Arbetslivsinstitutet.se

Svenska institutet söker en miljöhandläggare


1 platser 6 månader eller längre Heltid Enligt avtal. Vikariat 12 månader f.r.om 1 januari 2014 t.o.mdecember 2014.

Verksamhetsbeskrivning
Svenska institutets avdelning för internationella relationer har till uppgift att möjliggöra samarbeten, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte med SI:s målgrupper. Med utgångspunkt i svenska kompetenser och profilfrågor byggs varaktiga relationer och aktiva nätverk med talanger, opinionsbildare och beslutsfattare världen över. Avdelningen består av tre enheter, enheten för Talangmobilitet, enheten för Utvecklingsprogram samt enheten för Östersjösamarbete.

Enheten för Östersjösamarbete har till uppgift att utveckla relationer och samarbeten som främjar en ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar utveckling i Östersjöregionen och dess närområde. Enheten har ett tjugotal medarbetare, stationerade i Visby och Stockholm.

Arbetsuppgifter

Till enheten för Östersjösamarbete söker vi nu en handläggare för miljöfrågor, med placering i Visby, som vill arbeta team-orienterat i en internationell miljö. I din roll skapar och deltar du aktivt i gränsöverskridande samarbeten och tvärsektoriella partnerskap och kommunicerar projektmöjligheter och resultat till valda målgrupper, bland annat till beslutsfattare på lokal och regional nivå. Du handläggare projekt om miljöinsatser bland annat kring vatten, klimat, hållbar utveckling, energi och miljöteknik. Som miljöhandläggare förväntas du också delta aktivt i omvärldsbevakning och analys av för verksamheten betydelsefulla områden så som sektor- och samhällsutvecklingen i regionen, relevanta EU-policyer och program samt SI:s och andra aktörers verksamheter.


Vi eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning.

Utbildning/Erfarenhet
Vi söker dig som:

Har dokumenterad erfarenhet av handläggning av projekt rörande miljöinsatser, inom t.ex. vatten, klimat, hållbar utveckling, energi och miljöteknik.

Har erfarenhet, gärna som projektledare, från kommunala partnerskap, internationellt samarbete och EU-kunskap (projekt/program)

Har ett operativt, strukturerat och samordnande arbetssätt.

Har goda insikter i och förmåga till ett målgrupps- och processinriktat arbetssätt

Här en utåtriktad, kommunikativ och relationsskapande person med hög samarbetsförmåga.

Har relevant akademisk utbildning och mycket goda kunskaper om miljö och hållbar utveckling.

Är en god administratör som kommunicerar obehindrat på såväl svenska som engelska i tal och skrift.

Är en van IT-andvändare med goda kunskaper i Microsoft Windows 7 och Microsoft Office 2010

Meriterande erfarenheter:

Erfarenhet från- och kontakter inom näringslivet gärna inom miljöteknikområdet

EU-kunskap, specifikt EU:s Östersjöstrategi och EU:s Östliga Partnerskap.

Arbetat i ärendehanteringssystem


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 9 December 2013
E-post: [email protected]
Övrigt: Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Helen Nilsson eller avdelningschef Kurt Bratteby. Vi ser gärna att du skickar ansökan och CV via mail. Märk ansökan med 11421/2013, ange också diarienumret i mailets ämnes/ärenderad. Alternativt skickar du din ansökan till Svenska institutet BOX 7434, 10

Svenska Institutet

Besöksadress

Visborgsallén 4
None

Postadress

None
VISBY, 62150

Liknande jobb


Naturvårdsverket 12 December 2013 Handläggare
Miljöinspektör Miljökontoret 11 December 2013 Miljöinspektör
Projektanställning, miljöanp. upphandl. Stadskontoret 11 December 2013 Projektanställning, miljöanp. upphandl.
Projektledare 2 år, Giftfri miljö Miljökontoret 18 December 2013 Projektledare 2 år, Giftfri miljö