ST-tandläkare i odontologisk radiologi

Arbetsbeskrivning

Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola och Södra ST-regionen utlyser utbildningsanställning som ST-tandläkare i odontologisk radiologi.Specialistutbildningen löper heltid under 3 år, med start 1 april 2011 eller enligt överenskommelse. All utbildning är förlagd till Tandvårdshögskolan i Malmö.Klinisk tjänstgöring sker även vid avdelningen för Tand-, Käk- och Ansiktsröntgen, Diagnostiskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö.Specialistutbildningen kommer att genomföras i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 1993:4 avseende specialiseringstjänstgöring för tandläkare.Behörighet Av socialstyrelsen utfärdad tandläkarlegitimation samt 2 års allmänpraktik på heltid, inkluderat både barn- och vuxentandvård.Du skall ha tjänstgjort som allmäntandläkare i minst 2 år. Ansökan Ansökan, märkt med referensnummer, skickas till Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, Registrator, Personalärenden , 205 06, Malmö.Ansökan skall ha inkommit senast.2011-02-01. Mer information om Malmö högskola finns på internet:http://www.mah.se

Kontaktpersoner på detta företaget

Utbildningsledare Anita Östlind
040 - 665 81 04
Utbildningshandläggare Maria Mäkinen
040 - 665 81 14
Fackliga kontaktpersoner nås via växel
040-665 70 00
Personalspecialist Jenny Hansen
040 - 665 82 58
Administrativ chef Ann-Marie Öberg
040 - 665 81 03
Controller Anna Åkesson
040-665 83 20
Admininstrativ chef Ann-Marie Öberg
040-665 81 03
Nås via Malmö högskolas växel
040-665 70 00
Personalspecialist Jan Lind

T.f. förvaltningschef Paula Pragert

Sammanfattning

Besöksadress

Nordenskiöldsgatan 10
None

Postadress

None
MALMÖ, 20506

Liknande jobb


ST-tandläkare inom oral protetik

ST-tandläkare inom oral protetik

20 maj 2020

ST-tandläkare Endodonti

ST-tandläkare Endodonti

22 april 2020

ST-tandläkare i odontologisk radiologi, Umeå

1 november 2010