhetschef
0725-58 52 07
Eva Claselius, Enhetschef
0725-99 84 41
My Lindskog, Enhetschef
046-17 79 30
Jenny Larsen, Enhetschef
046-17 65 16
Cecilia Nilsson, Enhetschef
046-275 27 55
Karin Falkboo, Rekryterare (för frågor om rekryt
046-275 27 17
Annelie Carlsson, Divisionschef Kundansvarig
040-625 72 10
Sandra Olin, Rekryterare
0768-890 795
Enhetschef Erik Wall
044-3092521
Enhetschef Katarina Vahlgren
0411-89 71 85
Håkan Blomdahl, Enhetschef
044- 309 37 57
Amir Vajraca, Enhetschef
044-309 37 86
Maria Andersson, Enhetschef
044-3093794
Enhetschef Tomas Eriksson
046-17 41 81
Medicinsk sekreterare Monika Ahlström
046-17 76 57
Medicinsk sekreterare Carina Persson
046-17 78 55
Medicinsk sekreterare Marian Jensen
046-17 78 05
Luljeta Hamid, Enhetschef
046-275 26 07
Carina Bauer, Teamledare
046-275 25 93
För info om tjänsten! My Lindskog, Enhetschef
046-17 79 30
För info om tjänsten! Jenny Larsen, Enhetschef
046-17 65 16
För info om tjänsten! Sebastian Söderberg Olsson, Enhetschef
046-17 78 96
Marcus Jeppson, Enhetschef
0725-246 432
Göran Adolfsson, Driftchef
072-501 77 57
Charlotta Jönsson, Enhetschef
046-275 27 52

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 31 August 2016
Ange referens: A595654

Region Skåne, Regionservice

Besöksadress

Västra Storgatan 12 KRISTIANSTAD
None

Postadress

Dockplatsen 26
Malmö, 20525

Liknande jobb


Maskinoperatörer MANN+HUMMEL VOKES AIR AB 15 August 2016 Maskinoperatörer
Vi söker en erfaren sömmerska/sömmare Arbetsförmedlingen S.. 12 October 2016 Vi söker en erfaren sömmerska/sömmare
Hänvisning till Arbe.. 14 February 2017 Sömmerska inom Specialsömnad