Arbetslivsinstitutet.se

Stabsmedarbetare till Avdelningen för ledningsstöd


1 platser Tillsvidare Heltid

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. I partnerskap med andra bidrar Sida till att genomföra Sveriges politik för global utveckling som syftar till att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Arbetet genomförs i en internationell miljö och Sida är också en mötesplats för aktörer inom internationellt utvecklingssamarbete och bidrar till social, ekonomisk och miljömässigt hållbar global utveckling.

Som medarbetare har du många tillfällen till lärande och kan påverka din egen utveckling. Genom vår breda verksamhet ges möjlighet till olika karriärer för både medarbetare och chefer - även internationellt. Vi erbjuder våra medarbetare ett variationsrikt och självständigt arbete där du får samarbeta med kollegor och partners inom såväl din egen som andra professioner.

Avdelningen för Ledningsstöd stödjer ledningen och myndigheten i styrnings- och ledningsfrågor. Detta omfattar myndighetsgemensam strategi, verksamhetsplanering och uppföljning, finansiell styrning, ansvar för Sidas process för insatshantering samt prioritering av utvecklingsinitiativ och systemutveckling. Avdelningen har ca 65 medarbetare och består av 4 enheter: IT-enheten, enheten för verksamhetsstyrning, enheten för redovisning och finans och enheten för insatshanteringsprocessen. Vid avdelningen finns även en mindre stab på 4 personer där tjänsten som stabsmedarbetare kommer att placeras.

Som stabsmedarbetare på avdelningen för Ledningsstöd kommer du i huvudsak arbeta med olika utredningsuppdrag med inriktning mot ekonomistyrning, kvalitetssäkring och företräda avdelningen i olika uppdrag och utredningar. Din roll är centralt placerad och du kommer aktivt stödja avdelningens chefer och ta tag i frågor som behöver hanteras. För att passa i rollen bör du vara prestigelös, trivas med ett omväxlande arbete med stort eget ansvar och ha en förmåga att snabbt växla mellan olika uppdrag. Du kommer även fungera som ett strategiskt stöd till avdelningschefen som tillika är Sidas ekonomichef.

Mer information om avdelningen och Sidas organisation finns på www.sida.se under Om oss/Organisation.

Information om Sidas verksamhetsidé hittar du här https://www.sida.se/Svenska/Om-oss/vart-uppdrag/?epieditmode=true.

Arbetsuppgifter
. Självständigt utredningsarbete inom ekonomistyrning verksamhetsplanering eller övriga områden inom avdelningens ansvarområden
. Företräda avdelningen i olika arbetsgrupper och delta i utredningar och uppdrag
. Stödja koordinera arbetet mellan avdelnings- eller verksledning och linjearbete i syfte att tillvara organisationens kunskaper för att bidra till genomförande av Sidas uppdrag på bästa sätt
. Kvalitetssäkra underlag och uppdrag inför beslut eller föredragning för verksledningen
. Att bereda beslut och remisser samt delta i det övriga arbetet vid avdelningsledningen/staben
. Bidra till att utveckla system och rutiner och processer inom avdelningens ansvarsområden
. Självständigt driva och eller utföra analyser av finansiell eller strategisk karaktär utifrån behov

Kvalifikationskrav

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy på www.sida.se.

Utbildning
. Relevant akademisk utbildning, företrädesvis med ekonomisk inriktning

Språk
. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Kompetens och arbetslivserfarenhet
. Minst 3 års erfarenhet av arbete med ekonomistyrning eller redovisning
. Erfarenhet av självständigt utredningsarbete och analysarbete
. Erfarenhet från statlig myndighet av ekonomistyrning, redovisning eller verksamhetsstyrning
. Förmåga att initiera och driva utredningsprocesser framåt
. Förmåga att utifrån regler, riktlinjer och metodanvisningar arbeta med både utveckling och kvalitetssäkring av ekonomi och verksamhet.
. Mycket god samarbetsförmåga och stor flexibilitet och förmåga att ställa om till ändrade förutsättningar.
. Mycket god kommunikativ förmåga
. Hög personlig integritet

Meriter

. Erfarenhet av verksamhetsplanering och -uppföljning
. Kunskap om ekonomi- och planeringssystem
. Erfarenhet av arbete i en internationell miljö och/eller i en utvecklingskontext
. Erfarenhet av riskbedömning och riskhantering

Anställningsvillkor

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Provanställning tillämpas.
Lön efter överenskommelse.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 91/18.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Ann-Charlotte Zackrisson, tfn 08-698 40 87.

För övriga upplysningar om förmåner och anställningsvillkor, se under Lediga jobb/Förmåner och villkor på www.sida.se.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Ulrika Hessling Sjöström. tfn 08-698 53 74) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

Gör din ansökan under Lediga jobb på Sidas hemsida, www.sida.se.

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 28 maj 2018.


Sida välkomnar alla sökande.


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 28 May 2018
Övrigt: Gör din ansökan under Lediga jobb på Sidas hemsida, www.sida.se. Vid kontakt vänligen ange ref.nr 91/18

SIDA

Besöksadress

Valhallavägen 199
None

Postadress

None
STOCKHOLM, 10525

Liknande jobb