Arbetslivsinstitutet.se

Språkvetare/ språkvårdare till Språkrådet (2-3 personer)


2 platser 6 månader eller längre Heltid Individuell lönesättning Heltid/ Ej specificerat

Vi söker 2-3 personer på hel- eller deltid, vikariat och visstid. Inriktningen och omfattningen på tjänsterna kommer att anpassas utifrån de sökandes profil och intressen.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som språkvårdare i svenska kommer du att ge språkrådgivning till en bred allmänhet genom t.ex. telefon, mejl och texter i tidningar och tidskrifter. En del av arbetsuppgifterna är kopplade till det flerspråkiga lexikonet Lexin, dels en översikt över relevant forskning om lexikografi, andraspråksinlärning och flerspråkighet, dels att genomföra en användarundersökning. Ett annat uppdrag är en kvalitativ analys av resultaten från en enkät om myndigheters klarspråksarbete. Analysen ska utmynna i idéer både för utveckling av Språkrådets klarspråksarbete och för framtida liknande undersökningar om klarspråksarbete inom den offentliga förvaltningen.

Läs gärna mer om myndighetens verksamhet på sprakochfolkminnen.se

Din bakgrund
Du har minst kandidatexamen inom språkvetenskap, t.ex. en språkkonsultexamen — men det är meriterande med en doktorsexamen i nordiska språk, svenska eller annat språkvetenskapligt ämne. Du har mycket goda kunskaper i språkvetenskaplig analys av samtida svenska. Det är viktigt att du uttrycker dig väl i tal och skrift, framför allt på svenska. Det är meriterande om du har fördjupade kunskaper inom lexikografi, klarspråk, grammatik eller flerspråkighet.

Dina egenskaper
Du behöver ha mycket god samarbetsförmåga och analytisk förmåga. Du ska ha dokumenterad förmåga att slutföra uppdrag inom givna tidsramar.


Övrigt
Totalt rör det sig om två tjänster fördelade på 2-3 personer dels i form av ett vikariat (100%, 6 månader), dels i form av en eller två visstidsanställningar, beroende på tjänsteomfattning. 

Är du intresserad?
Vill du veta mer om tjänsterna är du välkommen att kontakta avdelningschef Harriet Kowalski på 070-220 62 28 eller personalstrateg Andreas Backlund, 070-77 62 241. Fackliga kontaktpersoner är Tommy Lyxell, Saco 073-558 60 68 eller Ingrid Olsson, ST 073-558 60 77.

Välkommen att skicka in din ansökan i form av personligt brev och cv genom att registrera dig i rekryteringsverktyget. Sista ansökningsdag är 13 januari 2019.

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om dialekter, språk, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige. Myndigheten ska bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och verka för ökad kunskap i samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor. Institutet har avdelningar i Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Språkrådet är myndighetens språkvårdsenhet i Stockholm och är Sveriges officiella organ för språkvård och språkpolitik. En av Språkrådets huvuduppgifter är att ge råd i språkfrågor i svenska, finska, jiddisch, meänkieli, romska och svenskt teckenspråk.

Språk och kulturarv — för ökad förståelse och delaktighet!


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 13 January 2019

Inst För Språk och Folkminnen

Besöksadress

von Kraemers allé 19
None

Postadress

Box 135 751 04 Uppsala
Uppsala, 75237

Liknande jobb


Riksdagsförvaltningen 5 April 2019 Tilltalande rubrik