Teamleader

Arbetsbeskrivning

Military Work levererar tjänster som stärker samhällsviktiga funktioner. Våra kunder verkar huvudsakligen inom försvars-, säkerhets- och industrisektorn.

Vi förser våra kunder med tjänster där alla våra medarbetares säkerhetsuppfattning tillsammans med deras områdeskompetens och en god ledning utgör vår konkurrensfördel. Vi finner en drivkraft i att skapa och underhålla det som är viktigt för vårt samhälle och vi förstår vikten av att både system och medarbetare är robusta.

En stor andel av våra medarbetare växeltjänstgör i de nordiska försvarsmakterna, vilket skapar ett fortsatt lärande och bidrar till en god förmågenivå över tid med internationella perspektiv.

Bli en i laget!

Military Work anställer personer som har någon form av bakgrund i svenska Försvarsmakten.
Vi vill vara din karriärpartner oavsett vad du har för drivkraft och mål. Vi erbjuder individanpassade möjligheter med extrajobb, karriärväxling och utveckling. Oavsett vad din vilja och behov är uppmanar jag dig att göra en spontanansökan för att boka in ett förutsättningslöst karriärplaneringsmöte.

Gör du värnplikten? Vad ska du göra efter muck? Vi kan understödja med heltidsarbete eller extrajobb vid sidan av studierna.

Hemvärn/ GSS/T och vill ta nästa steg i karriären? Förstår din civila arbetsgivare inte din kapacitet? Vi kan understödja dig att ta nästa steg i karriären! Dina erfarenheter från Hemvärnet och/eller utlandstjänst är av stort värde.

GSS/K i slutet av kontraktet? Kontakta oss i god tid för att boka in ett karriärplaneringsmöte så kan vi understödja dig med karriärväxlingen. Funderar du på att söka till reservofficer? - Låt oss övertyga dig om varför du bör göra det.

Oavsett om nedanstående tjänst lockar dig eller inte uppmanar jag dig att göra en spontanansökan för att bli kontaktad av en rekryterare.

Teamleader

Du kommer anställas på Military Work för att tjänstgöra som teamleader på en industri som producerar säkerhetsglas.

Vad är arbetsuppgiften?

Du ansvarar i egenskap av första linjens chef för att arbetet på skiftet flyter på och uppkomna situationer löses på ett så smidigt sätt som möjligt. Du leder och fördelar arbete och tar ansvar för att gruppens utveckling och teamkänsla. Du rapporterar dagligen till en skiftledare och områdeschef.
Du förväntas leva upp till de grundläggande militära värdena så som rätt tid, rätt plats, rätt utrustning. Vi förväntar oss att du är driven och kommunikativ både gentemot kollegor och chefer.
Du har en naturlig initiativförmåga och arbetar i chefens anda.

Krav

• Genomförd militär grundutbildning
• Ledarskapserfarenhet

Meriterande

• Erfarenhet från tillverkningsindustrin.
• Teknisk bakgrund i någon form.
• Deltidstjänstgörande i Försvarsmakten så som GSS/T, Hemvärn eller reservofficer.

Vem är du?

Sammanfattning

Liknande jobb


29 maj 2020