ST-tandläkare

Arbetsbeskrivning

Käkkirurgiska kliniken

Utbildningsprogrammet för specialiseringstjänstgöringen är godkänt av Socialstyrelsen och kommer att genomföras enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 1993:4 (M). Tjänstgöringen är programmerad för minst fyra år. Det innebär att du måste genomgå hela utbildningen vid Odontologiska Institutionen för att få intyg om godkänd utbildning.

Om käkkirurgiska kliniken
Som ST-tandläkare på käkkirurgiska kliniken vid Odontologiska Institutionen i Jönköping får du arbeta i våra nya lokaler på Länssjukhuset Ryhov. Kliniken bedriver specialisttandvård på patienter som har ett omfattande tandvårdsbehov. Här ges också specialistutbildning samt fortbildning inom tandvård. Våra medarbetare är dessutom engagerade i ett stort antal olika forskningsprojekt.
På kliniken arbetar 35 personer. Du blir inte ensam i din roll som ST-tandläkare. På kliniken finns ytterligare en ST-tandläkare och du har nära till ST-tandläkare inom andra specialiteter vid Odontologiska Institutionen.
På landstingets hemsida www.lj.se/folktandvarden kan du få mer information om oss och om Jönköping på www.jonkoping.se

Behörighet
För att kunna söka ska du ha utövat allmän tandläkarpraktik, där tandvård för barn och ungdomar ingår, under minst två år.

Omfattning
Tjänsten är på heltid och förordnad på fyra år. Jourverksamhet ingår.
Tillträde februari 2014.

Frågor och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten och kliniken är du välkommen att ringa klinikchef Peter Nilsson, 036-32 60 00.
Tjänstetandläkarna kan nås via: http://www.tjanstetandlakarna.se/sv/Lokalavdelningar/Jonkoping/

Grunderna för meritvärdering finner du på vår webbplats www.lj.se/oi där du även finner blanketten för meritvärdering som du ska bifoga din ansökan tillsammans med övriga handlingar som du vill åberopa.

Välkommen med din ansökan som du gör via länken här nedan tillsammans med meritförteckning, betyg och övriga handlingar som du vill åberopa. Sista ansökningsdag är den 29 september 2013.

Folktandvården är en delverksamhet inom Landstinget i Jönköpings län. Verksamheten finns i hela länet och allmäntandvård bedrivs på 26 kliniker. Inom Folktandvården finns också specialisttandvård vid Odontologiska Institutionen i Jönköping med sju olika specialistområden. Odontologiska Institutionen i Jönköping är en av landets utbildare av specialister inom tandvården.

Folktandvården verkar i ett expansivt län, där Landstinget tar sin del av ansvaret för att göra länet attraktivt genom satsningar inom bland annat kultur och näringsliv.

Sammanfattning

Besöksadress

Husargatan 4
None

Postadress

None
-, -

Liknande jobb


ST-tandläkare i odontologisk radiologi, Umeå

1 november 2010

ST-tandläkare

22 november 2010

15 september 2010

26 november 2010