Arbetslivsinstitutet.se

Speciallärare/specialpedagog till Nyköpings gymnasium Skavsta


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Deltid. 20-40 %, Individuell lönesättning Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2013-08-13

Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm. I kommunen arbetar ca 4.000 personer för att uppfylla målen om service, professionellt bemötande och tillgänglighet samt möta de utmaningar som ställs på en region i stark tillväxt.

Mångfald gynnar utvecklingen. Vi eftersträvar därför en jämnare köns- och åldersfördelning samt varierad etnisk och kulturell bakgrund hos våra medarbetare.

Kommunen arbetar kontinuerligt med att ge alla arbetsplatser förutsättningar för ett medskapande och ett strukturerat arbetssätt. Vi lägger därför stor vikt vid att Du delar kommunens värdegrund och medarbetarpolicy.
För mer information: www.nykoping.se

I Nyköpings kommun satsar vi på hälsofrämjande insatser för våra medarbetare och har därför infört rökfri arbetstid.

I division Barn Utbildning Kultur arbetar ca 1 850 medarbetare mot målet ”Barn, utbildning och kulturs verksamheter är attraktiva, har god kvalitet och visar goda resultat”. I divisionen ingår förskolor, grundskolor, gymnasium, vuxenutbildning samt kultur.


ARBETSUPPGIFTER
Nyköpings kommun söker pedagoger som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande.
Attraktiva lärmiljöer och moderna pedagoger ger unika möjligheter. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation.
Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser.

Som specialpedagog arbetar du med elever som har särskilda undervisningsbehov. Det kan exempelvis gälla elever med läs- och skrivsvårigheter, psykiska eller intellektuella handikapp. Som specialpedagog fungerar du också som ett pedagogiskt stöd åt lärarna. I arbetsuppgifterna ingår också att göra pedagogiska utredningar, hjälpa till att utforma åtgärdsprogram för att stödja eleverna samt utveckla det pedagogiska arbetet i allmänhet.

KVALIFIKATIONER

Lärarexamen för gymnasiet med inriktning mot specialpedagogik. Du har ett professionellt och serviceinriktat förhållningssätt i alla kontakter. Du är en närvarande och medforskande pedagog som utmanar och stimulerar eleverna till utveckling.
Du har en stark vilja och tro på att samarbete är en framgångfaktor för utveckling innom det pedagogiska arbetet.

Artiklar i detta ämnet: Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Lärarnas Riksförbund
070 - 301 10 92
Anna Hedeklint

Lärarförbundet
0155 -24 84 67
Bengt-Göran Thorselius
0155-24 87 50
Bo Österberg
0155-24 78 41
Jens Back
0155-45 70 02
Jennie Astbrant
0155-24 88 60
Kommunal
0155-24 84 77
Petra Widecrantz
0155-24 87 89
Björn Littmarck

Lärarförbundet
0155-24 84 67
Susanne Ekman
0155 - 45 79 02
Malin Thunström
0155-24 84 05
Bo Österberg

Malin Thunström
0155-24 84 10
Per Ivehammar
0155 - 45 76 30
Lärarnas Riksförbund
070-301 10 92
Björn Littmarck v 31-32
0155 - 45 76 06
Petra Widecrantz v. 32
0155-24 87 89
Torbjörn Ekman
0155 45 76 70
Otto Tuxen-Meyer

Kommunal
0155 - 24 84 92
Minna Uitto
0155-24 88 98
Ursula Hector
0155 - 45 78 13
Anna Egertz
073 -773 78 24
Mats Bergman

Monica Englund
0155 - 24 78 60
Olle Andersson
0155-45 78 40
Gunnel Söderlund-Dahl
0155-24 87 92
Anneli Tiger
0155 - 24 86 58
Psykologiförbundet
0155 - 24 85 09
Jörgen Nässén
0155-24 80 53
Lennart Ström
0155 - 45 76 53, 0155 - 513 50
Annelie Bergfeldt
0155- 24 75 61
Caroline Nilsson
0155-24 12 60
Anneli Persson
073-426 85 08
Magnus Pettersson
0155-45 75 84
Bengt-Göran Thorselius
0155 - 24 87 50
Birgitta Eriksson
0155 - 24 87 43
Christer Wesström
0155 24 84 67
Eric Rudholm

Camilla Allequist

Pia Hållsten
011-39 32 95
Charlotta Granlund Karlsson

Samordnare för flerspråkighet och Malin Thunström

Rektor Björn Löfstedt
0155-24 81 03
Rektor Helena Eliasson

Rektor/Förskolechef Stefan Adelborg

Ordförande Teknikcollege Sydöstra Sörmland Göran Bergman SSAB

Gymnasiechef Åsa Ridne
0155-24 80 38
Processledare Teknikcollege Mathias Demetriades

Rektor Anna Kapanen Kjellberg
0155-28 63 52
Rektor Bo Axberg
073-773 72 47
Akademikerförbundet SSR Anna Möller
0155 - 073 - 662 23 95
Biträdande rektor Marie Palmgren
073-4268521
Förskolechef Stefan Berg

Förskolechef Magnus Pettersson
0155-45 75 84
Skolledarförbundet Bengt-Göran Thorselius
0155 - 24 87 50
Lärarförbundet Brittmarie Drevö
0155-24 84 67 eller 0155-45 75 37
Lärarnas Riksförbund Helena Grönquist

Rektor Per Ivehammar
0155 - 45 76 30
Verksamhetschef Anneli Tiger
0155 - 24 86 58
Socionom Mats Eriksson
0155-24 86 56
Socionom Ann-Kristin Sigvardsson
0155-24 81 41
Rektor Cecilia Karlström

Bitr. rektor Madeleine Jansson
0155-24 81 09
Rektor Meta Österlund
0155 - 24 88 15
Specialpedagog Lillian Agevik
0155-45 77 60
Rektor Lennart Ström
0155 - 45 76 53
Rektor Rosmari Gärdin
0155-24 87 81
Lärarnas Riksförbund Regine Wever Andersson
0155-24 75 67
Rektor/Samordningschef Ursula Hector
0155 - 45 78 13
Psykologiförbundet Gunnar Levén
0155 - 24 85 09
Förskolechef Carolina Ahlin
073-325 31 23
Rektor Tina Johansson
0155-702 83
Divisionschef Krister Pettersson
0155 - 24 80 45
Gymnasiechef Åsa Ridne

Kommunikatör Susanna Mörner

Rektor Gunnel Söderlund-Dahl
0155-24 87 92
Samordnare Margareta Eklund
0155-24 89 05
HR Caroline Wahlberg

Torbjörn Lagerström

Biträdande rektor Marianne Sollenberg
0155-45 78 78
Rektor/Samordningschef Micke Wallström
0155 - 24 78 01
Rektor Meta Österlund
0155-24 88 15
Rektor Caroline Nilsson
0155-24 12 60
Bitr. rektor Långbergsskolan Jennie Astbrant
0155-24 88 60
Rektor Anna Egertz
0155-45 74 51
Bitr. rektor Sjösa skola Jennie Astbrant
0155-24 88 60
Rektor Anna Egertz
073 -773 78 24
Lärarförbundet-Monika Eriksson
0155-24 10 44
Förskolechef Camilla Allequist

Lärarförbundet Ingrid Edlund

Rektor Tina Johansson

Rektor Kurt Wahlström
0155-26 06 85
Förskolechef Inger Lindberg
0155-24 75 57
Rektor Stenkullaskolan Jens Back
0155-45 70 02
Rektor Anna Egertz
0155-45 74 51
Rektor Östra skolan Bo Österberg
0155-24 78 41
Rektor Björn Littmarck

Fackligt ombud Lärarförbundet Annelie Rosén
0155-24 80 62
Lärarförbundet Lars Fornarve

Bitr rektor Peter Sund
0155 - 29 02 00
Skolledareförbundet Bengt-Göran Thorselius
0155 - 24 87 50
Lärarförbundet Christer Wesström
0155 24 84 67
Arbetsplats ombud Pia Hållsten
011-39 32 95
Rektor Camilla Allequist

Vårdförbundet Mia Granqvist

Rektor Anna Egertz
0155-29 02 00
Rektor, Långbergskolan Bengt-Göran Thorselius
0155-24 87 50
Rektor Björn Littmarck
0155-45 76 06
Lärarförbundet Brittmarie Drevö
0155-45 75 37
LR Regine Wever Andersson
0155-24 75 67
Maria Fahlén
0155 - 24 88 64
Ordförande Vision Per Norrhäll
0155-24 84 70
Akadermikerförbundet SSR Anna Möller
073-662 23 95
Förskolechef Lisa Karlén
0155 - 45 79 55
Rektor Lennart Ström
0155 - 513 50
Rektor Tf Susanne Ahlstrand Granath

Bibliotekschef Eva Rydén
0155 - 24 89 96
DIK Bodil Kjellin
0155-24 80 42
Förskolechef Monica Englund
0155 - 24 78 60
Tf Rektor Susanne Granat Ahlstrand

Rektor Magnus Uppman
0155-45 79 41
Bitr. rektor Ingvor Ekinge
0155 - 24 86 96
Förskolechef Ewa Björnfoth
0155 - 45 79 75
Arbetsplatsombud Lärarförbundet Camilla Larsson

Akademiförbundet SSR Anna Möller
073 - 66 22 395
Förskolechef Catharina Larsson
0155-24 84 97
Kock Malin Wredberg
0155-45 79 54
Förskolechef Lill Ericsson
0155 - 21 68 95
Förskolechef Lotta Ånelöf

Bitr rektor Peter Sund

Rektor Västra skolan Helena Eliasson
073 - 77 37 057
Förskolechef Carolina Ahlin

Förskolechef Eva Öijer
0155-24 82 05
Förskolechef Susanne Svedberg
0155-24 80 87
Förskolechef Charlotta Granlund Karlsson

Förskolechef Annelie Bergfeldt
0155- 24 75 61
Rektor Tf Susanne Granat Ahlstrand

Chef elevhälsan Ulrika Enqvist
0155 - 24 85 45
Rektor Kerstin Andersson
0155-45 76 09
Rektor Anna Hedeklint

Biträdande rektor Minna Uitto
0155-24 88 98
HR Margareta Eklund
0155-24 89 05
Divisionsekonom Ann Karlsson
0155-24 78 95
Divisionschef Krister Pettersson
0155-24 80 45
Skolchef Birgitta Eriksson
0155 - 24 87 43
Ordf Akademikerförbundet SSR Barbro Netterstedt Lustig

Rektor Henrik Eriksson
0155-457112
Rektor Harke Steenbergen
0155-457111
HR Caroline Wahlberg
0155-457707
Rektor Anna Hedeklint
0155-45 77 26
Bitr. rektor Cecilia Hast

Samordnare Margareta Eklund
0155-24 89 05
LR Katarina Larson

Bibliotekschef Eva Rydén
0155 - 24 89 96
Rektor Grundsärskolan Långsätter Lena Strand
0155-24 88 91
Biträdande rektor, Nyköpings gymnasium Per Ivehammar

Rektor Anna Hedeklint

Bitr. rektor Långbergsskolan och Sjösa skola Jennie Astbrant
0155-24 88 60
Bitr. rektor Madeleine Jansson

Utbildningschef Anci Stierna

Rektor Mats Bergman

Utbildningschef Anci Stierna
0155-44 87 43
Rektor Musikskolan Mattias Dahlström
0155 - 24 87 67
Rektor Ursula Hector
0155 - 45 78 13
Rektor Kristina Sjöholm
0155-583 67
Rektor Tf Susanne Granat Ahlstrand

Bitr. rektor Nyköpings gymnasium Daniel Moberg

Rektor Anna Egertz

Rektor Caroline Nilsson
0155-24 12 60
Bitr. rektor Sjösa skola Jennie Astbrant
0155-24 88 60
Bibliotekschef Eva Rydén
0155-24 89 96
HR-konsult Johanna Knutsson
0155-24 87 19
Rektor Otto Tuxen-Meyer

Rektor Kerstin Andersson
0155-45 78 40
Rektor Denise Eriksson
0155 - 45 77 79
Förskolechef Catharina Hjertzell
0155 - 45 75 80
Utbildningschef förskola Susanne Svedberg
0155-24 87 46
Förskolechef Ewa Björnfoth
0155-45 79 75
Jacqueline Sonar Rüya
0155-45 77 64
Chef Resursteamet Anneli Tiger
0155 - 24 86 58
Kurator på NUM Malin Ånelöf
0155-21 93 00
Utbildningschef Gymnasiet Åsa Ridne

Vuxenutbildningschef Stig Ekström
0155-45 76 79
Rektor Susanne Granat Ahlstrand

Förskolechef Maria Larsson Guillén
0155 - 45 76 81
Naturskolepedagog Karin Anklev

Naturskolepedagog Anna Holst

Skolläkare Karin Risting
0155-45 77 09
Skolläkare Karin Allebeck
0155-24 87 47, 073-325 31 35
Rektor Tina Johansson

Divisionschef Krister Pettersson
0155 - 24 80 45
Kommunikatör Robert Karlsson

Rektor Bryngelstorpskolan Anna K Kjellberg
0155-28 63 52
rektor Jennie Astbrant
0155-24 88 60
Divisionschef Krister Pettersson, för frågor 1-17/4-15
0155 - 24 80 45
Rektor Lennart Ström
0155-45 76 99
Rektor-Västra skolan Helena Eliasson
0155-24 88 20
Rektor-Släbro/Råby skola Kerstin Andersson
0155-45 78 40
Rektor-Herrhagsskolan Micke Wallström
0155 - 24 78 01
Tf Rektor-Svalsta skola Monica Eklund
0155-45 78 13
Rektor Henrik Eriksson
0155-45 71 12
Rektor Caroline Nilsson

Rektor-Långbergsskolan Jens Back
0155-45 70 02
Förskolechef Annelie Bergfeldt
0155-24 75 61
Chef Projektsamordning Peter Ivarsson
0155-24 87 38
Rektor Kristina Sjöholm
0155-24 82 75
Biträdande rektor Caroline nilsson

bitr. rektor Annika Viklund
0155-45 78 71
Rektor-Stigtomta skola Anna Egertz
073 -773 78 24
Rektor-Bryngelstorpsskolan Anna Kapanen Kjellberg
0155-28 63 52
Biträdande rektor Stefan Adelborg
0155-24 87 72
Samordnare skolsköterskor Pernilla Swärd
0155-24 85 45
Rektor Anna Hedeklint
0155-45 77 26
Lärare Håkan Ljungberg
0155 - 24 89 87
Förskolechef Marianne Eriksson
0736-62 26 44
Bitr Rektor, Bergshammars skola Kristina Sjöholm
0155-24 82 75
tf rektor Jennie Astbrant
0155-24 88 60
Rektor-Nävekvarn/Buskyttans skola Denise Eriksson
0155 - 45 77 79
Rektor-Västra skolan Helena Eliasson
0155-24 88 20
Förskolchef Annika Nilsson
0155-24 75 57
Lagledare, Ekorrens förskola Helena Haglind
0155-24 75 56
Tf rektor Herrhagsskolan Minna Uitto
0155-24 88 98
Rektor Långbergsskolan Jens Back
0155-45 70 02
Chef Högre utbildning och kommunikation Lasse Sahlin
0155 - 24 84 65
Bitr Rektor Otto Tuxen-Meyer
0155-24 81 05
Utbildningschef Gymnasiet Åsa Ridne

Bitr Rektor GySär Otto Tuxen-Meyer
0155-24 81 05
Chefsassistent Annika Hellström

Bitr Divisionschef Julia Zetterstrand
0155-24 85 42
Rektor Långbergs- och Dammlötskolan Jens Back
0155-45 70 02
Bitr. Förskolechef Maria Westerlund

Utbildningschef Campus Nyköping Stig Ekström

Näringslivschef Nyköpings kommun Maria Karlsson

Representant näringslivet Tell Melander

Rektor Långbergs- och Dammlötskolor Jens Back
0155-45 70 02
Förskolechef Birgitta Haglund
0155-45 78 09
Förskolechef Eva Öijer
073 - 77 37 066
Hr assistent Kerstin Gustafsson
0155-24 81 39
Hr assistent Louise Andersson
0155-24 81 44
Förskolechef Marianne Eriksson

Christina Österberg Ulvmark
0155-24 78 89
Kurator Nyköpings högstadium Therese Karlsson
0155-45 76 40
Skolsköterska med ledningsavsvar Pernilla Swärd
0155-24 85 45
Verksamhetschef Eva Rydén
0155 - 24 89 96
Integrationssamordnare Samanthi Al-Dhaheri
073-426 89 06
Projektledare Anna Hedeklint

Förskolechef Marianne Eriksson
0736-62 26 44
Rektor Lasse Sahlin

Rektor Carina Hall
0155-24 88 20
Rektor Christian Sandström
0155 - 24 88 60
Rektor-Långsättersskolan Tina Johansson
0155-24 88 15
Rektor Per Ivehammar

Utbildningschef Håkan Ljungberg

Rektor Annika Oldberg

Rektor Madeleine Jansson
0155-45 74 51
Bitr rektor Åsa Ölander
0155-45 74 52
Rektor Jens Back
0155-45 70 02
Rektor Björn Löfstedt
0155-24 81 03
bitr. rektor ansvar fritidsverksamheten Annika Viklund
0155-45 78 71
chef Projektsamordning Peter Ivarsson
0155-24 80 00
Rektor, Bergshammars skola Kristina Sjöholm
0155-24 82 75
Bitr rektor Therese Sjöberg
0155-45 76 55
Biträdande utbildningschef Magnus Uppman
0155-24 85 41
Biträdande rektor Petra Widecrantz
0155-24 87 89
Förskolechef Stefan Berg
073 -77 37 013
Bitr. rektor Caroline Nilsson

Bitr rektor Peter Sund
073-662 23 54
Biträdande rektor Marie Palmgren
073-426 85 21
Förskolechef Magnus Pettersson
0155-45 75 84
Förskolechef Pia Hållsten
0155-45 76 81
bitr rektor Gunnel Söderlund-Dahl

Divisionschef Barn Utbildning Kultur Anna Thörn
0155-248549
Biträdande rektor Charlotta Brändgården

Bitr Rektor Aleksandro Kapor
0155-45 78 98
T.f förskolechef Ann-Kristin Selander
0155-24 82 83
Samordnare för skolsköterskor Pernilla Swärd
0155-24 85 45
bitr rektor Åsa Björkdahl

Förskolechef Ann-Kristin Selander
0155-24 82 83
Bitr Rektor Jessika Jonsson
0155-24 88 82
Förskolechef Maria Larsson Guillén
0155 - 45 75 80
Biträdande verksamhetschef Lars Larsson
0155 - 24 86 93
Förskolechef Eva Öijer

Biträdande rektor Lotta Brändgården

Administrativ chef Maria Molin
0155-45 76 46
Förskolechef Maria Westerlund

Enhetschef ekonomi Marianne Giegold
0155.45 75 49
Controller Ann Karlsson
0155-24 78 95
Rektor Jennie Astbrant
0155-45 78 13
Rektor Aleksandro Kapor
0155-45 78 98
Rektor Lasse Sahlin
0155 - 24 84 65
Utvecklingsledare Pia Wibom
0155-24 89 40
Rektor Anna Egertz
0155-45 79 41
Rektor Karin Nylund
0155- 24 84 10
Tf förskolechef Charlotte Axelsson
0155-457809
Fritidshemsansvarig Wiktoria Enbuske

Förskolechef Matilda Johansson

Bitr. rektor Maria Lindblom

Rektor Cecilia Karlström
0155-24 84 57
Förskolechef Maria Westerlund
0155-45 79 75
Bitr rektor Nyköpings gymnasium Lena O´Connor
0155-24 81 05
Förskolechef Magnus Pettersson

Förskolechef Johanna Krautmeijer

Enhetschef kvalitetsstöd Tobias Ankarswärd
0155-24 87 31
Enhetschef Integration Susanne Svedberg
0155-24 87 46
Integrationspedagog Ihsan Batti

Rektor Christina Sjöholm
0155-24 82 75
Tf Rektor Birgitta Eriksson
0155-24 88 91
Förskolechef Karin Ahlberg

Verksamhetscher Stöd och kvalite Magnus Uppman
0155-24 85 41
Förskolechef Lotta Ånelöf
073 - 77 37 810
Rektor Petra Widecrantz
0155-24 87 89
Utbildningschef Rosmari Gärdin
0155-24 87 81
Förskolechef Stefan Berg
073 -77 37 013
Rektor Marie Palmgren

Utbildningschef Linda Uller
0155-248225
Förskolechef Ewa Björnfoth
0155-457809
Rektor Petra Bergenbrant
0155-45 78 13
Chef Resursteamet Anneli Tiger
0155-24 86 58
Skolöverläkare Karin Allebeck
0155-24 87 47, 073-325 31 35
Rektor Herrhagsskolan Minna Uitto
0155-24 88 98
Representant näringslivet Tell Mellander

Näringslivschef Maria Karlsson

Rektor Peter Sund
073-662 23 54
Bitr. rektor Cecilia Hast
0155-24 84 06
Rektor Peter Ivarsson
0155-24 87 38
Rektor vuxenutbildningen Satu Sundlöf
0155-24 87 86
Lärarnas Riksförbund Mattias Söderman
0155-45 73 68
Enhetschef Integration Susanne Svedberg

Integrationspedagog Ihsan Batti

Utbildningschef Linda Uller
0155-24 82 25
HR-konsult Caroline Wahlberg
0155-45 77 07
Biträdande rektor Annika Granath

Förskollärare Tone Boman

Rektor Lasse Sahlin
0155 - 24 84 65
Rektor Nävekvarn/Herrhagsskolan Minna Uitto
0155-24 88 98
HR-konsult Cecilia Rosenström
0155-24 73 19
Rektor Bryngelstorpskolanoch Sjösa skola Anna K Kjellberg
0155-45 79 61
Rektor-Bryngelstorpsskolan Anna Kapanen Kjellberg
0155-45 79 61
Rektor-Bryngelstorpsskolan och Sjösa skola Anna Kapanen Kjellberg
0155-45 79 61
Kurator Anneli Lindqvist
0155-24 81 41
Bitr. rektor Jennie Astbrant

Bitr. rektor Maria Ringgren

Bitr. rektor Maria Ringgren

Rektor/AM Annika Oldberg

Utbildningsansvarig del 147/TN Björn Axelsson

Bitr. rektor Christian Sandström
0155 - 24 88 60
Rektor Anna Egertz
0155-45 79 41
Biträdande rektor Annika Granath
0155-24 88 60
Rektor Mats Bergman
0155-24 78 41
HR-konsult Cecilia Rosenström
0155-24 87 19
Rektor Minna Uitto
0155-24 88 98
Rektor Sten-Åke Domeij
0155-45 78 40
Tf Förskolechef Jenny Eriksson
0155-45 76 81
Rektor Tina Johansson
0155-24 88 15
bitr rektor Marianne Sollenberg
0155-45 78 78
Förskolechef Charlotta Ånelöf
073 - 77 37 810
bitr rektor Åsa Björkdahl

Bitr. Rektor Minna Uitto
0155-24 88 98
Resultatsenhetschef Per Ivehammar
0737737104

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 4 August 2013
Ange referens: A341926
Övrigt: Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna anons. Inom vår verksamhet gäller lagen om registerkontroll (SF 2000:873). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.

Nyköpings kommun - Division Barn, Utbildning & Kultur

Besöksadress

Ö. Rundgatan 11 61183 Nyköping
None

Postadress

None
Nyköping, 61183

Liknande jobb


Speciallärare Internationella Enge.. 1 July 2013 Speciallärare
Speciallärare Stockholms stad; Bag.. 1 July 2013 Speciallärare
Skövde kommun, Helen.. 1 July 2013 Socialpedagog, 100%, Helenaskolan