Teamansvariga psykoterapeuter

Arbetsbeskrivning

I över 20 år har vi på Linköpings Stadsmission fått följa och stötta kvinnor att inte leva kvar i missbruk och beroende. Till vårt behandlingscenter med nationell intagning söker vi nu två psykoterapeuter som kan arbeta i aktiv behandling och ha ansvar för att leda arbetslaget.

Sedan 1993 har vårt behandlingscenter i centrala Linköping varit en fristad för kvinnor med beroendeproblematik från hela landet.
Evidensbaserade metoder utifrån Socialstyrelsens riktlinjer ligger till grund för all behandling. De flesta som kommer till oss har erfarenheter av våld. Många har psykisk ohälsa som depressioner, utmattningssymptom, PTSD, samsjuklighet och ångestsymtom. Flera har ett bristfälligt nätverk och en låg grad av etablering på arbetsmarknaden. Att synliggöra och beröra förekomsten av våld i nära relationer är en viktig del i behandlingen. Det finns möjligheter i mötet med varje människa - hela vägen. Din vilja att utveckla och implementera individanpassade behandlingsmetoder kommer att värderas högt.

I tjänsten som psykoterapeut är det kliniska arbetet centralt. Du ansvarar för att utreda behov samt planera, genomföra och utvärdera behandlingsinterventioner på ett målfokuserat sätt. En viktig del är att utveckla nya behandlingsmetoder. I tjänsten ingår också att ha ett samordnande ansvar externt och internt. Det senare innebär att ansvara för teammöten, följa upp behandlingsinnehåll och planera kommande interventioner.

Formella krav:
- Akademisk examen som psykolog, socionom, beteendevetare med inriktning psykologi, omsorgsexamen med inriktning socialpedagogik eller likvärdig utbildning.
- Vidareutbildning om minst steg 1 på avancerad nivå. Inriktning kan vara KBT, KPT eller systemisk/interaktionistisk/relationistisk grund.
- Kunskap och/eller erfarenhet om genus, våldsteori, kris- och traumabehandling är meriterande
- Vidareutbildning i CRA, MI eller ÅP är meriterande

Din inställning ska vara att mänskliga relationer är livsviktiga! Vi söker dig som är kommunikativ och inspirerande, med kunskap om och förmåga till grupputveckling. Du ska tycka om att tala inför grupper i syfte att nå externa intressenter. Du ska ha god förståelse och nyfikenhet för ett normkritiskt perspektiv. Din förmåga att hantera grupprocesser behöver vara mycket god, likaså din insikt om din roll som ledare.

Då vi befinner oss i ett stort förändringsarbete söker vi dig som är intresserad av och gärna van vid verksamhetsutveckling. Vi behöver dig som har erfarenhet av och/eller kunskap om att arbeta med beroendeproblematik och/eller våldsutsatta kvinnor och/eller traumabearbetning samt krishantering.

Linköpings Stadsmission är en ideell förening som funnits sedan 1972. Genom professionellt socialt arbete möter vi människor i utsatta livssituationer. Vår roll är att komplettera och utmana det offentliga samhällets insatser och värna om och verka för individer eller grupper som är eller riskerar att bli marginaliserade. Våra verksamheter finansieras av offentliga upphandlingar, avtalsförfaranden, bidrag och insamlade medel.

Vi söker dig som har kompetens att bidra oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk och kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Vi eftersträvar att vara en organisation präglad av mångfald och normkritik och det är av stor vikt att du är solidarisk med vår värdegrund - se hemsidan

Kontaktpersoner på detta företaget

direktor Lars Linebäck
0730-33 05 75
arbetsledare, Stadsmissionens café Anna Gransö
013-263898
Vision Carolien Beun
013-263888
Vision Annelie Johansson
013-263894
enhetschef Janina Gröndal
0730-451880
tf enhetschef Caroline Karlsson
0705-26 32 26
Sanna Detlefsen

Vision Carolien Beun

områdeschef för stöd och behandling Sanna Detlefsen

enhetschef restauranger och service Janina Gröndal
0730-45 18 80

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Stadsmission LINKÖPING
  • 2 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid/Deltid
  • Två tjänster om 75-100 %. Tillträde: Snarast. Provanställning kan bli aktuell.

Besöksadress

Ågatan 3
None

Postadress

Box 16
LINKÖPING, 58102

Liknande jobb


28 maj 2020

28 maj 2020