Stödassistent

Arbetsbeskrivning

Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg omfattar Södra Skärgården, Tynnered och Älvsborg och är en kustnära stadsdel med ca 52 000 invånare. Stadsdelens främsta uppdrag är att erbjuda invånarna tjänster och service inom bl a förskola, skola, kultur, fritid, individ- och familjeomsorg samt omsorg för äldre och funktionshindrade. Förvaltningen har ca 3500 anställda. Vi arbetar utifrån synsättet att mångfald och jämn könsfördelning ökar kvaliteten på de tjänster som SDF Västra Göteborg erbjuder.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker stödassistent till bostad med särskild service för vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättningar.
Arbetet innebär att bistå den boende i dennes dagliga liv, i och utanför bostaden.
Vi arbetar utifrån ett individuellt och pedagogiskt förhållningssätt som säkerställer den enskilde individens behov av stöd i vardagen.
Kontinuerlig kompetensutveckling samt personalgruppshandledning vid behov.
I din roll som kontaktpersonal ansvarar du dessutom för. planering, upprättande samt uppföljning av genomförandeplaner och dokumentation.
Du har kontakt med God man, handläggare, daglig verksamhet etc.
Du deltar aktivt i verksamhetsutveckling och verkar för en god arbetsmiljö.
Tillgång till bil finns.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har omvårdnadsutbildning, lägst gymnasiekompetens.
Du skall kunna arbeta enskilt och i arbetslag.
Du tycker om människor och är lyhörd för den boendes behov och utvecklingspotential.
Du har ett pedagogiskt fokus i ditt arbete med de boende.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, att du är empatisk, har en personlig mognad.
Du måste behärska svenska i tal och skrift. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av vård- och omvårnadsarbete.

Kontaktpersoner på detta företaget

Annika Skoglund
031-3664656
Maria Eriksson
031-3664078
Susanne Gustafsson Feenstra
031-366 48 20
Mats Lind
031-499708
Birgitta Hultqvist
0706-979837
Olle Haglund

Ullakarin Näslund

Anna Lindh
031-3661521
Irene Andersson
031 701 55 10
Martin Jägesten
031-3661522
Åsa Lundkvist
031-3661421
Anette Abrahamsson
031-3661428
Birgit Andersson Fräjdin

Erika Sjöblom
031-3664822
Anna Herkestam
031-3661371
Ebba Johansson
031-366 13 89
Irene Andersson Lärarförbundet 031-701 55 10

Eva Erikssson
031 366 13 72
Ewa Hansell-Waldenstedt
031-3664017
Karin Löwegren
031-366 47 33
Karin Löwegren
031-3664733
Helena Kollberg

Maria Hägg
031-366 42 60
Christina Thalén
031-366 42 69
Karin Lindqvist
031 366 13 31
Kurt Björner
031-701 55 10
Ann-Charlotte Robb
031-366 46 30
Riina Öfverman
031-3661375
Mats Lind
031-499708
Lars Carlsson
031-499700
Sandra Andersson

Therese Nyberg

Ronny Everth
031-366 26 91
Rita Stålbert
031 366 4000
Anders Blomdahl
031-3664050
Unnie Svärd
031-3665667
Katarina Blad
031-366 10 44
Lena Ravantti
031-3665619
Ann-Sofie Medin
031-3664027
Margret Björkman
031-3665650
Bengt Norström
031-3665612
Anneli Johansen
031-366 43 41
Ulrika Karlsson
031-366 43 64
Ingegerd Samuelsson
031-3664821
Katarina Beermann
031-366 41 59
Martin Waller
031-366 41 45
Birgitta Lundin
031-3664340
Anna-Lena Andreasson
031-3664184
Annelie Snis
031-365 41 46
Yvonne Hjertonsson
031-366 14 04
Natascha Radosavljevic
031-368 57 53
Agnetha Ottosson-Rehn
031-366 43 80
Liz Ask
031-3664475
Louise Dahlman
031-3664468
Barbro Petersen
031-3664733
Barbro Petersen
031-366 47 33
Inger Bergström

Beata Modigh
031-366 41 01
Kurt Björner
031-366 47 62
Pia Sabeti Rad
031-3661150
Gunilla Hansson
031-3664414
Monika Davidsson

Birgitta Lindgren-Karlsson

Monika Söderström, administratör
031-3661067
Lotta Torbjörnsson
0736-664080
Tomas Wedenmark
031-3661021
Katarina Palm
031-366 40 04
Marcus Heed
031-3664337
Inger Börmark
031-3664058
Ronny Everth
031-3662691
Britt-Kersti Eriksson
031-366 11 69
Louise Dalman
031-3664465
Lena Ravantii
031-3665619
Ann Strömbäck
031-366 48 46
Kurt Björner

Ann Edström
031-3664831
Håkan Sjöquist
031-3661103
Eva Sunegård
031-366 45 92
Eva Byström
031-366 45 97
Rektor enhet 2 Anna Herkestam
031-3661371
Lärarnas Riksförbund Ebba Johansson
031-366 13 89
Lärarförbundet Gunnar Lerneby
031-701 55 31
Stödpedagog Bengt Norström
031-3665612
Kommunal Ann Welther
0736664308
Enhetschef Victoria Herdberg
031-3664348
Stödassistent Iniez Zeldemo

Stödassistent Ludmila Neves

Enhetschef Anneli Johansen
031-366 43 41
Samordnare Anna-Lena Andreasson
031-3664184
Stödpedagog Carolina Burman
031-3661185
Enhetschef Birgitta Lundin
031-3664340
Kommunal Funktionshinder Erika Sjöblom
031-3664822
Rektor Anna Lindh
031-3661521
LR Olle Haglund

Lärarförbundet Irene Andersson
031 701 55 10
Förskolechef Elisabeth Magnusson
031-3664034
Kommunal Förskola/skola Ullakarin Näslund

Rektor Birgitta Hultqvist
0706-979837
Holmén Eva
031- 701 55 20
rektor Christina Hansson Johansson

Facklig företrädare LR Lars Carlsson
031-499700
Lärarförbundet Kurt Björner
031-701 55 10
rektor Karin Lindqvist

Förskolechef Anna Sörensen
031-366 14 65
Förskollärare Jenny Pelli
031-3661562
rektor Helena Kollberg

Ordf. VISION Bengt Franzino
031-366 26 90
Enhetschef Catharina Gabrielsson
031-366 42 27
Familjehemssekreterare Torbjörn Sandell
031-366 4224
SACO Mai Pootsman
031-366 41 53
VISION Bengt Franzino
031-366 26 90
Enhetschef Katarina Beermann
031-366 41 59
socialsekreterare Martin Waller
031-366 41 45
SACO Lena Ravantti
031-3665619
1:e Socialsekreterare Alma Muskic
031-366 40 29
Förskolechef Marie Weissbach
031-366 14 90
Vision Ronny Everth
031-366 26 91
Förskolechef Anna Sörensen
031-3661465
Enhetschef Elin Slettvold
0313661049
Stödassistent Karin Olausson

Enhetschef Katarina Palm
031-366 40 04
Stödassistent Marcus Heed
02-313664337
Facklig företrädare Kommunal Patricia Flach
031-3664467
Förskolechef Tomas Hubert
031-366 14 54
Förskolechef Beata Modigh
031-366 41 01
Rektor Inga-Lena Alkner
031-366 47 84
Petra Rundby
031-366 47 76
Torbjörn Blanksvärd
031-366 48 76
administratör Marie-Louise Granqvist
031-3664775
Gruppchef Christina Pettersson
031-366 40 54
Underskötare Markus Kilponen
031-366 4363
Lousie Dahlman
031-3664466
Enhetschef Yvonn Niklasson
031-366 56 90
Kommunal ÄO-ordinärt boende Ingegerd Samuelsson
031-3664821
Enhetschef Ylva Johnsson
031-366 43 71
Enhetschef Katarina Palm
031-3664004
Stödassistent Susanne Wigerud Blom
031-3664338
Stödassistent Stefan Holm
031-3664338
Rektor Mats Lind
031-499708
Facklig företrädare Läraförbundet Ulla Gustavsson Carlehäll
031- 499700
Enhetschef Gunilla Österman
031 3665666
Vårdförbundet Britt-Kersti Eriksson
031-366 11 69
tf Enhetschef Magnus Persson
031-366 4691
Samordnare Patrick Bennelind

Enhetschef Ann-Sofie Medin
031-3664027
Enhetschef Bjöla Agnetha Ottosson-Rehn
031-366 43 80
Gruppchef Liz Ask
031-3664475
Kommunal Louise Dahlman
031-3664468
Rektor Ann-Charlotte Robb
031-366 46 30
Medicinsk Lednings Ansvarig (MLA) skolsköterska Riina Öfverman
031 -3661375 eller 070785 49 74
Förskolechef Tomas Hubert
031-3661454
Psykologchef Maria Hägg
031-366 42 60
Leg psykolog Christina Thalén
031-366 42 69
Anette Tengby Leg psykolog
366 42 55 0736-66 42 55
Förskolechef Maria Eriksson
031-3661275
Förskolechef Anne-Katrine Hedberg
031-36 614 55
Lärarförbundet Kurt Björner

Områdeschef Stöd och Utveckling Gunnar Uhlin
031-3664727
Enhetschef Carina Didricksson
031366 4128
Socialsekreterare Josefin Dahlin
031-3665738
Kommunombud SSR Natascha Radosavljevic
031-368 57 53
Förskolechef Björn Dahlquist
031-3664600
Rektor Christel Jahncke
031-3661401
Lärarförbundet Kurt Björner
031 701 55 10
Padmali Polsa
031 3664311
Områdeschef Karin Reinhardt
031-366 40 56
Enhetschef Tomas Wedenmark
031-366 10 21
Förskolechef Lars Josefsson
031-366 10 62
Rektor Victoria Leffler
031-3665720
Lärare Mikael Peterson

Lärarförbundet Eva Jansson

Rektor Victoria Leffler
031-366 57 20
Lärare Mikael Petersson

LR Olle Haglund

Förskolechef Annicka Svensson
031-3664582
Rektor Karolina Cronberg
031-366 46 10
Habiliteringspedagog Christina Von Egidy
031-3661198
Daniel Turesson
031-3664320
Områdeschef skola Ewa Hansell-Waldenstedt
031-3664017
Kvalitetsutvecklare Anna Jandersson
031-366 14 19
Enhetschef AnnGerd Töyrä
031-3664448
Lärare Ulla Gustavsson Carlehäll
031-499700
Marie-Louise Furvik
031-366 11 31
Kommunal Susanne Gustafsson Feenstra
031-366 48 20
Områdeschef äldreboende Inger Börmark
031-3664058
Områdeschef ordinärt boende Rita Stålbert
031-3664883
SACO Lena Ravantii
031-3665619
Rektor Eva Relfson
031-3664531
Rektor Lena Reinhold
031-366 45 42
LSR Ingvar Johansson
0761-30 59 87
Lärarförbundet Kurt Björner
031-366 47 62
Lärarnas Riksförbund Ebba Johansson
031-366 13 70
Lärarförbundet Kurt Björner
031-3664762
Kanslichef Anette Arnoldson
031-366 5602
Rektor Karin Lindqvist
031 366 13 31
Saco Olle Haglund
0722-418682
Rektor Åsa Lundkvist
031-3661421
Lärare Annie Lagnander

Lärare Sofia Dyverfors

Enhetschef Maria Hägg
031-3664250
1:e Socialsekreterare Josefin Dahlin
031-3665738
Psykolog Anette Tengby
031-3664255
Förskollärare Maria Ögren
031-366 12 76
TF Enhetschef Marjut Ahola
031-3665759
Gruppchef Therese Gröndahl
031-3664097
bitr. rektor Birgitta Hultqvist
031/499704
Facklig företrädare LF Ulla Gustavsson-Carlehäll
031-499700
Förskolechef Birgitta Lindgren-Karlsson
031-3664033
Förskoleadministratör Monika Söderström
031-3661067
Enhetschef Marta A. Köhler
031 3665642
Stödpedagog Carina Floberg
031 3661045
Områdeschef Eva-Lill Thorsson
031-3664512
Områdeschef Ina Linden
031-366 48 85
Administratör Maria Eriksson
031-366 40 78
Administratör Annika Skoglund
031-366 46 56
Kommunal Intern Service Susanne Gustafsson Feenstra
031-366 48 20
Lärare Monika Davidsson

Enhetschef Alessandro Rezaei
031-3664201
Kurator Anders Johansson
031-366 41 98
SSR Lena Ravantti
031-3665619
Vision Bengt Franzino
031-3662690
Förskolechef Eva Sunegård
031-366 45 92
Hanna Nordh, förskolechef
031-3661485, hanna.nordh@vastra.goteborg.se
Enhetschef Therese Nyberg

Kommunal Ulla-Karin Andersson

Förskolechef Beata Modigh
031-366 41 01
FSA Sara Bertilsson
031-3664299
Hanna Nordh, förskolechef
031-3661485,
Pedagog på Fyren Linda Andersson
031-3661363
Pedagog på Fyren Ulrika Brosten
031-3661363
Rektor Martin Jägesten
031-3661522
Enhetschef Carina Didricksson
031-3664128
1:e socialsekreterare Ing-Marie Orbing
031-3664028
Samordnare Ann Rask
031-3661101
Samordnare Lena Olausson
031-3661101
Enhetschef Håkan Sjöquist
031-3661103
Samordnare Patrick Bennelind
0736-664882
Vision Håkan Torbjörnsson

Förskolechef Ann Strömbäck
031-366 48 46,0722 - 205 871
Enhetschef Elisabeth Boman
031-366 56 41
Förskolechef Maud Vahul
031-366 14 96
Kommunal Förskola/skola Ullakarin Näslund
031-3664465
Socialsekreterare Rachid Tarouhit
031-366 1017
Rektor Mats Lind
031-499708
Socialsekreterare Erik Johansson Banck
031-3665767
Vision Ronny Everth
031-366 26 91,0706-49 56 57
Johanna Blomqvist, Enhetschef Kultur
031-3664501, 0707-851583
Rektor Christina Hansson Johansson

Tf enhetschef Christina von Egidy
031 366 11 98
Stödassistent Daniel Turesson
031-3664320
Huvudskyddsombud, Kommunal Patrizia Flach

Förskolechef Björn Dahlquist
031-3664600,0736-664600
Rektor Eva Relfson
031-3664531,0736-664531
LR Olle Haglund
0722-418682
Enhetschef Marta A. Köhler
031 3665642,0702077520
Administratör Berith Olsson
031 3665652
Rektor Ann-Charlotte Robb
031-366 46 30,0761-376945
Lärare Monika Davidsson
0705-147075
rektor Christina Ingblad
031-366 45 62
Vision Elin Veeinhuis
031-366 40 08
Rektor Birgitta Hultqvist
031-49 97 07,0706-979837
Sjuksköterska Nadia Axelsson
031 3664525
Vision Ronny Everth
031-3662691
Kommunal Louise Dalman
031-3664465
Enhetschef Äldreomsorg/Funktionshinder AnnGerd Töyrä
031-366 44 48
Enhetschef Hemsjukvård Camilla Jakobsson
031-366 56 79
Administratör Toftaåsen korttid/växelvård och natt Nadja Axelsson
031-3664525
Adm/chefsstöd Karin Olausson

Ängåsgatan 23 Stödassistenter
031-3661200
Enhetschef Agneta Kristensson
031-3661149
Förskollärare Ann Stoltze
031-3661563
Förskolechef Anna Sörensen
031-3661465
Ungdomskonsulent/Projektledare Ungdomsforum, SDF V Ida Folkesson
0736-661559
Enhetschef Lotta Johansson
031-3661076
Förskolechef Katarina Svanemsli
031-3661452,0725-391634
Samordnare Ann Edström
031-3664831
stödassistent/ped Lokattsbacken78
031-3661147
Gruppchef Liz Ask
031-3664475,0722-064394
Enhetschef Bjöla Agnetha Ottosson-Rehn
031-366 43 80,0736-66 43 80
Enhetschef Nina Bengtsson
031-366 44 26
Utvecklingsledare Lars Olausson
031-366 41 40
Näringslivschef Öckerö kommun Katarina Stensryd
031-976363
Chefsstöd Lotta Torbjörnsson

Enhetschef Tomas Wedenmark
031-3661021
Facklig företrädare Patricia Flach
031-3664467
Stödpedagog Ann-christin Kjellén

Enhetschef Magnus Persson
031-366 4691, 0761-051141
Enhetschef Eva-Marie Johansson
0313664284
Enhetschef Ulrika Karlsson
031-366 43 64,0705-181421
Enhetschef Styrsö Ann Lindell
031-3665670,
Enhetschef Åkerhus Ann-Christin Ericson
031-366 44 11, 0736-66 44 11
Enhetschef C-Huset Åkerhu Jeanette Åkerlund
031 366 40 74
Enhetschef Åkerhus Birgitta Elm
031-366 40 73
Enhetschef Toftaåsen Nina Bengtsson
031-366 44 26
Enhetschef Grevegården Marie Holmqvist
031-3664360
Kommunal ÄO -särskilt boende Louise Dalman
031-366 44 68
Förskolechef Eva Sunegård
031-366 45 92,0736 664590
Samordnare Birgit Andersson Fräjdin
031-3661040,073-0773392
Metodutvecklare/Daglig arbetsledare Leif Lennartsson
0725-391401
Kommunal företrädare Patricia Flach
031-3664467
Områdeschef Ina Linden
031-366 48 85,070-1701589
Enhetschef Helene Eliasson
031-366 11 97
Administratör Anette Pavic
031-3664315
Metodutvecklare Carina Floberg
031 3661045
Huvudskyddsombud, Kommunal Patrizia Flach
0313664467
Enhetschef, Södra Skärgården/Långedrags Hemtjänst Elisabeth Boman
031-366 56 41
Enhetschef, Önnereds Hemtjänst Pia Sabeti Rad
031-3661150
Enhetschef, Opal Hemtjänst Ulrika Karlsson
031-366 43 64,0705-181421
Tf Enhetschef Övrigt Stöd Marjut Ahola

Enhetschef, Smyck Berylls hemtjänst Ylva Johnsson
031-366 43 71
Enhetschef, Fiskebäck/Grimmered/Hagens hemtjänst Yvonn Niklasson
031-366 56 90
Sektorchef Bo Niklasson
031 3664500,0730 667028
Enhetschef Yvonne Hjertonsson
031-366 14 04
1:e Socialsekreterare Jessica Kraft
031-366 40 14
Enhetschef Magnus Persson
031-366 46 91
Områdeschef skola Ewa Hansell-Waldenstedt
031-3664017,070-7851665
Svenska Skolledarförbundet Ulf Dahlqvist
031-3685759
Vision Britt-Marie Rundberg
031-3661330
Kommunal Lena Johnsson

Vision facklig företrädare Ronny Everth
031-3662691
Enhetschef Johanna Jensen
031-3661028
Sjukgymnast Hanna Thelander
0313664494
Tf Enhetschef Övrigt Stöd Irene Göransson
031- 3661116
Samordnare Therese Gröndahl
031-3664097
Rektor Önneredsskolan Lena Reinhold
031-366 45 42,0707-856948
Förskolechef Linda Olausson
0733 748565
Förskollärare Eva Spolen
031-3664587
Förskollärare Anna Nilsson
031-3667586
Lärarförbundet Kurt Björner
031-7015510
Samordnare Therese Gröndahl
031-366 40 97
Förskolechef Eva Sunegård
031 3664592
Förskolechef Eva Sunegård
031-366 45 92
Rektor Christina Ingblad
031-3664562
Enhetschef Christina Tedehag
031 3664248
Kommunikatör Jeanette Sahlsten
031-366 4886,0702304407
socialsekreterare Sven Marklund
031-366 41 46
1:e socialsekreterare Pia Fredin
072-5231805
Samordnare El Sistema Teodor Ydrestål

Rektor Anna Ritzén
031 366 13 01
Utvecklingschef Maria Rahm Christensson
031-3661013
Utvecklingsledare Säkerhet o Fastighet Jeanette Marmbäck
0313664010
Sektorchef Per-Arne Pettersson
0313664160
Utvecklingsledare kvalité och miljö Elin Berg Mannebo
0313661088
Rektor Mats Lind
031-3661522
Tf rektor Lena Gustafsson
031499701,0725416153
Medicinsk Ledningsansvarig (MLA) skolsköterska Riina Öfverman
031-3661375
T.F förskolechef Linda Olausson

Rektor Hans Janson
031 - 366 57 10
Kvalitetsutvecklare Anna Jandersson
031-366 57 47
Ekonomichef Lile P Boschewska
031-366 41 00
Stödpedagog Anna Skorczynska
031 3665661
Enhetschef Anne-Marie Hafström
0313665647,0705413673
HR-Chef Marianne N Claesson
031-366 5628
HR-specialist Peter Larsson
031-366 1042
Rektor Anna Herkestam
031-366 13 71
HR-specialist Margareta Hansson
031-3664057
Förskolechef Per-Arne Bellfjord
031-3665758
Förskollärare Annette Olson

Skoladministratör Judith Löfdahl
031-3661520
Rektor Eva Eriksson
031-366 46 10
Rektor Barbro Petersen
031-3664733
Enhetschef Maria Magnusson
031-366 1004
Utvecklingsledare Björn Wadefalk
031-3664019
Områdeschef Elisabeth Jademyr
031-366 57 78
samordnare Gunilla Hansson
031-3664414
Samordnare Jenny By

Tf-rektor Gunnel Meister
031 366 48 10
Rektor Katarina Thur
031-499700
Adminstratör Pernilla Söderbom Zaffarano
031-499700
Gruppchef Christina Pettersson
031-366 43 54
Enhetschef Carina Didricksson
031-3664128
Stödpedagog Cecilia Warfvinge
031-366 43 34
Projketledare Sofia Gustafsson
031-366 41 51
Gruppchef Ulrika Svensson
031-3664848
Förskolechef Linda Olausson

Enhetschef Christina I Andersson
031-366 43 80
Förskolechef Katarina Svanemsli
0313661452
Rektor Barbro Petersen
031 3665720
rektor Barbro Petersen
031 366 5720
Enhetschef Jeanette Rosengren
031-366 40 74
Rektor Katarina Thur
031-499701
Rektor Ann-Charlotte Robb
031-3664630, 0761-376945
Stödassistent Ann Lindahl
0313664838
Enhetschef Maria Orre
031-3664022
Kommunal Christina Jurin
031-3659563
Gruppchef Toftaåsen Monica P Johansson
031-3664440
Gruppchef Monica P Johansson
031-366 44 40
Enhetschef Barbo Boström
031-3664076
Enhetschef Maria Magnusson
031-366 10 04
Bemanningsansvarig förskolan Mikael Lindhe
031 366 11 28
Förste socialsekreterare Helena Belas
031 3664144
Förskolechef Maud Vahul
031- 366 14 96
Enhetschef Opal hemtjänst Nina Sjöberg
031-366 43 64
Undersköterska Opal hemtjänst Patrik Buxfeldt

Rektor Christiane Holzwart
031-3661372, 070-6592966
Rektor Anna Herkestam
031-3661371, 073-6664546
Förskollärare Karin Rydén
031-3661492
Förste socialsekreterare Lena Ravantti
o31 3665619
Förskolechef Hanna Nordh
031-3661485
Enhetschef Caroline Nielsen
031- 366 42 97
Förskolechef Björn Dahlquist
031-3664600, 0736-664600
Kanslichef Lena Sandberg
031-366 10 20
MAS Katarina Wikström
031-366 10 26
Samordnare Birgit Andersson Fräjdin
031-3661040
Rektor Eva Eriksson
031-366 46 10, 0736-66 46 10
Förskolechef Linda Olausson
072-210 9072
Anna Karlsson

tf rektor Anna Karlsson

1:e socialsekreterare Laila Lenander
031-3661516
1:e socialsekreterare Katarina Stål
031-3664028
Förskolechef Katarina Svanemsli
031-3661452
Administratör Ing-Britt Eriksson
031-3664775
områdeschef AnnBrith Davidson
031-3664056
Personal i boendet och arbetsplatsombud Daniel Turesson
031-3664320
Rektor Önneredsskolan F-6 Eva Relfson
031-3664531
Rektor Högenskolan F-3 Gunnel Meister
031-3664810
Sektorschef Bo Niklasson
031-366 45 00, 0730-66 70 28
Rektor Malin Vangstad
031 - 366 12 52
Bemanningsplanerare/Projektledare Carina Månsson

HR- specialist Mikael Lindhe
031 366 11 28
Rektor Lena Gustafsson
031-499700, 0725-416153
Enhetschef Hemtjänsten Näset Elisabeth Boman
031-3665641
Enhetschef Hemtjänsten Kumleskär och Önnered Pia Sabeti Rad
031-33661150
Rektor Helena Kollberg
073-846 47 82
Rektor Christina Hansson Johansson
0703-791421
Anna Karlsson
0707-499701
Områdeschef Eva-Lill Thorsson
031-3664512, 076-8442326
Rektor Hans Björklund
031-366 15 21
förskolechef Elisabeth Magnusson
031-366 40 34
Rektor Önneredsskolan Lena Reinhold
031-366 45 42, 0707-856948
Förskollärare och Tf förskolechef Karin Rydén
031-3661492
Rektor Christina Ingblad
031-3664562
Rektor Eva Relfson
031-3664530/50
Rektor Donsö Kalvhagskolan Barbro Petersen
031-3665720
Enhetschef Kultur Johanna Ohls Stoltz
031-366 4501
Gruppchef El Sistema Teodor Ydrestål

Tf Förskolechef Anna Lindelöf Edström
031-366 57 64
Rektor Karolina Cronberg

Enhetschef Karl-Johan Lantz
031-366 57 05, 0703-735550
Rektor Anette Nickander Svedin

Enhetschef Anne-Marie Hafström
031-366 56 47
Administratör Berith Olsson
031-366 5642
Enhetschef Marie Olofsson

Förskolechef Marie-Louise Furvik
031-366 11 31
Sektorschef Annelie Snis
031-365 41 46
enhetschef Ann-christin Andreasson
031 366 11 60
Sjukgymnast Patrik Aronsson
031 366 44 94
Utvecklingsledare Elin Mannebo
031 366 10 88
Enhetschef Catharina Gabrielsson
031-366 4227
1:e socialsekreterare Josefin Dahlin
031-366 5768
Gruppchef Mikael Lindhe
031 366 11 28
Enhetschef Karin Nordbring
031-366 40 60
Samordnare Birgit Andersson Fräjdin
0313661040
Enhetschef Martina Lundgren
031-3665604
Processledare kompetensfrågor Margaretha Häggström
031-3680389
Områdeschef Christina Lindén
031-3668216
Enhetschef, Förebyggande enheten Ulrika Karlsson
031-3661228
familjehemssekreterare Ann Olaison
031-366 4229
socialsekreterare- kontaktfamiljer, stödfamiljer Helene Juneling
031-366 4230

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborgs stad, SDF Västra Göteborg Göteborg
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månadslön
  • Heltid. 38,25/38,25 Schema. Vi tillämpar Time care vid schemaläggning. Schemalagd arbetstid inkl. jourtjänstgöring samt helger. Inom Funktionshinder tillämpar vi även avancerad resursplanering och bemanningsoptimering. Tillsvidareanställning, tillträde: Snarast eller enlligt överenskommelse.

Besöksadress

Köpmansgsatan 20 GÖTEBORG
None

Postadress

None
Göteborg, 40482

Liknande jobb