Arbetslivsinstitutet.se

Stadsjurist


1 platser 6 månader eller längre Heltid Månadslön Heltid. 40/40 Dagtid. måndag-fredag 08.00-16.30, med flexibel arbetstid när verksamheten tillåter. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2017-05-15 eller enligt överenskommelse, upphör: 2017-12-31 ca 6 månaders vikariat för föräldraledig medarbetare.

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Frisk luft och rent vatten, bra mat, hälsosamma bostäder och en hållbar stad. Miljöförvaltningen har ett stort verksamhetsområde med en gemensam nämnare: miljön i Malmö. Genom tillsyn och kontroll av allt från livsmedelshantering och vatten, till luftföroreningar, buller och miljöfarlig verksamhet, arbetar vi för att förhindra skador på människors hälsa och på miljön. Vi tillvaratar också miljöintressena i samhällsplaneringen och driver arbetet för hållbar utveckling i kommunen. Vi svarar dessutom för konsumentvägledning, energirådgivning och budget- och hyresrådgivning. Miljöförvaltningen har 160 medarbetare.

Enheten för kansli och juridik har huvudansvar för förvaltningens arkiv, dokument- och ärendehantering, juridik, miljönämndens sammanträden samt förvaltningens gemensamma målprocess. Enhetens övergripande mål är att skapa de bästa förutsättningarna för att avdelningarna ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt och nå verksamhetsmål och vision.
Enheten ger stöd och service till hela miljöförvaltningen, övriga förvaltningar, malmöborna och stadens verksamhetsutövare. Idag arbetar två jurister vid enheten.

ARBETSUPPGIFTER
I tjänsten ingår juridiskt stöd i avtals- och upphandlingsfrågor åt hela förvaltningen samt stöd specifikt till avdelningen för miljö- och hälsoskydd.

I avtalsdelen ingår upprättande, granskning och uppföljning av avtal med bl a projektpartners, samt arbete med rutiner kring detta.

Arbetsuppgifterna vid miljö- och hälsoskydd fördelas med enhetens andra jurist och ska främst avse förvaltningsrättsliga frågor, som exempelvis granskning av förelägganden och andra beslut, utformning av överklaganden och remissyttranden, stöd i frågor om offentlighet och sekretess, personuppgifter och delgivning samt i ansökningar om utdömande av vite.

KVALIFIKATIONER
Juristexamen motsvarande 270 högskolepoäng krävs.

Du har erfarenhet av att arbeta informerande, rådgivande och utbildande och ska kunna diskutera och motivera dina råd väl gentemot verksamheten. Du har goda kunskaper inom kommunalrätt, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess.

Det är meriterande med några års erfarenhet av juridiskt arbete inom offentlig förvaltning,
speciellt upphandlingslagstiftning, avtalsrätt och miljörätt.

ÖVRIGT
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att få en jämnare könsfördelning på vår arbetsplats ser vi gärna att fler män söker våra tjänster.


På miljöförvaltningen vill vi ha en jämnare könsfördelning och ser därför att fler män söker sig till förvaltningen.

I Malmö stad erbjuder vi anställning på heltid i enlighet med stadens riktlinjer.

I Malmö stad har vi valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra försäljare av rekryteringstjänster.

Kontaktpersoner på detta företaget

Ulrica Adelbris - gruppchef
040-342238 (from 1/7)
Dave Borg - avdelningschef
070- 875 83 96
Torbjörn Håkansson

Christel Olsson
040-34 20 78
Enhetschef Charlotte Magill

SACO Sofia Gulstad
040-34 22 20
VISION Christel Olsson
040-34 20 78
Bitr. avdelningschef Jonas Kamleh

SACO Sara Marklund
040-340822
Bitr avdelningschef Nasrin Bigdelou

Förvaltningsdirektör Katarina Pelin

SACO Torbjörn Håkansson

Avdelningschef Dave Borg
040-34 20 40
Miljöinspektör/gruppchef (Hälsa omgivn) Ulrica Adelbris

Miljöinspektör/gruppchef (Bostad) Rima Dauod

Miljöinspektör/gruppchef (Kemi ind) Kristina Lembre
040-34 21 35
Ekonomichef Håkan Nilsson

SACO Martin Dahl
040-34 23 41
VISION Åsa Thorné
040-34 20 23
HR-chef Fastighetskontoret Birgitta Westerlund

HR-chef Miljöförvaltningen Pernilla Hedin

VISION Miljöförvaltningen Christel Olsson
040-34 20 78
SACO Miljöförvaltningen Martin Dahl
040-34 23 41
Gruppchef Magnus Lund

Miljödirektör Kerstin Åkerwall

Avdelningschef Jeanette Silow
0701-46 73 70
tf avdelningschef Micaela Aleman
070-650 87 11
HR-administratör Eva Walldén
040-34 20 15
Enhetschef Klimat och naturresurs Jonas Kamleh
0709-118310
Enhetschef Hållbar utveckling Christine Olofsson
070-3426643
Kommunikationsschef Malin Sandström, tillgänglig 8-9/8
040-342064
Enhetschef Micaela Aleman
070-650 87 11
Avdelningschef Nasrin Bigdelou
0735-756690
Enhetschef Mark o Vatten Rima Dauod

Enhetschef hälsa och omgivning Ulrica Adelbris

Kommunikationsschef Malin Sandström
040-342064
Enhetschef Johanna Jungevall

Ekonomichef Håkan Nilsson
0708-121348
Avdelningschef Mathias de Maré
070-857 72 64
Enhetschef Charlotte Magill
0708-758278

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 6 April 2017
Ange referens: KOJ 1703

Malmö stad Miljöförvaltningen

Besöksadress

Bergsgatan 17 20580 Malmö
None

Postadress

August Palms plats 1
Malmö, 20580

Liknande jobb


Chefsjurist Jönköpings kommun 12 April 2017 Chefsjurist