ST-tandläkare/Doktorand, Oral patologi

Arbetsbeskrivning

Malmö högskola är Sveriges åttonde största lärosäte, har idag 21.000 studenter och ligger mitt i Malmö.Verksamheten präglas av en flervetenskaplig utbildnings- och forskningskultur, som står under ständig utveckling i tät kontakt med samhället och dess skiftande förutsättningar och behov. Odontologiska fakulteten, Tandvårdshögskolan, grundad 1946, är ett av sex områden inom Malmö högskola.Här utbildas 250-300 studenter till tandläkare, tandtekniker och tandhygienister.Totalt är vi runt 250 anställda vid Odontologiska fakulteten varav ca 100 lärare.Odontologiska fakulteten präglas av en internationell och forskningsintensiv miljö.Varje år disputerar fem till sex personer.Fakulteten har ett rikt internationellt kontaktnät, främst baserat på forskningskontakter men även inom världshälsoorganisationen (WHO).Samverkan sker ständigt i utbildning, forsknings- och utvecklingsarbete med Region Skåne och landstingen i sydsverige. Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola utlyser utbildningsanställning som ST-tandläkare/Doktorand för kombinerad Oral patologi- och forskarutbildning inom området Oral patologi (ref nr ODPA-2010/54) Oral patologi- och forskarutbildningen löper parallellt under 6 år, med start 1 januari 2011, och avslutas med Oral patolog- respektive doktorsexamen.Anställningen är samfinansierad av landstingen i Sverige och Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.Bestämmelser för anställning som doktorand finns i högskoleförordningen 5 kap 1-7 . Intern specialistutbildning genomförs inom ämnesområdet Oral patologi i enlighet med studieplan godkänd av Vidareutbildningsnämnden och motsvarar kraven för specialistämne enligt Socialstyrelsen. Huvuddelen av både den teoretiska och den kliniska utbildningen är förlagd till Tandvårdshögskolan i Malmö Kvalifikationer Du skall ha tjänstgjort som allmäntandläkare i minst 2 år och komma att antas eller ha antagits till forskarutbildning vid en högskola.Särskilt meriterade är forskningserfarenhet, genomgångna forskarutbildningskurser och erfarenhet av verksamhet inom ämnesområdet samt av grundutbildning av tandläkare.Du skall kunna tänka dig att i framtiden arbeta som lärare vid odontologisk fakultet.Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.Tillträdesdag: 2011-01-01 eller enligt överenskommelse.Ansökan Ansökan, märkt med referensnummer och ämne, skickas till Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, Registrator, Personalärenden, 205 06, Malmö.Ansökan skall ha inkommit senast 2010-10-15.

Kontaktpersoner på detta företaget

Utbildningsledare Anita Östlind
040 - 665 81 04
Utbildningshandläggare Maria Mäkinen
040 - 665 81 14
Fackliga kontaktpersoner nås via växel
040-665 70 00
Personalspecialist Jenny Hansen
040 - 665 82 58
Administrativ chef Ann-Marie Öberg
040 - 665 81 03
Controller Anna Åkesson
040-665 83 20
Admininstrativ chef Ann-Marie Öberg
040-665 81 03
Nås via Malmö högskolas växel
040-665 70 00
Personalspecialist Jan Lind

T.f. förvaltningschef Paula Pragert

Sammanfattning

Besöksadress

Nordenskiöldsgatan 10
None

Postadress

None
MALMÖ, 20506

Liknande jobb


ST-tandläkare inom oral protetik

ST-tandläkare inom oral protetik

20 maj 2020

ST-tandläkare Endodonti

ST-tandläkare Endodonti

22 april 2020

ST-tandläkare i odontologisk radiologi, Umeå

1 november 2010