Stockholms Stad söker projektledare inom bygg och anläggning - Bazaren 2019

Arbetsbeskrivning

Stockholms Stad söker ingenjörer inom samhällsbyggnad- Bazaren februari 2019

Arbetsgivare Stockholms Stad

Arbetsort Stockholm


Kom och träffa oss på rekryteringsmässan Bazaren 2019!

DATUM:
Torsdag 21 februari, klockan 11:00 - 17:00
Fredag 22 februari, klockan 10:00 - 16:00

PLATS: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, 111 64 Stockholm

Bazaren 2019 är större än någonsin med arbetsgivare på ett och samma plan på Stockholm Waterfront Congress Centre! På plats finns över 50 företag under två dagar som rekryterar inom diverse yrken! Detta är en rekryteringsmässa för dig som söker jobb inom restaurang, vård och omsorg, bygg, transport, logistik, lokalvård, sälj, service, ekonomi, juridik, IT, HR, skola, teknik och det finns även tjänster för ingenjörer inom olika branscher med mera!

För mer information besök: www.bazar.nu
Gör även värdegrundstestet på www.happyr.com/bazaren för att se vilka arbetsgivare du matchar mot bäst, visa sedan upp för arbetsgivarna du matchar med för att öka dina chanser till jobb!

OBS! Ta med CV och personligt brev.

Välkommen!

BESKRVNING AV TJÄNST / KRAVPROFIL:

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning

Mål för verksamheten

Trafikkontoret i Stockholms stad arbetar för att vår huvudstad ska vara en väl fungerande, vacker, ren och trygg stad att bo och vistas i. Vi förvaltar och utvecklar trafik- och stadsmiljön med långsiktiga mål för att skapa god säkerhet och framkomlighet. Vi har även huvudansvar för utvecklingen av stadens parker, kajer och stränder samt gröna stråk och samband i staden. Vi är 340 medarbetare och finns huvudsakligen i Tekniska Nämndhusets lokaler på Kungsholmen. Infrastrukturavdelningen har 80 medarbetare och ett brett verksamhetsområde. På avdelningen hanteras bl.a. förvaltning av stadens broar, tunnlar och offentliga belysning. Verksamheten innefattar allt från stora infrastrukturprojekt till mindre gatu- och stadsmiljöförbättringar, drift och underhållsprojekt samt samverkansprojekt med Trafikverket och landstinget . Projektbudget är allt från 0,5 milj. till 0,5 mdr.

Arbetsbeskrivning

Stockholm är en av världens vackraste städer med unika livskvaliteter för de som bor och vistas i staden. I stadens framtidsvision 2040, Ett Stockholm för alla, tecknas bilden av en stad som är levande och trygg i alla stadsdelar. Stockholm har enligt visionen klarat av att möta behoven från en kraftigt ökad befolkning samtidigt som stadens kval­iteter har bevarats och utvecklats. Dessa riktlinjer för ett grönare Stock­holm är, tillsammans med stadens översiktsplan, ett viktigt verktyg för att lyckas.

Parker och natur ingår i ett flertal olika politikområden och an svaret inom stadens organisation delas mellan flera nämnder och bolagsstyrelser. Därför krävs ett större samarbete inom stadens organisation. Det behövs också en ökad delaktighet för stockholmarna, som genom sin kunskap och sitt engagemang kan bidra till en hållbar förvaltning och utveckling av stadens grönstruktur.

Dessa riktlinjer tydliggör uppdraget för stadens nämnder och bolagsstyrelser och ger stöd för hur stadens tjänstemän ska arbeta långsiktigt med parker, naturområden och tillgodose behovet av ekosystem-tjänster. Utgångspunkten är visionen om ett Stockholm för alla och de planeringsinriktningar och strategier som läggs fast i Stockholms stads översiktsplan och miljöprogram.

Uppdraget
Vi söker nu erfarna projektledare för våra parkprojekt. Uppdragen kommer från Grönare Stockholm.

Projekten drivs i processform, enligt metodik och styrning av vår projekthandbok. Projekten drivs tillsammans med landskapsarkitekter och i planerings- och projekteringsfasen arbetar du som biträdande projektledare och landskapsarkitekten är i denna fas projektledare. När projektet går över i genomförande fasen växlas rollerna.

Din roll är att genomföra och styra projektet mot dess ramar som även kopplar mot stadens mål. Arbetet som projektledare är självständigt och fritt med ett stort eget ansvar. Du deltar i flera spännande projekt samtidigt. Du ingår i en enhet med cirka 20 projektledare med liknande arbetsuppgifter vilket ger ömsesidigt stöd och goda möjligheter för kunskapsutbyte och utveckling.

Som projektledare har du en viktig roll i projektens planerings- och projekteringsfaser. I rollen som beställare i genomförandefasen leder du arbetet fram till slutbesiktning. Du ansvarar för projektekonomin och upphandlingar, samt leder konsulter, projektörer och entreprenörer.

Kvalifikationer
Du är driven och har ett starkt engagemang i ditt arbete. Du trivs med ett varierande arbete och har lätt för att strukturera och prioritera, även när du driver flera projekt parallellt. Som person är du trygg, kommunikativ och bra på att etablera och utveckla relationer. Som framgångsrik projektledare är det även viktigt att kunna lyfta blicken för att se helheten och förmåga att skapa konstruktiva lösningar. Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter. Du är flexibel har lätt att anpassa dig till förändrade omständigheter.

Andra viktiga egenskaper:

-Mål- och resultatorienterad

-Flexibel, snabbt kunna ändra ditt förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.

-Samarbetsförmåga, att du trivs i arbetet med andra människor.

-Problemlösande analysförmåga, bra på att arbeta med komplexa frågor.

Meriterande för tjänsten är erfarenhet av stora anläggnings-och parkprojekt. Högskoleutbildning med inriktning mot landskap/park, bygg- och anläggning eller annan likvärdig utbildning. Körkort är ett krav.

Erfarenhet
Vi söker dig som har god erfarenhet från liknande roll. Du har god erfarenhet om olika typer av anläggningsprojekt och branschregelverk.

Kunskap
Du har god kunskap i projektledningsprocesser och branschens regelverk. Du behärskar och kan tillämpa AMA, MER, AB/ABT, ABK. Du har kunskap av att arbeta med barnperspektiv i fokus. Du har goda kunskaper att leda och styra projektarbete och får med dig deltagarna mot målet.

Kontaktpersoner på detta företaget

Rebaz Ahmad
070-0928510
Johan Michaelson
0850845102
Rebaz Ahmad
0761245113
Marika Karlsson Verksamhetsledare
0850845111
Johan Michaelson, bitr rektor
0850845102
Alice Horsman, rektor
0850845105

Sammanfattning

Besöksadress

Mariehamnsgatan 3-5
None

Postadress

Mariehamnsgatan 3-5
Kista, 16471

Liknande jobb


5 September 2018

Projektledare

15 December 2016