Teamledare

Arbetsbeskrivning

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som valt att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Välkommen att bli en av oss!ARBETSUPPGIFTER
Teamledare för regionens familjepedagoger samt de två öppna förskolornas sociala arbete. Ansvarig för att leda ca 10-12 familjepedagoger i behandlingsarbetet.

KVALIFIKATIONER
Som person har du förmågan att självständigt driva dina frågor vidare. Vi söker dig som har förmågan att lyfta blicken och se till helheten. Du har en coachande ledarskapstil. Du har god förmåga att skapa och bevara goda kontakter med brukarna. Du är förtroendeingivande, lyhörd och pedagogisk i ditt bemötande. Du har god samarbetsförmåga och är bra på att ta tillvara andras åsikter och idéer.

Arbetet skall inriktas så att den enskildes behov av hjälp och stöd tillgodoses när problem uppstått. Det skall det råda ett synsätt, där insatserna så långt som möjligt skall vara av förebyggande karaktär. Du skall utifrån socialstyrelsens fastställda riktlinjer, bedriva en effektiv verksamhet med kvalitet och rätt insatser, utifrån kunskapsbaserade metoder.

Socionom eller annan examen som bedöms likvärdig. Du har några års arbetslivserfarenhet av behandlingsarbete med familjer. Som person är du strukturerad och kommunikativ. Avgörande för att nå bra lösningar är förmåga att samarbeta och ett ödmjukt förhållningssätt inför andras livssituation. Arbetsuppgifterna ställer krav på förmåga att känna engagemang och samtidigt kunna hålla distans till de situationer du möter. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort erfordras.

Kontaktpersoner på detta företaget

Per-Johan Fernström
0498-26 88 52
Monica Larsson
0498-26 88 85
Enhetschef Per-Johan Fernström
0498-26 88 52
1:e socialsekreterare Monica Larsson
0498-26 88 85
Enhetschef Per-Johan Fernström
0498-268852
1:e socialsekreterare Monica Larsson
0498-268885
1:e Socialsekreterare Malin Wallin
0498-268879
1:e Socialsekreterare Malin Wallin
0498-26 88 79
Enhetschef Ewa Hall
0498-26 95 47
1:e familjehemssekreterare Caroline Palmqvist
0498-20 36 11

Sammanfattning

Besöksadress

Visborgsallén 19 Visby
None

Liknande jobb


1 juli 2010

Familjepedagog

15 januari 2010

Föräldrakommunikatör

31 juli 2010

Familjepedagog

28 april 2010