Arbetslivsinstitutet.se

Stora Sköndal söker verksamhetschef för ett större uppdrag


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön 100%. Tillträde: Enligt överenskommelse tillsvidareanställning

Två verksamheter blir en.

Stora Sköndal utvecklas ständigt och nu söker vi en verksamhetschef till en stor verksamhet, som fram till nu drivits som två separata enheter. Verksamheterna sitter ihop genom en gång på entréplan vilket gör att det finns bra förutsättningar för en god samverkan.

Verksamheten består av 108 lägenheter fördelade på 12 avdelningar, 6 i vardera hus. Vi erbjuder platser för personer med demenssjukdom, för personer med psykogeriatrisk problematik samt för personer med behov av heldygnsomsorg. Uppdraget är av strategisk natur även om det operativa alltid är närvarande. Som verksamhetschef kommer du att ansvara för personal, kvalitet, ekonomi och utveckling av verksamheten. Ansvaret gäller för såväl SoL som HSL. I verksamheten arbetar omsorgspersonal, sju teamchefer – som är omsorgspersonalens närmsta chefer, sex sjuksköterskor och två aktivitetscoacher.

I ledningen för verksamheten ingår, förutom verksamhetschef, biträdande verksamhetschef (ny funktion), teamchefer samt representanter för sjuksköterskegruppen. Som verksamhetschef rapporterar du till Äldreomsorgschef och du deltar aktivt i äldreomsorgens ledningsgrupp.

 I grunden ser vi att du har en högskoleutbildning inom relevant område samt:

- Erfarenhet av att driva äldreomsorgsverksamhet på såväl strategisk som operativ nivå
- Erfarenhet av att driva verksamhetsutveckling
- Erfarenhet av att leda genom andra samt gärna erfarenhet av förändringsledning

Stor vikt kommer att läggas vid god kommunikativ förmåga och god förmåga att inspirera medarbetare och låta andra växa i sina uppdrag.

Du kommer att trivas hos oss om du som person har lätt för att engagera/motivera andra, har goda ledaregenskaper, är organiserad, strukturerad och leveransbenägen samt har ett stödjande och samarbetande förhållningssätt.

Ansök via Harvey Nashs hemsida under sommaren, dock senast den 25 augusti. Urval och rekryteringsprocessen kommer gå in i en mer aktiv fas därefter. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Gustaf Åberg, tel. 08-20 09 10.

Lokalisering: Stockholm, Sköndal.

Om Stora Sköndal Stora Sköndal är en icke vinstdrivande organisation som bedriver verksamhet inom äldreomsorg, neurologisk rehabilitering, socialpsykiatri, LSS-boende, förskola och boende för ensamkommande flyktingbarn. Stora Sköndal äger även fastigheter och genom Ersta Sköndal högskola AB bedriver man också högskoleutbildning och forskning.

På Stora Sköndal erbjuds vård, stöd och omsorg med hög kvalitet och fokus på att skapa trygghet och kontinuitet i en levande verksamhet. Verksamhet och mål genomsyras av att bygga förtroende hos våra kunder och samarbetspartners.

Stora Sköndal har ca 600 anställda, är certifierade enligt ISO 9001 och har avtal med kommuner och landsting som är verksamhetens största kunder.

Vår vision är ett samhälle med självklar plats för alla. Två saker gör oss annorlunda: Vi har inget vinstsyfte. Och vi arbetar diakonalt – i människans tjänst. Att vi inte delar ut någon vinst gör att vi kan satsa alla resurser på att utföra vårt uppdrag så bra som möjligt. Att arbeta i människans tjänst handlar om att agera utan krav på motprestation. För oss innebär det också att vi ställer all vår kunskap och kompetens till förfogande. Vi finns för att kunna ge medmänsklig omsorg och utveckling utan religiös eller politisk påverkan.

Kontaktpersoner på detta företaget

Ekonomichef Christer von Essen
08- 400 29 163
Äldreomsorgschef Annika Nagy
08- 400 29 100
Enhetschef Judith Treuter
08-400 29 248
Verksamhetschef Andrea Viklund
08-40029100
Projektledare Ingela Mohlin
08-40029275
Projektledare Ingela Mohlin
08-40029275
Verksamhetschef Jessica Berg
08-400 29 240
Kommunal Johan Malmgren
08-400 29 123
Verksamhetschef Mia Hakeros
08-400 29 193
Projektledare Ingela Mohlin
08-40029275
Kommunal Johan Malmgren
08-40029123
Verksamhetschef Agnieszka Valdner
08-40029242
Vårdenhetschef Judith Treuter
08-40029248
Vårdförbundet Susanne Björkman
08-123 404 91
Kommunal Johan Malmgren
08-400 29 123
Verksamhetschef Agnieszka Valdner
08-400 29 242
Verksamhetschef Eva Norberg
08-400 29 100
Paramedicinsk chef Lotta Carlheim-Müller
08-40029249
projektledare Eva Jansson
08-400 29 227
Sjukgymnast Camilla Göstas
08-400 29 112
Arbetsterapeut Karin Norström
08-40029114
Teamchef Romana Wild
08-515 18 116
områdeschef Anna Toll
08-400 29 167
Teamchef Juha Mannbacke
08-51518119
Teamchef Elmira Saeidi
08-515 18 114
Shadi Yasini
08-400 29 201
tf. Verksamhetschef Jenny Lundberg-Lydka
08-400 29 239
Personalchef Elin Vikström
08-400 29 243
Verksamhetschef Jessica Berg

Projektledare Mia Tiempo von Essen
08 - 400 29 143
Verksamhetschef Agnieszka Valdner

Avdelningschef Judith Treüter
08-400292248
Petra Linder Månsson, Förskolechef Lilla Sköndal
+46 8 400 29 204
Christer Von Essen
08-400 29 163
Christer Von Essen
08-400 291 63
Helena Gille
08-400 291 05
Judith Treuter
08-40029248
Judith Treuter, Verksamhetschef
08-400 292 48
Lena Palm-Sunnerfors, Verksamhetschef Villa Skönda
08-400 29 117
Lotta Backelin
08 - 400 292 42
Lotta Backelin, Verksamhetschef
08 - 400 292 42
Maria Andreasson
08-515 181 40
Linda Grip
08-515 181 51
Johanna Saläng, biträdande verksamhetschef
08-515 181 55
Sofia Perez, verksamhetschef
08-40029244
Eva Norberg, Verksamhetschef
08 400 291 93
Lena Palm-Sunnerfors, Verksamhetschef
08-400 29 117
Gustaf Åberg / Rekryteringskonsult
08-20 09 10
Cecilia Dohns, HR-Specialist
08-400 291 09
Lotta Backelin, Verksamhetschef Kyrkbyn
08-400 292 42
Eva Norberg, Verksamhetschef Solgården
08-515 18 118
Marie Linné
08-515 18 192
Anna Toll
08-400 29 167
Maria Andreasson, Förskolechef
08-515 181 40
Anna Toll/Områdeschef Förskola
08-40029167
Åsa Andersson/Direktor (VD)
08-40029162
Jenny Fohrman
08-400 292 44
Filippa Kreibom, Områdeschef
08-515 181 98
Lena Morin, Tf förskolechef
08-400 292 04
Filippa Kreibom
08-515 181 98
Linda Grip
08-51518151
Sanna Richter, HR Business Partner
076-0029104
Anna Sylvendahl
08-400 291 43
Eva Norberg
08-400 291 93
Maria Klasson
08-400 292 04
Anna Jenefjärd Sylvendahl
076-0008140
Jenny Fohrman
[email protected]
Filippa Kreibom, områdeschef Förskola
076-000 81 98
Morvarid Moaven, Verksamhetschef
08-400 29 170
Anna Sylvendahl
08-515 181 40
Eva Norberg, Verksamhetschef
08-400 291 93
Anna Sylvendahl, Förskolechef
08-400 291 43
Dorota Monthan, Verksamhetschef
08-400 29275
Alma Levén, bitr. Verksamhetschef
08-51518151
Camilla Göstas
08-400 29112
Ingrid Lindmark
08-400 29 117
Johanna Saläng, Verksamhetschef
08-51518155
Jessica Deivert Söderberg, Indendent
08-515 181 41

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 25 August 2019
Ange referens: 2019/55

Stora Sköndal

Besöksadress

Ekbacksgränd 4
Sundbyberg

Postadress

None
SKÖNDAL, 12885