ST-tandläkare/Doktorand komb. inom Oral protetik

Arbetsbeskrivning

Malmö högskola har sedan starten 1998 vuxit till landets största högskola och är med sina 25 000 studenter större än flera av universiteten. Utbildningen och forskningen kännetecknas av flervetenskaplighet, problemorientering och samhällsrelevans. Här utbildas studenter på fakulteterna Hälsa och samhälle, Kultur och samhälle, Lärande och samhälle, Odontologiska fakulteten samt på området Teknik och samhälle.

Malmö högskola är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där mångfald och jämställdhet tillför mervärde i vår verksamhet.

Odontologiska fakulteten är ett av fem områden inom Malmö högskola. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker och all undervisning sker genom problembaserat lärande. Forskningen är temabaserad och grund- och kliniska forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som WHO.

Utbildningsanställning
Specialist- och forskarutbildningen löper parallellt under 6 år, med start 1 april 2014, och avslutas med specialist- respektive doktorsexamen. Anställningen är samfinansierad av landstingen i Sverige och Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.

Bestämmelser för anställning som doktorand finns i högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Specialistutbildningen kommer att genomföras i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 1993:4 avseende specialiseringstjänstgöring för tandläkare.

Huvuddelen av både den teoretiska och den kliniska utbildningen är förlagd till Tandvårdshögskolan i Malmö.

Kvalifikationer
Du skall ha tjänstgjort som allmäntandläkare i minst 2 år inkluderat både barn- och vuxentandvård och komma att antas eller ha antagits till forskarutbildning vid en högskola.

Undervisningserfarenhet inom grundutbildning av tandläkare och kunskap om undervisning i problembaserat lärande (PBL) är särskilt meriterande. Tidigare forskningserfarenhet är också meriterande. Du skall kunna tänka dig att i framtiden arbeta som lärare vid odontologisk fakultet. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Tillträdesdag: 2014-04-01 eller enligt överenskommelse..

Ansökan
Ansökan med referenser och de handlingar som du vill åberopa sänds via e-post till [email protected], senast 2014-02-28. Ange referensnummer.

Mer information om Malmö högskola finns på internet:http://www.mah.se

Kontaktpersoner på detta företaget

Kliniksamordnare Monika Vrbanac
040-665 84 51
Tore Hallmer
040-665 84 31
Seko Civil
046-31-14 78
Linda Ström
040-665 84 50
Kliniksamordnare Oral diagnostik Annika Johansson
040-665-84 29
Kliniksamordnare Parodontologi Monika Vrbanac
040-665 84 51
Seko Civil
046-31 14 78
Eva Nilsson
040-665 86 32
Avdelningsföreståndare Bengt Götrick
040-665 84 27
Seko Civil
046-222 93 66

Sammanfattning

Besöksadress

CARL GUSTAFS VÄG 34
MALMÖ

Postadress

None
MALMÖ, 20506

Liknande jobb


ST-tandläkare i odontologisk radiologi, Umeå

1 november 2010

ST-tandläkare

22 november 2010

15 september 2010

26 november 2010